Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Бытия

 
 • Бы́сть же по глаго́лѣхъ си́хъ, и повѣ́дано бы́сть Ио́сифу, я́ко оте́цъ тво́й изнемога́етъ: и по­и́мъ два́ сы́на своя́, Манассі́ю и Ефре́ма, прiи́де ко Иа́кову.
 • Повѣ́даша же Иа́кову, глаго́люще: се́, сы́нъ тво́й Ио́сифъ гряде́тъ къ тебѣ́. И укрѣпи́вся Изра́иль сѣ́де на одрѣ́,
 • и рече́ Иа́ковъ ко Ио́сифу: Бо́гъ мо́й яви́ся мнѣ́ въ Лу́зѣ, въ земли́ Ханаа́ни, и благослови́ мя
 • и рече́ ми: се́, а́зъ воз­ращу́ тя и умно́жу тя́, и сотворю́ тя въ собра́нiя язы́ковъ: и да́мъ ти́ зе́млю сiю́ и сѣ́мени тво­ему́ по тебѣ́ во одержа́нiе вѣ́чное.
 • Ны́нѣ у́бо два́ сы́на твоя́, и́же бы́ша тебѣ́ въ земли́ Еги́петстѣй пре́жде при­­ше́­ст­вiя мо­его́ къ тебѣ́ во Еги́петъ, мо­и́ су́ть: Ефре́мъ и Манассі́а, а́ки Руви́мъ и Симео́нъ бу́дутъ мнѣ́:
 • сы́ны же, я́же а́ще роди́ши по си́хъ, бу́дутъ тебѣ́: во и́мя бра́тiи сво­ея́ при­­зову́т­ся ко жре́бiямъ о́ныхъ:
 • а́зъ же егда́ идя́хъ от­ Месо­пота́мiи Си́рскiя, у́мре Рахи́ль ма́ти твоя́ въ земли́ Ханаа́ни, при­­ближа́ющуся ми́ ко ипподро́му хавра́ѳы земли́, е́же прiити́ во Ефра́ѳу: и погребо́хъ ю́ на пути́ ипподро́ма: се́й е́сть Виѳлее́мъ.
 • Ви́дѣвъ же Изра́иль сы́ны Ио́сифовы, рече́: что́ тебѣ́ сі́и?
 • Рече́ же Ио́сифъ отцу́ сво­ему́: сы́нове мо­и́ су́ть, я́же даде́ ми Бо́гъ здѣ́. И рече́ Иа́ковъ: при­­веди́ ми я́, да благословлю́ и́хъ.
 • О́чи же Изра́илю тя́жко ви́дѣста от­ ста́рости, и не можа́­ше ви́дѣти: и при­­бли́жи и́хъ къ нему́, и лобза́ и́хъ, и объя́тъ я́.
 • И рече́ Изра́иль ко Ио́сифу: се́, лица́ тво­его́ не лиши́хся, и се́, показа́ ми Бо́гъ и сѣ́мя твое́.
 • И от­веде́ и́хъ Ио́сифъ от­ колѣ́нъ его́, и поклони́шася ему́ лице́мъ до земли́.
 • По­и́мъ же Ио́сифъ два́ сы́на своя́, Ефре́ма въ десни́цу, пря́мо лѣви́цы Изра́иля, Манассі́ю же въ лѣ́вую, пря́мо десни́цы Изра́илевы, при­­бли́жи и́хъ къ нему́.
 • Просте́ръ же Изра́иль ру́ку десну́ю, воз­ложи́ на главу́ Ефре́млю, се́й же бя́ше ме́ншiй, а лѣ́вую на главу́ Манассі́ину, премѣни́въ ру́цѣ,
 • и благослови́ я́ и рече́: Бо́гъ, Ему́же благо­угоди́ша отцы́ мо­и́ предъ ни́мъ, Авраа́мъ и Исаа́къ, Бо́гъ, И́же пита́етъ мя́ измла́да да́же до дне́ сего́,
 • а́нгелъ, и́же мя́ избавля́етъ от­ всѣ́хъ зо́лъ, да благослови́тъ дѣ́тища сiя́, и прозове́т­ся въ ни́хъ и́мя мое́, и и́мя оте́цъ мо­и́хъ, Авраа́ма и Исаа́ка, и да умно́жат­ся во мно́же­с­т­во мно́гое на земли́.
 • Ви́дѣвъ же Ио́сифъ, я́ко воз­ложи́ оте́цъ его́ ру́ку десну́ю свою́ на главу́ Ефре́млю, тя́жко ему́ яви́ся: и прiя́ Ио́сифъ ру́ку отца́ сво­его́ отъ­я́ти ю́ от­ главы́ Ефре́мли на главу́ Манассі́ину,
 • и рече́ Ио́сифъ отцу́ сво­ему́: не та́ко, о́тче: се́й бо [е́сть] пе́рвенецъ, воз­ложи́ ру́ку десну́ю твою́ на главу́ его́.
 • И не хотя́ше, но рече́: вѣ́мъ, ча́до, вѣ́мъ: и се́й бу́детъ въ лю́ди, и се́й воз­несе́т­ся: но бра́тъ его́ ме́ншiй бо́лiй его́ бу́детъ, и сѣ́мя его́ бу́детъ во мно́же­с­т­во язы́ковъ.
 • И благослови́ я́ въ то́мъ дни́, глаго́ля: въ ва́съ благослови́т­ся Изра́иль, глаго́люще: да сотвори́тъ тя́ Бо́гъ я́коже Ефре́ма и я́ко Манассі́ю. И поста́ви Ефре́ма вы́шше Манассі́и.
 • Рече́ же Изра́иль Ио́сифу: се́, а́зъ умира́ю, и бу́детъ Бо́гъ съ ва́ми, и воз­врати́тъ ва́съ от­ земли́ сея́ на зе́млю оте́цъ ва́шихъ:
 • а́зъ же даю́ ти Сики́му избра́н­ную свы́ше бра́тiи тво­ея́, ю́же взя́хъ изъ руки́ Аморре́йски мече́мъ мо­и́мъ и лу́комъ.
 • После того Иосифу сказали: вот, отец твой болен. И он взял с собою двух сынов своих, Манассию и Ефрема [и пошел к Иакову].
 • Иакова известили и сказали: вот, сын твой Иосиф идет к тебе. Израиль собрал силы свои и сел на постели.
 • И сказал Иаков Иосифу: Бог Всемогущий явился мне в Лузе, в земле Ханаанской, и благословил меня,
 • и сказал мне: вот, Я распложу тебя, и размножу тебя, и произведу от тебя множество народов, и дам землю сию потомству твоему после тебя, в вечное владение.
 • И ныне два сына твои, родившиеся тебе в земле Египетской, до моего прибытия к тебе в Египет, мои они; Ефрем и Манассия, как Рувим и Симеон, будут мои;
 • дети же твои, которые родятся от тебя после них, будут твои; они под именем братьев своих будут именоваться в их уделе.
 • Когда я шел из Месопотамии, умерла у меня Рахиль [мать твоя] в земле Ханаанской, по дороге, не доходя несколько до Ефрафы, и я похоронил ее там на дороге к Ефрафе, что ныне Вифлеем.
 • И увидел Израиль сыновей Иосифа и сказал: кто это?
 • И сказал Иосиф отцу своему: это сыновья мои, которых Бог дал мне здесь. [Иаков] сказал: подведи их ко мне, и я благословлю их.
 • Глаза же Израилевы притупились от старости; не мог он видеть ясно. Иосиф подвел их к нему, и он поцеловал их и обнял их.
 • И сказал Израиль Иосифу: не надеялся я видеть твое лице; но вот, Бог показал мне и детей твоих.
 • И отвел их Иосиф от колен его и поклонился ему лицем своим до земли.
 • И взял Иосиф обоих [сыновей своих], Ефрема в правую свою руку против левой Израиля, а Манассию в левую против правой Израиля, и подвел к нему.
 • Но Израиль простер правую руку свою и положил на голову Ефрему, хотя сей был меньший, а левую на голову Манассии. С намерением положил он так руки свои, хотя Манассия был первенец.
 • И благословил Иосифа и сказал: Бог, пред Которым ходили отцы мои Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую, до сего дня,
 • Ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих; да будет на них наречено имя мое и имя отцов моих Авраама и Исаака, и да возрастут они во множество посреди земли.
 • И увидел Иосиф, что отец его положил правую руку свою на голову Ефрема; и прискорбно было ему это. И взял он руку отца своего, чтобы переложить ее с головы Ефрема на голову Манассии,
 • и сказал Иосиф отцу своему: не так, отец мой, ибо это – первенец; положи на его голову правую руку твою.
 • Но отец его не согласился и сказал: знаю, сын мой, знаю; и от него произойдет народ, и он будет велик; но меньший его брат будет больше его, и от семени его произойдет многочисленный народ.
 • И благословил их в тот день, говоря: тобою будет благословлять Израиль, говоря: Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассии. И поставил Ефрема выше Манассии.
 • И сказал Израиль Иосифу: вот, я умираю; и Бог будет с вами и возвратит вас в землю отцов ваших;
 • я даю тебе, преимущественно пред братьями твоими, один участок, который я взял из рук Аморреев мечом моим и луком моим.
 • Sucedió después de estas cosas que dijeron a José:

  —Tu padre está enfermo.

  Entonces él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín.

 • Y se le hizo saber a Jacob, diciendo:

  —Aquí está tu hijo José, que viene a ti.

  Haciendo un esfuerzo, Israel se sentó sobre la cama

 • y dijo a José:

  —El Dios omnipotente se me apareció en Luz, en la tierra de Canaán, me bendijo

 • y me dijo: “Yo te haré crecer, te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones; y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua.”
 • Ahora bien, tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto antes de venir a reunirme contigo a la tierra de Egipto, son míos; al igual que Rubén y Simeón, serán míos.
 • Los que después de ellos has engendrado, serán tuyos; por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades.
 • Cuando yo venía de Padan-aram se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua antes de llegar a Efrata; y la sepulté allí, en el camino de Efrata, que es Belén.
 • Vio entonces Israel a los hijos de José, y dijo:

  —¿Quiénes son estos?

 • —Son mis hijos, los que Dios me ha dado aquí —respondió José a su padre.

  —Acércalos ahora a mí, y los bendeciré —dijo Israel.

 • Los ojos de Israel estaban tan debilitados por la vejez, que no podía ver. Los hizo, pues, acercarse a él, y él los besó y los abrazó.
 • Y dijo Israel a José:

  —No pensaba yo ver más tu rostro, y Dios me ha dejado ver también a tu descendencia.

 • Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra.
 • Los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel; y los acercó a él.
 • Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito.
 • Y bendijo a José, diciendo:

  «El Dios en cuya presencia
  anduvieron mis padres Abraham e Isaac,
  el Dios que me mantiene
  desde que yo soy hasta este día,

 • el Ángel que me liberta de todo mal,
  bendiga a estos jóvenes.
  Sea perpetuado en ellos mi nombre
  y el nombre de mis padres Abraham e Isaac,
  y multiplíquense y crezcan en medio de la tierra.»

 • Al ver José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, se sintió disgustado; y tomó la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés.
 • Y dijo José a su padre:

  —Así no, padre mío, porque éste es el primogénito; pon tu mano derecha sobre su cabeza.

 • Pero su padre no quiso hacerlo, y le respondió:

  —Lo sé, hijo mío, lo sé; también él llegará a ser un pueblo, y será también grande; pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones.

 • Y los bendijo aquel día, diciendo:

  —Que con vuestro nombre se bendiga en Israel, y se diga: “Hágate Dios como a Efraín y como a Manasés.”

  Y puso a Efraín antes de Manasés.

 • Luego dijo Israel a José:

  —Yo muero; pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres.

 • A ti te he dado una parte más que a tus hermanos, la cual tomé al amorreo con mi espada y con mi arco.


 • 这 事 以 后 , 有 人 告 诉 约 瑟 说 , 你 的 父 亲 病 了 。 他 就 带 着 两 个 儿 子 玛 拿 西 和 以 法 莲 同 去 。
 • 有 人 告 诉 雅 各 说 , 请 看 , 你 儿 子 约 瑟 到 你 这 里 来 了 。 以 色 列 就 勉 强 在 床 上 坐 起 来 。
 • 雅 各 对 约 瑟 说 , 全 能 的 神 曾 在 迦 南 地 的 路 斯 向 我 显 现 , 赐 福 与 我 ,
 • 对 我 说 , 我 必 使 你 生 养 众 多 , 成 为 多 民 , 又 要 把 这 地 赐 给 你 的 后 裔 , 永 远 为 业 。
 • 我 未 到 埃 及 见 你 之 先 , 你 在 埃 及 地 所 生 的 以 法 莲 和 玛 拿 西 这 两 个 儿 子 是 我 的 , 正 如 流 便 和 西 缅 是 我 的 一 样 。
 • 你 在 他 们 以 后 所 生 的 就 是 你 的 , 他 们 可 以 归 于 他 们 弟 兄 的 名 下 得 产 业 。
 • 至 于 我 , 我 从 巴 旦 来 的 时 候 , 拉 结 死 在 我 眼 前 , 在 迦 南 地 的 路 上 , 离 以 法 他 还 有 一 段 路 程 , 我 就 把 她 葬 在 以 法 他 的 路 上 。 以 法 他 就 是 伯 利 恒 。
 • 以 色 列 看 见 约 瑟 的 两 个 儿 子 , 就 说 , 这 是 谁 ,
 • 约 瑟 对 他 父 亲 说 , 这 是 神 在 这 里 赐 给 我 的 儿 子 。 以 色 列 说 , 请 你 领 他 们 到 我 跟 前 , 我 要 给 他 们 祝 福 。
 • 以 色 列 年 纪 老 迈 , 眼 睛 昏 花 , 不 能 看 见 。 约 瑟 领 他 们 到 他 跟 前 , 他 就 和 他 们 亲 嘴 , 抱 着 他 们 。
 • 以 色 列 对 约 瑟 说 , 我 想 不 到 得 见 你 的 面 , 不 料 , 神 又 使 我 得 见 你 的 儿 子 。
 • 约 瑟 把 两 个 儿 子 从 以 色 列 两 膝 中 领 出 来 , 自 己 就 脸 伏 于 地 下 拜 。
 • 随 后 , 约 瑟 又 拉 着 他 们 两 个 , 以 法 莲 在 他 的 右 手 里 , 对 着 以 色 列 的 左 手 , 玛 拿 西 在 他 的 左 手 里 , 对 着 以 色 列 的 右 手 , 领 他 们 到 以 色 列 的 跟 前 。
 • 以 色 列 伸 出 右 手 来 , 按 在 以 法 莲 的 头 上 , 以 法 莲 乃 是 次 子 。 又 剪 搭 过 左 手 来 , 按 在 玛 拿 西 的 头 上 , 玛 拿 西 原 是 长 子 。
 • 他 就 给 约 瑟 祝 福 说 , 愿 我 祖 亚 伯 拉 罕 和 我 父 以 撒 所 事 奉 的 神 , 就 是 一 生 牧 养 我 直 到 今 日 的 神 ,
 • 救 赎 我 脱 离 一 切 患 难 的 那 使 者 , 赐 福 与 这 两 个 童 子 。 愿 他 们 归 在 我 的 名 下 和 我 祖 亚 伯 拉 罕 , 我 父 以 撒 的 名 下 。 又 愿 他 们 在 世 界 中 生 养 众 多 。
 • 约 瑟 见 他 父 亲 把 右 手 按 在 以 法 莲 的 头 上 , 就 不 喜 悦 , 便 提 起 他 父 亲 的 手 , 要 从 以 法 莲 的 头 上 挪 到 玛 拿 西 的 头 上 。
 • 约 瑟 对 他 父 亲 说 , 我 父 , 不 是 这 样 。 这 本 是 长 子 , 求 你 把 右 手 按 在 他 的 头 上 。
 • 他 父 亲 不 从 , 说 , 我 知 道 , 我 儿 , 我 知 道 。 他 也 必 成 为 一 族 , 也 必 昌 大 。 只 是 他 的 兄 弟 将 来 比 他 还 大 。 他 兄 弟 的 后 裔 要 成 为 多 族 。
 • 当 日 就 给 他 们 祝 福 说 , 以 色 列 人 要 指 着 你 们 祝 福 说 , 愿 神 使 你 如 以 法 莲 , 玛 拿 西 一 样 。 于 是 立 以 法 莲 在 玛 拿 西 以 上 。
 • 以 色 列 又 对 约 瑟 说 , 我 要 死 了 , 但 神 必 与 你 们 同 在 , 领 你 们 回 到 你 们 列 祖 之 地 。
 • 并 且 我 从 前 用 弓 用 刀 从 亚 摩 利 人 手 下 夺 的 那 块 地 , 我 都 赐 给 你 , 使 你 比 众 弟 兄 多 得 一 分 。