Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Бытия

 
 • И благослови́ Бо́гъ Но́а и сы́ны его́ и рече́ и́мъ: расти́теся и мно́житеся, и напо́лните зе́млю и облада́йте е́ю:
 • и стра́хъ и тре́петъ ва́шъ бу́детъ на всѣ́хъ звѣре́хъ земны́хъ [и на всѣ́хъ скотѣ́хъ земны́хъ], на всѣ́хъ пти́цахъ небе́сныхъ и на всѣ́хъ дви́жущихся по земли́ и на всѣ́хъ ры́бахъ морски́хъ: въ ру́цѣ ва́шы вда́хъ [я́].
 • И вся́кое дви́жущееся, е́же е́сть жи́во, ва́мъ бу́детъ въ снѣ́дь: я́ко зе́лiе травно́е да́хъ ва́мъ все́.
 • То́чiю мя́са въ кро́ви души́ да не снѣ́сте.
 • Кро́ви бо ва́­шей, ду́шъ ва́шихъ, от­ руки́ вся́каго звѣ́ря изыщу́ [ея́]: и от­ руки́ человѣ́ка бра́та изыщу́ ея́.
 • Пролива́яй кро́вь человѣ́чу, въ ея́ мѣ́сто его́ пролiе́т­ся: я́ко во о́бразъ Бо́жiй сотвори́хъ человѣ́ка.
 • Вы́ же расти́теся и мно́житеся, и напо́лните зе́млю, и мно́житеся на не́й.
 • И рече́ Бо́гъ Но́еви и сыно́мъ его́ съ ни́мъ, глаго́ля:
 • се́, А́зъ поставля́ю завѣ́тъ мо́й ва́мъ и сѣ́мени ва́­шему по ва́съ,
 • и вся́кой души́ живу́щей съ ва́ми от­ пти́цъ и от­ ско́тъ и всѣ́мъ звѣре́мъ земны́мъ, ели́ка съ ва́ми [су́ть] от­ всѣ́хъ изше́дшихъ изъ ковче́га:
 • и поста́влю завѣ́тъ Мо́й съ ва́ми: и не у́мретъ вся́ка пло́ть ктому́ от­ воды́ пото́пныя, и ктому́ не бу́детъ пото́пъ водны́й, е́же истли́ти всю́ зе́млю.
 • И рече́ Госпо́дь Бо́гъ Но́еви: сiе́ зна́менiе завѣ́та, е́же а́зъ даю́ между́ Мно́ю и ва́ми, и между́ вся́кою душе́ю живо́ю, я́же е́сть съ ва́ми, въ ро́ды вѣ́чныя:
 • дугу́ Мою́ полага́ю во о́блацѣ, и бу́детъ въ зна́менiе завѣ́та [вѣ́чнаго] между́ Мно́ю и земле́ю.
 • И бу́детъ егда́ наведу́ о́блаки на зе́млю, яви́т­ся дуга́ Моя́ во о́блацѣ:
 • и помяну́ завѣ́тъ Мо́й, и́же е́сть между́ Мно́ю и ва́ми, и между́ вся́кою душе́ю живу́щею во вся́кой пло́ти, и не бу́детъ ктому́ вода́ въ пото́пъ, я́ко потреби́ти вся́ку пло́ть.
 • И бу́детъ дуга́ моя́ во о́блацѣ: и узрю́ ю́, е́же помяну́ти завѣ́тъ вѣ́чный между́ Мно́ю и земле́ю, и между́ вся́кою душе́ю живу́щею во вся́кой пло́ти, я́же е́сть на земли́.
 • И рече́ Бо́гъ Но́еви: сiе́ зна́менiе завѣ́та, его́же положи́хъ между́ Мно́ю и между́ вся́кою пло́тiю, я́же е́сть на земли́.
 • Бы́ша же сы́нове Но́евы изше́дшiи изъ ковче́га, Си́мъ, Ха́мъ, Иа́феѳъ: Ха́мъ же бя́ше оте́цъ Ханаа́нь.
 • Трiе́ сі́и су́ть сы́нове Но́евы: от­ си́хъ разсѣ́яшася по все́й земли́.
 • И нача́тъ Но́е человѣ́къ дѣ́латель [бы́ти] земли́, и насади́ виногра́дъ:
 • и испи́ от­ вина́, и упи́ся, и обнажи́ся въ дому́ сво­е́мъ.
 • И ви́дѣ Ха́мъ оте́цъ Ханаа́нь наготу́ отца́ сво­его́, и изше́дъ во́нъ повѣ́да обѣ́ма бра́тома сво­и́ма.
 • И взе́мше Си́мъ и Иа́феѳъ ри́зу, воз­ложи́ша [ю́] на о́бѣ ра́мѣ сво­и́, и идо́ша вспя́ть зря́ще, и покры́ша наготу́ отца́ сво­его́: и лице́ и́хъ вспя́ть зря́, и наготы́ отца́ сво­его́ не ви́дѣша.
 • Истрезви́ся же Но́е от­ вина́, и разумѣ́ ели́ка сотвори́ ему́ сы́нъ его́ юнѣ́йшiй,
 • и рече́: про́клятъ [бу́ди] Ханаа́нъ о́трокъ: ра́бъ бу́детъ бра́тiямъ сво­и́мъ.
 • И рече́: благослове́нъ Госпо́дь Бо́гъ Си́мовъ: и бу́детъ Ханаа́нъ о́трокъ ра́бъ ему́:
 • да распространи́тъ Бо́гъ Иа́феѳа, и да всели́т­ся въ селе́нiихъ Си́мовыхъ, и да бу́детъ Ханаа́нъ ра́бъ ему́.
 • Поживе́ же Но́е по пото́пѣ лѣ́тъ три́ста пятьдеся́тъ.
 • И бы́ша вси́ дні́е Но́евы лѣ́тъ де́вять со́тъ пятьдеся́тъ: и у́мре.
 • И благословил Бог Ноя и сынов его и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю [и обладайте ею];
 • да страшатся и да трепещут вас все звери земные, [и весь скот земной,] и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские: в ваши руки отданы они;
 • все движущееся, что живет, будет вам в пищу; как зелень травную даю вам все;
 • только плоти с душею ее, с кровью ее, не ешьте;
 • Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его;
 • кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека: ибо человек создан по образу Божию;
 • вы же плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь по земле, и умножайтесь на ней.
 • И сказал Бог Ною и сынам его с ним:
 • вот, Я поставляю завет Мой с вами и с потомством вашим после вас,
 • и со всякою душею живою, которая с вами, с птицами и со скотами, и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными;
 • поставляю завет Мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли.
 • И сказал [Господь] Бог: вот знамение завета, который Я поставляю между Мною и между вами и между всякою душею живою, которая с вами, в роды навсегда:
 • Я полагаю радугу Мою в облаке, чтоб она была знамением [вечного] завета между Мною и между землею.
 • И будет, когда Я наведу облако на землю, то явится радуга [Моя] в облаке;
 • и Я вспомню завет Мой, который между Мною и между вами и между всякою душею живою во всякой плоти; и не будет более вода потопом на истребление всякой плоти.
 • И будет радуга [Моя] в облаке, и Я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом [и между землею] и между всякою душею живою во всякой плоти, которая на земле.
 • И сказал Бог Ною: вот знамение завета, который Я поставил между Мною и между всякою плотью, которая на земле.
 • Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, были: Сим, Хам и Иафет. Хам же был отец Ханаана.
 • Сии трое были сыновья Ноевы, и от них населилась вся земля.
 • Ной начал возделывать землю и насадил виноградник;
 • и выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем.
 • И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и выйдя рассказал двум братьям своим.
 • Сим же и Иафет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего; лица их были обращены назад, и они не видали наготы отца своего.
 • Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его,
 • и сказал: проклят Ханаан; раб рабов будет он у братьев своих.
 • Потом сказал: благословен Господь Бог Симов; Ханаан же будет рабом ему;
 • да распространит Бог Иафета, и да вселится он в шатрах Симовых; Ханаан же будет рабом ему.
 • И жил Ной после потопа триста пятьдесят лет.
 • Всех же дней Ноевых было девятьсот пятьдесят лет, и он умер.
 • Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: «Fructificad, multiplicaos y llenad la tierra.
 • Infundiréis temor y miedo a todo animal sobre la tierra, a toda ave de los cielos, a todo lo que se mueva sobre la tierra y a todos los peces del mar; en vuestras manos son entregados.
 • Todo lo que se mueve y vive os servirá de alimento, lo mismo que las legumbres y las plantas verdes. Os lo he dado todo.
 • Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis,
 • porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas; de manos de todo animal la demandaré, y de manos del hombre. A cada hombre demandaré la vida de su prójimo.

 • »El que derrame la sangre de un hombre,
  por otro hombre su sangre será derramada,
  porque a imagen de Dios es hecho el hombre.
 • Mas vosotros fructificad y multiplicaos,
  procread abundantemente en la tierra
  y multiplicaos en ella.»

 • También dijo Dios a Noé y a sus hijos:
 • «Yo establezco mi pacto con vosotros, y con vuestros descendientes después de vosotros;
 • con todo ser viviente que está con vosotros: aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra.
 • Estableceré mi pacto con vosotros, y no volveré a exterminar a todos los seres vivos con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra.»
 • Asimismo dijo Dios: «Ésta es la señal del pacto que yo establezco a perpetuidad con vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros:
 • Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal de mi pacto con la tierra.
 • Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver mi arco en las nubes.
 • Y entonces me acordaré de mi pacto con vosotros y todo ser viviente de toda especie; y no habrá más diluvio de aguas para destruir todo ser vivo.
 • Estará el arco en las nubes; lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con todo lo que tiene vida sobre la tierra.»
 • Dijo, pues, Dios a Noé: «Ésta es la señal del pacto que he establecido entre mí y todo lo que tiene vida sobre la tierra.»

 • Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán.
 • Estos tres fueron los hijos de Noé, y de ellos se pobló toda la tierra.
 • Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña.
 • Bebió el vino, se embriagó y se desnudó en medio de su tienda.
 • Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera.
 • Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Al tener vueltos sus rostros, no vieron la desnudez de su padre.
 • Cuando despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven,
 • dijo:

  «¡Maldito sea Canaán!
  ¡Siervo de siervos será a sus hermanos!»

 • Y añadió:

  «¡Bendiga Jehová, mi Dios, a Sem
  y sea Canaán su siervo!

 • ¡Engrandezca Dios a Jafet,
  que habite en las tiendas de Sem
  y sea Canaán su siervo!»

 • Después del diluvio, Noé vivió trescientos cincuenta años.
 • Todos los días de Noé fueron novecientos cincuenta años, y murió.


 • 神 赐 福 给 挪 亚 和 他 的 儿 子 , 对 他 们 说 , 你 们 要 生 养 众 多 , 遍 满 了 地 。
 • 凡 地 上 的 走 兽 和 空 中 的 飞 鸟 , 都 必 惊 恐 , 惧 怕 你 们 。 连 地 上 一 切 的 昆 虫 并 海 里 一 切 的 鱼 , 都 交 付 你 们 的 手 。
 • 凡 活 着 的 动 物 , 都 可 以 作 你 们 的 食 物 。 这 一 切 我 都 赐 给 你 们 , 如 同 菜 蔬 一 样 。
 • 惟 独 肉 带 着 血 , 那 就 是 它 的 生 命 , 你 们 不 可 吃 。
 • 流 你 们 血 , 害 你 们 命 的 , 无 论 是 兽 , 是 人 , 我 必 讨 他 的 罪 , 就 是 向 各 人 的 弟 兄 也 是 如 此 。
 • 凡 流 人 血 的 , 他 的 血 也 必 被 人 所 流 。 因 为 神 造 人 是 照 自 己 的 形 像 造 的 。
 • 你 们 要 生 养 众 多 , 在 地 上 昌 盛 繁 茂 。
 • 神 晓 谕 挪 亚 和 他 的 儿 子 说 ,
 • 我 与 你 们 和 你 们 的 后 裔 立 约 ,
 • 并 与 你 们 这 里 的 一 切 活 物 , 就 是 飞 鸟 , 牲 畜 , 走 兽 , 凡 从 方 舟 里 出 来 的 活 物 立 约 。
 • 我 与 你 们 立 约 , 凡 有 血 肉 的 , 不 再 被 洪 水 灭 绝 , 也 不 再 有 洪 水 毁 坏 地 了 。
 • 神 说 , 我 与 你 们 并 你 们 这 里 的 各 样 活 物 所 立 的 永 约 , 是 有 记 号 的 。
 • 我 把 虹 放 在 云 彩 中 , 这 就 可 作 我 与 地 立 约 的 记 号 了 。
 • 我 使 云 彩 盖 地 的 时 候 , 必 有 虹 现 在 云 彩 中 ,
 • 我 便 记 念 我 与 你 们 和 各 样 有 血 肉 的 活 物 所 立 的 约 , 水 就 再 不 泛 滥 , 毁 坏 一 切 有 血 肉 的 物 了 。
 • 虹 必 现 在 云 彩 中 , 我 看 见 , 就 要 记 念 我 与 地 上 各 样 有 血 肉 的 活 物 所 立 的 永 约 。
 • 神 对 挪 亚 说 , 这 就 是 我 与 地 上 一 切 有 血 肉 之 物 立 约 的 记 号 了 。
 • 出 方 舟 挪 亚 的 儿 子 就 是 闪 , 含 , 雅 弗 。 含 是 迦 南 的 父 亲 。
 • 这 是 挪 亚 的 三 个 儿 子 , 他 们 的 后 裔 分 散 在 全 地 。
 • 挪 亚 作 起 农 夫 来 , 栽 了 一 个 葡 萄 园 。
 • 他 喝 了 园 中 的 酒 便 醉 了 , 在 帐 棚 里 赤 着 身 子 。
 • 迦 南 的 父 亲 含 , 看 见 他 父 亲 赤 身 , 就 到 外 边 告 诉 他 两 个 弟 兄 。
 • 于 是 闪 和 雅 弗 , 拿 件 衣 服 搭 在 肩 上 , 倒 退 着 进 去 , 给 他 父 亲 盖 上 。 他 们 背 着 脸 就 看 不 见 父 亲 的 赤 身 。
 • 挪 亚 醒 了 酒 , 知 道 小 儿 子 向 他 所 作 的 事 ,
 • 就 说 , 迦 南 当 受 咒 诅 , 必 给 他 弟 兄 作 奴 仆 的 奴 仆 。
 • 又 说 , 耶 和 华 闪 的 神 , 是 应 当 称 颂 的 , 愿 迦 南 作 闪 的 奴 仆 。
 • 愿 神 使 雅 弗 扩 张 , 使 他 住 在 闪 的 帐 棚 里 , 又 愿 迦 南 作 他 的 奴 仆 。
 • 洪 水 以 后 , 挪 亚 又 活 了 三 百 五 十 年 。
 • 挪 亚 共 活 了 九 百 五 十 岁 就 死 了 。