Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

 
Книга пророка Аггея
 

 
 • Во второ́е лѣ́то, при­­ да́рiи цари́, въ шесты́й ме́сяцъ, въ пе́рвый [де́нь] ме́сяца, бы́сть сло́во Госпо́дне руко́ю Агге́а проро́ка глаго́ля: рцы́ къ зорова́велю Салаѳiи́леву от­ колѣ́на Иу́дова и ко иису́су сы́ну Иоседе́кову, иере́ю вели́кому, глаго́ля:
 • си́це глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель глаго́ля: лю́дiе сі́и глаго́лютъ: не прiи́де вре́мя созда́ти хра́мъ Госпо́день.
 • И бы́сть сло́во Госпо́дне руко́ю Агге́а проро́ка глаго́ля:
 • а́ще вре́мя у́бо ва́мъ е́сть жи́ти въ домѣ́хъ ва́шихъ исте́саныхъ, хра́мъ же мо́й се́й запустѣ́?
 • И ны́нѣ си́це глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: устро́йте сердца́ ва́ша въ пути́ ва́шя.
 • Сѣ́ясте мно́го, и взя́сте ма́ло: ядо́сте, и не въ сы́тость: пи́сте, и не въ пiя́н­ство: облеко́стеся, и не согрѣ́стеся въ ни́хъ: и собира́яй мзды́ собра́ во влага́лище Дира́во.
 • Си́це глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: положи́те сердца́ ва́ша въ пути́ ва́шя,
 • взы́дите на го́ру и усѣцы́те древа́, и при­­неси́те и сози́ждите хра́мъ, и благоволю́ въ не́мъ и просла́влюся, рече́ Госпо́дь.
 • Призрѣ́сте на мно́га, и бы́ша ма́ла, и внесо́сте я́ въ хра́мъ, и от­ду́нухъ я́: сего́ ра́ди си́це глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: зане́ хра́мъ мо́й е́сть пу́стъ, вы́ же тече́те кі́йждо въ до́мъ сво́й,
 • сего́ ра́ди удержи́т­ся не́бо от­ росы́, и земля́ оскуди́тъ изноше́нiя своя́,
 • и наведу́ ме́чь на зе́млю и на го́ры, и на пшени́цу и на вино́ и на еле́й, и на вся́, ели́ка изно́ситъ земля́, и на человѣ́ки и на скоты́ и на вся́ труды́ ру́къ и́хъ.
 • И слы́ша зорова́вель Салаѳiи́левъ от­ колѣ́на Иу́дова, и иису́съ Иоседе́ковъ, иере́й вели́кiй, и вси́ про́чiи лю́дiе гла́съ Го́спода Бо́га сво­его́ и словеса́ Агге́а проро́ка, я́коже посла́ его́ Госпо́дь Бо́гъ и́хъ къ ни́мъ, и убоя́шася лю́дiе от­ лица́ Госпо́дня.
 • И рече́ Агге́й вѣ́ст­никъ Госпо́день въ вѣ́стницѣхъ Госпо́днихъ лю́демъ, глаго́ля: а́зъ е́смь съ ва́ми, глаго́летъ Госпо́дь.
 • И воз­дви́же Госпо́дь ду́хъ зорова́веля Салаѳiи́лева от­ колѣ́на Иу́дова и ду́хъ иису́са Иоседе́кова, иере́а вели́каго, и ду́хъ про́чiихъ всѣ́хъ люді́й: и внидо́ша и творя́ху дѣла́ во хра́мѣ Го́спода Вседержи́теля Бо́га сво­его́.
 • Въ два́десять четве́ртый де́нь ме́сяца шеста́го, во второ́е лѣ́то, при­­ да́рiи цари́,
 • въ седмы́й ме́сяцъ, въ два́десять пе́рвый ме́сяца, глаго́ла Госпо́дь руко́ю Агге́а проро́ка глаго́ля:
 • рцы́ ны́нѣ къ зорова́велю Салаѳiи́леву от­ колѣ́на Иу́дова и ко иису́су сы́ну Иоседе́кову, иере́ю вели́кому, и ко всѣ́мъ про́чiимъ лю́демъ, глаго́ля:
 • кто́ от­ ва́съ, и́же ви́дѣ хра́мъ се́й въ сла́вѣ его́ пре́жней? и ка́ко вы́ ви́дите его́ ны́нѣ я́коже не су́ща предъ ва́ми?
 • И ны́нѣ укрѣпля́йся, зорова́велю, глаго́летъ Госпо́дь, и укрѣпля́йся, иису́се, сы́не Иоседе́ковъ, иере́ю вели́кiй, и да укрѣпля́ют­ся вси́ лю́дiе земли́, глаго́летъ Госпо́дь [Вседержи́тель], и твори́те: зане́ а́зъ съ ва́ми е́смь, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель:
 • сло́во, е́же завѣща́хъ съ ва́ми, егда́ исходи́сте изъ земли́ Еги́петскiя, и Ду́хъ мо́й насто­и́тъ посредѣ́ ва́съ: дерза́йте, зане́ си́це глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель:
 • еще́ еди́ною а́зъ потрясу́ не́бомъ и земле́ю, и мо́ремъ и су́шею,
 • и сотрясу́ вся́ язы́ки, и прiи́дутъ избра́н­ная всѣ́хъ язы́ковъ: и испо́лню хра́мъ се́й сла́вы, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель.
 • Мое́ сребро́ и мое́ зла́то, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель:
 • зане́ ве́лiя бу́детъ сла́ва хра́ма сего́ послѣ́дняя па́че пе́рвыя, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: и на мѣ́стѣ се́мъ да́мъ ми́ръ, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель, и ми́ръ души́ въ снабдѣ́нiе вся́кому зи́ждущему, е́же воз­ста́вити це́рковь сiю́.
 • Въ два́десять четве́ртый девя́таго ме́сяца, во второ́е лѣ́то при­­ да́рiи цари́, бы́сть сло́во Госпо́дне ко Агге́ю проро́ку глаго́ля:
 • си́це глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: вопроси́ иере́евъ зако́на глаго́ля:
 • а́ще прiи́метъ человѣ́къ мя́со свято вскра́й ри́зы сво­ея́, и ко́снет­ся кра́й ри́зы его́ хлѣ́ба, или́ ва́рива, или́ вина́, или́ ма́сла, или́ вся́каго бра́шна, еда́ освяти́т­ся? И от­вѣща́ша свяще́н­ницы и рѣ́ша: ни́.
 • И рече́ Агге́й: а́ще при­­ко́снет­ся оскверне́ный или́ нечи́стый душе́ю вся́кому си́хъ, еда́ оскверни́т­ся? И от­вѣща́ша иере́е и рѣ́ша: оскверни́т­ся.
 • И от­вѣща́ Агге́й и рече́: си́це лю́дiе сі́и, и си́це язы́къ се́й предо мно́ю, глаго́летъ Госпо́дь, и си́це вся́ дѣла́ ру́къ и́хъ: и и́же а́ще при­­бли́жит­ся та́мо, оскверни́т­ся за прiя́тiя и́хъ у́трен­няя, поболя́тъ от­ лица́ лука́в­ст­въ сво­и́хъ, и ненави́дѣсте во вратѣ́хъ облича́ющаго.
 • И ны́нѣ положи́те на сердца́хъ ва́шихъ от­ дне́ сего́ и вы́ше, пре́жде не́же положи́ти ка́мень на ка́мени въ хра́мѣ Госпо́дни.
 • Кто́ бы́сте, егда́ влага́сте въ мѣ́хъ ячме́не два́десять са́тъ, и бы́ша ячме́не де́сять са́тъ? и входи́сте въ подточи́лiе че́рпати пятьдеся́тъ мѣ́ръ, и бы́ша два́десять.
 • Порази́хъ вы́ непло́дiемъ и вѣтротлѣ́нiемъ и гра́домъ вся́ дѣла́ ру́къ ва́шихъ, и не обрати́стеся ко мнѣ́, глаго́летъ Госпо́дь.
 • Устро́йте же сердца́ ва́ша от­ сего́ дне́ и да́лѣе, от­ два́десять четве́ртаго дне́ девя́таго ме́сяца и от­ дне́, въ о́ньже основа́ся це́рковь Госпо́дня: положи́те въ сердца́хъ ва́шихъ,
 • а́ще еще́ позна́ет­ся на гумнѣ́, и а́ще еще́ виногра́дъ, и смо́кви, и я́блонь, и древа́ ма́сличная не творя́щая плода́? от­ дне́ сего́ благословлю́.
 • И бы́сть сло́во Госпо́дне втори́цею ко Агге́ю проро́ку въ два́десять четве́ртый ме́сяца глаго́ля:
 • рцы́ къ зорова́велю сы́ну Салаѳiи́леву от­ колѣ́на Иу́дова глаго́ля: а́зъ потрясу́ не́бомъ и земле́ю, и мо́ремъ и су́шею,
 • и превращу́ престо́лы царе́й, и потреблю́ си́лу царе́й язы́ческихъ, и превращу́ колесни́цы и вса́дники, и сни́дутъ ко́ни и вса́дницы и́хъ, кі́йждо во ору́жiи на бра́та сво­его́.
 • Въ то́й де́нь, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель, прiиму́ тя, зорова́велю Салаѳiи́левъ, ра́бе мо́й, глаго́летъ Госпо́дь, и положу́ тя я́ко печа́ть, поне́же тя́ избра́хъ, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель.
 • Во второй год царя Дария, в шестой месяц, в первый день месяца, было слово Господне через Аггея пророка к Зоровавелю, сыну Салафиилеву, правителю Иудеи, и к Иисусу, сыну Иоседекову, великому иерею:
 • так сказал Господь Саваоф: народ сей говорит: «не пришло еще время, не время строить дом Господень».
 • И было слово Господне через Аггея пророка:
 • а вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении?
 • Посему ныне так говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на пути ваши.
 • Вы сеете много, а собираете мало; едите, но не в сытость; пьете, но не напиваетесь; одеваетесь, а не согреваетесь; зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька.
 • Так говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на пути ваши.
 • Взойдите на гору и носите дерева, и стройте храм; и Я буду благоволить к нему, и прославлюсь, говорит Господь.
 • Ожидаете многого, а выходит мало; и что принесете домой, то Я развею.- За что? говорит Господь Саваоф: за Мой дом, который в запустении, тогда как вы бежите, каждый к своему дому.
 • Посему-то небо заключилось и не дает вам росы, и земля не дает своих произведений.
 • И Я призвал засуху на землю, на горы, на хлеб, на виноградный сок, на елей и на все, что производит земля, и на человека, и на скот, и на всякий ручной труд.
 • И послушались Зоровавель, сын Салафиилев, и Иисус, сын Иоседеков, и весь прочий народ гласа Господа Бога своего и слов Аггея пророка, как посланного Господом Богом их, и народ убоялся Господа.
 • Тогда Аггей, вестник Господень, посланный от Господа, сказал к народу: Я с вами! говорит Господь.
 • И возбудил Господь дух Зоровавеля, сына Салафиилева, правителя Иудеи, и дух Иисуса, сына Иоседекова, великого иерея, и дух всего остатка народа, и они пришли, и стали производить работы в доме Господа Саваофа, Бога своего,
 • в двадцать четвертый день шестого месяца, во второй год царя Дария.
 • В седьмой месяц, в двадцать первый день месяца, было слово Господне через Аггея пророка:
 • скажи теперь Зоровавелю, сыну Салафиилеву, правителю Иудеи, и Иисусу, сыну Иоседекову, великому иерею, и остатку народа:
 • кто остался между вами, который видел этот дом в прежней его славе, и каким видите вы его теперь? Не есть ли он в глазах ваших как бы ничто?
 • Но ободрись ныне, Зоровавель, говорит Господь, ободрись, Иисус, сын Иоседеков, великий иерей! ободрись, весь народ земли, говорит Господь, и производите работы, ибо Я с вами, говорит Господь Саваоф.
 • Завет Мой, который Я заключил с вами при исшествии вашем из Египта, и дух Мой пребывает среди вас: не бойтесь!
 • Ибо так говорит Господь Саваоф: еще раз, и это будет скоро, Я потрясу небо и землю, море и сушу,
 • и потрясу все народы, и придет Желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою, говорит Господь Саваоф.
 • Мое серебро и Мое золото, говорит Господь Саваоф.
 • Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф; и на месте сем Я дам мир, говорит Господь Саваоф.
 • В двадцать четвертый день девятого месяца, во второй год Дария, было слово Господне через Аггея пророка:
 • так говорит Господь Саваоф: спроси священников о законе и скажи:
 • если бы кто нес освященное мясо в поле́ одежды своей и полою своею коснулся хлеба, или чего-либо вареного, или вина, или елея, или какой-нибудь пищи: сделается ли это священным? И отвечали священники и сказали: нет.
 • Потом сказал Аггей: а если прикоснется ко всему этому кто-либо, осквернившийся от прикосновения к мертвецу: сделается ли это нечистым? И отвечали священники и сказали: будет нечистым.
 • Тогда отвечал Аггей и сказал: таков этот народ, таково это племя предо Мною, говорит Господь, и таковы все дела рук их! И что они приносят там, все нечисто.
 • Теперь обратите сердце ваше на время от сего дня и назад, когда еще не был положен камень на камень в храме Господнем.
 • Приходили бывало к копне, могущей приносить двадцать мер, и оказывалось только десять; приходили к подточилию, чтобы начерпать пятьдесят мер из подточилия, а оказывалось только двадцать.
 • Поражал Я вас ржавчиною и блеклостью хлеба и градом все труды рук ваших; но вы не обращались ко Мне, говорит Господь.
 • Обратите же сердце ваше на время от сего дня и назад, от двадцать четвертого дня девятого месяца, от того дня, когда основан был храм Господень; обратите сердце ваше:
 • есть ли еще в житницах семена? Доселе ни виноградная лоза, ни смоковница, ни гранатовое дерево, ни маслина не давали плода; а от сего дня Я благословлю их.
 • И было слово Господне к Аггею вторично в двадцать четвертый день месяца, и сказано:
 • скажи Зоровавелю, правителю Иудеи: потрясу Я небо и землю;
 • и ниспровергну престолы царств, и истреблю силу царств языческих, опрокину колесницы и сидящих на них, и низринуты будут кони и всадники их, один мечом другого.
 • В тот день, говорит Господь Саваоф, Я возьму тебя, Зоровавель, сын Салафиилев, раб Мой, говорит Господь, и буду держать тебя как печать, ибо Я избрал тебя, говорит Господь Саваоф.
 • 大 利 乌 王 第 二 年 六 月 初 一 日 , 耶 和 华 的 话 藉 先 知 哈 该 , 向 犹 大 省 长 撒 拉 铁 的 儿 子 所 罗 巴 伯 和 约 撒 答 的 儿 子 大 祭 司 约 书 亚 说 ,
 • 万 军 之 耶 和 华 如 此 说 , 这 百 姓 说 , 建 造 耶 和 华 殿 的 时 候 尚 未 来 到 。
 • 那 时 耶 和 华 的 话 临 到 先 知 哈 该 说 ,
 • 这 殿 仍 然 荒 凉 , 你 们 自 己 还 住 天 花 板 的 房 屋 麽 。
 • 现 在 万 军 之 耶 和 华 如 此 说 , 你 们 要 省 察 自 己 的 行 为 。
 • 你 们 撒 的 种 多 , 收 的 却 少 。 你 们 吃 , 却 不 得 饱 。 喝 , 却 不 得 足 。 穿 衣 服 , 却 不 得 暖 。 得 工 钱 的 , 将 工 钱 装 在 破 漏 的 囊 中 。
 • 万 军 之 耶 和 华 如 此 说 , 你 们 要 省 察 自 己 的 行 为 。
 • 你 们 要 上 山 取 木 料 , 建 造 这 殿 。 我 就 因 此 喜 乐 , 且 得 荣 耀 。 这 是 耶 和 华 说 的 。
 • 你 们 盼 望 多 得 , 所 得 的 却 少 。 你 们 收 到 家 中 , 我 就 吹 去 。 这 是 为 什 么 呢 , 因 为 我 的 殿 荒 凉 , 你 们 各 人 却 顾 ( 原 文 作 奔 ) 自 己 的 房 屋 。 这 是 万 军 之 耶 和 华 说 的 。
 • 所 以 为 你 们 的 缘 故 , 天 就 不 降 甘 露 , 地 也 不 出 土 产 。
 • 我 命 乾 旱 临 到 地 土 , 山 冈 , 五 谷 , 新 酒 , 和 油 , 并 地 上 的 出 产 , 人 民 , 牲 畜 , 以 及 人 手 一 切 劳 碌 得 来 的 。
 • 那 时 , 撒 拉 铁 的 儿 子 所 罗 巴 伯 , 和 约 撒 答 的 儿 子 大 祭 司 约 书 亚 , 并 剩 下 的 百 姓 , 都 听 从 耶 和 华 他 们 神 的 话 , 和 先 知 哈 该 奉 耶 和 华 他 们 神 差 来 所 说 的 话 。 百 姓 也 在 耶 和 华 面 前 存 敬 畏 的 心 。
 • 耶 和 华 的 使 者 哈 该 , 奉 耶 和 华 差 遣 对 百 姓 说 , 耶 和 华 说 , 我 与 你 们 同 在 。
 • 耶 和 华 激 动 犹 大 省 长 撒 拉 铁 的 儿 子 所 罗 巴 伯 , 和 约 撒 答 的 儿 子 大 祭 司 约 书 亚 , 并 剩 下 之 百 姓 的 心 。 他 们 就 来 为 万 军 之 耶 和 华 他 们 神 的 殿 做 工 。
 • 这 是 在 大 利 乌 王 第 二 年 六 月 二 十 四 日 。
 • 七 月 二 十 一 日 , 耶 和 华 的 话 临 到 先 知 哈 该 说 ,
 • 你 要 晓 谕 犹 大 省 长 撒 拉 铁 的 儿 子 所 罗 巴 伯 , 和 约 撒 答 的 儿 子 大 祭 司 约 书 亚 。 并 剩 下 的 百 姓 , 说 ,
 • 你 们 中 间 存 留 的 , 有 谁 见 过 这 殿 从 前 的 荣 耀 呢 。 现 在 你 们 看 着 如 何 。 岂 不 在 眼 中 看 如 无 有 麽 。
 • 耶 和 华 说 , 所 罗 巴 伯 阿 , 虽 然 如 此 , 你 当 刚 强 。 约 撒 答 的 儿 子 大 祭 司 约 书 亚 阿 , 你 也 当 刚 强 。 这 地 的 百 姓 , 你 们 都 当 刚 强 做 工 , 因 为 我 与 你 们 同 在 。 这 是 万 军 之 耶 和 华 说 的 。
 • 这 是 照 着 你 们 出 埃 及 我 与 你 们 立 约 的 话 。 那 时 , 我 的 灵 住 在 你 们 中 间 。 你 们 不 要 惧 怕 。
 • 万 军 之 耶 和 华 如 此 说 , 过 不 多 时 , 我 必 再 一 次 震 动 天 地 , 沧 海 , 与 旱 地 。
 • 我 必 震 动 万 国 。 万 国 的 珍 宝 必 都 运 来 ( 或 作 万 国 所 羡 慕 的 必 来 到 ) , 我 就 使 这 殿 满 了 荣 耀 。 这 是 万 军 之 耶 和 华 说 的 。
 • 万 军 之 耶 和 华 说 , 银 子 是 我 的 , 金 子 也 是 我 的 。
 • 这 殿 后 来 的 荣 耀 , 必 大 过 先 前 的 荣 耀 。 在 这 地 方 我 必 赐 平 安 。 这 是 万 军 之 耶 和 华 说 的 。
 • 大 利 乌 王 第 二 年 , 九 月 二 十 四 日 , 耶 和 华 的 话 临 到 先 知 哈 该 说 ,
 • 万 军 之 耶 和 华 如 此 说 , 你 要 向 祭 司 问 律 法 ,
 • 说 , 若 有 人 用 衣 襟 兜 圣 肉 , 这 衣 襟 挨 着 饼 , 或 汤 , 或 酒 , 或 油 , 或 别 的 食 物 , 便 算 为 圣 麽 。 祭 司 说 , 不 算 为 圣 。
 • 哈 该 又 说 , 若 有 人 因 摸 死 尸 染 了 污 秽 , 然 后 挨 着 这 些 物 的 那 一 样 , 这 物 算 污 秽 麽 。 祭 司 说 , 必 算 污 秽 。 z
 • 于 是 哈 该 说 , 耶 和 华 说 , 这 民 这 国 , 在 我 面 前 也 是 如 此 。 他 们 手 下 的 各 样 工 作 , 都 是 如 此 。 他 们 在 坛 上 所 献 的 也 是 如 此 。
 • 现 在 你 们 要 追 想 , 此 日 以 前 , 耶 和 华 的 殿 , 没 有 一 块 石 头 垒 在 石 头 上 的 光 景 。
 • 在 那 一 切 日 子 , 有 人 来 到 谷 堆 , 想 得 二 十 斗 , 只 得 了 十 斗 。 有 人 来 到 酒 池 , 想 得 五 十 桶 , 只 得 了 二 十 桶 。
 • 在 你 们 手 下 的 各 样 工 作 上 , 我 以 旱 风 , 霉 烂 , 冰 雹 , 攻 击 你 们 。 你 们 仍 不 归 向 我 。 这 是 耶 和 华 说 的 。
 • 你 们 要 追 想 此 日 以 前 , 就 是 从 这 九 月 二 十 四 日 起 , 追 想 到 立 耶 和 华 殿 根 基 的 日 子 。
 • 仓 里 有 谷 种 麽 。 葡 萄 树 , 无 花 果 树 , 石 榴 树 , 橄 榄 树 都 没 有 结 果 子 。 从 今 日 起 , 我 必 赐 福 与 你 们 。
 • 这 月 二 十 四 日 , 耶 和 华 的 话 二 次 临 到 哈 该 说 ,
 • 你 要 告 诉 犹 大 省 长 所 罗 巴 伯 说 , 我 必 震 动 天 地 。
 • 我 必 倾 覆 列 国 的 宝 座 , 除 灭 列 邦 的 势 力 , 并 倾 覆 战 车 , 和 坐 在 其 上 的 。 马 必 跌 倒 , 骑 马 的 败 落 , 各 人 被 弟 兄 的 刀 所 杀 。
 • 万 军 之 耶 和 华 说 , 我 仆 人 撒 拉 铁 的 儿 子 所 罗 巴 伯 阿 , 到 那 日 , 我 必 以 你 为 印 , 因 我 拣 选 了 你 。 这 是 万 军 之 耶 和 华 说 的 。