Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Бытия
 

 
 • И при­­па́дъ Ио́сифъ на лице́ отца́ сво­его́, пла́кася [го́рько] о не́мъ и облобыза́ его́:
 • и повелѣ́ Ио́сифъ рабо́мъ сво­и́мъ погреба́телемъ погребсти́ отца́ сво­его́. И погребо́ша погреба́телiе Изра́иля.
 • И испо́лнишася ему́ четы́редесять дні́й: та́ко бо исчисля́ют­ся дні́е погребе́нiя: и пла́кася его́ Еги́петъ се́дмьдесятъ дні́й.
 • Егда́ же преидо́ша дні́е пла́ча, глаго́ла Ио́сифъ ко вельмо́жамъ фарао́новымъ, глаго́ля: а́ще обрѣто́хъ благода́ть предъ ва́ми, рцы́те о мнѣ́ во у́шы фарао́ну, глаго́люще:
 • оте́цъ мо́й закля́ мя пре́жде сконча́нiя [сво­его́], глаго́ля: во гро́бѣ, его́же ископа́хъ себѣ́ въ земли́ Ханаа́ни, та́мо мя́ погреби́: ны́нѣ у́бо воз­ше́дъ погребу́ отца́ мо­его́ и воз­вращу́ся. И реко́ша фарао́ну по словеси́ Ио́сифову.
 • И рече́ фарао́нъ ко Ио́сифу: взы́ди, погреби́ отца́ тво­его́, я́коже закля́ тя.
 • И взы́де Ио́сифъ погребсти́ отца́ сво­его́. И совзыдо́ша съ ни́мъ вси́ раби́ фарао́ни и старѣ́йшины до́му его́, и вси́ старѣ́йшины земли́ Еги́петскiя,
 • и ве́сь до́мъ Ио́сифовъ и бра́тiя его́, и ве́сь до́мъ отца́ его́ и сро́дницы его́: о́вцы же и волы́ оста́виша въ земли́ Гесе́мъ.
 • И совзыдо́ша съ ни́мъ и колесни́цы и ко́н­ницы, и бы́сть по́лкъ вели́къ зѣло́.
 • И прiидо́ша на гумно́ ата́дово, е́же е́сть объ о́нъ по́лъ Иорда́на, и рыда́ша его́ рыда́нiемъ ве́лiимъ и крѣ́пкимъ зѣло́: и сотвори́ пла́чь отцу́ сво­ему́ се́дмь дні́й.
 • И ви́дѣша жи́телiе земли́ Ханаа́нскiя пла́чь на гумнѣ́ ата́довѣ и рѣ́ша: пла́чь вели́къ се́й е́сть Еги́птяномъ. Сего́ ра́ди нарече́ся и́мя мѣ́сту тому́ пла́чь Еги́петскъ, е́же е́сть объ о́нъ по́лъ Иорда́на.
 • И сотвори́ша ему́ та́ко сы́нове его́, я́коже заповѣ́да и́мъ.
 • И взя́ша его́ сы́нове его́ въ зе́млю Ханаа́ню и погребо́ша его́ въ пеще́рѣ сугу́бѣй, ю́же стяжа́ Авраа́мъ пеще́ру въ стяжа́нiе гро́ба от­ Ефро́на Хетте́анина, пря́мо Мамврі́и.
 • И воз­врати́ся Ио́сифъ во Еги́петъ, са́мъ и бра́тiя его́ и вси́ совоз­ше́дшiи погребсти́ отца́ его́.
 • Ви́дѣв­ше же бра́тiя Ио́сифовы, я́ко у́мре оте́цъ и́хъ, рѣ́ша: да не когда́ воспомяне́тъ зло́бу на́шу Ио́сифъ и воз­дая́нiемъ воз­да́стъ на́мъ за вся́ зла́я, я́же показа́хомъ ему́.
 • И при­­ше́дше ко Ио́сифу реко́ша: оте́цъ тво́й закля́ пре́жде кончи́ны сво­ея́, глаго́ля:
 • та́ко рцы́те Ио́сифу: оста́ви и́мъ непра́вду и грѣ́хъ и́хъ, я́ко лука́вая тебѣ́ показа́ша: и ны́нѣ прiими́ непра́вду рабо́въ Бо́га отца́ тво­его́. И пла́кася Ио́сифъ, глаго́лющымъ и́мъ къ нему́.
 • И при­­ше́дше къ нему́ реко́ша: се́, мы́ тебѣ́ раби́.
 • И рече́ къ ни́мъ Ио́сифъ: не бо́йтеся, Бо́жiй бо е́смь а́зъ:
 • вы́ совѣща́сте на мя́ зла́я, Бо́гъ же совѣща́ о мнѣ́ во блага́я, дабы́ бы́ло я́коже дне́сь, и препита́лися бы лю́дiе мно́зи.
 • И рече́ и́мъ: не бо́йтеся, а́зъ препита́ю ва́съ и до́мы ва́шя. И утѣ́ши и́хъ, и глаго́ла и́мъ по се́рдцу и́хъ.
 • И всели́ся Ио́сифъ во Еги́птѣ са́мъ и бра́тiя его́ и ве́сь до́мъ отца́ его́: и поживе́ Ио́сифъ лѣ́тъ сто́ де́сять.
 • И ви́дѣ Ио́сифъ Ефре́мли дѣ́ти до тре́тiяго ро́да: и сы́нове Махи́ра сы́на Манассі́ина роди́шася при­­ бе́дрѣхъ Ио́сифовыхъ.
 • И рече́ Ио́сифъ бра́тiи сво­е́й, глаго́ля: а́зъ умира́ю, посѣще́нiемъ же посѣти́тъ ва́съ Бо́гъ и изведе́тъ ва́съ от­ земли́ сея́ въ зе́млю, о не́йже кля́т­ся Бо́гъ отце́мъ на́шымъ Авраа́му, Исаа́ку и Иа́кову.
 • И закля́ Ио́сифъ сы́ны Изра́илевы, глаго́ля: въ посѣще́нiи, и́мже посѣти́тъ ва́съ Бо́гъ, совоз­неси́те и ко́сти моя́ от­сю́ду съ ва́ми.
 • И сконча́ся Ио́сифъ сы́й лѣ́тъ ста́ десяти́: и погребо́ша его́, и положи́ша въ ра́цѣ во Еги́птѣ.
  Коне́цъ кни́зѣ пе́рвѣй Моисе́овѣ: и́мать въ себѣ́ гла́въ 50.
 • Иосиф пал на лице отца своего, и плакал над ним, и целовал его.
 • И повелел Иосиф слугам своим – врачам, бальзамировать отца его; и врачи набальзамировали Израиля.
 • И исполнилось ему сорок дней, ибо столько дней употребляется на бальзамирование, и оплакивали его Египтяне семьдесят дней.
 • Когда же прошли дни плача по нем, Иосиф сказал придворным фараона, говоря: если я обрел благоволение в очах ваших, то скажите фараону так:
 • отец мой заклял меня, сказав: вот, я умираю; во гробе моем, который я выкопал себе в земле Ханаанской, там похорони меня. И теперь хотел бы я пойти и похоронить отца моего и возвратиться. [Слова Иосифа пересказали фараону.]
 • И сказал фараон: пойди и похорони отца твоего, как он заклял тебя.
 • И пошел Иосиф хоронить отца своего. И пошли с ним все слуги фараона, старейшины дома его и все старейшины земли Египетской,
 • и весь дом Иосифа, и братья его, и дом отца его. Только детей своих и мелкий и крупный скот свой оставили в земле Гесем.
 • С ним отправились также колесницы и всадники, так что сонм был весьма велик.
 • И дошли они до Горен-гаатада при Иордане и плакали там плачем великим и весьма сильным; и сделал Иосиф плач по отце своем семь дней.
 • И видели жители земли той, Хананеи, плач в Горен-гаатаде, и сказали: велик плач этот у Египтян! Посему наречено имя [месту] тому: плач Египтян, что при Иордане.
 • И сделали сыновья Иакова с ним, как он заповедал им;
 • и отнесли его сыновья его в землю Ханаанскую и похоронили его в пещере на поле Махпела, которую купил Авраам с полем в собственность для погребения у Ефрона Хеттеянина, пред Мамре.
 • И возвратился Иосиф в Египет, сам и братья его и все ходившие с ним хоронить отца его, после погребения им отца своего.
 • И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали: что, если Иосиф возненавидит нас и захочет отмстить нам за всё зло, которое мы ему сделали?
 • И послали они сказать Иосифу: отец твой пред смертью своею завещал, говоря:
 • так скажите Иосифу: прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло. И ныне прости вины рабов Бога отца твоего. Иосиф плакал, когда ему говорили это.
 • Пришли и сами братья его, и пали пред лицем его, и сказали: вот, мы рабы тебе.
 • И сказал Иосиф: не бойтесь, ибо я боюсь Бога;
 • вот, вы умышляли против меня зло; но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть: сохранить жизнь великому числу людей;
 • итак не бойтесь: я буду питать вас и детей ваших. И успокоил их и говорил по сердцу их.
 • И жил Иосиф в Египте сам и дом отца его; жил же Иосиф всего сто десять лет.
 • И видел Иосиф детей у Ефрема до третьего рода, также и сыновья Махира, сына Манассиина, родились на колени Иосифа.
 • И сказал Иосиф братьям своим: я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову.
 • И заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря: Бог посетит вас, и вынесите кости мои отсюда.
 • И умер Иосиф ста десяти лет. И набальзамировали его и положили в ковчег в Египте.
 • فوقع يوسف على وجه ابيه وبكى عليه وقبّله .

 • وامر يوسف عبيده الاطباء ان يحنطوا اباه . فحنط الاطباء اسرائيل .

 • وكمل له اربعون يوما . لانه هكذا تكمل ايام المحنطين وبكى عليه المصريون سبعين يوما .

 • وبعدما مضت ايام بكائه كلم يوسف بيت فرعون قائلا ان كنت قد وجدت نعمة في عيونكم فتكلموا في مسامع فرعون قائلين .

 • ابي استحلفني قائلا ها انا اموت . في قبري الذي حفرت لنفسي في ارض كنعان هناك تدفنني . فالآن أصعد لادفن ابي وارجع .

 • فقال فرعون اصعد وادفن اباك كما استحلفك .

 • فصعد يوسف ليدفن اباه . وصعد معه جميع عبيد فرعون شيوخ بيته وجميع شيوخ ارض مصر .

 • وكل بيت يوسف واخوته وبيت ابيه . غير انهم تركوا اولادهم وغنمهم وبقرهم في ارض جاسان .

 • وصعد معه مركبات وفرسان . فكان الجيش كثيرا جدا .

 • فأتوا الى بيدر أطاد الذي في عبر الاردن وناحوا هناك نوحا عظيما وشديدا جدا . وصنع لابيه مناحة سبعة ايام .

 • فلما رأى اهل البلاد الكنعانيون المناحة في بيدر أطاد قالوا هذه مناحة ثقيلة للمصريين . لذلك دعي اسمه آبل مصرايم . الذي في عبر الاردن .

 • وفعل له بنوه هكذا كما اوصاهم .

 • حمله بنوه الى ارض كنعان ودفنوه في مغارة حقل المكفيلة التي اشتراها ابراهيم مع الحقل ملك قبر من عفرون الحثي امام ممرا .

 • ثم رجع يوسف الى مصر هو واخوته وجميع الذين صعدوا معه لدفن ابيه بعدما دفن اباه .

 • ولما رأى اخوة يوسف ان اباهم قد مات قالوا لعل يوسف يضطهدنا ويرد علينا جميع الشر الذي صنعنا به .

 • فاوصوا الى يوسف قائلين ابوك اوصى قبل موته قائلا .

 • هكذا تقولون ليوسف آه اصفح عن ذنب اخوتك وخطيتهم فانهم صنعوا بك شرا . فالآن اصفح عن ذنب عبيد اله ابيك . فبكى يوسف حين كلموه .

 • وأتى اخوته ايضا ووقعوا امامه وقالوا ها نحن عبيدك .

 • فقال لهم يوسف لا تخافوا . لانه هل انا مكان الله .

 • انتم قصدتم لي شرا . اما الله فقصد به خيرا لكي يفعل كما اليوم . ليحيي شعبا كثيرا .

 • فالآن لا تخافوا . انا اعولكم واولادكم . فعزّاهم وطيب قلوبهم .

 • وسكن يوسف في مصر هو وبيت ابيه . وعاش يوسف مئة وعشر سنين .

 • ورأى يوسف لافرايم اولاد الجيل الثالث . واولاد ماكير بن منسّى ايضا ولدوا على ركبتيّ يوسف .

 • وقال يوسف لاخوته انا اموت . ولكن الله سيفتقدكم ويصعدكم من هذه الارض الى الارض التي حلف لابراهيم واسحق ويعقوب .

 • واستحلف يوسف بني اسرائيل قائلا الله سيفتقدكم . فتصعدون عظامي من هنا .

 • ثم مات يوسف وهو ابن مئة وعشر سنين . فحنطوه ووضع في تابوت في مصر .

 • Иосиф припал к телу отца и, рыдая, целовал лицо усопшего.
 • Своим рабам–врачам он велел набальзамировать тело Израиля.
 • Сорок дней, как положено, врачи бальзамировали тело, и семьдесят дней египтяне оплакивали усопшего.
 • Когда время траура кончилось, Иосиф попросил приближенных фараона: «Сделайте милость, скажите фараону,
 • что мой отец взял с меня клятву: когда он умрет, я должен похоронить его в Ханаане, в усыпальнице, которую он заранее приготовил для себя. Я прошу позволения пойти и похоронить отца — а потом вернусь».
 • И фараон разрешил: «Иди и похорони отца. Выполни клятву».
 • Иосиф отправился хоронить отца, и с ним пошли все вельможи фараона, и все старшие сановники, и все старейшины земли египетской,
 • и вся семья Иосифа, и все его братья, и весь его род — в земле Гошен остались только их дети и скот.
 • И колесницы сопровождали его, и конница, и великое множество народа.
 • Дойдя до Гóрен–Атáда, что за Иорданом, они подняли там великий и горький плач — семь дней оплакивали они Иосифова отца.
 • Ханаанеи, жившие в той земле, увидели траур в Горен–Атаде и воскликнули: «Как горько плачут египтяне!» (Потому–то и называется это место за Иорданом Аве́л–Мицрáим.)
 • Сыновья выполнили волю отца:
 • принесли его тело в Ханаан и похоронили в пещере на поле Махпела, что некогда было куплено Авраамом у Эфрона–хетта как место для погребения — неподалеку от Мамре.
 • После похорон Иосиф, его братья и все сопровождавшие вернулись в Египет.
 • Теперь, после смерти отца, братья Иосифа задумались: «А что если Иосиф по–прежнему зол на нас и захочет отплатить за горе, которое мы ему причинили?»
 • И они велели передать Иосифу: «Перед смертью отец завещал
 • сказать тебе: „Прошу тебя, прости братьям их грех, их вину — то зло, которое они тебе причинили”. Так прости же нас, ведь мы рабы твоего óтчего Бога!» Иосиф плакал, слушая эти слова.
 • Братья пришли, простерлись перед ним на земле и сказали: «Отныне мы твои рабы!» —
 • «Не бойтесь, — ответил Иосиф. — Разве я Бог?
 • Вы замышляли против меня зло, а по Божьему промыслу оно обернулось добром: скольким людям это спасло жизнь!
 • Не бойтесь. Я буду заботиться и о вас и о ваших детях». Этими словами он успокоил и утешил их.
 • Так Иосиф поселился в Египте вместе со всем своим родом. Он прожил сто десять лет;
 • ему довелось увидеть своих правнуков — внуков Ефрема — и взять на колени новорожденных детей Махи́ра, сына Манассии.
 • «Я скоро умру, — сказал Иосиф братьям. — Но настанет день, когда Бог вспомнит о вас и уведет вас отсюда в ту землю, которую Он поклялся отдать Аврааму, Исааку и Иакову».
 • И Иосиф взял с сынов Израилевых клятву, что когда Бог вспомнит о них, они унесут с собой из Египта его останки.
 • Иосиф умер в возрасте ста десяти лет. Его останки набальзамировали и положили в гроб, в Египте.
 • Josef warf sich über seinen Vater, weinte um ihn und küsste ihn.
 • Dann befahl er den Ärzten, die in seinem Dienst standen, Jakob einzubalsamieren.
 • Wie üblich brauchten sie dazu vierzig Tage. Ganz Ägypten trauerte um Josefs Vater siebzig Tage lang.
 • Danach wandte sich Josef an die Hofleute des Pharaos und sagte zu ihnen: »Wenn ihr mir eine Gunst erweisen wollt, dann richtet dem Pharao aus:
 • ́Ich musste meinem Vater schwören, ihn im Land Kanaan beizusetzen, in dem Grab, das er selbst für sich vorbereitet hat. Deshalb möchte ich nun hinreisen und ihn zur letzten Ruhe betten, dann werde ich wieder zurückkommen.́«
 • Der Pharao ließ ihm antworten: »Mach es so, wie du es deinem Vater geschworen hast.«
 • Josef machte sich auf den Weg, und die hohen Beamten des Pharaos und alle führenden Männer Ägyptens begleiteten ihn.
 • Auch seine Brüder kamen mit, dazu alle aus dem Haus Josefs und aus der Großfamilie seines Vaters, nur die Kinder und die Gebrechlichen und das Vieh blieben in der Provinz Goschen zurück.
 • Sogar eine Abteilung Elitetruppen mit Streitwagen gab dem Toten das Geleit; es war ein gewaltiger Trauerzug.
 • Unterwegs hielten sie in Goren-Atad östlich des Jordans eine große Trauerfeier ab; sieben Tage lang ließ Josef seinen Vater beweinen.
 • Die Kanaaniter, die dort wohnten, wunderten sich und sagten zueinander: »Die Ägypter halten aber eine große Trauerfeier ab!« Deshalb heißt der Ort auch Abel-Mizrajim (Trauer der Ägypter).
 • Dann erfüllten die Söhne Jakobs den letzten Wunsch ihres Vaters:
 • Sie brachten ihn in das Land Kanaan und bestatteten ihn östlich von Mamre in der Höhle auf dem Feld Machpela, die Abraham von dem Hetiter Efron als Grabstätte für seine Familie erworben hatte.
 • Nachdem Josef seinen Vater beigesetzt hatte, kehrte er mit seinen Brüdern und allen, die ihn begleitet hatten, nach Ägypten zurück.
 • Weil nun ihr Vater tot war, gerieten die Brüder Josefs in Sorge. »Wenn Josef uns nur nichts mehr nachträgt!«, sagten sie zueinander. »Sonst wird er uns jetzt heimzahlen, was wir ihm einst angetan haben.«
 • Sie ließen Josef ausrichten: »Dein Vater hat uns vor seinem Tod die Anweisung gegeben:
 • ́Bittet Josef, dass er euch verzeiht und euch nicht nachträgt, was ihr ihm angetan habt.́ Deshalb bitten wir dich: Verzeih uns unser Unrecht! Wir bitten dich bei dem Gott deines Vaters, dem auch wir dienen!«

  Als Josef das hörte, musste er weinen.

 • Danach gingen die Brüder selbst zu Josef, warfen sich vor ihm zu Boden und sagten: »Wir sind deine Sklaven!«
 • Aber Josef erwiderte: »Habt keine Angst! Ich werde doch nicht umstoßen, was Gott selbst entschieden hat!
 • Ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet; denn er wollte auf diese Weise vielen Menschen das Leben retten. Das war sein Plan, und so ist es geschehen.
 • Habt also keine Angst! Ihr könnt euch auf mich verlassen, ich werde für euch und eure Familien sorgen.«

  So beruhigte Josef seine Brüder und gab ihnen wieder Mut.

 • Josef blieb mit allen Nachkommen seines Vaters in Ägypten. Er wurde 110 Jahre alt
 • und sah noch die Enkel seines Sohnes Efraïm; er erlebte es auch noch, wie seinem Enkel Machir, dem Sohn Manasses, Söhne geboren wurden, und nahm sie feierlich in seine Sippe auf.
 • Als Josef sein Ende kommen fühlte, sagte er zu seinen Brüdern: »Gott wird euch nicht vergessen. Er wird euch aus diesem Land wieder in das Land zurückbringen, das er Abraham, Isaak und Jakob mit einem Eid versprochen hat.
 • Wenn das geschieht, dann nehmt auch meine Gebeine von hier mit.«

  Die Brüder mussten es Josef schwören.

 • Dann starb er im Alter von 110 Jahren. Sein Leichnam wurde einbalsamiert und in Ägypten in einen Sarg gelegt.