Скрыть
46:7
46:9
46:22
46:26
46:28
Церковнославянский (рус)
Воста́въ же Изра́иль са́мъ и вся́ су́щая его́, прiи́де ко кла́дязю кля́твен­ному и пожре́ же́ртву Бо́гу отца́ сво­его́ Исаа́ка.
Рече́ же Бо́гъ ко Изра́илю въ видѣ́нiи но́щiю, глаго́ля: Иа́кове, Иа́кове. О́нъ же рече́: что́ есть?
О́нъ же рече́ ему́: а́зъ е́смь Бо́гъ отце́въ тво­и́хъ, не убо́йся изы́ти во Еги́петъ: въ язы́къ бо ве́лiй сотворю́ тя та́мо:
и а́зъ сни́ду съ тобо́ю во Еги́петъ, и а́зъ воз­веду́ тя до конца́: и Ио́сифъ воз­ложи́тъ ру́ки своя́ на о́чи тво­и́.
Воста́ же Иа́ковъ от­ кла́дязя кля́твен­наго, и взя́ша сы́нове Изра́иля отца́ сво­его́, и стяжа́нiе, и жены́ своя́ на колесни́цы, я́же посла́ Ио́сифъ, взя́ти его́:
и взе́мше имѣ́нiя своя́ и все́ стяжа́нiе, е́же стяжа́ша въ земли́ Ханаа́нстѣй, внидо́ша во Еги́петъ Иа́ковъ и все́ сѣ́мя его́ съ ни́мъ:
сы́нове и сы́нове сыно́въ его́ съ ни́мъ, дще́ри и дще́ри дще́рей его́, и все́ сѣ́мя свое́ введе́ во Еги́петъ.
Сiя́ же имена́ сыно́въ Изра́илевыхъ в­ше́дшихъ во Еги́петъ ку́пно со Иа́ковомъ отце́мъ сво­и́мъ: Иа́ковъ и сы́нове его́: пе́рвенецъ Иа́ковль Руви́мъ.
Сы́нове же Руви́мли: Ено́хъ и Фалло́съ, Асро́нъ и Харми́.
Сы́нове же Симео́ни: Иемуи́лъ и Иами́нъ, и Ао́дъ и Ахи́нъ, и Саа́ръ и Сау́лъ, сы́нъ Ханани́тидинъ.
Сы́нове же Леві́ини: Гирсо́нъ, Каа́ѳъ и Мера́рiй.
Сы́нове же Иу́дины: И́ръ и Авна́нъ, и Сило́мъ и Фаре́съ и За́ра: умро́ша же И́ръ и Авна́нъ въ земли́ Ханаа́ни. Бы́ша же сы́нове Фаре́су: Есро́мъ и Иемуи́лъ.
Сы́нове же Иссаха́ровы: Ѳола́ и Фуа́, и Асу́мъ и Самвра́нъ.
Сы́нове же Завуло́ни: Сере́дъ и Алло́нъ и Ахо­и́лъ.
Сі́и сы́нове Лі́ини, и́хже роди́ Иа́кову въ Месо­пота́мiи Си́рстѣй, и Ди́ну дще́рь его́: всѣ́хъ ду́шъ сыно́въ и дще́рей три́десять три́.
Сы́нове же Га́довы: Сафо́нъ и Анги́съ, и Сан­ни́съ и Ѳасова́нъ, и Аиди́съ и Аро­иди́съ и Ареили́съ.
Сы́нове же Аси́ровы: Иемна́ и Ессуа́, и Ие­у́лъ и Варiа́, и Са́ра сестра́ и́хъ. Сы́нове же Варiины́: Хово́ръ и Мелхі́илъ.
Сі́и сы́нове Зе́лфины, ю́же даде́ Лава́нъ Лі́и, дще́ри сво­е́й, я́же роди́ си́хъ Иа́кову, шесть­на́­де­сять ду́шъ.
Сы́нове же Рахи́ли, жены́ Иа́ковли: Ио́сифъ и Венiами́нъ.
Бы́ша же сы́нове Ио́сифу въ земли́ Еги́петстѣй, и́хже роди́ ему́ Асене́ѳа, дщи́ Петефрі́а жреца́ Илiопо́ль­ска, Манассі́ю и Ефре́ма. Бы́ша же сы́нове Манассі́ины, и́хже роди́ ему́ нало́жница Си́ра, Махи́ра. Махи́ръ же роди́ Галаа́да. Сы́нове же Ефраи́ма, бра́та Манассі́ина: Суталаа́мъ и Таа́мъ. Сы́нове же Суталаа́мли, Едо́мъ.
Сы́нове же Венiами́ни: Вала́ и Хово́ръ и Асфи́лъ. Бы́ша же сы́нове Ва́ловы: Гира́ и Но­ема́нъ, и Анхи́съ и Ро́съ, и Мамфи́мъ и Офими́мъ. Гира́ же роди́ Ара́да.
Сі́и сы́нове Рахи́лины, и́хже роди́ Иа́кову, всѣ́хъ ду́шъ осмь­на́­де­сять.
Сы́нове же Да́новы: Асо́мъ.
Сы́нове же Нефѳали́мли: Асiи́лъ и Гони́, и Иссаа́ръ и Селли́мъ.
Сі́и сы́нове Ва́ллины, ю́же даде́ Лава́нъ Рахи́ли дще́ри сво­е́й, я́же роди́ си́хъ Иа́кову: всѣ́хъ ду́шъ се́дмь.
Всѣ́хъ же ду́шъ в­ше́дшихъ со Иа́ковомъ во Еги́петъ, я́же изыдо́ша изъ чре́слъ его́, кромѣ́ же́нъ сыно́въ Иа́ковлихъ, всѣ́хъ ду́шъ шестьдеся́тъ ше́сть.
Сы́нове же Ио́сифовы, и́же бы́ша ему́ въ земли́ Еги́петстѣй, ду́шъ де́вять: всѣ́хъ ду́шъ до́му Иа́ковля, я́же прiидо́ша со Иа́ковомъ во Еги́петъ, ду́шъ се́дмьдесятъ пя́ть.
Иу́ду же посла́ предъ собо́ю ко Ио́сифу срѣ́сти его́ у Иро́йска гра́да въ земли́ Рамессі́йстѣй.
Впря́гъ же Ио́сифъ колесни́цы своя́, изы́де во срѣ́тенiе Изра́илю, отцу́ сво­ему́, ко Ироо́ну гра́ду: и яви́вся ему́, нападе́ на вы́ю его́ и пла́кася пла́чемъ вели́кимъ.
И рече́ Изра́иль ко Ио́сифу: да умру́ от­ны́нѣ, поне́же ви́дѣхъ лице́ твое́: еще́ бо ты́ еси́ жи́въ.
Рече́ же Ио́сифъ ко бра́тiи сво­е́й: ше́дъ повѣ́мъ фарао́ну и реку́ ему́: бра́тiя моя́ и до́мъ отца́ мо­его́, и́же бы́ша въ земли́ Ханаа́ни, прiидо́ша ко мнѣ́:
они́ же су́ть му́жiе пастуси́, му́жiе бо скотопита́телiе бы́ша: и скоты́, и волы́, и вся́ своя́ при­­ведо́ша:
а́ще у́бо при­­зове́тъ ва́съ фарао́нъ и рече́тъ ва́мъ: что́ дѣ́ло ва́­ше е́сть?
рцы́те: му́жiе скотопита́телiе есмы́, раби́ тво­и́, издѣ́тска да́же до ны́нѣ, и мы́ и отцы́ на́ши: да вселите́ся въ земли́ Гесе́мъ Араві́йстѣй: ме́рзость бо е́сть Еги́птяномъ вся́къ пасту́хъ о́вчiй.
Синодальный
И отправился Израиль со всем, что у него было, и пришел в Вирсавию, и принес жертвы Богу отца своего Исаака.
И сказал Бог Израилю в видении ночном: Иаков! Иаков! Он сказал: вот я.
Бог сказал: Я Бог, Бог отца твоего; не бойся идти в Египет, ибо там произведу от тебя народ великий;
Я пойду с тобою в Египет, Я и выведу тебя обратно. Иосиф своею рукою закроет глаза твои.
Иаков отправился из Вирсавии; и повезли сыны Израилевы Иакова отца своего, и детей своих, и жен своих на колесницах, которые послал фараон, чтобы привезти его.
И взяли они скот свой и имущество свое, которое приобрели в земле Ханаанской, и пришли в Египет, – Иаков и весь род его с ним.
Сынов своих и внуков своих с собою, дочерей своих и внучек своих и весь род свой привел он с собою в Египет.
Вот имена сынов Израилевых, пришедших в Египет: Иаков и сыновья его. Первенец Иакова Рувим.
Сыны Рувима: Ханох и Фаллу, Хецрон и Харми.
Сыны Симеона: Иемуил и Иамин, и Огад, и Иахин, и Цохар, и Саул, сын Хананеянки.
Сыны Левия: Гирсон, Кааф и Мерари.
Сыны Иуды: Ир и Онан, и Шела, и Фарес, и Зара; но Ир и Онан умерли в земле Ханаанской. Сыны Фареса были: Есром и Хамул.
Сыны Иссахара: Фола и Фува, Иов и Шимрон.
Сыны Завулона: Серед и Елон, и Иахлеил.
Это сыны Лии, которых она родила Иакову в Месопотамии, и Дину, дочь его. Всех душ сынов его и дочерей его – тридцать три.
Сыны Гада: Цифион и Хагги, Шуни и Эцбон, Ери и Ароди и Арели.
Сыны Асира: Имна и Ишва, и Ишви, и Бриа, и Серах, сестра их. Сыны Брии: Хевер и Малхиил.
Это сыны Зелфы, которую Лаван дал Лии, дочери своей; она родила их Иакову шестнадцать душ.
Сыны Рахили, жены Иакова: Иосиф и Вениамин.
И родились у Иосифа в земле Египетской Манассия и Ефрем, которых родила ему Асенефа, дочь Потифера, жреца Илиопольского.
Сыны Вениамина: Бела и Бехер и Ашбел; [сыны Белы были:] Гера и Нааман, Эхи и Рош, Муппим и Хуппим и Ард.
Это сыны Рахили, которые родились у Иакова, всего четырнадцать душ.
Сын Дана: Хушим.
Сыны Неффалима: Иахцеил и Гуни, и Иецер, и Шиллем.
Это сыны Валлы, которую дал Лаван дочери своей Рахили; она родила их Иакову всего семь душ.
Всех душ, пришедших с Иаковом в Египет, которые произошли из чресл его, кроме жен сынов Иаковлевых, всего шестьдесят шесть душ.
Сынов Иосифа, которые родились у него в Египте, две души. Всех душ дома Иаковлева, перешедших [с Иаковом] в Египет, семьдесят [пять].
Иуду послал он пред собою к Иосифу, чтобы он указал путь в Гесем. И пришли в землю Гесем.
Иосиф запряг колесницу свою и выехал навстречу Израилю, отцу своему, в Гесем, и, увидев его, пал на шею его, и долго плакал на шее его.
И сказал Израиль Иосифу: умру я теперь, увидев лице твое, ибо ты еще жив.
И сказал Иосиф братьям своим и дому отца своего: я пойду, извещу фараона и скажу ему: братья мои и дом отца моего, которые были в земле Ханаанской, пришли ко мне;
эти люди пастухи овец, ибо скотоводы они; и мелкий и крупный скот свой, и все, что у них, привели они.
Если фараон призовет вас и скажет: какое занятие ваше?
то вы скажите: мы, рабы твои, скотоводами были от юности нашей доныне, и мы и отцы наши, чтобы вас поселили в земле Гесем. Ибо мерзость для Египтян всякий пастух овец.
China (simpl.)
以色列带着一切所有的,起身来到别是巴,就献祭给他父亲以撒的神。
夜间,神在异象中对以色列说,雅各。雅各。他说,我在这里。
神说,我是神,就是你父亲的神。你下埃及去不要害怕,因为我必使你在那里成为大族。
我要和你同下埃及去,也必定带你上来。约瑟必给你送终(原文作将手按你的眼睛上)。
雅各就从别是巴起行。以色列的儿子们使他们的父亲雅各和他们的妻子,儿女都坐在法老为雅各送来的车上。
他们又带着迦南地所得的牲畜,货财来到埃及。雅各和他的一切子孙都一同来了,
雅各把他的儿子,孙子,女儿,孙女,并他的子子孙孙,一同带到埃及。
来到埃及的以色列人名字记在下面。雅各和他的儿孙,雅各的长子是流便。
流便的儿子是哈诺,法路,希斯伦,迦米。
西缅的儿子是耶母利,雅悯,阿辖,雅斤,琐辖,还有迦南女子所生的扫罗。
利未的儿子是革顺,哥辖,米拉利。
犹大的儿子是珥,俄南,示拉,法勒斯,谢拉。惟有珥与俄南死在迦南地。法勒斯的儿子是希斯伦,哈母勒。
以萨迦的儿子是陀拉,普瓦,约伯,伸仑。
西布伦的儿子是西烈,以伦,雅利。
这是利亚在巴旦亚兰给雅各所生的儿子,还在女儿底拿。儿孙共三十三人。
迦得的儿子是洗非芸,哈基,书尼,以斯本,以利,亚罗底,亚列利。
亚设的儿子是音拿,亦施瓦,亦施韦,比利亚,还有他们的妹子西拉。比利亚的儿子是希别,玛结。
这是拉班给他女儿利亚的婢女悉帕从雅各所生的儿孙,共有十六人。
雅各之妻拉结的儿子是约瑟和便雅悯。
约瑟在埃及地生了玛拿西和以法莲,就是安城的祭司波提非拉的女儿亚西纳给约瑟生的。
便雅悯的儿子是比拉,比结,亚实别,基拉,乃幔,以希,罗实,母平,户平,亚勒。
这是拉结给雅各所生的儿孙,共有十四人。
但的儿子是户伸。
拿弗他利的儿子是雅薛,沽尼,耶色,示冷。
这是拉班给他女儿拉结的婢女辟拉从雅各所生的儿孙,共有七人。
那与雅各同到埃及的,除了他儿妇之外,凡从他所生的,共有六十六人。
还有约瑟在埃及所生的两个儿子。雅各家来到埃及的共有七十人。
雅各打发犹大先去见约瑟,请派人引路往歌珊去。于是他们来到歌珊地。
约瑟套车往歌珊去,迎接他父亲以色列,及至见了面,就伏在父亲的颈项,哭了许久。
以色列对约瑟说,我既得见你的面,知道你还在,就是死我也甘心。
约瑟对他的弟兄和他父的全家说,我要上去告诉法老,对他说,我的弟兄和我父的全家从前在迦南地,现今都到我这里来了。
他们本是牧羊的人,以养牲畜为业。他们把羊群牛群和一切所有的都带来了。
等法老召你们的时候,问你们说,你们以何事为业。
你们要说,你的仆人,从幼年直到如今,都以养牲畜为业,连我们的祖宗也都以此为业。这样,你们可以住在歌珊地,因为凡牧羊的都被埃及人所厌恶。
Ошентип, Ысрайыл өзєнєн бардык мал-мєлкє менен жолго чыгып, Бейер-Шебага келди да, атасы Ыскактын Кудайына курмандык чалды.
Ошондо Кудай Ысрайылды тєнкє көрєнєштө: «Жакып! Жакып!» – деп чакырды. Ал: «Мына мен», – деп жооп берди.
Кудай ага мындай деди: «Мен Кудаймын, атаңдын Кудайымын. Мисирге баргандан коркпо, анткени ошол жерде Мен сенден улуу эл жаратам.
Мен Мисирге сени менен барам. Мен сени ал жерден кайра алып чыгам. Жусуп сенин көзєңдє өз колу менен жабат».
Ошондо Жакып Бейер-Шебадан чыкты. Ысрайылдын уулдары атасы Жакыпты, балдарын, аялдарын арабаларга салып, алып жөнөштє. Жакыпты алып келєє єчєн, ал арабаларды фараон жиберген эле.
Ошентип, алар Канаан жеринде тапкан мал-мєлкєн алып, Мисирге келишти. Ал жерге Жакып жана анын бєт тукуму келди.
Ал өзє менен бирге Мисирге уулдары менен неберелерин, кыздары менен жээндерин, бардык тукумун алып келди.
Мисирге келген Ысрайыл уулдарынын аттары мындай: Жакып жана анын уулдары: Жакыптын туну Рубейин.
Рубейиндин уулдары: Ханох жана Палу, Хесрон жана Карми.
Шымондун уулдары: Жемуел, Жамин, Ойат, Жахин, Сохар жана канаандык аялдан төрөлгөн Шабул.
Лебинин уулдары: Гейиршон, Каат жана Мерари.
Жєйєттєн уулдары: Эйир, Онан, Шейла, Перес жана Зерак, бирок Эйир менен Онан Канаан жеринде өлгөн. Перестин уулдары: Кесрон менен Хамул.
Исахардын уулдары: Тола жана Пуба, Аюб жана Шимрон.
Забулундун уулдары: Серет, Эйлон жана Жахлиел.
Булар – Месопотамияда Леянын Жакыптан төрөгөн уулдары жана анын кызы Дина. Анын бардык уул-кыздары – отуз єч жан.
Гаттын уулдары: Сипон жана Хаги, Шуни жана Эспон, Эйри, Ароту жана Арейли.
Ашырдын уулдары: Имна жана Ишпа, Ишпи жана Бирия, алардын карындашы Серак. Бириянын уулдары: Хебер жана Малкиел.
Булар – Зилпанын уулдары. Зилпаны Лабан өз кызы Леяга берген. Ал Жакыпка он алты бала төрөп берген.
Жакыптын аялы Рахелдин уулдары: Жусуп жана Бенжемин.
Мисир жеринде Жусуптан Менаше менен Эпрайым төрөлдє. Аларды ага оондук буткана кызматчысы Потипердин кызы Асинат төрөп берди.
Бенжеминдин уулдары: Бела, Бехер жана Ашбел. Гейра жана Нааман, Эйхи жана Рош, Мупим, Хупим жана Арт.
Булар – Рахелдин Жакыптан төрөгөн уулдары, бардыгы болуп он төрт жан.
Дандын уулу: Хушим.
Напталынын уулдары: Жахсиел жана Гуни, Жетсер жана Шилем.
Булар – Биланын уулдары. Биланы Лабан өз кызы Рахелге берген. Ал Жакыпка бардыгы болуп жети бала төрөп берген.
Жакып менен бирге Мисирге келгендердин, Жакыптын уулдарынын аялдарынан башка, анын өз канынан чыккандардын саны бардыгы болуп алтымыш алты жан эле.
Жусуптан Мисирде эки уул төрөлгөн. Жакыптын Мисирге келген кишилеринин саны бардыгы болуп жетимиш жан.
Гошенге жол көрсөтсєн деп, Жакып Жєйєттє Жусупка өзєнөн мурун жиберди. Алар Гошенге келишти.
Жусуп арабасын кошуп, атасы Ысрайылды тосуп алганы Гошенге жөнөп кетти. Ал атасын көргөндө, аны мойнунан кучактап, көпкө чейин ыйлады.
Ошондо Ысрайыл Жусупка: «Эми өлсөм болот, сенин жєзєңдє көрдєм, сен тирєє экенсиң», – деди.
Жусуп бир туугандарына жана атасынын єй-бєлөсєнө: «Мен барып, фараонго кабарлап: “Канаан жериндеги бир туугандарым менен атамдын єй-бєлөсє мага келишти.
Алар – койчулар, мал багышат. Алар майда жана бодо малын, бардык мал-мєлкєн ала келишти”, – деп айтайын.
Эгерде фараон силерди чакырып: “Силердин кесибиңер эмне?” – деп сураса,
силер: “Сенин кулдарың биз да, аталарыбыз да жаш чагыбыздан бєгєнкє кєнгө чейин мал багып келгенбиз”, – деп айткыла. Ошондо Гошен жеринде жашап каласыңар. Анткени мисирликтер єчєн койчулардын баары жийиркеничтєє», – деди.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки