Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Бытия

 
 • И благослови́ Бо́гъ Но́а и сы́ны его́ и рече́ и́мъ: расти́теся и мно́житеся, и напо́лните зе́млю и облада́йте е́ю:
 • и стра́хъ и тре́петъ ва́шъ бу́детъ на всѣ́хъ звѣре́хъ земны́хъ [и на всѣ́хъ скотѣ́хъ земны́хъ], на всѣ́хъ пти́цахъ небе́сныхъ и на всѣ́хъ дви́жущихся по земли́ и на всѣ́хъ ры́бахъ морски́хъ: въ ру́цѣ ва́шы вда́хъ [я́].
 • И вся́кое дви́жущееся, е́же е́сть жи́во, ва́мъ бу́детъ въ снѣ́дь: я́ко зе́лiе травно́е да́хъ ва́мъ все́.
 • То́чiю мя́са въ кро́ви души́ да не снѣ́сте.
 • Кро́ви бо ва́­шей, ду́шъ ва́шихъ, от­ руки́ вся́каго звѣ́ря изыщу́ [ея́]: и от­ руки́ человѣ́ка бра́та изыщу́ ея́.
 • Пролива́яй кро́вь человѣ́чу, въ ея́ мѣ́сто его́ пролiе́т­ся: я́ко во о́бразъ Бо́жiй сотвори́хъ человѣ́ка.
 • Вы́ же расти́теся и мно́житеся, и напо́лните зе́млю, и мно́житеся на не́й.
 • И рече́ Бо́гъ Но́еви и сыно́мъ его́ съ ни́мъ, глаго́ля:
 • се́, А́зъ поставля́ю завѣ́тъ мо́й ва́мъ и сѣ́мени ва́­шему по ва́съ,
 • и вся́кой души́ живу́щей съ ва́ми от­ пти́цъ и от­ ско́тъ и всѣ́мъ звѣре́мъ земны́мъ, ели́ка съ ва́ми [су́ть] от­ всѣ́хъ изше́дшихъ изъ ковче́га:
 • и поста́влю завѣ́тъ Мо́й съ ва́ми: и не у́мретъ вся́ка пло́ть ктому́ от­ воды́ пото́пныя, и ктому́ не бу́детъ пото́пъ водны́й, е́же истли́ти всю́ зе́млю.
 • И рече́ Госпо́дь Бо́гъ Но́еви: сiе́ зна́менiе завѣ́та, е́же а́зъ даю́ между́ Мно́ю и ва́ми, и между́ вся́кою душе́ю живо́ю, я́же е́сть съ ва́ми, въ ро́ды вѣ́чныя:
 • дугу́ Мою́ полага́ю во о́блацѣ, и бу́детъ въ зна́менiе завѣ́та [вѣ́чнаго] между́ Мно́ю и земле́ю.
 • И бу́детъ егда́ наведу́ о́блаки на зе́млю, яви́т­ся дуга́ Моя́ во о́блацѣ:
 • и помяну́ завѣ́тъ Мо́й, и́же е́сть между́ Мно́ю и ва́ми, и между́ вся́кою душе́ю живу́щею во вся́кой пло́ти, и не бу́детъ ктому́ вода́ въ пото́пъ, я́ко потреби́ти вся́ку пло́ть.
 • И бу́детъ дуга́ моя́ во о́блацѣ: и узрю́ ю́, е́же помяну́ти завѣ́тъ вѣ́чный между́ Мно́ю и земле́ю, и между́ вся́кою душе́ю живу́щею во вся́кой пло́ти, я́же е́сть на земли́.
 • И рече́ Бо́гъ Но́еви: сiе́ зна́менiе завѣ́та, его́же положи́хъ между́ Мно́ю и между́ вся́кою пло́тiю, я́же е́сть на земли́.
 • Бы́ша же сы́нове Но́евы изше́дшiи изъ ковче́га, Си́мъ, Ха́мъ, Иа́феѳъ: Ха́мъ же бя́ше оте́цъ Ханаа́нь.
 • Трiе́ сі́и су́ть сы́нове Но́евы: от­ си́хъ разсѣ́яшася по все́й земли́.
 • И нача́тъ Но́е человѣ́къ дѣ́латель [бы́ти] земли́, и насади́ виногра́дъ:
 • и испи́ от­ вина́, и упи́ся, и обнажи́ся въ дому́ сво­е́мъ.
 • И ви́дѣ Ха́мъ оте́цъ Ханаа́нь наготу́ отца́ сво­его́, и изше́дъ во́нъ повѣ́да обѣ́ма бра́тома сво­и́ма.
 • И взе́мше Си́мъ и Иа́феѳъ ри́зу, воз­ложи́ша [ю́] на о́бѣ ра́мѣ сво­и́, и идо́ша вспя́ть зря́ще, и покры́ша наготу́ отца́ сво­его́: и лице́ и́хъ вспя́ть зря́, и наготы́ отца́ сво­его́ не ви́дѣша.
 • Истрезви́ся же Но́е от­ вина́, и разумѣ́ ели́ка сотвори́ ему́ сы́нъ его́ юнѣ́йшiй,
 • и рече́: про́клятъ [бу́ди] Ханаа́нъ о́трокъ: ра́бъ бу́детъ бра́тiямъ сво­и́мъ.
 • И рече́: благослове́нъ Госпо́дь Бо́гъ Си́мовъ: и бу́детъ Ханаа́нъ о́трокъ ра́бъ ему́:
 • да распространи́тъ Бо́гъ Иа́феѳа, и да всели́т­ся въ селе́нiихъ Си́мовыхъ, и да бу́детъ Ханаа́нъ ра́бъ ему́.
 • Поживе́ же Но́е по пото́пѣ лѣ́тъ три́ста пятьдеся́тъ.
 • И бы́ша вси́ дні́е Но́евы лѣ́тъ де́вять со́тъ пятьдеся́тъ: и у́мре.
 • И благословил Бог Ноя и сынов его и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю [и обладайте ею];
 • да страшатся и да трепещут вас все звери земные, [и весь скот земной,] и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские: в ваши руки отданы они;
 • все движущееся, что живет, будет вам в пищу; как зелень травную даю вам все;
 • только плоти с душею ее, с кровью ее, не ешьте;
 • Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его;
 • кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека: ибо человек создан по образу Божию;
 • вы же плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь по земле, и умножайтесь на ней.
 • И сказал Бог Ною и сынам его с ним:
 • вот, Я поставляю завет Мой с вами и с потомством вашим после вас,
 • и со всякою душею живою, которая с вами, с птицами и со скотами, и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными;
 • поставляю завет Мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли.
 • И сказал [Господь] Бог: вот знамение завета, который Я поставляю между Мною и между вами и между всякою душею живою, которая с вами, в роды навсегда:
 • Я полагаю радугу Мою в облаке, чтоб она была знамением [вечного] завета между Мною и между землею.
 • И будет, когда Я наведу облако на землю, то явится радуга [Моя] в облаке;
 • и Я вспомню завет Мой, который между Мною и между вами и между всякою душею живою во всякой плоти; и не будет более вода потопом на истребление всякой плоти.
 • И будет радуга [Моя] в облаке, и Я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом [и между землею] и между всякою душею живою во всякой плоти, которая на земле.
 • И сказал Бог Ною: вот знамение завета, который Я поставил между Мною и между всякою плотью, которая на земле.
 • Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, были: Сим, Хам и Иафет. Хам же был отец Ханаана.
 • Сии трое были сыновья Ноевы, и от них населилась вся земля.
 • Ной начал возделывать землю и насадил виноградник;
 • и выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем.
 • И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и выйдя рассказал двум братьям своим.
 • Сим же и Иафет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего; лица их были обращены назад, и они не видали наготы отца своего.
 • Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его,
 • и сказал: проклят Ханаан; раб рабов будет он у братьев своих.
 • Потом сказал: благословен Господь Бог Симов; Ханаан же будет рабом ему;
 • да распространит Бог Иафета, и да вселится он в шатрах Симовых; Ханаан же будет рабом ему.
 • И жил Ной после потопа триста пятьдесят лет.
 • Всех же дней Ноевых было девятьсот пятьдесят лет, и он умер.
 • καὶ ηὐλόγησεν ὁ θεὸς τὸν Νωε καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτοῖς αὐξάνεσθε καὶ πλη­θύνεσθε καὶ πλη­ρώσατε τὴν γῆν καὶ κατα­κυριεύ­σατε αὐτῆς
 • καὶ ὁ τρόμος ὑμῶν καὶ ὁ φόβος ἔσται ἐπι­̀ πᾶσιν τοῖς θηρίοις τῆς γῆς καὶ ἐπι­̀ πάν­τα τὰ ὄρνεα τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἐπι­̀ πάν­τα τὰ κινούμενα ἐπι­̀ τῆς γῆς καὶ ἐπι­̀ πάν­τας τοὺς ἰχθύας τῆς θαλάσ­σης ὑπὸ χεῖρας ὑμῖν δέδωκα
 • καὶ πᾶν ἑρπετόν ὅ ἐστιν ζῶν ὑμῖν ἔσται εἰς βρῶσιν ὡς λάχανα χόρτου δέδωκα ὑμῖν τὰ πάν­τα
 • πλη­̀ν κρέας ἐν αἵματι ψυχῆς οὐ φάγεσθε
 • καὶ γὰρ τὸ ὑμέτερον αἷμα τῶν ψυχῶν ὑμῶν ἐκζητήσω ἐκ χειρὸς πάν­των τῶν θηρίων ἐκζητήσω αὐτὸ καὶ ἐκ χειρὸς ἀνθρώπου ἀδελφοῦ ἐκζητήσω τὴν ψυχὴν τοῦ ἀνθρώπου
 • ὁ ἐκχέων αἷμα ἀνθρώπου ἀν­τὶ τοῦ αἵμα­τος αὐτοῦ ἐκχυθή­σε­ται ὅτι ἐν εἰκόνι θεοῦ ἐποίησα τὸν ἄνθρωπον
 • ὑμεῖς δὲ αὐξάνεσθε καὶ πλη­θύνεσθε καὶ πλη­ρώσατε τὴν γῆν καὶ πλη­θύνεσθε ἐπ᾿ αὐτῆς
 • καὶ εἶπεν ὁ θεὸς τῷ Νωε καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ μετ᾿ αὐτοῦ λέγων
 • ἐγὼ ἰδοὺ ἀνίστημι τὴν δια­θήκην μου ὑμῖν καὶ τῷ σπέρματι ὑμῶν μεθ᾿ ὑμᾶς
 • καὶ πάσῃ ψυχῇ τῇ ζώσῃ μεθ᾿ ὑμῶν ἀπο­̀ ὀρνέων καὶ ἀπο­̀ κτηνῶν καὶ πᾶσι τοῖς θηρίοις τῆς γῆς ὅσα μεθ᾿ ὑμῶν ἀπο­̀ πάν­των τῶν ἐξελθόν­των ἐκ τῆς κιβωτοῦ
 • καὶ στήσω τὴν δια­θήκην μου προ­̀ς ὑμᾶς καὶ οὐκ ἀπο­θανεῖται πᾶσα σὰρξ ἔτι ἀπο­̀ τοῦ ὕδα­τος τοῦ κατα­κλυσμοῦ καὶ οὐκ ἔσται ἔτι κατα­κλυσμὸς ὕδα­τος τοῦ κατα­φθεῖραι πᾶσαν τὴν γῆν
 • καὶ εἶπεν κύριος ὁ θεὸς προ­̀ς Νωε τοῦτο τὸ σημεῖον τῆς δια­θήκης ὃ ἐγὼ δίδωμι ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ ὑμῶν καὶ ἀνὰ μέσον πάσης ψυχῆς ζώσης ἥ ἐστιν μεθ᾿ ὑμῶν εἰς γενεὰς αἰωνίους
 • τὸ τόξον μου τίθημι ἐν τῇ νεφέλῃ καὶ ἔσται εἰς σημεῖον δια­θήκης ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ τῆς γῆς
 • καὶ ἔσται ἐν τῷ συν­νεφεῖν με νεφέλας ἐπι­̀ τὴν γῆν ὀφθή­σε­ται τὸ τόξον μου ἐν τῇ νεφέλῃ
 • καὶ μνησθήσομαι τῆς δια­θήκης μου ἥ ἐστιν ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ ὑμῶν καὶ ἀνὰ μέσον πάσης ψυχῆς ζώσης ἐν πάσῃ σαρκί καὶ οὐκ ἔσται ἔτι τὸ ὕδωρ εἰς κατα­κλυσμὸν ὥστε ἐξαλεῖψαι πᾶσαν σάρκα
 • καὶ ἔσται τὸ τόξον μου ἐν τῇ νεφέλῃ καὶ ὄψομαι τοῦ μνησθῆναι δια­θήκην αἰώνιον ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ ἀνὰ μέσον πάσης ψυχῆς ζώσης ἐν πάσῃ σαρκί ἥ ἐστιν ἐπι­̀ τῆς γῆς
 • καὶ εἶπεν ὁ θεὸς τῷ Νωε τοῦτο τὸ σημεῖον τῆς δια­θήκης ἧς διεθέμην ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ ἀνὰ μέσον πάσης σαρκός ἥ ἐστιν ἐπι­̀ τῆς γῆς
 • ἦσαν δὲ οἱ υἱοὶ Νωε οἱ ἐξελθόν­τες ἐκ τῆς κιβωτοῦ Σημ Χαμ Ιαφεθ Χαμ ἦν πατὴρ Χανααν
 • τρεῖς οὗτοί εἰσιν οἱ υἱοὶ Νωε ἀπο­̀ τούτων διεσπάρησαν ἐπι­̀ πᾶσαν τὴν γῆν
 • καὶ ἤρξατο Νωε ἄνθρωπος γεωργὸς γῆς καὶ ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα
 • καὶ ἔπιεν ἐκ τοῦ οἴνου καὶ ἐμεθύσθη καὶ ἐγυμνώθη ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ
 • καὶ εἶδεν Χαμ ὁ πατὴρ Χανααν τὴν γύμνωσιν τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ ἐξελθὼν ἀνήγγειλεν τοῖς δυσὶν ἀδελφοῖς αὐτοῦ ἔξω
 • καὶ λαβόν­τες Σημ καὶ Ιαφεθ τὸ ἱμάτιον ἐπέθεν­το ἐπι­̀ τὰ δύο νῶτα αὐτῶν καὶ ἐπορεύ­θησαν ὀπισθοφανῶς καὶ συν­εκάλυψαν τὴν γύμνωσιν τοῦ πατρὸς αὐτῶν καὶ τὸ προ­́σωπον αὐτῶν ὀπισθοφανές καὶ τὴν γύμνωσιν τοῦ πατρὸς αὐτῶν οὐκ εἶδον
 • ἐξένηψεν δὲ Νωε ἀπο­̀ τοῦ οἴνου καὶ ἔγνω ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ὁ νεώτερος
 • καὶ εἶπεν ἐπι­κατα­́ρα­τος Χανααν παῖς οἰκέτης ἔσται τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ
 • καὶ εἶπεν εὐλογητὸς κύριος ὁ θεὸς τοῦ Σημ καὶ ἔσται Χανααν παῖς αὐτοῦ
 • πλατύναι ὁ θεὸς τῷ Ιαφεθ καὶ κατοικησάτω ἐν τοῖς οἴκοις τοῦ Σημ καὶ γενηθήτω Χανααν παῖς αὐτῶν
 • ἔζησεν δὲ Νωε μετὰ τὸν κατα­κλυσμὸν τριακόσια πεν­τήκον­τα ἔτη
 • καὶ ἐγένον­το πᾶσαι αἱ ἡμέραι Νωε ἐννακόσια πεν­τήκον­τα ἔτη καὶ ἀπέθανεν
 • И благословил Бог Ноя и сынов его и сказал им: возрастайте и размножайтесь, и наполняйте землю и обладайте ею.

 • И страх и трепет пред вами будет у всех зверей земных (и у всех скотов земных), и у всех птиц небесных, и у всех пресмыкающихся по земле, и у всех рыб морских: в руки ваши Я отдал (их).

 • И все движущееся, что живо, вам будет в пищу, как зелень травную всю Я дал вам.

 • Только мяса с кровью души не ешьте.

 • Ибо вашу кровь, душ ваших, от всякого зверя взыщу (ее) и от руки человека-брата взыщу ее.

 • Кто проливает кровь человека, того кровь вместо ея будет пролита, ибо Я по образу Божию сотворил человека.

 • Вы же возрастайте и размножайтесь, и наполняйте землю и умножайтесь на ней.

 • И сказал Бог Ною и сыновьям его с ним так:

 • Вот Я поставляю завет Мой вам и потомству вашему после вас,

 • И всякой душе, живущей с вами, из птиц и из скотов, и всем зверям земным, которые с вами (суть) из всех вышедших из ковчега.

 • И поставлю завет Мой с вами: и не умрет более никакая плоть от воды потопа, и более не будет водный потоп опустошать всю землю.

 • И сказал Господь Бог Ною: вот знамение завета, который Я установляю между Мною и между вами и между всякою душею живою, которая с вами, в роды вечные:

 • Дугу Мою полагаю в облаке, и будет она знамением завета (вечнаго) между Мною и землею.

 • И когда Я наведу облака на землю, явится дуга Моя в облаке.

 • И вспомню Я завет Мой, который существует между Мною и вами и между всякою душею, живущею во всякой плоти, и не будет более вода потопом для истребления всякой плоти:

 • И будет дуга Моя в облаке, и увижу ее, чтобы вспомнить вечный завет между Мною и землею, и между всякою душею, живущею во всякой плоти, которая находится на земле.

 • И сказал Бог Ною: вот знамение завета, который Я поставлю между Мною и между всякою плотью, которая находится на земле.

 • Сыны же Ноя, вышедшие из ковчега, были: Сим, Хам и Иафет. Хам же был отцом Ханаана.

 • Сии три суть сыны Ноя: оть них распространились (люди) по всей земле.

 • И стал Ной земледельцем, и насадил виноградник,

 • И испил вина и опьянел, и обнажился в доме своем.

 • И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и вышел вон и разсказал обоим братьям своим.

 • Сим и Иафет, взявши одежду, положили (ее) на оба плеча свои, и пошли смотря взад, и покрыли наготу отца своего, и лицо их было обращено назад, и наготы отца своего они не видели.

 • Когда отрезвился Ной от вина, то узнал, что́ сделал над ним меньший сын его.

 • И сказал: (да будет) проклят отрок Ханаан, он будет рабом братьям своим.

 • И сказал: благословен Господь Бог Сима, и будет отрок Ханаан рабом ему.

 • Да распространит Бог Иафета, и да вселится Он в селениях Сима, и да будет Ханаан рабом ему.

 • И жил Ной после потопа триста пятдесят лет.

 • И было всех дней Ноя девять сот пятдесят лет, и умер.