Скрыть
46:7
46:9
46:22
46:26
46:28
Церковнославянский (рус)
Воста́въ же Изра́иль са́мъ и вся́ су́щая его́, прiи́де ко кла́дязю кля́твен­ному и пожре́ же́ртву Бо́гу отца́ сво­его́ Исаа́ка.
Рече́ же Бо́гъ ко Изра́илю въ видѣ́нiи но́щiю, глаго́ля: Иа́кове, Иа́кове. О́нъ же рече́: что́ есть?
О́нъ же рече́ ему́: а́зъ е́смь Бо́гъ отце́въ тво­и́хъ, не убо́йся изы́ти во Еги́петъ: въ язы́къ бо ве́лiй сотворю́ тя та́мо:
и а́зъ сни́ду съ тобо́ю во Еги́петъ, и а́зъ воз­веду́ тя до конца́: и Ио́сифъ воз­ложи́тъ ру́ки своя́ на о́чи тво­и́.
Воста́ же Иа́ковъ от­ кла́дязя кля́твен­наго, и взя́ша сы́нове Изра́иля отца́ сво­его́, и стяжа́нiе, и жены́ своя́ на колесни́цы, я́же посла́ Ио́сифъ, взя́ти его́:
и взе́мше имѣ́нiя своя́ и все́ стяжа́нiе, е́же стяжа́ша въ земли́ Ханаа́нстѣй, внидо́ша во Еги́петъ Иа́ковъ и все́ сѣ́мя его́ съ ни́мъ:
сы́нове и сы́нове сыно́въ его́ съ ни́мъ, дще́ри и дще́ри дще́рей его́, и все́ сѣ́мя свое́ введе́ во Еги́петъ.
Сiя́ же имена́ сыно́въ Изра́илевыхъ в­ше́дшихъ во Еги́петъ ку́пно со Иа́ковомъ отце́мъ сво­и́мъ: Иа́ковъ и сы́нове его́: пе́рвенецъ Иа́ковль Руви́мъ.
Сы́нове же Руви́мли: Ено́хъ и Фалло́съ, Асро́нъ и Харми́.
Сы́нове же Симео́ни: Иемуи́лъ и Иами́нъ, и Ао́дъ и Ахи́нъ, и Саа́ръ и Сау́лъ, сы́нъ Ханани́тидинъ.
Сы́нове же Леві́ини: Гирсо́нъ, Каа́ѳъ и Мера́рiй.
Сы́нове же Иу́дины: И́ръ и Авна́нъ, и Сило́мъ и Фаре́съ и За́ра: умро́ша же И́ръ и Авна́нъ въ земли́ Ханаа́ни. Бы́ша же сы́нове Фаре́су: Есро́мъ и Иемуи́лъ.
Сы́нове же Иссаха́ровы: Ѳола́ и Фуа́, и Асу́мъ и Самвра́нъ.
Сы́нове же Завуло́ни: Сере́дъ и Алло́нъ и Ахо­и́лъ.
Сі́и сы́нове Лі́ини, и́хже роди́ Иа́кову въ Месо­пота́мiи Си́рстѣй, и Ди́ну дще́рь его́: всѣ́хъ ду́шъ сыно́въ и дще́рей три́десять три́.
Сы́нове же Га́довы: Сафо́нъ и Анги́съ, и Сан­ни́съ и Ѳасова́нъ, и Аиди́съ и Аро­иди́съ и Ареили́съ.
Сы́нове же Аси́ровы: Иемна́ и Ессуа́, и Ие­у́лъ и Варiа́, и Са́ра сестра́ и́хъ. Сы́нове же Варiины́: Хово́ръ и Мелхі́илъ.
Сі́и сы́нове Зе́лфины, ю́же даде́ Лава́нъ Лі́и, дще́ри сво­е́й, я́же роди́ си́хъ Иа́кову, шесть­на́­де­сять ду́шъ.
Сы́нове же Рахи́ли, жены́ Иа́ковли: Ио́сифъ и Венiами́нъ.
Бы́ша же сы́нове Ио́сифу въ земли́ Еги́петстѣй, и́хже роди́ ему́ Асене́ѳа, дщи́ Петефрі́а жреца́ Илiопо́ль­ска, Манассі́ю и Ефре́ма. Бы́ша же сы́нове Манассі́ины, и́хже роди́ ему́ нало́жница Си́ра, Махи́ра. Махи́ръ же роди́ Галаа́да. Сы́нове же Ефраи́ма, бра́та Манассі́ина: Суталаа́мъ и Таа́мъ. Сы́нове же Суталаа́мли, Едо́мъ.
Сы́нове же Венiами́ни: Вала́ и Хово́ръ и Асфи́лъ. Бы́ша же сы́нове Ва́ловы: Гира́ и Но­ема́нъ, и Анхи́съ и Ро́съ, и Мамфи́мъ и Офими́мъ. Гира́ же роди́ Ара́да.
Сі́и сы́нове Рахи́лины, и́хже роди́ Иа́кову, всѣ́хъ ду́шъ осмь­на́­де­сять.
Сы́нове же Да́новы: Асо́мъ.
Сы́нове же Нефѳали́мли: Асiи́лъ и Гони́, и Иссаа́ръ и Селли́мъ.
Сі́и сы́нове Ва́ллины, ю́же даде́ Лава́нъ Рахи́ли дще́ри сво­е́й, я́же роди́ си́хъ Иа́кову: всѣ́хъ ду́шъ се́дмь.
Всѣ́хъ же ду́шъ в­ше́дшихъ со Иа́ковомъ во Еги́петъ, я́же изыдо́ша изъ чре́слъ его́, кромѣ́ же́нъ сыно́въ Иа́ковлихъ, всѣ́хъ ду́шъ шестьдеся́тъ ше́сть.
Сы́нове же Ио́сифовы, и́же бы́ша ему́ въ земли́ Еги́петстѣй, ду́шъ де́вять: всѣ́хъ ду́шъ до́му Иа́ковля, я́же прiидо́ша со Иа́ковомъ во Еги́петъ, ду́шъ се́дмьдесятъ пя́ть.
Иу́ду же посла́ предъ собо́ю ко Ио́сифу срѣ́сти его́ у Иро́йска гра́да въ земли́ Рамессі́йстѣй.
Впря́гъ же Ио́сифъ колесни́цы своя́, изы́де во срѣ́тенiе Изра́илю, отцу́ сво­ему́, ко Ироо́ну гра́ду: и яви́вся ему́, нападе́ на вы́ю его́ и пла́кася пла́чемъ вели́кимъ.
И рече́ Изра́иль ко Ио́сифу: да умру́ от­ны́нѣ, поне́же ви́дѣхъ лице́ твое́: еще́ бо ты́ еси́ жи́въ.
Рече́ же Ио́сифъ ко бра́тiи сво­е́й: ше́дъ повѣ́мъ фарао́ну и реку́ ему́: бра́тiя моя́ и до́мъ отца́ мо­его́, и́же бы́ша въ земли́ Ханаа́ни, прiидо́ша ко мнѣ́:
они́ же су́ть му́жiе пастуси́, му́жiе бо скотопита́телiе бы́ша: и скоты́, и волы́, и вся́ своя́ при­­ведо́ша:
а́ще у́бо при­­зове́тъ ва́съ фарао́нъ и рече́тъ ва́мъ: что́ дѣ́ло ва́­ше е́сть?
рцы́те: му́жiе скотопита́телiе есмы́, раби́ тво­и́, издѣ́тска да́же до ны́нѣ, и мы́ и отцы́ на́ши: да вселите́ся въ земли́ Гесе́мъ Араві́йстѣй: ме́рзость бо е́сть Еги́птяномъ вся́къ пасту́хъ о́вчiй.
Синодальный
И отправился Израиль со всем, что у него было, и пришел в Вирсавию, и принес жертвы Богу отца своего Исаака.
И сказал Бог Израилю в видении ночном: Иаков! Иаков! Он сказал: вот я.
Бог сказал: Я Бог, Бог отца твоего; не бойся идти в Египет, ибо там произведу от тебя народ великий;
Я пойду с тобою в Египет, Я и выведу тебя обратно. Иосиф своею рукою закроет глаза твои.
Иаков отправился из Вирсавии; и повезли сыны Израилевы Иакова отца своего, и детей своих, и жен своих на колесницах, которые послал фараон, чтобы привезти его.
И взяли они скот свой и имущество свое, которое приобрели в земле Ханаанской, и пришли в Египет, – Иаков и весь род его с ним.
Сынов своих и внуков своих с собою, дочерей своих и внучек своих и весь род свой привел он с собою в Египет.
Вот имена сынов Израилевых, пришедших в Египет: Иаков и сыновья его. Первенец Иакова Рувим.
Сыны Рувима: Ханох и Фаллу, Хецрон и Харми.
Сыны Симеона: Иемуил и Иамин, и Огад, и Иахин, и Цохар, и Саул, сын Хананеянки.
Сыны Левия: Гирсон, Кааф и Мерари.
Сыны Иуды: Ир и Онан, и Шела, и Фарес, и Зара; но Ир и Онан умерли в земле Ханаанской. Сыны Фареса были: Есром и Хамул.
Сыны Иссахара: Фола и Фува, Иов и Шимрон.
Сыны Завулона: Серед и Елон, и Иахлеил.
Это сыны Лии, которых она родила Иакову в Месопотамии, и Дину, дочь его. Всех душ сынов его и дочерей его – тридцать три.
Сыны Гада: Цифион и Хагги, Шуни и Эцбон, Ери и Ароди и Арели.
Сыны Асира: Имна и Ишва, и Ишви, и Бриа, и Серах, сестра их. Сыны Брии: Хевер и Малхиил.
Это сыны Зелфы, которую Лаван дал Лии, дочери своей; она родила их Иакову шестнадцать душ.
Сыны Рахили, жены Иакова: Иосиф и Вениамин.
И родились у Иосифа в земле Египетской Манассия и Ефрем, которых родила ему Асенефа, дочь Потифера, жреца Илиопольского.
Сыны Вениамина: Бела и Бехер и Ашбел; [сыны Белы были:] Гера и Нааман, Эхи и Рош, Муппим и Хуппим и Ард.
Это сыны Рахили, которые родились у Иакова, всего четырнадцать душ.
Сын Дана: Хушим.
Сыны Неффалима: Иахцеил и Гуни, и Иецер, и Шиллем.
Это сыны Валлы, которую дал Лаван дочери своей Рахили; она родила их Иакову всего семь душ.
Всех душ, пришедших с Иаковом в Египет, которые произошли из чресл его, кроме жен сынов Иаковлевых, всего шестьдесят шесть душ.
Сынов Иосифа, которые родились у него в Египте, две души. Всех душ дома Иаковлева, перешедших [с Иаковом] в Египет, семьдесят [пять].
Иуду послал он пред собою к Иосифу, чтобы он указал путь в Гесем. И пришли в землю Гесем.
Иосиф запряг колесницу свою и выехал навстречу Израилю, отцу своему, в Гесем, и, увидев его, пал на шею его, и долго плакал на шее его.
И сказал Израиль Иосифу: умру я теперь, увидев лице твое, ибо ты еще жив.
И сказал Иосиф братьям своим и дому отца своего: я пойду, извещу фараона и скажу ему: братья мои и дом отца моего, которые были в земле Ханаанской, пришли ко мне;
эти люди пастухи овец, ибо скотоводы они; и мелкий и крупный скот свой, и все, что у них, привели они.
Если фараон призовет вас и скажет: какое занятие ваше?
то вы скажите: мы, рабы твои, скотоводами были от юности нашей доныне, и мы и отцы наши, чтобы вас поселили в земле Гесем. Ибо мерзость для Египтян всякий пастух овец.
Украинский (Огієнко)
І вирушив Ізраїль, і все, що його, і прибув до Беер-Шеви, і приніс жертви Богові батька свого Ісака.
І промовив Бог до Ізраїля в нічному видінні, і сказав: Якове, Якове!
А той відказав: Ось я!
І сказав Він: Я Той Бог, Бог батька твого.
Не бійся зійти до Єгипту, бо Я вчиню тебе там великим народом.
Я зійду з тобою до Єгипту, і Я також, виводячи, виведу тебе, а Йосип закриє рукою своєю очі твої.
І встав Яків з Беер-Шеви.
І повезли Ізраїлеві сини свого батька Якова, і дітей своїх, і жінок своїх возами, що послав фараон, щоб привезти його.
І взяли вони стада свої, і маєток свій, що набули в землі ханаанській, і прибули до Єгипту Яків та ввесь рід його з ним.
Він привів із собою до Єгипту синів своїх, і синів своїх синів з собою, дочок своїх, і дочок синів своїх, і ввесь рід свій.
А оце ймення синів Ізраїлевих, що прибули до Єгипту: Яків та сини його: перворідний Яковів Рувим.
І сини Рувимові: Ханох, і Паллу, і Хецрон, і Кармі.
І сини Симеонові: Ємуїл, і Ямін, і Огад, і Яхін, і Цохар, і Саул, син ханаанеянки.
І сини Левієві: Ґершон, Кегат і Мерарі.
І сини Юдині: Ер, і Онан, і Шела, і Перец, і Зерах.
І вмер Ер і Онан у ханаанській землі.
А сини Перецеві були: Хецрон і Хамул.
І сини Іссахарові: Тола, і Цувва, і Йов, і Шимрон.
І сини Завулонові: Серед, і Елон, і Яхлеїл.
Оце сини Ліїні, що вродила вона Якову в Падані арамейськім, та дочку його Діну.
Усіх душ синів його й дочок його тридцять три.
І сини Ґадові: Ціфйон, і Хаґґі, Шуні, і Ецбон, Ері, і Ароді, і Ар́їлі.
І сини Асирові: Їмна, і Їшва, і Їшві, і Верія, і Сірах, сестра їх.
І сини Верії: Хевер і Малкіїл.
Оце сини Зілпи, що Лаван був дав її своїй дочці Лії, а вона вродила їх Якову, шістнадцять душ.
Сини Рахілі, жінки Якова: Йосип і Веніямин.
І вродилися Йосипові в єгипетськім краї Манасія та Єфрем, що їх уродила йому Оснат, дочка Поті-Фера, жерця Ону.
І сини Веніяминові: Бела, і Бехер, і Ашбел, Ґера, і Нааман, Ехі, і Рош, Муппім, і Хуппім, і Ард.
Оце сини Рахілині, що вродилися Якову, усіх душ чотирнадцять.
І сини Данові: Хушім.
І сини Нефталимові: Яхсеїл, і Ґуні, і Єцер, і Шіллем.
Оце сини Білги, що її Лаван дав був своїй дочці Рахілі.
І вона породила їх Якову, усіх душ сім.
Усіх душ, що прийшли з Яковом в Єгипет, що походять із стегон його, окрім жінок синів Якова, усіх душ шістдесят і шість.
А сини Йосипа, що народилися йому в Єгипті, дві душі.
Усіх душ дому Якова, що прийшли були до Єгипту, сімдесят.
І послав він перед собою Юду до Йосипа, щоб показував перед ним дорогу до Ґошену.
І прибули вони до краю Ґошен.
І запріг Йосип свою колесницю, і вирушив назустріч батькові своєму Ізраїлеві до Ґошену.
І він показався йому, і впав йому на шию, та й плакав довго на шиї його…
І промовив Ізраїль до Йосипа: Нехай тепер помру я, побачивши обличчя твоє, що ти ще живий!
А Йосип промовив до своїх братів і до дому батька свого: Піду й розкажу фараонові, та й повім йому: Брати мої й дім батька мого, що були в Краї ханаанськім, прибули до мене.
А люди ці пастухи отари, бо були скотарі.
І вони припровадили дрібну та велику худобу свою, і все, що їхнє було.
І станеться, коли покличе вас фараон і скаже: Яке ваше зайняття?
то ви відкажете: Скотарями були твої раби від молодости своєї аж дотепер, і ми, і батьки наші, щоб ви осіли в країні Ґошен, бо для Єгипту кожен пастух отари огида.
ВА Исроил бо ҳар чи дошт, ба сафар рафт, ва чун ба Беэр-Шобаъ омад, барои Худои падари худ Исҳоқ қурбониҳо кард.
Ва Худо дар рӯъёи шаб ба Исроил хитоб карда, гуфт: «Яъқуб, Яъқуб!» Гуфт: «Лаббай!»
Гуфт: «Манам он Худо, Худои падарат; аз рафтан ба Миср натарс; зеро ки дар он ҷо қавми бузурге аз ту ба вуҷуд меоварам.
Ман бо ту ба Миср меравам; ва Ман низ туро аз он ҷо берун меоварам; ва Юсуф бо дасти худ чашмони туро мепӯшад».
Ва Яъқуб аз Беэр-Шобаъ равона шуд; ва банӣ-Исроил падари худ Яъқубро, ва тифлони худро, ва занони худро бо аробаҳое ки фиръавн барои овардани ӯ фиристода буд, бурданд.
Ва чорвои худ ва дороии худро, ки дар замини Канъон пайдо карда буданд, гирифтанд, ва Яъқуб ва тамоми наслаш бо ӯ ба Миср омаданд.
Ва писарони худ ва писарони писарони худро бо худ, ва духтарони худ ва духтарони писарони худро, ва тамоми насли худро бо худ ба Миср овард.
Ва ин аст номҳои банӣ-Исроил, ки ба Миср омаданд: Яъқуб ва писарони ӯ. Реубен, нахустзодаи Яъқуб.
Писарони Реубен: Ҳанӯх, Фаллу, Ҳесрӯн ва Кармӣ.
Писарони Шимъӯн: Ямуил, Ёадин, Ӯҳад, Ёкин, Сӯҳар ва Шоул, ки писари зани канъонӣ буд.
Писарони Левӣ: Ҷершӯн, Қаҳот ва Марорӣ.
Писарони Яҳудо: Эр, Ӯнон, Шело, Форас ва Зораҳ; вале Эр ва Унон дар замини Канъон мурданд. Писарони Форас Ҳесрӯн ва Ҳомул буданд.
Писарони Иссокор: Тӯлоъ, Фувво, Йӯб ва Шимрӯн.
Писарони Забулун: Сарад, Элӯн ва Яҳлаил.
Инҳоянд писарони Леё, ки онҳоро, ва духтари худ Диноро дар Фаддони Арам ба Яъқуб зоид; ҳамаи писарон ва духтаронаш сию се нафар.
Писарони Ҷод: Сифйӯн, Ҳаҷӣ, Шунӣ, Эсбӯн, Эрӣ, Арӯдӣ ва Аръилӣ.
Писарони Ошер: Имно, Ишво, Ишвӣ ва Барио ва хоҳари онҳо Сораҳ. Писарони Барио: Ҳабар ва Малкиил.
Инҳоянд писарони Зилфо, ки вайро Лобон ба духтари худ Леё дод; ва ин шонздаҳ нафарро ба Яъқуб зоид.
Писарони Роҳел, зани Яъқуб: Юсуф ва Бинёмин.
Ва ба Юсуф дар замини Миср Менашше ва Эфроим таваллуд шуданд, ки онҳоро Оснат, духтари Фӯтифараъ, коҳини Ӯн ба ӯ зоид.
Писарони Бинёмин: Балаъ, Бакар, Ашбел, Ҷеро, Наамон, Эҳӣ, Рӯш, Муфим, Ҳуфим ва Орд.
Инҳоянд писарони Роҳел, ки ба Яъқуб таваллуд шуданд; ҷамъ чордаҳ нафар.
Писари Дон: Ҳушим.
Писарони Нафтолӣ: Яҳсаил, Ҷунӣ, Есар ва Шилем.
Инҳоянд писарони Билҳо, ки вайро Лобон ба духтари худ Роҳел дод. Вай инҳоро ба Яъқуб ҷамъ ҳафт нафар зоид.
Ҳамаи касоне ки бо Яъқуб ба Миср омаданд, онҳое ки аз камари ӯ рӯидаанд, ғайр аз занони писарони Яъқуб, ҷамъ шасту шаш нафар буданд.
Ва писарони Юсуф, ки ба ӯ дар Миср таваллуд шуданд, ду нафар буданд. Ҳамаи касони хонадони Яъқуб, ки ба Миср омаданд, ҳафтод нафар буданд.
Ва Яҳудоро пеш аз худаш назди Юсуф фиристод, то ки ӯро ба Ҷӯшан роҳнамоӣ кунад. Ва ба замини Ҷӯшан омаданд.
Ва Юсуф аробаи худро тайёр кард, ва ба пешвози падари худ Исроил ба Ҷӯшан рафт, ва чун ӯро бидид, ба гарданаш овезон шуд, ва муддате бар гарданаш бигирист.
Ва Исроил ба Юсуф гуфт: «Акнун, пас аз дидани рӯи ту, метавонам бимирам; зеро ки ҳанӯз зинда ҳастӣ».
Ва Юсуф ба бародарони худ ва ба аҳли хонаи падари худ гуфт: «Меравам, ва ба фиръавн хабар медиҳам, ва ба вай мегӯям: ́Бародаронам ва аҳли хонаи падарам, ки дар замини Канъон буданд, назди ман омаданд.
Ва ин одамон рамабон ҳастанд, зеро ки мардуми чорводор мебошанд; ва гӯсфандон ва говон ва тамоми дороии худро овардаанд́.
Ва агар фиръавн шуморо даъват намуда, гӯяд: ́Касбу коратон чист?́
Бигӯед: ́Ғуломонат аз наврасии худ то алҳол мардуми чорводор ҳастем, ҳам мо ва ҳам падарони мо”, — то ки дар замини Ҷӯшан сокин шавед. Зеро ки ҳар рамабон барои мисриён нафратангез аст».

Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки