Скрыть
49:32
Церковнославянский (рус)
Призва́ же Иа́ковъ сы́ны своя́ и рече́ и́мъ: собери́теся, да воз­вѣщу́ ва́мъ, что́ сря́щетъ ва́съ въ послѣ́днiя дни́:
собери́теся и послу́шайте мене́, сы́нове Иа́ковли, послу́шайте Изра́иля, послу́шайте отца́ ва́­шего.
Руви́мъ, пе́рвенецъ мо́й, ты́ крѣ́пость моя́ и нача́ло ча́дъ мо­и́хъ: же́стокъ терпѣ́ти и же́стокъ упо́рникъ:
досади́лъ еси́ я́ко вода́, да не воскипи́ши: воз­ше́лъ бо еси́ на ло́же отца́ тво­его́, тогда́ оскверни́лъ еси́ посте́лю, идѣ́же воз­ше́лъ еси́.
Симео́нъ и Леві́й бра́тiя соверши́ста оби́ду от­ во́ли сво­ея́:
въ совѣ́тъ и́хъ да не прiи́детъ душа́ моя́, и къ собра́нiю и́хъ да не при­­лѣпя́т­ся вну́трен­няя моя́: я́ко во гнѣ́вѣ сво­е́мъ изби́ста человѣ́ки, и въ по́хоти сво­е́й прерѣ́заста жи́лы юнца́:
проклята́ я́рость и́хъ, я́ко упо́рна, и гнѣ́въ и́хъ, я́ко ожесточи́ся: раздѣлю́ и́хъ во Иа́ковѣ и разсѣ́ю и́хъ во Изра́или.
Иу́до, тебе́ похва́лятъ бра́тiя твоя́, ру́цѣ тво­и́ на плещу́ вра́гъ тво­и́хъ: покло́нят­ся тебѣ́ сы́нове отца́ тво­его́:
ски́менъ льво́въ Иу́да: от­ лѣ́торасли, сы́не мо́й, воз­ше́лъ еси́: воз­ле́гъ усну́лъ еси́ я́ко ле́въ и я́ко ски́менъ: кто́ воз­бу́дитъ его́?
не оскудѣ́етъ кня́зь от­ Иу́ды и во́ждь от­ чре́слъ его́, до́ндеже прiи́дутъ от­ложе́ная ему́, и То́й ча́янiе язы́ковъ:
при­­вязу́яй къ лозѣ́ жребя́ свое́ и къ ви́н­ничiю жребца́ осля́те сво­его́, испере́тъ вино́мъ оде́жду свою́ и кро́вiю гро́здiя одѣя́нiе свое́:
радостотво́рны о́чи его́ па́че вина́, и бѣлы́ зу́бы его́ па́че млека́.
Завуло́нъ при­­ мо́ри всели́т­ся, и то́й на при­­ста́нищи корабле́й, и простре́т­ся да́же до Сидо́на.
Иссаха́ръ до́брое воз­жела́, почива́я посредѣ́ предѣ́ловъ,
и ви́дѣвъ поко́й, я́ко до́бръ, и зе́млю, я́ко тучна́, подложи́ ра́мы сво­и́ на тру́дъ, и бы́сть му́жъ земледѣ́лецъ.
Да́нъ суди́ти и́мать лю́ди своя́, я́ко и еди́но пле́мя во Изра́или,
и да бу́детъ да́нъ змі́й на пути́, сѣдя́й на распу́тiи, угрыза́я пя́ту ко́нску:
и паде́тъ ко́н­никъ вспя́ть, спасе́нiя жды́й Госпо́дня.
Га́дъ, искуше́нiе иску́ситъ его́: о́нъ же иску́ситъ того́ при­­ нога́хъ.
Аси́ръ, ту́ченъ его́ хлѣ́бъ, и то́й да́стъ пи́щу князе́мъ.
Нефѳали́мъ сте́бль распуща́ющаяся, издая́й во от­́расли добро́ту.
Сы́нъ воз­раще́нъ Ио́сифъ, сы́нъ воз­раще́нъ мо́й ре́вностный, сы́нъ мо́й юнѣ́йшiй, ко мнѣ́ обрати́ся:
на него́же совѣ́ту­ю­ще укоря́ху и наляца́ху на́нь госпо́дiе стрѣля́нiй,
и сотро́шася съ крѣ́постiю лу́ки и́хъ, и разслабѣ́ша жи́лы мы́шцей ру́къ и́хъ, руко́ю си́льнаго Иа́кова: от­ту́ду укрѣпи́ся Изра́иль от­ Бо́га отца́ тво­его́,
и помо́же тебѣ́ Бо́гъ мо́й, и благослови́ тя благослове́нiемъ небе́снымъ свы́ше и благослове́нiемъ земли́ иму́щiя вся́: благослове́нiя ра́ди сосце́въ и ложе́снъ,
благослове́нiя отца́ тво­его́ и ма́тере тво­ея́: преодолѣ́ па́че благослове́нiя го́ръ пребыва́ющихъ и благослове́нiя холмо́въ вѣ́чныхъ: бу́дутъ на главѣ́ Ио́сифовѣ и на версѣ́ [главы́] бра́тiй, и́миже облада́­ше.
Венiами́нъ во́лкъ хи́щникъ, ра́но я́стъ еще́ и на ве́черъ дае́тъ пи́щу.
Вси́ сі́и сы́нове Иа́ковли два­на́­де­сять: и сiя́ глаго́ла и́мъ оте́цъ и́хъ, и благослови́ и́хъ: ко­его́ждо по благослове́нiю его́ благослови́ и́хъ,
и рече́ и́мъ: а́зъ при­­лага́юся къ лю́демъ мо­и́мъ: погреби́те мя́ со отцы́ мо­и́ми въ пеще́рѣ, я́же е́сть въ селѣ́ Ефро́на Хетте́анина,
въ пеще́рѣ сугу́бѣй, я́же пря́мо Мамврі́и въ земли́ Ханаа́ни, ю́же стяжа́ Авраа́мъ пеще́ру у Ефро́на Хетте́анина въ стяжа́нiе гро́ба.
Та́мо погребо́ша Авраа́ма и Са́рру жену́ его́, та́мо погребо́ша Исаа́ка и Реве́кку жену́ его́, та́мо погребо́ша Лі́ю,
въ стяжа́нiи села́ и пеще́ры, я́же е́сть въ не́мъ у сыно́въ Хетте́овыхъ.
И преста́ Иа́ковъ завѣща́я сыно́мъ сво­и́мъ, и воз­ложи́въ Иа́ковъ но́зѣ сво­и́ на о́дръ у́мре, и при­­ложи́ся къ лю́демъ сво­и́мъ.
Синодальный
И призвал Иаков сыновей своих и сказал: соберитесь, и я возвещу вам, что́ будет с вами в грядущие дни;
сойдитесь и послушайте, сыны Иакова, послушайте Израиля, отца вашего.
Рувим, первенец мой! ты – крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества;
но ты бушевал, как вода, – не будешь преимуществовать, ибо ты взошел на ложе отца твоего, ты осквернил постель мою, [на которую] взошел.
Симеон и Левий братья, орудия жестокости мечи их;
в совет их да не внидет душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя, ибо они во гневе своем убили мужа и по прихоти своей перерезали жилы тельца;
проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа; разделю их в Иакове и рассею их в Израиле.
Иуда! тебя восхвалят братья твои. Рука твоя на хребте врагов твоих; поклонятся тебе сыны отца твоего.
Молодой лев Иуда, с добычи, сын мой, поднимается. Преклонился он, лег, как лев и как львица: кто поднимет его?
Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не приидет Примиритель, и Ему покорность народов.
Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей; моет в вине одежду свою и в крови гроздов одеяние свое;
блестящи очи [его] от вина, и белы зубы [его] от молока.
Завулон при береге морском будет жить и у пристани корабельной, и предел его до Сидона.
Иссахар осел крепкий, лежащий между протоками вод;
и увидел он, что покой хорош, и что земля приятна: и преклонил плечи свои для ношения бремени и стал работать в уплату дани.
Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израиля;
Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад.
На помощь твою надеюсь, Господи!
Гад, – толпа будет теснить его, но он оттеснит ее по пятам.
Для Асира – слишком тучен хлеб его, и он будет доставлять царские яства.
Неффалим – теревинф рослый, распускающий прекрасные ветви*. //*По другому чтению: Неффалим – серна стройная; он говорит прекрасные изречения.
Иосиф – отрасль плодоносного дерева, отрасль плодоносного дерева над источником; ветви его простираются над стеною;
огорчали его, и стреляли и враждовали на него стрельцы,
но тверд остался лук его, и крепки мышцы рук его, от рук мощного Бога Иаковлева. Оттуда Пастырь и твердыня Израилева,
от Бога отца твоего, Который и да поможет тебе, и от Всемогущего, Который и да благословит тебя благословениями небесными свыше, благословениями бездны, лежащей долу, благословениями сосцов и утробы,
благословениями отца твоего, которые превышают благословения гор древних и приятности холмов вечных; да будут они на голове Иосифа и на темени избранного между братьями своими.
Вениамин, хищный волк, утром будет есть ловитву и вечером будет делить добычу.
Вот все двенадцать колен Израилевых; и вот что сказал им отец их; и благословил их, и дал им благословение, каждому свое.
И заповедал он им и сказал им: я прилагаюсь к народу моему; похороните меня с отцами моими в пещере, которая на поле Ефрона Хеттеянина,
в пещере, которая на поле Махпела, что пред Мамре, в земле Ханаанской, которую [пещеру] купил Авраам с полем у Ефрона Хеттеянина в собственность для погребения;
там похоронили Авраама и Сарру, жену его; там похоронили Исаака и Ревекку, жену его; и там похоронил я Лию;
это поле и пещера, которая на нем, куплена у сынов Хеттеевых.
И окончил Иаков завещание сыновьям своим, и положил ноги свои на постель, и скончался, и приложился к народу своему.
雅各叫了他的儿子们来,说,你们都来聚集,我好把你们日后必遇的事告诉你们。
雅各的儿子们,你们要聚集而听,要听你们父亲以色列的话。
流便哪,你是我的长子,是我力量强壮的时候生的,本当大有尊荣,权力超众。
但你放纵情欲,滚沸如水,必不得居首位。因为你上了你父亲的床,污秽了我的榻。
西缅和利未是弟兄。他们的刀剑是残忍的器具。
我的灵阿,不要与他们同谋。我的心哪,不要与他们联络。因为他们趁怒杀害人命,任意砍断牛腿大筋。
他们的怒气暴烈可咒。他们的忿恨残忍可诅。我要使他们分居在雅各家里,散住在以色列地中。
犹大阿,你弟兄们必赞美你。你手必掐住仇敌的颈项。你父亲的儿子们必向你下拜。
犹大是个小狮子。我儿阿,你抓了食便上去。你屈下身去,卧如公狮,蹲如母狮,谁敢惹你。
圭必不离犹大,杖必不离他两脚之间,直等细罗(就是赐平安者)来到,万民都必归顺。
犹大把小驴拴在葡萄树上,把驴驹拴在美好的葡萄树上。他在葡萄酒中洗了衣服,在葡萄汁中洗了袍褂。
他的眼睛必因酒红润。他的牙齿必因奶白亮。
西布伦必住在海口,必成为停船的海口。他的境界必延到西顿。
以萨迦是个强壮的驴,卧在羊圈之中。
他以安静为佳,以肥地为美,便低肩背重,成为服苦的仆人。
但必判断他的民,作以色列支派之一。
但必作道上的蛇,路中的虺,咬伤马蹄,使骑马的坠落于后。
耶和华阿,我向来等候你的救恩。
迦得必被敌军追逼,他却要追逼他们的脚跟。
亚设之地必出肥美的粮食,且出君王的美味。
拿弗他利是被释放的母鹿。他出嘉美的言语。
约瑟是多结果子的树枝,是泉旁多结果的枝子。他的枝条探出墙外。
弓箭手将他苦害,向他射箭,逼迫他。
但他的弓仍旧坚硬。他的手健壮敏捷。这是因以色列的牧者,以色列的磐石就是雅各的大能者。
你父亲的神必帮助你。那全能者必将天上所有的福,地里所藏的福,以及生产乳养的福,都赐给你。
你父亲所祝的福,胜过我祖先所祝的福,如永世的山岭,至极的边界。这些福必降在约瑟的头上,临列那与弟兄迥别之人的顶上。
便雅悯是个撕掠的狼,早晨要吃他所抓的,晚上要分他所夺的。
这一切是以色列的十二支派。这也是他们的父亲对他们所说的话,为他们所祝的福,都是按着各人的福分为他们祝福。
他又嘱咐他们说,我将要归到我列祖(原文作本民)那里,你们要将我葬在赫人以弗仑田间的洞里,与我祖我父在一处,
就是在迦南地幔利前,麦比拉田间的洞。那洞和田是亚伯拉罕向赫人以弗仑买来为业,作坟地的。
他们在那里葬了亚伯拉罕和他妻撒拉,又在那里葬了以撒和他的妻子利百加。我也在那里葬了利亚。
那块田和田间的洞原是向赫人买的。
雅各嘱咐众子已毕,就把脚收在床上,气绝而死,归到列祖(原文作本民)那里去了。
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки