Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Бытия

 
 • Бы́сть же по глаго́лѣхъ си́хъ, и повѣ́дано бы́сть Ио́сифу, я́ко оте́цъ тво́й изнемога́етъ: и по­и́мъ два́ сы́на своя́, Манассі́ю и Ефре́ма, прiи́де ко Иа́кову.
 • Повѣ́даша же Иа́кову, глаго́люще: се́, сы́нъ тво́й Ио́сифъ гряде́тъ къ тебѣ́. И укрѣпи́вся Изра́иль сѣ́де на одрѣ́,
 • и рече́ Иа́ковъ ко Ио́сифу: Бо́гъ мо́й яви́ся мнѣ́ въ Лу́зѣ, въ земли́ Ханаа́ни, и благослови́ мя
 • и рече́ ми: се́, а́зъ воз­ращу́ тя и умно́жу тя́, и сотворю́ тя въ собра́нiя язы́ковъ: и да́мъ ти́ зе́млю сiю́ и сѣ́мени тво­ему́ по тебѣ́ во одержа́нiе вѣ́чное.
 • Ны́нѣ у́бо два́ сы́на твоя́, и́же бы́ша тебѣ́ въ земли́ Еги́петстѣй пре́жде при­­ше́­ст­вiя мо­его́ къ тебѣ́ во Еги́петъ, мо­и́ су́ть: Ефре́мъ и Манассі́а, а́ки Руви́мъ и Симео́нъ бу́дутъ мнѣ́:
 • сы́ны же, я́же а́ще роди́ши по си́хъ, бу́дутъ тебѣ́: во и́мя бра́тiи сво­ея́ при­­зову́т­ся ко жре́бiямъ о́ныхъ:
 • а́зъ же егда́ идя́хъ от­ Месо­пота́мiи Си́рскiя, у́мре Рахи́ль ма́ти твоя́ въ земли́ Ханаа́ни, при­­ближа́ющуся ми́ ко ипподро́му хавра́ѳы земли́, е́же прiити́ во Ефра́ѳу: и погребо́хъ ю́ на пути́ ипподро́ма: се́й е́сть Виѳлее́мъ.
 • Ви́дѣвъ же Изра́иль сы́ны Ио́сифовы, рече́: что́ тебѣ́ сі́и?
 • Рече́ же Ио́сифъ отцу́ сво­ему́: сы́нове мо­и́ су́ть, я́же даде́ ми Бо́гъ здѣ́. И рече́ Иа́ковъ: при­­веди́ ми я́, да благословлю́ и́хъ.
 • О́чи же Изра́илю тя́жко ви́дѣста от­ ста́рости, и не можа́­ше ви́дѣти: и при­­бли́жи и́хъ къ нему́, и лобза́ и́хъ, и объя́тъ я́.
 • И рече́ Изра́иль ко Ио́сифу: се́, лица́ тво­его́ не лиши́хся, и се́, показа́ ми Бо́гъ и сѣ́мя твое́.
 • И от­веде́ и́хъ Ио́сифъ от­ колѣ́нъ его́, и поклони́шася ему́ лице́мъ до земли́.
 • По­и́мъ же Ио́сифъ два́ сы́на своя́, Ефре́ма въ десни́цу, пря́мо лѣви́цы Изра́иля, Манассі́ю же въ лѣ́вую, пря́мо десни́цы Изра́илевы, при­­бли́жи и́хъ къ нему́.
 • Просте́ръ же Изра́иль ру́ку десну́ю, воз­ложи́ на главу́ Ефре́млю, се́й же бя́ше ме́ншiй, а лѣ́вую на главу́ Манассі́ину, премѣни́въ ру́цѣ,
 • и благослови́ я́ и рече́: Бо́гъ, Ему́же благо­угоди́ша отцы́ мо­и́ предъ ни́мъ, Авраа́мъ и Исаа́къ, Бо́гъ, И́же пита́етъ мя́ измла́да да́же до дне́ сего́,
 • а́нгелъ, и́же мя́ избавля́етъ от­ всѣ́хъ зо́лъ, да благослови́тъ дѣ́тища сiя́, и прозове́т­ся въ ни́хъ и́мя мое́, и и́мя оте́цъ мо­и́хъ, Авраа́ма и Исаа́ка, и да умно́жат­ся во мно́же­с­т­во мно́гое на земли́.
 • Ви́дѣвъ же Ио́сифъ, я́ко воз­ложи́ оте́цъ его́ ру́ку десну́ю свою́ на главу́ Ефре́млю, тя́жко ему́ яви́ся: и прiя́ Ио́сифъ ру́ку отца́ сво­его́ отъ­я́ти ю́ от­ главы́ Ефре́мли на главу́ Манассі́ину,
 • и рече́ Ио́сифъ отцу́ сво­ему́: не та́ко, о́тче: се́й бо [е́сть] пе́рвенецъ, воз­ложи́ ру́ку десну́ю твою́ на главу́ его́.
 • И не хотя́ше, но рече́: вѣ́мъ, ча́до, вѣ́мъ: и се́й бу́детъ въ лю́ди, и се́й воз­несе́т­ся: но бра́тъ его́ ме́ншiй бо́лiй его́ бу́детъ, и сѣ́мя его́ бу́детъ во мно́же­с­т­во язы́ковъ.
 • И благослови́ я́ въ то́мъ дни́, глаго́ля: въ ва́съ благослови́т­ся Изра́иль, глаго́люще: да сотвори́тъ тя́ Бо́гъ я́коже Ефре́ма и я́ко Манассі́ю. И поста́ви Ефре́ма вы́шше Манассі́и.
 • Рече́ же Изра́иль Ио́сифу: се́, а́зъ умира́ю, и бу́детъ Бо́гъ съ ва́ми, и воз­врати́тъ ва́съ от­ земли́ сея́ на зе́млю оте́цъ ва́шихъ:
 • а́зъ же даю́ ти Сики́му избра́н­ную свы́ше бра́тiи тво­ея́, ю́же взя́хъ изъ руки́ Аморре́йски мече́мъ мо­и́мъ и лу́комъ.
 • После того Иосифу сказали: вот, отец твой болен. И он взял с собою двух сынов своих, Манассию и Ефрема [и пошел к Иакову].
 • Иакова известили и сказали: вот, сын твой Иосиф идет к тебе. Израиль собрал силы свои и сел на постели.
 • И сказал Иаков Иосифу: Бог Всемогущий явился мне в Лузе, в земле Ханаанской, и благословил меня,
 • и сказал мне: вот, Я распложу тебя, и размножу тебя, и произведу от тебя множество народов, и дам землю сию потомству твоему после тебя, в вечное владение.
 • И ныне два сына твои, родившиеся тебе в земле Египетской, до моего прибытия к тебе в Египет, мои они; Ефрем и Манассия, как Рувим и Симеон, будут мои;
 • дети же твои, которые родятся от тебя после них, будут твои; они под именем братьев своих будут именоваться в их уделе.
 • Когда я шел из Месопотамии, умерла у меня Рахиль [мать твоя] в земле Ханаанской, по дороге, не доходя несколько до Ефрафы, и я похоронил ее там на дороге к Ефрафе, что ныне Вифлеем.
 • И увидел Израиль сыновей Иосифа и сказал: кто это?
 • И сказал Иосиф отцу своему: это сыновья мои, которых Бог дал мне здесь. [Иаков] сказал: подведи их ко мне, и я благословлю их.
 • Глаза же Израилевы притупились от старости; не мог он видеть ясно. Иосиф подвел их к нему, и он поцеловал их и обнял их.
 • И сказал Израиль Иосифу: не надеялся я видеть твое лице; но вот, Бог показал мне и детей твоих.
 • И отвел их Иосиф от колен его и поклонился ему лицем своим до земли.
 • И взял Иосиф обоих [сыновей своих], Ефрема в правую свою руку против левой Израиля, а Манассию в левую против правой Израиля, и подвел к нему.
 • Но Израиль простер правую руку свою и положил на голову Ефрему, хотя сей был меньший, а левую на голову Манассии. С намерением положил он так руки свои, хотя Манассия был первенец.
 • И благословил Иосифа и сказал: Бог, пред Которым ходили отцы мои Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую, до сего дня,
 • Ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих; да будет на них наречено имя мое и имя отцов моих Авраама и Исаака, и да возрастут они во множество посреди земли.
 • И увидел Иосиф, что отец его положил правую руку свою на голову Ефрема; и прискорбно было ему это. И взял он руку отца своего, чтобы переложить ее с головы Ефрема на голову Манассии,
 • и сказал Иосиф отцу своему: не так, отец мой, ибо это – первенец; положи на его голову правую руку твою.
 • Но отец его не согласился и сказал: знаю, сын мой, знаю; и от него произойдет народ, и он будет велик; но меньший его брат будет больше его, и от семени его произойдет многочисленный народ.
 • И благословил их в тот день, говоря: тобою будет благословлять Израиль, говоря: Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассии. И поставил Ефрема выше Манассии.
 • И сказал Израиль Иосифу: вот, я умираю; и Бог будет с вами и возвратит вас в землю отцов ваших;
 • я даю тебе, преимущественно пред братьями твоими, один участок, который я взял из рук Аморреев мечом моим и луком моим.
 • Некоторое время спустя, узнав, что отец болен, Иосиф привел к нему своих сыновей, Манассию и Ефрема.
 • «Пришел твой сын, Иосиф», — сказали Иакову. Тот собрался с силами, сел на постели
 • и обратился к Иосифу: «Некогда, в Лузе, в земле ханаанской, мне явился Бог Всесильный. Он благословил меня
 • и сказал: „Я сделаю твой род плодовитым и многочисленным, произведу от тебя множество народов, а эту землю навеки отдам твоим потомкам”. —
 • И вот, теперь, — сказал Иаков Иосифу, — я усыновляю обоих твоих сыновей, которые родились в Египте до моего прихода. Теперь Ефрем и Манассия будут моими, наравне с Рувимом и Симеоном.
 • А сыновья, родившиеся у тебя после, — те твои, но причтены будут к родáм своих братьев и получат наследство из их доли.
 • А моя Рахиль, — сказал Иаков, — умерла в пути, когда я возвращался из Паддáна, в Ханаане, неподалеку от Эфраты. Там я и похоронил ее — у дороги на Эфрату (что ныне называется Вифлеем)…»
 • И, посмотрев на детей Иосифа, Израиль спросил его: «Кто это?» —
 • «Это мои сыновья, — ответил Иосиф, — которых здесь даровал мне Бог». — «Подведи их ко мне, — сказал Израиль, — чтобы я их благословил».
 • Старость помрачила глаза Израиля — он ничего не видел. Иосиф подвел к нему детей; Израиль расцеловал их, обнял
 • и сказал Иосифу: «Я и тебя–то уж не надеялся увидеть, а вот, Бог дал мне увидеть и твоих детей».
 • Иосиф взял своих детей — они были на коленях у Израиля — и поклонился отцу до земли.
 • Когда Иосиф подвел своих сыновей к Израилю, то Ефрем был справа от него (от Израиля по левую сторону), а Манассия слева (от Израиля по правую сторону).
 • Но Израиль возложил правую руку на голову Ефрема, младшего, а левую — на голову Манассии, старшего, так что руки его скрестились.
 • И благословил Израиль Иосифа такими словами: «Бог — пред лицом Его жили отцы мои, Авраам и Исаак! — Бог, пастырь мой всегда и доныне,
 • Ангел, избавлявший меня от всякого зла, — да благословит отроков! К роду моему они принадлежат, к роду отцов моих — Авраама и Исаака. Многочисленно будет на земле их потомство».
 • Увидел Иосиф, что свою правую руку отец возложил на Ефрема, и, приняв это за ошибку, взял руку отца, чтобы переложить ее с Ефрема на Манассию.
 • «Не так, отец, — сказал Иосиф. — Вот первенец, возложи на него правую руку». —
 • «Я знаю, — ответил Израиль, — я знаю, сынок. От него тоже произойдет великий народ. И все же младший брат превзойдет его и даст начало множеству племен».
 • Вот слова, которыми Израиль благословил их в тот день: «Благословением вы станете для израильтян. Они будут говорить, благословляя друг друга: „Да сделает тебя Бог подобным Ефрему и Манассии!”» Так поставил он Ефрема впереди Манассии.
 • Потом Израиль сказал Иосифу: «Я скоро умру. Но Бог будет с вами и вернет вас в землю ваших отцов.
 • А тебе я даю горный кряж — Шехем: ты будешь выше, чем братья. Я отбил его у амореев мечом и стрелами».
 •  Après ces choses, l'on vint dire à Joseph: Voici, ton père est malade. Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Éphraïm.
 •  On avertit Jacob, et on lui dit: Voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Et Israël rassembla ses forces, et s'assit sur son lit.
 •  Jacob dit à Joseph: Le Dieu tout puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni.
 •  Il m'a dit: Je te rendrai fécond, je te multiplierai, et je ferai de toi une multitude de peuples; je donnerai ce pays à ta postérité après toi, pour qu'elle le possède à toujours.
 •  Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi; Éphraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon.
 •  Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi; ils seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage.
 •  A mon retour de Paddan, Rachel mourut en route auprès de moi, dans le pays de Canaan, à quelque distance d'Éphrata; et c'est là que je l'ai enterrée, sur le chemin d'Éphrata, qui est Bethléhem.
 •  Israël regarda les fils de Joseph, et dit: Qui sont ceux-ci?
 •  Joseph répondit à son père: Ce sont mes fils, que Dieu m'a donnés ici. Israël dit: Fais-les, je te prie, approcher de moi, pour que je les bénisse.
 •  Les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse; il ne pouvait plus voir. Joseph les fit approcher de lui; et Israël leur donna un baiser, et les embrassa.
 •  Israël dit à Joseph: Je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait voir même ta postérité.
 •  Joseph les retira des genoux de son père, et il se prosterna en terre devant lui.
 •  Puis Joseph les prit tous deux, Éphraïm de sa main droite à la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël, et il les fit approcher de lui.
 •  Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé: ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né.
 •  Il bénit Joseph, et dit: Que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour,
 •  que l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ces enfants! Qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays!
 •  Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm; il saisit la main de son père, pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm, et la diriger sur celle de Manassé.
 •  Et Joseph dit à son père: Pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né; pose ta main droite sur sa tête.
 •  Son père refusa, et dit: Je le sais, mon fils, je le sais; lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand; mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations.
 •  Il les bénit ce jour-là, et dit: C'est par toi qu'Israël bénira, en disant: Que Dieu te traite comme Éphraïm et comme Manassé! Et il mit Éphraïm avant Manassé.
 •  Israël dit à Joseph: Voici, je vais mourir! Mais Dieu sera avec vous, et il vous fera retourner dans le pays de vos pères.
 •  Je te donne, de plus qu'à tes frères, une part que j'ai prise de la main des Amoréens avec mon épée et avec mon arc.