Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Бытия

 
 • Бы́сть же по глаго́лѣхъ си́хъ, и повѣ́дано бы́сть Ио́сифу, я́ко оте́цъ тво́й изнемога́етъ: и по­и́мъ два́ сы́на своя́, Манассі́ю и Ефре́ма, прiи́де ко Иа́кову.
 • Повѣ́даша же Иа́кову, глаго́люще: се́, сы́нъ тво́й Ио́сифъ гряде́тъ къ тебѣ́. И укрѣпи́вся Изра́иль сѣ́де на одрѣ́,
 • и рече́ Иа́ковъ ко Ио́сифу: Бо́гъ мо́й яви́ся мнѣ́ въ Лу́зѣ, въ земли́ Ханаа́ни, и благослови́ мя
 • и рече́ ми: се́, а́зъ воз­ращу́ тя и умно́жу тя́, и сотворю́ тя въ собра́нiя язы́ковъ: и да́мъ ти́ зе́млю сiю́ и сѣ́мени тво­ему́ по тебѣ́ во одержа́нiе вѣ́чное.
 • Ны́нѣ у́бо два́ сы́на твоя́, и́же бы́ша тебѣ́ въ земли́ Еги́петстѣй пре́жде при­­ше́­ст­вiя мо­его́ къ тебѣ́ во Еги́петъ, мо­и́ су́ть: Ефре́мъ и Манассі́а, а́ки Руви́мъ и Симео́нъ бу́дутъ мнѣ́:
 • сы́ны же, я́же а́ще роди́ши по си́хъ, бу́дутъ тебѣ́: во и́мя бра́тiи сво­ея́ при­­зову́т­ся ко жре́бiямъ о́ныхъ:
 • а́зъ же егда́ идя́хъ от­ Месо­пота́мiи Си́рскiя, у́мре Рахи́ль ма́ти твоя́ въ земли́ Ханаа́ни, при­­ближа́ющуся ми́ ко ипподро́му хавра́ѳы земли́, е́же прiити́ во Ефра́ѳу: и погребо́хъ ю́ на пути́ ипподро́ма: се́й е́сть Виѳлее́мъ.
 • Ви́дѣвъ же Изра́иль сы́ны Ио́сифовы, рече́: что́ тебѣ́ сі́и?
 • Рече́ же Ио́сифъ отцу́ сво­ему́: сы́нове мо­и́ су́ть, я́же даде́ ми Бо́гъ здѣ́. И рече́ Иа́ковъ: при­­веди́ ми я́, да благословлю́ и́хъ.
 • О́чи же Изра́илю тя́жко ви́дѣста от­ ста́рости, и не можа́­ше ви́дѣти: и при­­бли́жи и́хъ къ нему́, и лобза́ и́хъ, и объя́тъ я́.
 • И рече́ Изра́иль ко Ио́сифу: се́, лица́ тво­его́ не лиши́хся, и се́, показа́ ми Бо́гъ и сѣ́мя твое́.
 • И от­веде́ и́хъ Ио́сифъ от­ колѣ́нъ его́, и поклони́шася ему́ лице́мъ до земли́.
 • По­и́мъ же Ио́сифъ два́ сы́на своя́, Ефре́ма въ десни́цу, пря́мо лѣви́цы Изра́иля, Манассі́ю же въ лѣ́вую, пря́мо десни́цы Изра́илевы, при­­бли́жи и́хъ къ нему́.
 • Просте́ръ же Изра́иль ру́ку десну́ю, воз­ложи́ на главу́ Ефре́млю, се́й же бя́ше ме́ншiй, а лѣ́вую на главу́ Манассі́ину, премѣни́въ ру́цѣ,
 • и благослови́ я́ и рече́: Бо́гъ, Ему́же благо­угоди́ша отцы́ мо­и́ предъ ни́мъ, Авраа́мъ и Исаа́къ, Бо́гъ, И́же пита́етъ мя́ измла́да да́же до дне́ сего́,
 • а́нгелъ, и́же мя́ избавля́етъ от­ всѣ́хъ зо́лъ, да благослови́тъ дѣ́тища сiя́, и прозове́т­ся въ ни́хъ и́мя мое́, и и́мя оте́цъ мо­и́хъ, Авраа́ма и Исаа́ка, и да умно́жат­ся во мно́же­с­т­во мно́гое на земли́.
 • Ви́дѣвъ же Ио́сифъ, я́ко воз­ложи́ оте́цъ его́ ру́ку десну́ю свою́ на главу́ Ефре́млю, тя́жко ему́ яви́ся: и прiя́ Ио́сифъ ру́ку отца́ сво­его́ отъ­я́ти ю́ от­ главы́ Ефре́мли на главу́ Манассі́ину,
 • и рече́ Ио́сифъ отцу́ сво­ему́: не та́ко, о́тче: се́й бо [е́сть] пе́рвенецъ, воз­ложи́ ру́ку десну́ю твою́ на главу́ его́.
 • И не хотя́ше, но рече́: вѣ́мъ, ча́до, вѣ́мъ: и се́й бу́детъ въ лю́ди, и се́й воз­несе́т­ся: но бра́тъ его́ ме́ншiй бо́лiй его́ бу́детъ, и сѣ́мя его́ бу́детъ во мно́же­с­т­во язы́ковъ.
 • И благослови́ я́ въ то́мъ дни́, глаго́ля: въ ва́съ благослови́т­ся Изра́иль, глаго́люще: да сотвори́тъ тя́ Бо́гъ я́коже Ефре́ма и я́ко Манассі́ю. И поста́ви Ефре́ма вы́шше Манассі́и.
 • Рече́ же Изра́иль Ио́сифу: се́, а́зъ умира́ю, и бу́детъ Бо́гъ съ ва́ми, и воз­врати́тъ ва́съ от­ земли́ сея́ на зе́млю оте́цъ ва́шихъ:
 • а́зъ же даю́ ти Сики́му избра́н­ную свы́ше бра́тiи тво­ея́, ю́же взя́хъ изъ руки́ Аморре́йски мече́мъ мо­и́мъ и лу́комъ.
 • После того Иосифу сказали: вот, отец твой болен. И он взял с собою двух сынов своих, Манассию и Ефрема [и пошел к Иакову].
 • Иакова известили и сказали: вот, сын твой Иосиф идет к тебе. Израиль собрал силы свои и сел на постели.
 • И сказал Иаков Иосифу: Бог Всемогущий явился мне в Лузе, в земле Ханаанской, и благословил меня,
 • и сказал мне: вот, Я распложу тебя, и размножу тебя, и произведу от тебя множество народов, и дам землю сию потомству твоему после тебя, в вечное владение.
 • И ныне два сына твои, родившиеся тебе в земле Египетской, до моего прибытия к тебе в Египет, мои они; Ефрем и Манассия, как Рувим и Симеон, будут мои;
 • дети же твои, которые родятся от тебя после них, будут твои; они под именем братьев своих будут именоваться в их уделе.
 • Когда я шел из Месопотамии, умерла у меня Рахиль [мать твоя] в земле Ханаанской, по дороге, не доходя несколько до Ефрафы, и я похоронил ее там на дороге к Ефрафе, что ныне Вифлеем.
 • И увидел Израиль сыновей Иосифа и сказал: кто это?
 • И сказал Иосиф отцу своему: это сыновья мои, которых Бог дал мне здесь. [Иаков] сказал: подведи их ко мне, и я благословлю их.
 • Глаза же Израилевы притупились от старости; не мог он видеть ясно. Иосиф подвел их к нему, и он поцеловал их и обнял их.
 • И сказал Израиль Иосифу: не надеялся я видеть твое лице; но вот, Бог показал мне и детей твоих.
 • И отвел их Иосиф от колен его и поклонился ему лицем своим до земли.
 • И взял Иосиф обоих [сыновей своих], Ефрема в правую свою руку против левой Израиля, а Манассию в левую против правой Израиля, и подвел к нему.
 • Но Израиль простер правую руку свою и положил на голову Ефрему, хотя сей был меньший, а левую на голову Манассии. С намерением положил он так руки свои, хотя Манассия был первенец.
 • И благословил Иосифа и сказал: Бог, пред Которым ходили отцы мои Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую, до сего дня,
 • Ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих; да будет на них наречено имя мое и имя отцов моих Авраама и Исаака, и да возрастут они во множество посреди земли.
 • И увидел Иосиф, что отец его положил правую руку свою на голову Ефрема; и прискорбно было ему это. И взял он руку отца своего, чтобы переложить ее с головы Ефрема на голову Манассии,
 • и сказал Иосиф отцу своему: не так, отец мой, ибо это – первенец; положи на его голову правую руку твою.
 • Но отец его не согласился и сказал: знаю, сын мой, знаю; и от него произойдет народ, и он будет велик; но меньший его брат будет больше его, и от семени его произойдет многочисленный народ.
 • И благословил их в тот день, говоря: тобою будет благословлять Израиль, говоря: Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассии. И поставил Ефрема выше Манассии.
 • И сказал Израиль Иосифу: вот, я умираю; и Бог будет с вами и возвратит вас в землю отцов ваших;
 • я даю тебе, преимущественно пред братьями твоими, один участок, который я взял из рук Аморреев мечом моим и луком моим.
 • ἐγένετο δὲ μετὰ τὰ ῥήματα ταῦτα καὶ ἀπηγγέλη τῷ Ιωσηφ ὅτι ὁ πατήρ σου ἐνοχλεῖται καὶ ἀναλαβὼν τοὺς δύο υἱοὺς αὐτοῦ τὸν Μανασ­ση καὶ τὸν Εφραιμ ἦλθεν προ­̀ς Ιακωβ
 • ἀπηγγέλη δὲ τῷ Ιακωβ λέγον­τες ἰδοὺ ὁ υἱός σου Ιωσηφ ἔρχεται προ­̀ς σέ καὶ ἐνισχύσας Ισραηλ ἐκάθισεν ἐπι­̀ τὴν κλίνην
 • καὶ εἶπεν Ιακωβ τῷ Ιωσηφ ὁ θεός μου ὤφθη μοι ἐν Λουζα ἐν γῇ Χανααν καὶ εὐλόγησέν με
 • καὶ εἶπέν μοι ἰδοὺ ἐγὼ αὐξανῶ σε καὶ πλη­θυνῶ σε καὶ ποιήσω σε εἰς συν­αγωγὰς ἐθνῶν καὶ δώσω σοι τὴν γῆν ταύτην καὶ τῷ σπέρματί σου μετὰ σὲ εἰς κατα­́σχεσιν αἰώνιον
 • νῦν οὖν οἱ δύο υἱοί σου οἱ γενόμενοί σοι ἐν Αἰγύπτῳ προ­̀ τοῦ με ἐλθεῖν προ­̀ς σὲ εἰς Αἴγυπτον ἐμοί εἰσιν Εφραιμ καὶ Μανασ­ση ὡς Рουβην καὶ Συμεων ἔσον­ταί μοι
 • τὰ δὲ ἔκγονα ἃ ἐὰν γεννήσῃς μετὰ ταῦτα σοὶ ἔσον­ται ἐπι­̀ τῷ ὀνόματι τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν κληθήσον­ται ἐν τοῖς ἐκείνων κλήροις
 • ἐγὼ δὲ ἡνίκα ἠρχόμην ἐκ Μεσοποταμίας τῆς Συρίας ἀπέθανεν Рαχηλ ἡ μήτηρ σου ἐν γῇ Χανααν ἐγγίζον­τός μου κατα­̀ τὸν ἱππόδρομον χαβραθα τῆς γῆς τοῦ ἐλθεῖν Εφραθα καὶ κατώρυξα αὐτὴν ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ ἱπποδρόμου αὕτη ἐστὶν Βαιθλεεμ
 • ἰδὼν δὲ Ισραηλ τοὺς υἱοὺς Ιωσηφ εἶπεν τίνες σοι οὗτοι
 • εἶπεν δὲ Ιωσηφ τῷ πατρὶ αὐτοῦ υἱοί μού εἰσιν οὓς ἔδωκέν μοι ὁ θεὸς ἐν­ταῦθα καὶ εἶπεν Ιακωβ προ­σάγαγέ μοι αὐτούς ἵνα εὐλογήσω αὐτούς
 • οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ Ισραηλ ἐβαρυώπησαν ἀπο­̀ τοῦ γήρους καὶ οὐκ ἠδύνατο βλέπειν καὶ ἤγγισεν αὐτοὺς προ­̀ς αὐτόν καὶ ἐφίλησεν αὐτοὺς καὶ περιέλαβεν αὐτούς
 • καὶ εἶπεν Ισραηλ προ­̀ς Ιωσηφ ἰδοὺ τοῦ προ­σώπου σου οὐκ ἐστερήθην καὶ ἰδοὺ ἔδειξέν μοι ὁ θεὸς καὶ τὸ σπέρμα σου
 • καὶ ἐξήγαγεν Ιωσηφ αὐτοὺς ἀπο­̀ τῶν γονάτων αὐτοῦ καὶ προ­σεκύνησαν αὐτῷ ἐπι­̀ προ­́σωπον ἐπι­̀ τῆς γῆς
 • λαβὼν δὲ Ιωσηφ τοὺς δύο υἱοὺς αὐτοῦ τόν τε Εφραιμ ἐν τῇ δεξιᾷ ἐξ ἀριστερῶν δὲ Ισραηλ τὸν δὲ Μανασ­ση ἐν τῇ ἀριστερᾷ ἐκ δεξιῶν δὲ Ισραηλ ἤγγισεν αὐτοὺς αὐτῷ
 • ἐκτείνας δὲ Ισραηλ τὴν χεῖρα τὴν δεξιὰν ἐπέβαλεν ἐπι­̀ τὴν κεφαλὴν Εφραιμ οὗτος δὲ ἦν ὁ νεώτερος καὶ τὴν ἀριστερὰν ἐπι­̀ τὴν κεφαλὴν Μανασ­ση ἐναλλὰξ τὰς χεῖρας
 • καὶ ηὐλόγησεν αὐτοὺς καὶ εἶπεν ὁ θεός ᾧ εὐηρέστησαν οἱ πατέρες μου ἐναν­τίον αὐτοῦ Αβρααμ καὶ Ισαακ ὁ θεὸς ὁ τρέφων με ἐκ νεότητος ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης
 • ὁ ἄγγελος ὁ ῥυόμενός με ἐκ πάν­των τῶν κακῶν εὐλογήσαι τὰ παιδία ταῦτα καὶ ἐπι­κληθή­σε­ται ἐν αὐτοῖς τὸ ὄνομά μου καὶ τὸ ὄνομα τῶν πατέρων μου Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ πλη­θυνθείησαν εἰς πλῆ­θος πολὺ ἐπι­̀ τῆς γῆς
 • ἰδὼν δὲ Ιωσηφ ὅτι ἐπέβαλεν ὁ πατὴρ τὴν δεξιὰν αὐτοῦ ἐπι­̀ τὴν κεφαλὴν Εφραιμ βαρὺ αὐτῷ κατεφάνη καὶ ἀν­τελάβετο Ιωσηφ τῆς χειρὸς τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἀφελεῖν αὐτὴν ἀπο­̀ τῆς κεφαλῆς Εφραιμ ἐπι­̀ τὴν κεφαλὴν Μανασ­ση
 • εἶπεν δὲ Ιωσηφ τῷ πατρὶ αὐτοῦ οὐχ οὕτως πάτερ οὗτος γὰρ ὁ πρωτότοκος ἐπι­́θες τὴν δεξιάν σου ἐπι­̀ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ
 • καὶ οὐκ ἠθέλησεν ἀλλὰ εἶπεν οἶδα τέκνον οἶδα καὶ οὗτος ἔσται εἰς λαόν καὶ οὗτος ὑψωθή­σε­ται ἀλλὰ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ὁ νεώτερος μείζων αὐτοῦ ἔσται καὶ τὸ σπέρμα αὐτοῦ ἔσται εἰς πλῆ­θος ἐθνῶν
 • καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ λέγων ἐν ὑμῖν εὐλογηθή­σε­ται Ισραηλ λέγον­τες ποιήσαι σε ὁ θεὸς ὡς Εφραιμ καὶ ὡς Μανασ­ση καὶ ἔθηκεν τὸν Εφραιμ ἔμπρο­σθεν τοῦ Μανασ­ση
 • εἶπεν δὲ Ισραηλ τῷ Ιωσηφ ἰδοὺ ἐγὼ ἀπο­θνῄσκω καὶ ἔσται ὁ θεὸς μεθ᾿ ὑμῶν καὶ ἀπο­στρέψει ὑμᾶς εἰς τὴν γῆν τῶν πατέρων ὑμῶν
 • ἐγὼ δὲ δίδωμί σοι Σικιμα ἐξαίρετον ὑπὲρ τοὺς ἀδελφούς σου ἣν ἔλαβον ἐκ χειρὸς Αμορραίων ἐν μαχαίρᾳ μου καὶ τόξῳ