Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Бытия

 
 • Воста́въ же Изра́иль са́мъ и вся́ су́щая его́, прiи́де ко кла́дязю кля́твен­ному и пожре́ же́ртву Бо́гу отца́ сво­его́ Исаа́ка.
 • Рече́ же Бо́гъ ко Изра́илю въ видѣ́нiи но́щiю, глаго́ля: Иа́кове, Иа́кове. О́нъ же рече́: что́ есть?
 • О́нъ же рече́ ему́: а́зъ е́смь Бо́гъ отце́въ тво­и́хъ, не убо́йся изы́ти во Еги́петъ: въ язы́къ бо ве́лiй сотворю́ тя та́мо:
 • и а́зъ сни́ду съ тобо́ю во Еги́петъ, и а́зъ воз­веду́ тя до конца́: и Ио́сифъ воз­ложи́тъ ру́ки своя́ на о́чи тво­и́.
 • Воста́ же Иа́ковъ от­ кла́дязя кля́твен­наго, и взя́ша сы́нове Изра́иля отца́ сво­его́, и стяжа́нiе, и жены́ своя́ на колесни́цы, я́же посла́ Ио́сифъ, взя́ти его́:
 • и взе́мше имѣ́нiя своя́ и все́ стяжа́нiе, е́же стяжа́ша въ земли́ Ханаа́нстѣй, внидо́ша во Еги́петъ Иа́ковъ и все́ сѣ́мя его́ съ ни́мъ:
 • сы́нове и сы́нове сыно́въ его́ съ ни́мъ, дще́ри и дще́ри дще́рей его́, и все́ сѣ́мя свое́ введе́ во Еги́петъ.
 • Сiя́ же имена́ сыно́въ Изра́илевыхъ в­ше́дшихъ во Еги́петъ ку́пно со Иа́ковомъ отце́мъ сво­и́мъ: Иа́ковъ и сы́нове его́: пе́рвенецъ Иа́ковль Руви́мъ.
 • Сы́нове же Руви́мли: Ено́хъ и Фалло́съ, Асро́нъ и Харми́.
 • Сы́нове же Симео́ни: Иемуи́лъ и Иами́нъ, и Ао́дъ и Ахи́нъ, и Саа́ръ и Сау́лъ, сы́нъ Ханани́тидинъ.
 • Сы́нове же Леві́ини: Гирсо́нъ, Каа́ѳъ и Мера́рiй.
 • Сы́нове же Иу́дины: И́ръ и Авна́нъ, и Сило́мъ и Фаре́съ и За́ра: умро́ша же И́ръ и Авна́нъ въ земли́ Ханаа́ни. Бы́ша же сы́нове Фаре́су: Есро́мъ и Иемуи́лъ.
 • Сы́нове же Иссаха́ровы: Ѳола́ и Фуа́, и Асу́мъ и Самвра́нъ.
 • Сы́нове же Завуло́ни: Сере́дъ и Алло́нъ и Ахо­и́лъ.
 • Сі́и сы́нове Лі́ини, и́хже роди́ Иа́кову въ Месо­пота́мiи Си́рстѣй, и Ди́ну дще́рь его́: всѣ́хъ ду́шъ сыно́въ и дще́рей три́десять три́.
 • Сы́нове же Га́довы: Сафо́нъ и Анги́съ, и Сан­ни́съ и Ѳасова́нъ, и Аиди́съ и Аро­иди́съ и Ареили́съ.
 • Сы́нове же Аси́ровы: Иемна́ и Ессуа́, и Ие­у́лъ и Варiа́, и Са́ра сестра́ и́хъ. Сы́нове же Варiины́: Хово́ръ и Мелхі́илъ.
 • Сі́и сы́нове Зе́лфины, ю́же даде́ Лава́нъ Лі́и, дще́ри сво­е́й, я́же роди́ си́хъ Иа́кову, шесть­на́­де­сять ду́шъ.
 • Сы́нове же Рахи́ли, жены́ Иа́ковли: Ио́сифъ и Венiами́нъ.
 • Бы́ша же сы́нове Ио́сифу въ земли́ Еги́петстѣй, и́хже роди́ ему́ Асене́ѳа, дщи́ Петефрі́а жреца́ Илiопо́ль­ска, Манассі́ю и Ефре́ма. Бы́ша же сы́нове Манассі́ины, и́хже роди́ ему́ нало́жница Си́ра, Махи́ра. Махи́ръ же роди́ Галаа́да. Сы́нове же Ефраи́ма, бра́та Манассі́ина: Суталаа́мъ и Таа́мъ. Сы́нове же Суталаа́мли, Едо́мъ.
 • Сы́нове же Венiами́ни: Вала́ и Хово́ръ и Асфи́лъ. Бы́ша же сы́нове Ва́ловы: Гира́ и Но­ема́нъ, и Анхи́съ и Ро́съ, и Мамфи́мъ и Офими́мъ. Гира́ же роди́ Ара́да.
 • Сі́и сы́нове Рахи́лины, и́хже роди́ Иа́кову, всѣ́хъ ду́шъ осмь­на́­де­сять.
 • Сы́нове же Да́новы: Асо́мъ.
 • Сы́нове же Нефѳали́мли: Асiи́лъ и Гони́, и Иссаа́ръ и Селли́мъ.
 • Сі́и сы́нове Ва́ллины, ю́же даде́ Лава́нъ Рахи́ли дще́ри сво­е́й, я́же роди́ си́хъ Иа́кову: всѣ́хъ ду́шъ се́дмь.
 • Всѣ́хъ же ду́шъ в­ше́дшихъ со Иа́ковомъ во Еги́петъ, я́же изыдо́ша изъ чре́слъ его́, кромѣ́ же́нъ сыно́въ Иа́ковлихъ, всѣ́хъ ду́шъ шестьдеся́тъ ше́сть.
 • Сы́нове же Ио́сифовы, и́же бы́ша ему́ въ земли́ Еги́петстѣй, ду́шъ де́вять: всѣ́хъ ду́шъ до́му Иа́ковля, я́же прiидо́ша со Иа́ковомъ во Еги́петъ, ду́шъ се́дмьдесятъ пя́ть.
 • Иу́ду же посла́ предъ собо́ю ко Ио́сифу срѣ́сти его́ у Иро́йска гра́да въ земли́ Рамессі́йстѣй.
 • Впря́гъ же Ио́сифъ колесни́цы своя́, изы́де во срѣ́тенiе Изра́илю, отцу́ сво­ему́, ко Ироо́ну гра́ду: и яви́вся ему́, нападе́ на вы́ю его́ и пла́кася пла́чемъ вели́кимъ.
 • И рече́ Изра́иль ко Ио́сифу: да умру́ от­ны́нѣ, поне́же ви́дѣхъ лице́ твое́: еще́ бо ты́ еси́ жи́въ.
 • Рече́ же Ио́сифъ ко бра́тiи сво­е́й: ше́дъ повѣ́мъ фарао́ну и реку́ ему́: бра́тiя моя́ и до́мъ отца́ мо­его́, и́же бы́ша въ земли́ Ханаа́ни, прiидо́ша ко мнѣ́:
 • они́ же су́ть му́жiе пастуси́, му́жiе бо скотопита́телiе бы́ша: и скоты́, и волы́, и вся́ своя́ при­­ведо́ша:
 • а́ще у́бо при­­зове́тъ ва́съ фарао́нъ и рече́тъ ва́мъ: что́ дѣ́ло ва́­ше е́сть?
 • рцы́те: му́жiе скотопита́телiе есмы́, раби́ тво­и́, издѣ́тска да́же до ны́нѣ, и мы́ и отцы́ на́ши: да вселите́ся въ земли́ Гесе́мъ Араві́йстѣй: ме́рзость бо е́сть Еги́птяномъ вся́къ пасту́хъ о́вчiй.
 • И отправился Израиль со всем, что у него было, и пришел в Вирсавию, и принес жертвы Богу отца своего Исаака.
 • И сказал Бог Израилю в видении ночном: Иаков! Иаков! Он сказал: вот я.
 • Бог сказал: Я Бог, Бог отца твоего; не бойся идти в Египет, ибо там произведу от тебя народ великий;
 • Я пойду с тобою в Египет, Я и выведу тебя обратно. Иосиф своею рукою закроет глаза твои.
 • Иаков отправился из Вирсавии; и повезли сыны Израилевы Иакова отца своего, и детей своих, и жен своих на колесницах, которые послал фараон, чтобы привезти его.
 • И взяли они скот свой и имущество свое, которое приобрели в земле Ханаанской, и пришли в Египет, – Иаков и весь род его с ним.
 • Сынов своих и внуков своих с собою, дочерей своих и внучек своих и весь род свой привел он с собою в Египет.
 • Вот имена сынов Израилевых, пришедших в Египет: Иаков и сыновья его. Первенец Иакова Рувим.
 • Сыны Рувима: Ханох и Фаллу, Хецрон и Харми.
 • Сыны Симеона: Иемуил и Иамин, и Огад, и Иахин, и Цохар, и Саул, сын Хананеянки.
 • Сыны Левия: Гирсон, Кааф и Мерари.
 • Сыны Иуды: Ир и Онан, и Шела, и Фарес, и Зара; но Ир и Онан умерли в земле Ханаанской. Сыны Фареса были: Есром и Хамул.
 • Сыны Иссахара: Фола и Фува, Иов и Шимрон.
 • Сыны Завулона: Серед и Елон, и Иахлеил.
 • Это сыны Лии, которых она родила Иакову в Месопотамии, и Дину, дочь его. Всех душ сынов его и дочерей его – тридцать три.
 • Сыны Гада: Цифион и Хагги, Шуни и Эцбон, Ери и Ароди и Арели.
 • Сыны Асира: Имна и Ишва, и Ишви, и Бриа, и Серах, сестра их. Сыны Брии: Хевер и Малхиил.
 • Это сыны Зелфы, которую Лаван дал Лии, дочери своей; она родила их Иакову шестнадцать душ.
 • Сыны Рахили, жены Иакова: Иосиф и Вениамин.
 • И родились у Иосифа в земле Египетской Манассия и Ефрем, которых родила ему Асенефа, дочь Потифера, жреца Илиопольского.
 • Сыны Вениамина: Бела и Бехер и Ашбел; [сыны Белы были:] Гера и Нааман, Эхи и Рош, Муппим и Хуппим и Ард.
 • Это сыны Рахили, которые родились у Иакова, всего четырнадцать душ.
 • Сын Дана: Хушим.
 • Сыны Неффалима: Иахцеил и Гуни, и Иецер, и Шиллем.
 • Это сыны Валлы, которую дал Лаван дочери своей Рахили; она родила их Иакову всего семь душ.
 • Всех душ, пришедших с Иаковом в Египет, которые произошли из чресл его, кроме жен сынов Иаковлевых, всего шестьдесят шесть душ.
 • Сынов Иосифа, которые родились у него в Египте, две души. Всех душ дома Иаковлева, перешедших [с Иаковом] в Египет, семьдесят [пять].
 • Иуду послал он пред собою к Иосифу, чтобы он указал путь в Гесем. И пришли в землю Гесем.
 • Иосиф запряг колесницу свою и выехал навстречу Израилю, отцу своему, в Гесем, и, увидев его, пал на шею его, и долго плакал на шее его.
 • И сказал Израиль Иосифу: умру я теперь, увидев лице твое, ибо ты еще жив.
 • И сказал Иосиф братьям своим и дому отца своего: я пойду, извещу фараона и скажу ему: братья мои и дом отца моего, которые были в земле Ханаанской, пришли ко мне;
 • эти люди пастухи овец, ибо скотоводы они; и мелкий и крупный скот свой, и все, что у них, привели они.
 • Если фараон призовет вас и скажет: какое занятие ваше?
 • то вы скажите: мы, рабы твои, скотоводами были от юности нашей доныне, и мы и отцы наши, чтобы вас поселили в земле Гесем. Ибо мерзость для Египтян всякий пастух овец.
 • فارتحل اسرائيل وكل ما كان له وأتى الى بئر سبع . وذبح ذبائح لاله ابيه اسحق .

 • فكلم الله اسرائيل في رؤى الليل وقال يعقوب يعقوب . فقال هانذا .

 • فقال انا الله اله ابيك . لا تخف من النزول الى مصر . لاني اجعلك امة عظيمة هناك .

 • فقام يعقوب من بئر سبع . وحمل بنو اسرائيل يعقوب اباهم واولادهم ونساءهم في العجلات التي ارسل فرعون لحمله .

 • واخذوا مواشيهم ومقتناهم الذي اقتنوا في ارض كنعان وجاءوا الى مصر . يعقوب وكل نسله معه .

 • بنوه وبنو بنيه معه وبناته وبنات بنيه وكل نسله جاء بهم معه الى مصر .

 • وهذه اسماء بني اسرائيل الذين جاءوا الى مصر . يعقوب وبنوه . بكر يعقوب رأوبين .

 • وبنو رأوبين حنوك وفلّو وحصرون وكرمي .

 • وبنو شمعون يموئيل ويامين وأوهد وياكين وصوحر وشأول ابن الكنعانية .

 • وبنو لاوي جرشون وقهات ومراري .

 • وبنو يهوذا عير وأونان وشيلة وفارص وزارح . واما عير وأونان فماتا في ارض كنعان . وكان ابنا فارص حصرون وحامول .

 • وبنو يساكر تولاع وفوّة ويوب وشمرون .

 • وبنو زبولون سارد وإيلون وياحلئيل .

 • هؤلاء بنو ليئة الذين ولدتهم ليعقوب في فدّان ارام مع دينة ابنته . جميع نفوس بنيه وبناته ثلاث وثلاثون .

 • وبنو جاد صفيون وحجي وشوني واصبون وعيري وارودي وأرئيلي .

 • وبنو اشير يمنة ويشوة ويشوي وبريعة وسارح هي اختهم . وابنا بريعة حابر وملكيئيل .

 • هؤلاء بنو زلفة التي اعطاها لابان لليئة ابنته . فولدت هؤلاء ليعقوب ست عشرة نفسا .

 • ابنا راحيل امرأة يعقوب يوسف وبنيامين .

 • وولد ليوسف في ارض مصر منسّى وافرايم اللذان ولدتهما له اسنات بنت فوطي فارع كاهن أون .

 • وبنو بنيامين بالع وباكر وأشبيل وجيرا ونعمان وإيحي وروش ومفّيم وحفّيم وأرد .

 • هؤلاء بنو راحيل الذين ولدوا ليعقوب . جميع النفوس اربع عشرة .

 • وابن دان حوشيم .

 • وبنو نفتالي ياحصئيل وجوني ويصر وشلّيم .

 • هؤلاء بنو بلهة التي اعطاها لابان لراحيل ابنته . فولدت هؤلاء ليعقوب جميع الانفس سبع .

 • جميع النفوس ليعقوب التي اتت الى مصر الخارجة من صلبه ما عدا نساء بني يعقوب جميع النفوس ست وستون نفسا .

 • وابنا يوسف اللذان ولدا له في مصر نفسان . جميع نفوس بيت يعقوب التي جاءت الى مصر سبعون .

 • فارسل يهوذا امامه الى يوسف ليري الطريق امامه الى جاسان . ثم جاءوا الى ارض جاسان .

 • فشدّ يوسف مركبته وصعد لاستقبال اسرائيل ابيه الى جاسان . ولما ظهر له وقع على عنقه وبكى على عنقه زمانا .

 • فقال اسرائيل ليوسف اموت الآن بعدما رأيت وجهك انك حيّ بعد .

 • ثم قال يوسف لاخوته ولبيت ابيه أصعد وأخبر فرعون واقول له اخوتي وبيت ابي الذين في ارض كنعان جاءوا اليّ .

 • والرجال رعاة غنم . فانهم كانوا اهل مواش وقد جاءوا بغنمهم وبقرهم وكل ما لهم .

 • فيكون اذا دعاكم فرعون وقال ما صناعتكم .

 • ان تقولوا عبيدك اهل مواش منذ صبانا الى الآن نحن وآباؤنا جميعا . لكي تسكنوا في ارض جاسان . لان كل راعي غنم رجس للمصريين .

 • Израиль собрал все свое добро и отправился в путь. Придя в Беэр–Шеву, он принес жертву Богу своего отца Исаака —
 • и Бог позвал его в ночном видении: «Иаков, Иаков!» — «Да», — ответил Израиль.
 • Бог сказал: «Я Бог, Бог отца твоего. Не бойся, иди в Египет: там Я произведу от тебя великий народ.
 • Я Сам пойду с вами в Египет, Я Сам и выведу вас оттуда. Иосиф своею рукою закроет тебе глаза».
 • И Иаков оставил Беэр–Шеву. На повозках, которые им дал фараон, сыны Изрáилевы везли Иакова, детей и женщин;
 • они гнали перед собой свои стада и везли добро, что нажили в Ханаане. Так Иаков вместе со всем своим потомством переселился в Египет:
 • сыновей, внуков, дочерей, внучек — весь свой род он привел в Египет.
 • Вот имена сынов Израилевых, переселившихся в Египет. Иаков и его сыновья. Первенец Иакова — Рувим.
 • Сыновья Рувима: Енóх, Паллý, Хецрóн и Карми́.
 • Сыновья Симеона: Иемуэ́л, Ями́н, О́хад, Яхи́н, Цóхар и Саýл, сын ханаанеянки.
 • Сыновья Левия: Гершóн, Кехáт и Мерари́.
 • Сыновья Иуды: Эр, Онáн, Ше́ла, Пáрец и Зе́рах. Эр и Онан умерли еще в Ханаане, а у Пареца родились сыновья Хецрóн и Хамýл.
 • Сыновья Иссахара: Толá, Пуввá, Иóв и Шимрóн.
 • Сыновья Завулона: Се́ред, Элóн и Яхлеэ́л.
 • Это сыновья Иакова от Лии, родившиеся в Паддан–Араме, как и его дочь Дина. Всего, с сыновьями и дочерьми, — тридцать три человека.
 • Сыновья Гада: Цифиóн, Хагги́, Шуни́, Эцбóн, Эри́, Ароди́, Арели́.
 • Сыновья Асира: Имнá, Ишвá, Ишви́ и Бернá. Их сестра — Се́рах. Сыновья Берии: Хе́вер и Малкиэ́л.
 • Это потомки Иакова от Зелфы, которую Лаван дал в служанки своей дочери Лии, — шестнадцать человек.
 • Сыновья Иакова от Рахили: Иосиф и Вениамин.
 • В Египте Аснат, дочь гелиопольского жреца ПотиПеры, родила Иосифу сыновей Манассию и Ефрема.
 • Сыновья Вениамина: Бе́ла, Бе́хер, Ашбе́л, Герá, Наамáн, Эхи́, Рош, Муппи́м, Хуппи́м и Ард.
 • Это потомки Иакова от Рахили — четырнадцать человек.
 • Сыновья Дана: Хуши́м.
 • Сыновья Неффалима: Яхцеэ́л, Гуни́, Ие́цер и Шилле́м.
 • Это потомки Иакова от Баллы, которую Лаван дал в служанки своей дочери Рахили, — семь человек.
 • Общее число пришедших в Египет с Иаковом — его прямые потомки, не считая снох, — шестьдесят шесть человек.
 • У Иосифа в Египте еще до этого родились двое. Всего род Иакова, переселившийся в Египет, состоял из семидесяти человек.
 • А Иуду, меж тем, Иаков послал вперед, к Иосифу, чтобы Иосиф встречал их в Гошене. Они пришли в Гошен.
 • Иосиф велел запрячь свою колесницу и поехал в Гошен, навстречу своему отцу Израилю. Он предстал перед отцом, обнял его и долго плакал в его объятиях.
 • И промолвил Израиль: «Теперь, когда я увидел тебя живым, мне можно и умереть».
 • Иосиф сказал своим братьям и всему своему роду: «Я иду сказать фараону, что ко мне из Ханаана пришли братья и весь мой род,
 • что они пастухи, пасут овец, что привели с собой скот, мелкий и крупный, и привезли свое добро.
 • А вы, когда фараон спросит, чем вы занимаетесь,
 • отвечайте так: „Мы, рабы твои, пастухи с детства, как и отцы наши”. Тогда вас оставят в земле Гошен, потому что всех, кто пасет овец, египтяне считают оскверненными».