Скрыть
48:8
48:13
Церковнославянский (рус)
Бы́сть же по глаго́лѣхъ си́хъ, и повѣ́дано бы́сть Ио́сифу, я́ко оте́цъ тво́й изнемога́етъ: и по­и́мъ два́ сы́на своя́, Манассі́ю и Ефре́ма, прiи́де ко Иа́кову.
Повѣ́даша же Иа́кову, глаго́люще: се́, сы́нъ тво́й Ио́сифъ гряде́тъ къ тебѣ́. И укрѣпи́вся Изра́иль сѣ́де на одрѣ́,
и рече́ Иа́ковъ ко Ио́сифу: Бо́гъ мо́й яви́ся мнѣ́ въ Лу́зѣ, въ земли́ Ханаа́ни, и благослови́ мя
и рече́ ми: се́, а́зъ воз­ращу́ тя и умно́жу тя́, и сотворю́ тя въ собра́нiя язы́ковъ: и да́мъ ти́ зе́млю сiю́ и сѣ́мени тво­ему́ по тебѣ́ во одержа́нiе вѣ́чное.
Ны́нѣ у́бо два́ сы́на твоя́, и́же бы́ша тебѣ́ въ земли́ Еги́петстѣй пре́жде при­­ше́­ст­вiя мо­его́ къ тебѣ́ во Еги́петъ, мо­и́ су́ть: Ефре́мъ и Манассі́а, а́ки Руви́мъ и Симео́нъ бу́дутъ мнѣ́:
сы́ны же, я́же а́ще роди́ши по си́хъ, бу́дутъ тебѣ́: во и́мя бра́тiи сво­ея́ при­­зову́т­ся ко жре́бiямъ о́ныхъ:
а́зъ же егда́ идя́хъ от­ Месо­пота́мiи Си́рскiя, у́мре Рахи́ль ма́ти твоя́ въ земли́ Ханаа́ни, при­­ближа́ющуся ми́ ко ипподро́му хавра́ѳы земли́, е́же прiити́ во Ефра́ѳу: и погребо́хъ ю́ на пути́ ипподро́ма: се́й е́сть Виѳлее́мъ.
Ви́дѣвъ же Изра́иль сы́ны Ио́сифовы, рече́: что́ тебѣ́ сі́и?
Рече́ же Ио́сифъ отцу́ сво­ему́: сы́нове мо­и́ су́ть, я́же даде́ ми Бо́гъ здѣ́. И рече́ Иа́ковъ: при­­веди́ ми я́, да благословлю́ и́хъ.
О́чи же Изра́илю тя́жко ви́дѣста от­ ста́рости, и не можа́­ше ви́дѣти: и при­­бли́жи и́хъ къ нему́, и лобза́ и́хъ, и объя́тъ я́.
И рече́ Изра́иль ко Ио́сифу: се́, лица́ тво­его́ не лиши́хся, и се́, показа́ ми Бо́гъ и сѣ́мя твое́.
И от­веде́ и́хъ Ио́сифъ от­ колѣ́нъ его́, и поклони́шася ему́ лице́мъ до земли́.
По­и́мъ же Ио́сифъ два́ сы́на своя́, Ефре́ма въ десни́цу, пря́мо лѣви́цы Изра́иля, Манассі́ю же въ лѣ́вую, пря́мо десни́цы Изра́илевы, при­­бли́жи и́хъ къ нему́.
Просте́ръ же Изра́иль ру́ку десну́ю, воз­ложи́ на главу́ Ефре́млю, се́й же бя́ше ме́ншiй, а лѣ́вую на главу́ Манассі́ину, премѣни́въ ру́цѣ,
и благослови́ я́ и рече́: Бо́гъ, Ему́же благо­угоди́ша отцы́ мо­и́ предъ ни́мъ, Авраа́мъ и Исаа́къ, Бо́гъ, И́же пита́етъ мя́ измла́да да́же до дне́ сего́,
а́нгелъ, и́же мя́ избавля́етъ от­ всѣ́хъ зо́лъ, да благослови́тъ дѣ́тища сiя́, и прозове́т­ся въ ни́хъ и́мя мое́, и и́мя оте́цъ мо­и́хъ, Авраа́ма и Исаа́ка, и да умно́жат­ся во мно́же­с­т­во мно́гое на земли́.
Ви́дѣвъ же Ио́сифъ, я́ко воз­ложи́ оте́цъ его́ ру́ку десну́ю свою́ на главу́ Ефре́млю, тя́жко ему́ яви́ся: и прiя́ Ио́сифъ ру́ку отца́ сво­его́ отъ­я́ти ю́ от­ главы́ Ефре́мли на главу́ Манассі́ину,
и рече́ Ио́сифъ отцу́ сво­ему́: не та́ко, о́тче: се́й бо [е́сть] пе́рвенецъ, воз­ложи́ ру́ку десну́ю твою́ на главу́ его́.
И не хотя́ше, но рече́: вѣ́мъ, ча́до, вѣ́мъ: и се́й бу́детъ въ лю́ди, и се́й воз­несе́т­ся: но бра́тъ его́ ме́ншiй бо́лiй его́ бу́детъ, и сѣ́мя его́ бу́детъ во мно́же­с­т­во язы́ковъ.
И благослови́ я́ въ то́мъ дни́, глаго́ля: въ ва́съ благослови́т­ся Изра́иль, глаго́люще: да сотвори́тъ тя́ Бо́гъ я́коже Ефре́ма и я́ко Манассі́ю. И поста́ви Ефре́ма вы́шше Манассі́и.
Рече́ же Изра́иль Ио́сифу: се́, а́зъ умира́ю, и бу́детъ Бо́гъ съ ва́ми, и воз­врати́тъ ва́съ от­ земли́ сея́ на зе́млю оте́цъ ва́шихъ:
а́зъ же даю́ ти Сики́му избра́н­ную свы́ше бра́тiи тво­ея́, ю́же взя́хъ изъ руки́ Аморре́йски мече́мъ мо­и́мъ и лу́комъ.
Синодальный
После того Иосифу сказали: вот, отец твой болен. И он взял с собою двух сынов своих, Манассию и Ефрема [и пошел к Иакову].
Иакова известили и сказали: вот, сын твой Иосиф идет к тебе. Израиль собрал силы свои и сел на постели.
И сказал Иаков Иосифу: Бог Всемогущий явился мне в Лузе, в земле Ханаанской, и благословил меня,
и сказал мне: вот, Я распложу тебя, и размножу тебя, и произведу от тебя множество народов, и дам землю сию потомству твоему после тебя, в вечное владение.
И ныне два сына твои, родившиеся тебе в земле Египетской, до моего прибытия к тебе в Египет, мои они; Ефрем и Манассия, как Рувим и Симеон, будут мои;
дети же твои, которые родятся от тебя после них, будут твои; они под именем братьев своих будут именоваться в их уделе.
Когда я шел из Месопотамии, умерла у меня Рахиль [мать твоя] в земле Ханаанской, по дороге, не доходя несколько до Ефрафы, и я похоронил ее там на дороге к Ефрафе, что ныне Вифлеем.
И увидел Израиль сыновей Иосифа и сказал: кто это?
И сказал Иосиф отцу своему: это сыновья мои, которых Бог дал мне здесь. [Иаков] сказал: подведи их ко мне, и я благословлю их.
Глаза же Израилевы притупились от старости; не мог он видеть ясно. Иосиф подвел их к нему, и он поцеловал их и обнял их.
И сказал Израиль Иосифу: не надеялся я видеть твое лице; но вот, Бог показал мне и детей твоих.
И отвел их Иосиф от колен его и поклонился ему лицем своим до земли.
И взял Иосиф обоих [сыновей своих], Ефрема в правую свою руку против левой Израиля, а Манассию в левую против правой Израиля, и подвел к нему.
Но Израиль простер правую руку свою и положил на голову Ефрему, хотя сей был меньший, а левую на голову Манассии. С намерением положил он так руки свои, хотя Манассия был первенец.
И благословил Иосифа и сказал: Бог, пред Которым ходили отцы мои Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую, до сего дня,
Ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих; да будет на них наречено имя мое и имя отцов моих Авраама и Исаака, и да возрастут они во множество посреди земли.
И увидел Иосиф, что отец его положил правую руку свою на голову Ефрема; и прискорбно было ему это. И взял он руку отца своего, чтобы переложить ее с головы Ефрема на голову Манассии,
и сказал Иосиф отцу своему: не так, отец мой, ибо это – первенец; положи на его голову правую руку твою.
Но отец его не согласился и сказал: знаю, сын мой, знаю; и от него произойдет народ, и он будет велик; но меньший его брат будет больше его, и от семени его произойдет многочисленный народ.
И благословил их в тот день, говоря: тобою будет благословлять Израиль, говоря: Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассии. И поставил Ефрема выше Манассии.
И сказал Израиль Иосифу: вот, я умираю; и Бог будет с вами и возвратит вас в землю отцов ваших;
я даю тебе, преимущественно пред братьями твоими, один участок, который я взял из рук Аморреев мечом моим и луком моим.
وحدث بعد هذه الامور انه قيل ليوسف هوذا ابوك مريض . فأخذ معه ابنيه منسّى وافرايم .

فاخبر يعقوب وقيل له هوذا ابنك يوسف قادم اليك . فتشدد اسرائيل وجلس على السرير .

وقال يعقوب ليوسف الله القادر على كل شيء ظهر لي في لوز في ارض كنعان وباركني .

وقال لي ها انا اجعلك مثمرا واكثرك واجعلك جمهورا من الامم واعطي نسلك هذه الارض من بعدك ملكا ابديا .

والآن ابناك المولودان لك في ارض مصر قبلما أتيت اليك الى مصر هما لي . افرايم ومنسّى كرأوبين وشمعون يكونان لي .

واما اولادك الذين تلد بعدهما فيكونون لك . على اسم اخويهم يسمون في نصيبهم .

وانا حين جئت من فدّان ماتت عندي راحيل في ارض كنعان في الطريق اذ بقيت مسافة من الارض حتى آتي الى افراتة . فدفنتها هناك في طريق افراتة التي هي بيت لحم .

ورأى اسرائيل ابني يوسف فقال من هذان .

فقال يوسف لابيه هما ابناي اللذان اعطاني الله ههنا . فقال قدمهما اليّ لاباركهما .

واما عينا اسرائيل فكانتا قد ثقلتا من الشيخوخة لا يقدر ان يبصر . فقربهما اليه فقبّلهما واحتضنهما .

وقال اسرائيل ليوسف لم اكن اظن اني ارى وجهك وهوذا الله قد اراني نسلك ايضا .

ثم اخرجهما يوسف من بين ركبتيه وسجد امام وجهه الى الارض .

واخذ يوسف الاثنين افرايم بيمينه عن يسار اسرائيل ومنسّى بيساره عن يمين اسرائيل وقربهما اليه .

فمدّ اسرائيل يمينه ووضعها على راس افرايم وهو الصغير ويساره على راس منسّى . وضع يديه بفطنة فان منسّى كان البكر .

وبارك يوسف وقال الله الذي سار امامه ابواي ابراهيم واسحق . الله الذي رعاني منذ وجودي الى هذا اليوم .

الملاك الذي خلصني من كل شر يبارك الغلامين . وليدع عليهما اسمي واسم ابوي ابراهيم واسحق . وليكثرا كثيرا في الارض .

فلما رأى يوسف ان اباه وضع يده اليمنى على راس افرايم ساء ذلك في عينيه . فامسك بيد ابيه لينقلها عن راس افرايم الى راس منسّى .

وقال يوسف لابيه ليس هكذا يا ابي لان هذا هو البكر . ضع يمينك على راسه .

فابى ابوه وقال علمت يا ابني علمت . هو ايضا يكون شعبا وهو ايضا يصير كبيرا . ولكن اخاه الصغير يكون اكبر منه ونسله يكون جمهورا من الامم .

وباركهما في ذلك اليوم قائلا بك يبارك اسرائيل قائلا يجعلك الله كافرايم وكمنسّى . فقدّم افرايم على منسّى .

وقال اسرائيل ليوسف ها انا اموت ولكن الله سيكون معكم ويردكم الى ارض آبائكم .

وانا قد وهبت لك سهما واحدا فوق اخوتك اخذته من يد الاموريين بسيفي وقوسي .

Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки