Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Бытия

 
 • Ада́мъ же позна́ Е́ву жену́ свою́, и заче́нши роди́ Ка́ина и рече́: стяжа́хъ человѣ́ка Бо́гомъ.
 • И при­­ложи́ роди́ти бра́та его́, А́веля. И бы́сть А́вель па́стырь ове́цъ, Ка́инъ же бѣ́ дѣ́лаяй зе́млю.
 • И бы́сть по дне́хъ, при­­несе́ Ка́инъ от­ плодо́въ земли́ же́ртву Бо́гу:
 • и А́вель при­­несе́ и то́й от­ перворо́дныхъ ове́цъ сво­и́хъ и от­ ту́ковъ и́хъ. И при­­зрѣ́ Бо́гъ на А́веля и на да́ры его́:
 • на Ка́ина же и на же́ртвы его́ не вня́тъ. И опеча́лися Ка́инъ зѣло́, и испаде́ лице́ его́.
 • И рече́ Госпо́дь Бо́гъ Ка́ину: вску́ю при­­ско́рбенъ бы́лъ еси́? и вску́ю испаде́ лице́ твое́?
 • Еда́ а́ще пра́во при­­не́слъ еси́, пра́во же не раздѣли́лъ еси́, не согрѣши́лъ ли еси́? умо́лкни: къ тебѣ́ обраще́нiе его́, и ты́ тѣ́мъ облада́еши.
 • И рече́ Ка́инъ ко А́велю бра́ту сво­ему́: по́йдемъ на по́ле. И бы́сть внегда́ бы́ти и́мъ на по́ли, воста́ Ка́инъ на А́веля бра́та сво­его́ и уби́ его́.
 • И рече́ Госпо́дь Бо́гъ ко Ка́ину: гдѣ́ е́сть А́вель бра́тъ тво́й? И рече́: не вѣ́мъ: еда́ стра́жъ бра́ту мо­ему́ е́смь а́зъ?
 • И рече́ Госпо́дь: что́ сотвори́лъ еси́ сiе́? гла́съ кро́ве бра́та тво­его́ вопiе́тъ ко мнѣ́ от­ земли́:
 • и ны́нѣ про́клятъ ты́ на земли́, я́же разве́рзе уста́ своя́ прiя́ти кро́вь бра́та тво­его́ от­ руки́ тво­ея́:
 • егда́ дѣ́лаеши зе́млю, и не при­­ложи́тъ си́лы сво­ея́ да́ти тебѣ́: стеня́ и трясы́йся бу́деши на земли́.
 • И рече́ Ка́инъ ко Го́споду Бо́гу: вя́щшая вина́ моя́, е́же оста́витися ми́:
 • а́ще изго́ниши мя́ дне́сь от­ лица́ земли́, и от­ лица́ Тво­его́ скры́юся, и бу́ду стеня́ и трясы́йся на земли́, и бу́детъ, вся́къ обрѣта́яй мя́ убiе́тъ мя́.
 • И рече́ ему́ Госпо́дь Бо́гъ: не та́ко: вся́къ уби́вый Ка́ина седми́жды от­мсти́т­ся. И положи́ Госпо́дь Бо́гъ зна́менiе на Ка́инѣ, е́же не уби́ти его́ вся́кому обрѣта́ющему его́.
 • И изы́де Ка́инъ от­ лица́ Бо́жiя и всели́ся въ зе́млю Наи́дъ, пря́мо Еде́му.
 • И позна́ Ка́инъ жену́ свою́, и заче́нши роди́ Ено́ха. И бѣ́ зи́ждяй гра́дъ, и именова́ гра́дъ во и́мя сы́на сво­его́ Ено́хъ.
 • Роди́ся же Ено́ху Гаида́дъ: и Гаида́дъ роди́ Малелеи́ла: и Малелеи́лъ роди́ Маѳуса́ла: Маѳуса́лъ же роди́ Ламéха.
 • И взя́ себѣ́ Ламéхъ двѣ́ жены́: и́мя еди́нѣй Ада́ и и́мя вторѣ́й Селла́.
 • И роди́ Ада́ Иови́ла: се́й бя́ше оте́цъ живу́щихъ въ селе́нiихъ скотопита́телей.
 • И и́мя бра́ту его́ Иува́лъ: се́й бя́ше показа́вый пѣвни́цу и гу́сли.
 • Селла́ же и та́я роди́ Ѳо́вела: се́й бя́ше млатобі́ецъ, кова́чь мѣ́ди и желѣ́за: сестра́ же Ѳо́велова Но­ема́.
 • Рече́ же Ламéхъ сво­и́мъ жена́мъ: Ада́ и Селла́, услы́шите гла́съ мо́й, жены́ Ламéховы, внуши́те моя́ словеса́: я́ко му́жа уби́хъ въ я́зву мнѣ́ и ю́ношу въ стру́пъ мнѣ́:
 • я́ко седми́цею от­мсти́ся от­ Ка́ина, от­ Ламéха же се́дмьдесятъ седми́цею.
 • Позна́ же Ада́мъ Е́ву жену́ свою́: и заче́нши роди́ сы́на, и именова́ и́мя ему́ Си́ѳъ, глаго́лющи: воскреси́ бо ми́ Бо́гъ сѣ́мя друго́е, вмѣ́сто А́веля, его́же уби́ Ка́инъ.
 • И Си́ѳу бы́сть сы́нъ: именова́ же и́мя ему́ Ено́съ: се́й упова́ при­­зыва́ти и́мя Го́спода Бо́га.
 • Адам познал Еву, жену свою; и она зачала, и родила Каина, и сказала: приобрела я человека от Господа.
 • И еще родила брата его, Авеля. И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец.
 • Спустя несколько времени, Каин принес от плодов земли дар Господу,
 • и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И призрел Господь на Авеля и на дар его,
 • а на Каина и на дар его не призрел. Каин сильно огорчился, и поникло лице его.
 • И сказал Господь [Бог] Каину: почему ты огорчился? и отчего поникло лице твое?
 • если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним.
 • И сказал Каин Авелю, брату своему: [пойдем в поле]. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его.
 • И сказал Господь [Бог] Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю; разве я сторож брату моему?
 • И сказал [Господь]: что ты сделал? голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли;
 • и ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей;
 • когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя; ты будешь изгнанником и скитальцем на земле.
 • И сказал Каин Господу [Богу]: наказание мое больше, нежели снести можно;
 • вот, Ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица Твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле; и всякий, кто встретится со мною, убьет меня.
 • И сказал ему Господь [Бог]: за то всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро. И сделал Господь [Бог] Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его.
 • И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод, на восток от Едема.
 • И познал Каин жену свою; и она зачала и родила Еноха. И построил он город; и назвал город по имени сына своего: Енох.
 • У Еноха родился Ирад [Гаидад]; Ирад родил Мехиаеля [Малелеила]; Мехиаель родил Мафусала; Мафусал родил Ламеха.
 • И взял себе Ламех две жены: имя одной: Ада, и имя второй: Цилла [Селла].
 • Ада родила Иавала: он был отец живущих в шатрах со стадами.
 • Имя брату его Иувал: он был отец всех играющих на гуслях и свирели.
 • Цилла также родила Тувалкаина [Фовела], который был ковачом всех орудий из меди и железа. И сестра Тувалкаина Ноема.
 • И сказал Ламех женам своим: Ада и Цилла! послушайте голоса моего; жены Ламеховы! внимайте словам моим: я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне;
 • если за Каина отмстится всемеро, то за Ламеха в семьдесят раз всемеро.
 • И познал Адам еще [Еву,] жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя: Сиф, потому что, [говорила она,] Бог положил мне другое семя, вместо Авеля, которого убил Каин.
 • У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя: Енос; тогда начали призывать имя Господа [Бога].
 • Адам аялы Обого жакындады. Обонун боюна бєтєп, Кабылды төрөп: «Теңирдин жардамы менен уулдуу болдум», – деди.
 • Андан кийин анын бир тууганы Абылды төрөдє. Абыл койчу болду. Кабыл болсо дыйкан болду.
 • Арадан убакыт өттє, Кабыл жер жемиштеринен Теңирге тартуу алып келди.
 • Абыл да койлорунун төл башыларынан жана алардын майларынан алып келди. Теңир Абылга жана анын тартуусуна назарын салды.
 • Ал эми Кабылга жана анын тартуусуна назарын салган жок. Ошондо Кабылдын аябай ачуусу келип, өңє кумсарып кетти.
 • Теңир Кабылга: «Эмнеге ачууландың? Эмнеге өңєң кумсарып кетти?
 • Эгерде жакшы иш кылсаң, анда башыңды жерге салбайт элең да. Эгерде жакшы иш кылбасаң, анда босогоңдо кєнөө жатат. Ал сени өзєнө тартып жатат, бирок сен ага єстөмдєк кыл», – деди.
 • Кабыл бир тууганы Абылга жамандык ойлоду. Талаада жєрєшкөндө, Кабыл өз бир тууганы Абылга кол көтөрєп, аны өлтєрєп салды.
 • Ошондо Теңир Кабылдан: «Бир тууганың Абыл кайда?» – деп сурады. Ал: «Билбейм, мен эмне, бир тууганыма кароолчу белем?» – деп жооп берди.
 • Теңир ага мындай деди: «Сен эмне кылдың? Жерден бир тууганыңдын каны Мага боздоп жатат.
 • Ошондуктан эми сага бир тууганыңдын канын сенин колуңдан кабыл алууга оозун ачкан жердин каргышы тиет.
 • Мындан ары жер иштеткениңде, ал сага өз кєчєн бербейт. Жер бетинде куулуп, тентип жєргөн адам болосуң».
 • Ошондо Кабыл Теңирге: «Менин жазам чоң, көтөрө алгыс.
 • Сен азыр мени жер бетинен кууп жатасың. Мен эми Сенин жєзєңдөн жашынып, жер бетинде куулуп, тентип жєргөн адам болом, мага ким жолукса да, ал мени өлтєрөт», – деди.
 • Теңир ага: «Кабылды ким өлтєрсө, андан жети эселеп өч алынат», – деди. Кабылга жолуккан адам аны өлтєрєп койбошу єчєн, Теңир ага белги салып койду.
 • Ошентип, Кабыл Теңирден кетип, Эйдендин чыгыш жагындагы Нот деген жерге жайланышты.
 • Анан Кабыл аялына жакындады. Аялынын боюна бєтєп, Энохту төрөдє. Кабыл шаар куруп, ага өз уулу Энохтун атын берди.
 • Энохтон Ират төрөлдє. Ираттан Мыхайел төрөлдє. Мыхайелден Матушал төрөлдє. Матушалдан Лемек төрөлдє.
 • Лемек эки аял алды. Биринин аты Ада, экинчисиники Зила эле.
 • Ада Жабалды төрөдє, ал чатырда жашап, мал баккандардын атасы болду.
 • Анын бир тууганынын аты – Жубал, ал кыякчылар менен чоорчулардын атасы болду.
 • Зила Тубал-Кабылды төрөдє, ал жез менен темирден курал жасаган уста болду. Тубал-Кабылдын Наама деген карындашы бар эле.
 • Лемек аялдарына мындай деди: «Ада менен Зила! Мага кулак салгыла, Лемектин аялдары! Менин сөзємө көңєл бургула! Мага жамандык кылган эркекти, мага кайгы алып келген баланы өлтєрєп салдым.
 • Эгерде Кабыл єчєн жети эсе өч алынса, анда Лемек єчєн жетимиш жолу жети эсе өч алынат».
 • Адам аялына дагы жакындады. Ал уул төрөп: «Кудай мага Кабыл өлтєргөн Абылдын ордуна башка уул берди», – деп, анын атын Шет койду.
 • Шеттен да уул төрөлдє. Ал анын атын Энош койду. Ошондон баштап адамдар Теңирдин атын чакыра башташты.