Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Бытия

 
 • И благослови́ Бо́гъ Но́а и сы́ны его́ и рече́ и́мъ: расти́теся и мно́житеся, и напо́лните зе́млю и облада́йте е́ю:
 • и стра́хъ и тре́петъ ва́шъ бу́детъ на всѣ́хъ звѣре́хъ земны́хъ [и на всѣ́хъ скотѣ́хъ земны́хъ], на всѣ́хъ пти́цахъ небе́сныхъ и на всѣ́хъ дви́жущихся по земли́ и на всѣ́хъ ры́бахъ морски́хъ: въ ру́цѣ ва́шы вда́хъ [я́].
 • И вся́кое дви́жущееся, е́же е́сть жи́во, ва́мъ бу́детъ въ снѣ́дь: я́ко зе́лiе травно́е да́хъ ва́мъ все́.
 • То́чiю мя́са въ кро́ви души́ да не снѣ́сте.
 • Кро́ви бо ва́­шей, ду́шъ ва́шихъ, от­ руки́ вся́каго звѣ́ря изыщу́ [ея́]: и от­ руки́ человѣ́ка бра́та изыщу́ ея́.
 • Пролива́яй кро́вь человѣ́чу, въ ея́ мѣ́сто его́ пролiе́т­ся: я́ко во о́бразъ Бо́жiй сотвори́хъ человѣ́ка.
 • Вы́ же расти́теся и мно́житеся, и напо́лните зе́млю, и мно́житеся на не́й.
 • И рече́ Бо́гъ Но́еви и сыно́мъ его́ съ ни́мъ, глаго́ля:
 • се́, А́зъ поставля́ю завѣ́тъ мо́й ва́мъ и сѣ́мени ва́­шему по ва́съ,
 • и вся́кой души́ живу́щей съ ва́ми от­ пти́цъ и от­ ско́тъ и всѣ́мъ звѣре́мъ земны́мъ, ели́ка съ ва́ми [су́ть] от­ всѣ́хъ изше́дшихъ изъ ковче́га:
 • и поста́влю завѣ́тъ Мо́й съ ва́ми: и не у́мретъ вся́ка пло́ть ктому́ от­ воды́ пото́пныя, и ктому́ не бу́детъ пото́пъ водны́й, е́же истли́ти всю́ зе́млю.
 • И рече́ Госпо́дь Бо́гъ Но́еви: сiе́ зна́менiе завѣ́та, е́же а́зъ даю́ между́ Мно́ю и ва́ми, и между́ вся́кою душе́ю живо́ю, я́же е́сть съ ва́ми, въ ро́ды вѣ́чныя:
 • дугу́ Мою́ полага́ю во о́блацѣ, и бу́детъ въ зна́менiе завѣ́та [вѣ́чнаго] между́ Мно́ю и земле́ю.
 • И бу́детъ егда́ наведу́ о́блаки на зе́млю, яви́т­ся дуга́ Моя́ во о́блацѣ:
 • и помяну́ завѣ́тъ Мо́й, и́же е́сть между́ Мно́ю и ва́ми, и между́ вся́кою душе́ю живу́щею во вся́кой пло́ти, и не бу́детъ ктому́ вода́ въ пото́пъ, я́ко потреби́ти вся́ку пло́ть.
 • И бу́детъ дуга́ моя́ во о́блацѣ: и узрю́ ю́, е́же помяну́ти завѣ́тъ вѣ́чный между́ Мно́ю и земле́ю, и между́ вся́кою душе́ю живу́щею во вся́кой пло́ти, я́же е́сть на земли́.
 • И рече́ Бо́гъ Но́еви: сiе́ зна́менiе завѣ́та, его́же положи́хъ между́ Мно́ю и между́ вся́кою пло́тiю, я́же е́сть на земли́.
 • Бы́ша же сы́нове Но́евы изше́дшiи изъ ковче́га, Си́мъ, Ха́мъ, Иа́феѳъ: Ха́мъ же бя́ше оте́цъ Ханаа́нь.
 • Трiе́ сі́и су́ть сы́нове Но́евы: от­ си́хъ разсѣ́яшася по все́й земли́.
 • И нача́тъ Но́е человѣ́къ дѣ́латель [бы́ти] земли́, и насади́ виногра́дъ:
 • и испи́ от­ вина́, и упи́ся, и обнажи́ся въ дому́ сво­е́мъ.
 • И ви́дѣ Ха́мъ оте́цъ Ханаа́нь наготу́ отца́ сво­его́, и изше́дъ во́нъ повѣ́да обѣ́ма бра́тома сво­и́ма.
 • И взе́мше Си́мъ и Иа́феѳъ ри́зу, воз­ложи́ша [ю́] на о́бѣ ра́мѣ сво­и́, и идо́ша вспя́ть зря́ще, и покры́ша наготу́ отца́ сво­его́: и лице́ и́хъ вспя́ть зря́, и наготы́ отца́ сво­его́ не ви́дѣша.
 • Истрезви́ся же Но́е от­ вина́, и разумѣ́ ели́ка сотвори́ ему́ сы́нъ его́ юнѣ́йшiй,
 • и рече́: про́клятъ [бу́ди] Ханаа́нъ о́трокъ: ра́бъ бу́детъ бра́тiямъ сво­и́мъ.
 • И рече́: благослове́нъ Госпо́дь Бо́гъ Си́мовъ: и бу́детъ Ханаа́нъ о́трокъ ра́бъ ему́:
 • да распространи́тъ Бо́гъ Иа́феѳа, и да всели́т­ся въ селе́нiихъ Си́мовыхъ, и да бу́детъ Ханаа́нъ ра́бъ ему́.
 • Поживе́ же Но́е по пото́пѣ лѣ́тъ три́ста пятьдеся́тъ.
 • И бы́ша вси́ дні́е Но́евы лѣ́тъ де́вять со́тъ пятьдеся́тъ: и у́мре.
 • И благословил Бог Ноя и сынов его и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю [и обладайте ею];
 • да страшатся и да трепещут вас все звери земные, [и весь скот земной,] и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские: в ваши руки отданы они;
 • все движущееся, что живет, будет вам в пищу; как зелень травную даю вам все;
 • только плоти с душею ее, с кровью ее, не ешьте;
 • Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его;
 • кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека: ибо человек создан по образу Божию;
 • вы же плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь по земле, и умножайтесь на ней.
 • И сказал Бог Ною и сынам его с ним:
 • вот, Я поставляю завет Мой с вами и с потомством вашим после вас,
 • и со всякою душею живою, которая с вами, с птицами и со скотами, и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными;
 • поставляю завет Мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли.
 • И сказал [Господь] Бог: вот знамение завета, который Я поставляю между Мною и между вами и между всякою душею живою, которая с вами, в роды навсегда:
 • Я полагаю радугу Мою в облаке, чтоб она была знамением [вечного] завета между Мною и между землею.
 • И будет, когда Я наведу облако на землю, то явится радуга [Моя] в облаке;
 • и Я вспомню завет Мой, который между Мною и между вами и между всякою душею живою во всякой плоти; и не будет более вода потопом на истребление всякой плоти.
 • И будет радуга [Моя] в облаке, и Я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом [и между землею] и между всякою душею живою во всякой плоти, которая на земле.
 • И сказал Бог Ною: вот знамение завета, который Я поставил между Мною и между всякою плотью, которая на земле.
 • Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, были: Сим, Хам и Иафет. Хам же был отец Ханаана.
 • Сии трое были сыновья Ноевы, и от них населилась вся земля.
 • Ной начал возделывать землю и насадил виноградник;
 • и выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем.
 • И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и выйдя рассказал двум братьям своим.
 • Сим же и Иафет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего; лица их были обращены назад, и они не видали наготы отца своего.
 • Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его,
 • и сказал: проклят Ханаан; раб рабов будет он у братьев своих.
 • Потом сказал: благословен Господь Бог Симов; Ханаан же будет рабом ему;
 • да распространит Бог Иафета, и да вселится он в шатрах Симовых; Ханаан же будет рабом ему.
 • И жил Ной после потопа триста пятьдесят лет.
 • Всех же дней Ноевых было девятьсот пятьдесят лет, и он умер.
 • Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: «Fructificad, multiplicaos y llenad la tierra.
 • Infundiréis temor y miedo a todo animal sobre la tierra, a toda ave de los cielos, a todo lo que se mueva sobre la tierra y a todos los peces del mar; en vuestras manos son entregados.
 • Todo lo que se mueve y vive os servirá de alimento, lo mismo que las legumbres y las plantas verdes. Os lo he dado todo.
 • Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis,
 • porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas; de manos de todo animal la demandaré, y de manos del hombre. A cada hombre demandaré la vida de su prójimo.

 • »El que derrame la sangre de un hombre,
  por otro hombre su sangre será derramada,
  porque a imagen de Dios es hecho el hombre.
 • Mas vosotros fructificad y multiplicaos,
  procread abundantemente en la tierra
  y multiplicaos en ella.»

 • También dijo Dios a Noé y a sus hijos:
 • «Yo establezco mi pacto con vosotros, y con vuestros descendientes después de vosotros;
 • con todo ser viviente que está con vosotros: aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra.
 • Estableceré mi pacto con vosotros, y no volveré a exterminar a todos los seres vivos con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra.»
 • Asimismo dijo Dios: «Ésta es la señal del pacto que yo establezco a perpetuidad con vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros:
 • Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal de mi pacto con la tierra.
 • Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver mi arco en las nubes.
 • Y entonces me acordaré de mi pacto con vosotros y todo ser viviente de toda especie; y no habrá más diluvio de aguas para destruir todo ser vivo.
 • Estará el arco en las nubes; lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con todo lo que tiene vida sobre la tierra.»
 • Dijo, pues, Dios a Noé: «Ésta es la señal del pacto que he establecido entre mí y todo lo que tiene vida sobre la tierra.»

 • Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán.
 • Estos tres fueron los hijos de Noé, y de ellos se pobló toda la tierra.
 • Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña.
 • Bebió el vino, se embriagó y se desnudó en medio de su tienda.
 • Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera.
 • Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Al tener vueltos sus rostros, no vieron la desnudez de su padre.
 • Cuando despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven,
 • dijo:

  «¡Maldito sea Canaán!
  ¡Siervo de siervos será a sus hermanos!»

 • Y añadió:

  «¡Bendiga Jehová, mi Dios, a Sem
  y sea Canaán su siervo!

 • ¡Engrandezca Dios a Jafet,
  que habite en las tiendas de Sem
  y sea Canaán su siervo!»

 • Después del diluvio, Noé vivió trescientos cincuenta años.
 • Todos los días de Noé fueron novecientos cincuenta años, y murió.


 • Бог благословил Ноя и его сыновей: «Будьте плодовиты и многочисленны, заселяйте землю.
 • Пусть все звери на земле, и все птицы в небе, и вся живность земная, и все рыбы в морях страшатся вас и трепещут пред вами: они отданы в вашу власть.
 • Всех животных Я отдаю вам в пищу, как прежде отдал зелень растений.
 • Но не ешьте мяса, в котором есть жизнь — то есть кровь.
 • И за вашу кровь — за отнятую жизнь — Я взыщу с того, кто прольет эту кровь, будь то зверь, будь то человек, отнявший жизнь у брата своего.
 • Если кто прольет кровь человека, кровь убийцы другой пусть прольет. Ибо человек создан как образ Божий.
 • Будьте же плодовиты и многочисленны, заселяйте землю и господствуйте над нею!»
 • Бог сказал Ною и его сыновьям:
 • «Я заключаю договор с вами и вашими потомками,
 • и со всеми живыми существами, которые вместе с вами покинули ковчег: с птицами, скотом и зверями — со всеми животными земли.
 • Я беру вас под свое покровительство. Впредь уже воды потопа не станут губить все живое, больше потоп не будет опустошать землю».
 • Бог сказал: «Вот знак этого договора, который Я заключаю навеки, из рода в род, с вами и со всем живым:
 • Я повесил на облаках свой лук, радугу, в знак договора между Мною и жителями земли.
 • Когда Я соберу облака над землей, то в облаках появится радуга.
 • Тогда Я вспомню Свой договор с вами и со всем живым — и потопа, который губит все живое, уже не будет.
 • В облаках будет радуга — Я увижу ее и вспомню Свой вечный договор со всеми жителями земли».
 • Бог сказал Ною: «Это знак договора, который Я заключил со всеми, кто живет на земле».
 • Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, — это Сим, Хам и Яфет (Хам — это отец Ханаáна).
 • Трое их было, и от них происходят все народы земли.
 • Ной возделывал землю; он был первым, кто стал разводить виноград.
 • Выпив вина, Ной опьянел и лежал обнаженный в своем шатре.
 • Его наготу увидел Хам (отец Ханаана) — и сказал об этом братьям.
 • Тогда Сим и Яфет накинули на плечи плащ, пятясь вошли в шатер отца и прикрыли его наготу плащом. Сами они смотрели в другую сторону, а потому не видели его наготы.
 • Ной проснулся трезвым и, узнав, что сделал его младший сын,
 • сказал: «Проклят Ханаан! Последним рабом быть ему у братьев!»
 • И еще сказал: «Благословен Господь, Бог Сима! А Ханаану быть рабом у братьев.
 • Пусть Бог расширит владения Яфета! Пусть живет Яфет в шатрах Сима! А Ханаану быть рабом у братьев».
 • После потопа Ной жил еще триста пятьдесят лет.
 • Прожив девятьсот пятьдесят лет, Ной умер.
 • Gott segnete Noach und seine Söhne und sagte zu ihnen: »Seid fruchtbar, vermehrt euch und füllt die ganze Erde!
 • Alle Tiere werden sich vor euch fürchten müssen: die großen Landtiere, die Vögel, die Tiere, die am Boden kriechen, und die Fische im Meer. Ich gebe sie in eure Gewalt.
 • Ihr dürft von jetzt an Fleisch essen, nicht nur Pflanzenkost; alle Tiere gebe ich euch als Nahrung.
 • Nur Fleisch, in dem noch Blut ist, sollt ihr nicht essen; denn im Blut ist das Leben.
 • Euer eigenes Blut darf auf keinen Fall vergossen werden. Ich wache darüber und fordere Leben für Leben, vom Tier und erst recht vom Menschen.
 • Wer einen Menschen tötet, muss von Menschenhand sterben; denn der Mensch ist nach dem Bild Gottes geschaffen.
 • Also seid fruchtbar, vermehrt euch, sodass es von euch wimmelt auf der Erde!«
 • Weiter sagte Gott zu Noach und zu seinen Söhnen:
 • »Ich schließe meinen Bund mit euch und mit euren Nachkommen
 • und auch mit allen Tieren, die bei euch in der Arche waren und künftig mit euch auf der Erde leben, den Vögeln, den Landtieren und allen kriechenden Tieren.
 • Ich gebe euch die feste Zusage: Ich will das Leben nicht ein zweites Mal vernichten. Die Flut soll nicht noch einmal über die Erde hereinbrechen.
 • Das ist der Bund, den ich für alle Zeiten mit euch und mit allen lebenden Wesen bei euch schließe. Als Zeichen dafür setze ich meinen Bogen in die Wolken. Er ist der sichtbare Garant für die Zusage, die ich der Erde mache.
 • Jedes Mal, wenn ich Regenwolken über der Erde zusammenziehe, soll der Bogen in den Wolken erscheinen,
 • und dann will ich an das Versprechen denken, das ich euch und allen lebenden Wesen gegeben habe: Nie wieder soll das Wasser zu einer Flut werden, die alles Leben vernichtet.
 • Der Bogen wird in den Wolken stehen, und wenn ich ihn sehe, wird er mich an den ewigen Bund erinnern, den ich mit allen lebenden Wesen auf der Erde geschlossen habe.
 • Dieser Bogen«, sagte Gott zu Noach, »ist das Zeichen für den Bund, den ich jetzt mit allen lebenden Wesen auf der Erde schließe.«
 • Zusammen mit Noach waren seine Söhne Sem, Ham und Jafet aus der Arche gegangen. Ham war übrigens der Vater Kanaans.
 • Die Nachkommen der drei Söhne Noachs haben sich dann über die ganze Erde ausgebreitet.
 • Noach trieb Ackerbau. Er war der Erste, der einen Weinberg anlegte.
 • Als er von dem Wein trank, wurde er betrunken, und in seinem Rausch lag er unbedeckt in seinem Zelt.
 • Ham, der Vater Kanaans, sah es und ließ seinen Vater nackt daliegen, er ging sogar zu seinen Brüdern und erzählte es ihnen.
 • Da nahmen Sem und Jafet eine Decke, legten sie über ihre Schultern, gingen rückwärts ins Zelt und deckten ihren Vater damit zu. Sie hielten dabei das Gesicht von ihm abgewandt, um ihn nicht nackt zu sehen.
 • Als Noach aus seinem Rausch erwachte und erfuhr, was sein Sohn Ham ihm angetan hatte,
 • sagte er:

  »Fluch über Kanaan!
  Er wird seinen Brüdern dienen
  als der letzte ihrer Knechte.

 • Gepriesen sei der HERR, der Gott Sems!
  Er mache Kanaan zu Sems Knecht!
 • Gott schaffe Jafets Leuten weiten Wohnraum,
  bis mitten unter die Leute Sems.
  Er mache Kanaan zu Jafets Knecht!«
 • Nach der großen Flut lebte Noach noch 350 Jahre;
 • er starb im Alter von 950 Jahren.