Скрыть
2:2
см.: Ис.8:1;
2:7
2:10
2:13
2:15
На стра́жи мо­е́й ста́ну, и взы́ду на ка́мень, и посмотрю́ е́же ви́дѣти, что́ воз­глаго́летъ во мнѣ́ и что́ от­вѣща́ю на обличе́нiе мое́.
И от­вѣща́ Госпо́дь ко мнѣ́ и рече́: впиши́ видѣ́нiе, и я́вѣ на дскѣ́, я́ко да пости́гнетъ чита́яй я́.
Зане́ еще́ видѣ́нiе на вре́мя, и просiя́етъ въ коне́цъ, а не вотще́: а́ще уме́длитъ, потерпи́ ему́, я́ко иды́й прiи́детъ и не уме́длитъ.
А́ще усумни́т­ся, не благоволи́тъ душа́ моя́ въ не́мъ: пра́ведникъ же [мо́й] от­ вѣ́ры жи́въ бу́детъ.
Презо́рливый же и оби́дливый му́жъ и велича́вый ничесо́же сконча́етъ: и́же разшири́ а́ки а́дъ ду́шу свою́, и се́й я́ко сме́рть ненасыще́нъ: и собере́тъ къ себѣ́ вся́ язы́ки и прiи́метъ къ себѣ́ вся́ лю́ди.
Не сiя́ ли вся́ на него́ при́тчу прiи́мутъ и гада́нiе въ по́вѣсть его́? и реку́тъ: го́ре умножа́ющему себѣ́ не су́щая его́, доко́лѣ? и отягча́ющему у́зу свою́ тя́жцѣ.
Я́ко внеза́пу воста́нутъ угрыза́ющiи его́, и ободря́т­ся навѣ́тницы тво­и́, и бу́деши въ разграбле́нiе и́мъ.
Поне́же ты́ плѣни́лъ еси́ страны́ мно́ги, плѣня́тъ тя́ вси́ оста́в­шiи лю́дiе кро́ве ра́ди человѣ́чи и нече́стiя земли́ и гра́да и всѣ́хъ живу́щихъ на не́й.
Го́ре лихо­и́м­ст­ву­ю­щымъ лихо­и́м­ст­во зло́е до́му сво­ему́, е́же учини́ти на высотѣ́ гнѣздо́ свое́, е́же исто́ргнути от­ руки́ злы́хъ.
Умы́слилъ еси́ стыдѣ́нiе до́му сво­ему́, сконча́лъ еси́ лю́ди мно́ги, и согрѣши́ душа́ твоя́.
Зане́ ка́мень изъ стѣны́ возопiе́тъ, и хру́щь от­ дре́ва воз­глаго́летъ сiя́:
у́, лю́тѣ созида́ющему гра́дъ кровьми́ и уготовля́ющему гра́дъ непра́вдами.
Не сiя́ ли су́ть от­ Го́спода Вседержи́теля? и оскудѣ́ша лю́дiе мно́зи огне́мъ, и язы́цы мно́зи изнемого́ша:
я́ко напо́лнит­ся вся́ земля́ вѣ́дѣнiя сла́вы Госпо́дни, я́коже вода́ мно́га въ мо́ри покры́етъ я́.
Го́ре напая́ющему по́друга сво­его́ развраще́нiемъ му́тнымъ, и упоява́ющему, я́ко да взира́етъ къ пеще́рамъ и́хъ.
Сы́тость безче́стiя от­ сла́вы испі́й и ты́: се́рдце, поколе́блися и сотрясни́ся: обы́де о тебѣ́ ча́ша десни́цы Госпо́дни, и собра́ся безче́стiе на главу́ твою́.
Зане́же нече́стiе Лива́ново покры́етъ тя́, и стра́сть звѣре́й престраши́тъ тя́, кро́ве ра́ди человѣ́чи и нече́стiя земли́ и гра́да и всѣ́хъ живу́щихъ на не́й.
Что́ по́льзуетъ изва́яное, я́ко извая́ша е́? созда́ша слiя́нiе, мечта́нiе ло́жное, я́ко упова́ созда́вый на созда́нiе свое́, сотвори́ти кумíры нѣмы́я.
У, лю́тѣ глаго́лющему ко дре́ву: ободри́ся, воста́ни: и ка́менiю: воз­вы́сися: и то́ е́сть мечта́нiе, и сiе́ е́сть скова́нiе зла́та и сребра́, и вся́каго ду́ха нѣ́сть въ не́мъ.
Госпо́дь же во хра́мѣ святѣ́мъ сво­е́мъ: да убо­и́т­ся от­ лица́ его́ вся́ земля́.
Копировать ссылку Копировать текст Добавить в избранное Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible