Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

 
Книга пророка Аггея
 

 
 • Во второ́е лѣ́то, при­­ да́рiи цари́, въ шесты́й ме́сяцъ, въ пе́рвый [де́нь] ме́сяца, бы́сть сло́во Госпо́дне руко́ю Агге́а проро́ка глаго́ля: рцы́ къ зорова́велю Салаѳiи́леву от­ колѣ́на Иу́дова и ко иису́су сы́ну Иоседе́кову, иере́ю вели́кому, глаго́ля:
 • си́це глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель глаго́ля: лю́дiе сі́и глаго́лютъ: не прiи́де вре́мя созда́ти хра́мъ Госпо́день.
 • И бы́сть сло́во Госпо́дне руко́ю Агге́а проро́ка глаго́ля:
 • а́ще вре́мя у́бо ва́мъ е́сть жи́ти въ домѣ́хъ ва́шихъ исте́саныхъ, хра́мъ же мо́й се́й запустѣ́?
 • И ны́нѣ си́це глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: устро́йте сердца́ ва́ша въ пути́ ва́шя.
 • Сѣ́ясте мно́го, и взя́сте ма́ло: ядо́сте, и не въ сы́тость: пи́сте, и не въ пiя́н­ство: облеко́стеся, и не согрѣ́стеся въ ни́хъ: и собира́яй мзды́ собра́ во влага́лище Дира́во.
 • Си́це глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: положи́те сердца́ ва́ша въ пути́ ва́шя,
 • взы́дите на го́ру и усѣцы́те древа́, и при­­неси́те и сози́ждите хра́мъ, и благоволю́ въ не́мъ и просла́влюся, рече́ Госпо́дь.
 • Призрѣ́сте на мно́га, и бы́ша ма́ла, и внесо́сте я́ въ хра́мъ, и от­ду́нухъ я́: сего́ ра́ди си́це глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: зане́ хра́мъ мо́й е́сть пу́стъ, вы́ же тече́те кі́йждо въ до́мъ сво́й,
 • сего́ ра́ди удержи́т­ся не́бо от­ росы́, и земля́ оскуди́тъ изноше́нiя своя́,
 • и наведу́ ме́чь на зе́млю и на го́ры, и на пшени́цу и на вино́ и на еле́й, и на вся́, ели́ка изно́ситъ земля́, и на человѣ́ки и на скоты́ и на вся́ труды́ ру́къ и́хъ.
 • И слы́ша зорова́вель Салаѳiи́левъ от­ колѣ́на Иу́дова, и иису́съ Иоседе́ковъ, иере́й вели́кiй, и вси́ про́чiи лю́дiе гла́съ Го́спода Бо́га сво­его́ и словеса́ Агге́а проро́ка, я́коже посла́ его́ Госпо́дь Бо́гъ и́хъ къ ни́мъ, и убоя́шася лю́дiе от­ лица́ Госпо́дня.
 • И рече́ Агге́й вѣ́ст­никъ Госпо́день въ вѣ́стницѣхъ Госпо́днихъ лю́демъ, глаго́ля: а́зъ е́смь съ ва́ми, глаго́летъ Госпо́дь.
 • И воз­дви́же Госпо́дь ду́хъ зорова́веля Салаѳiи́лева от­ колѣ́на Иу́дова и ду́хъ иису́са Иоседе́кова, иере́а вели́каго, и ду́хъ про́чiихъ всѣ́хъ люді́й: и внидо́ша и творя́ху дѣла́ во хра́мѣ Го́спода Вседержи́теля Бо́га сво­его́.
 • Въ два́десять четве́ртый де́нь ме́сяца шеста́го, во второ́е лѣ́то, при­­ да́рiи цари́,
 • въ седмы́й ме́сяцъ, въ два́десять пе́рвый ме́сяца, глаго́ла Госпо́дь руко́ю Агге́а проро́ка глаго́ля:
 • рцы́ ны́нѣ къ зорова́велю Салаѳiи́леву от­ колѣ́на Иу́дова и ко иису́су сы́ну Иоседе́кову, иере́ю вели́кому, и ко всѣ́мъ про́чiимъ лю́демъ, глаго́ля:
 • кто́ от­ ва́съ, и́же ви́дѣ хра́мъ се́й въ сла́вѣ его́ пре́жней? и ка́ко вы́ ви́дите его́ ны́нѣ я́коже не су́ща предъ ва́ми?
 • И ны́нѣ укрѣпля́йся, зорова́велю, глаго́летъ Госпо́дь, и укрѣпля́йся, иису́се, сы́не Иоседе́ковъ, иере́ю вели́кiй, и да укрѣпля́ют­ся вси́ лю́дiе земли́, глаго́летъ Госпо́дь [Вседержи́тель], и твори́те: зане́ а́зъ съ ва́ми е́смь, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель:
 • сло́во, е́же завѣща́хъ съ ва́ми, егда́ исходи́сте изъ земли́ Еги́петскiя, и Ду́хъ мо́й насто­и́тъ посредѣ́ ва́съ: дерза́йте, зане́ си́це глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель:
 • еще́ еди́ною а́зъ потрясу́ не́бомъ и земле́ю, и мо́ремъ и су́шею,
 • и сотрясу́ вся́ язы́ки, и прiи́дутъ избра́н­ная всѣ́хъ язы́ковъ: и испо́лню хра́мъ се́й сла́вы, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель.
 • Мое́ сребро́ и мое́ зла́то, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель:
 • зане́ ве́лiя бу́детъ сла́ва хра́ма сего́ послѣ́дняя па́че пе́рвыя, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: и на мѣ́стѣ се́мъ да́мъ ми́ръ, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель, и ми́ръ души́ въ снабдѣ́нiе вся́кому зи́ждущему, е́же воз­ста́вити це́рковь сiю́.
 • Въ два́десять четве́ртый девя́таго ме́сяца, во второ́е лѣ́то при­­ да́рiи цари́, бы́сть сло́во Госпо́дне ко Агге́ю проро́ку глаго́ля:
 • си́це глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: вопроси́ иере́евъ зако́на глаго́ля:
 • а́ще прiи́метъ человѣ́къ мя́со свято вскра́й ри́зы сво­ея́, и ко́снет­ся кра́й ри́зы его́ хлѣ́ба, или́ ва́рива, или́ вина́, или́ ма́сла, или́ вся́каго бра́шна, еда́ освяти́т­ся? И от­вѣща́ша свяще́н­ницы и рѣ́ша: ни́.
 • И рече́ Агге́й: а́ще при­­ко́снет­ся оскверне́ный или́ нечи́стый душе́ю вся́кому си́хъ, еда́ оскверни́т­ся? И от­вѣща́ша иере́е и рѣ́ша: оскверни́т­ся.
 • И от­вѣща́ Агге́й и рече́: си́це лю́дiе сі́и, и си́це язы́къ се́й предо мно́ю, глаго́летъ Госпо́дь, и си́це вся́ дѣла́ ру́къ и́хъ: и и́же а́ще при­­бли́жит­ся та́мо, оскверни́т­ся за прiя́тiя и́хъ у́трен­няя, поболя́тъ от­ лица́ лука́в­ст­въ сво­и́хъ, и ненави́дѣсте во вратѣ́хъ облича́ющаго.
 • И ны́нѣ положи́те на сердца́хъ ва́шихъ от­ дне́ сего́ и вы́ше, пре́жде не́же положи́ти ка́мень на ка́мени въ хра́мѣ Госпо́дни.
 • Кто́ бы́сте, егда́ влага́сте въ мѣ́хъ ячме́не два́десять са́тъ, и бы́ша ячме́не де́сять са́тъ? и входи́сте въ подточи́лiе че́рпати пятьдеся́тъ мѣ́ръ, и бы́ша два́десять.
 • Порази́хъ вы́ непло́дiемъ и вѣтротлѣ́нiемъ и гра́домъ вся́ дѣла́ ру́къ ва́шихъ, и не обрати́стеся ко мнѣ́, глаго́летъ Госпо́дь.
 • Устро́йте же сердца́ ва́ша от­ сего́ дне́ и да́лѣе, от­ два́десять четве́ртаго дне́ девя́таго ме́сяца и от­ дне́, въ о́ньже основа́ся це́рковь Госпо́дня: положи́те въ сердца́хъ ва́шихъ,
 • а́ще еще́ позна́ет­ся на гумнѣ́, и а́ще еще́ виногра́дъ, и смо́кви, и я́блонь, и древа́ ма́сличная не творя́щая плода́? от­ дне́ сего́ благословлю́.
 • И бы́сть сло́во Госпо́дне втори́цею ко Агге́ю проро́ку въ два́десять четве́ртый ме́сяца глаго́ля:
 • рцы́ къ зорова́велю сы́ну Салаѳiи́леву от­ колѣ́на Иу́дова глаго́ля: а́зъ потрясу́ не́бомъ и земле́ю, и мо́ремъ и су́шею,
 • и превращу́ престо́лы царе́й, и потреблю́ си́лу царе́й язы́ческихъ, и превращу́ колесни́цы и вса́дники, и сни́дутъ ко́ни и вса́дницы и́хъ, кі́йждо во ору́жiи на бра́та сво­его́.
 • Въ то́й де́нь, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель, прiиму́ тя, зорова́велю Салаѳiи́левъ, ра́бе мо́й, глаго́летъ Госпо́дь, и положу́ тя я́ко печа́ть, поне́же тя́ избра́хъ, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель.
 • Во второй год царя Дария, в шестой месяц, в первый день месяца, было слово Господне через Аггея пророка к Зоровавелю, сыну Салафиилеву, правителю Иудеи, и к Иисусу, сыну Иоседекову, великому иерею:
 • так сказал Господь Саваоф: народ сей говорит: «не пришло еще время, не время строить дом Господень».
 • И было слово Господне через Аггея пророка:
 • а вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении?
 • Посему ныне так говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на пути ваши.
 • Вы сеете много, а собираете мало; едите, но не в сытость; пьете, но не напиваетесь; одеваетесь, а не согреваетесь; зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька.
 • Так говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на пути ваши.
 • Взойдите на гору и носите дерева, и стройте храм; и Я буду благоволить к нему, и прославлюсь, говорит Господь.
 • Ожидаете многого, а выходит мало; и что принесете домой, то Я развею.- За что? говорит Господь Саваоф: за Мой дом, который в запустении, тогда как вы бежите, каждый к своему дому.
 • Посему-то небо заключилось и не дает вам росы, и земля не дает своих произведений.
 • И Я призвал засуху на землю, на горы, на хлеб, на виноградный сок, на елей и на все, что производит земля, и на человека, и на скот, и на всякий ручной труд.
 • И послушались Зоровавель, сын Салафиилев, и Иисус, сын Иоседеков, и весь прочий народ гласа Господа Бога своего и слов Аггея пророка, как посланного Господом Богом их, и народ убоялся Господа.
 • Тогда Аггей, вестник Господень, посланный от Господа, сказал к народу: Я с вами! говорит Господь.
 • И возбудил Господь дух Зоровавеля, сына Салафиилева, правителя Иудеи, и дух Иисуса, сына Иоседекова, великого иерея, и дух всего остатка народа, и они пришли, и стали производить работы в доме Господа Саваофа, Бога своего,
 • в двадцать четвертый день шестого месяца, во второй год царя Дария.
 • В седьмой месяц, в двадцать первый день месяца, было слово Господне через Аггея пророка:
 • скажи теперь Зоровавелю, сыну Салафиилеву, правителю Иудеи, и Иисусу, сыну Иоседекову, великому иерею, и остатку народа:
 • кто остался между вами, который видел этот дом в прежней его славе, и каким видите вы его теперь? Не есть ли он в глазах ваших как бы ничто?
 • Но ободрись ныне, Зоровавель, говорит Господь, ободрись, Иисус, сын Иоседеков, великий иерей! ободрись, весь народ земли, говорит Господь, и производите работы, ибо Я с вами, говорит Господь Саваоф.
 • Завет Мой, который Я заключил с вами при исшествии вашем из Египта, и дух Мой пребывает среди вас: не бойтесь!
 • Ибо так говорит Господь Саваоф: еще раз, и это будет скоро, Я потрясу небо и землю, море и сушу,
 • и потрясу все народы, и придет Желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою, говорит Господь Саваоф.
 • Мое серебро и Мое золото, говорит Господь Саваоф.
 • Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф; и на месте сем Я дам мир, говорит Господь Саваоф.
 • В двадцать четвертый день девятого месяца, во второй год Дария, было слово Господне через Аггея пророка:
 • так говорит Господь Саваоф: спроси священников о законе и скажи:
 • если бы кто нес освященное мясо в поле́ одежды своей и полою своею коснулся хлеба, или чего-либо вареного, или вина, или елея, или какой-нибудь пищи: сделается ли это священным? И отвечали священники и сказали: нет.
 • Потом сказал Аггей: а если прикоснется ко всему этому кто-либо, осквернившийся от прикосновения к мертвецу: сделается ли это нечистым? И отвечали священники и сказали: будет нечистым.
 • Тогда отвечал Аггей и сказал: таков этот народ, таково это племя предо Мною, говорит Господь, и таковы все дела рук их! И что они приносят там, все нечисто.
 • Теперь обратите сердце ваше на время от сего дня и назад, когда еще не был положен камень на камень в храме Господнем.
 • Приходили бывало к копне, могущей приносить двадцать мер, и оказывалось только десять; приходили к подточилию, чтобы начерпать пятьдесят мер из подточилия, а оказывалось только двадцать.
 • Поражал Я вас ржавчиною и блеклостью хлеба и градом все труды рук ваших; но вы не обращались ко Мне, говорит Господь.
 • Обратите же сердце ваше на время от сего дня и назад, от двадцать четвертого дня девятого месяца, от того дня, когда основан был храм Господень; обратите сердце ваше:
 • есть ли еще в житницах семена? Доселе ни виноградная лоза, ни смоковница, ни гранатовое дерево, ни маслина не давали плода; а от сего дня Я благословлю их.
 • И было слово Господне к Аггею вторично в двадцать четвертый день месяца, и сказано:
 • скажи Зоровавелю, правителю Иудеи: потрясу Я небо и землю;
 • и ниспровергну престолы царств, и истреблю силу царств языческих, опрокину колесницы и сидящих на них, и низринуты будут кони и всадники их, один мечом другого.
 • В тот день, говорит Господь Саваоф, Я возьму тебя, Зоровавель, сын Салафиилев, раб Мой, говорит Господь, и буду держать тебя как печать, ибо Я избрал тебя, говорит Господь Саваоф.
 • Дарий падышанын падышачылыгынын экинчи жылында, алтынчы айдын биринчи кєнє Жєйєт башчысы Шалтиел уулу Зоробабылга жана башкы ыйык кызмат кылуучу Жетсадак уулу Жешуяга Акай пайгамбар аркылуу Тењирден сљз болду.
 • Себайот Тењир мындай деди: «Бул эл: “Али убакыт келе элек, Тењир єйєн курганга убакыт келе элек”, – деп жатат».
 • Акай пайгамбар аркылуу Тењирден сљз болду:
 • «Бул єй кыйрап жатса, љзєњљрдєн жасалгалуу єйєњљрдљ жашай турган убакпы?»
 • Ошондуктан бєгєн Себайот Тењир мындай дейт: «Жєрљгєњљрдє љзєњљрдєн жолдоруњарга бургулачы.
 • Силер єрљндє кљп сээп, бирок тєшємдє аз алып жатасыњар; жеп, бирок тойбой жатасыњар; ичип, бирок суусунуњар канбай жатат; кийим кийип, бирок жылыбай жатасыњар; эмгек акы тапкандар тєбє тешик намыян єчєн эмгектенип жатышат».
 • Себайот Тењир мындай дейт: «Жєрљгєњљрдє љзєњљрдєн жолдоруњарга бургулачы.
 • Тоого чыгып, жыгач кљтљрєп келип, ийбадаткана кургула. Мен ага ыраазы болом жана дањкталам, – дейт Тењир.
 • Кљп нерсени кєтєп, бирок аз нерсе алып жатасыњар. Yйєњљргљ эмнени алып келсењер, Мен аны сапырып жиберем. Эмне єчєн? – дейт Себайот Тењир. – Менин єйєм єчєн, ал кыйрап жатса, ар кимињер љз єйєњљргљ чуркайсыњар.
 • Ошон єчєн асман жабылып, силерге шєєдєрєм бербей жатат, жер љз тєшємєн бербей жатат.
 • Мен жерге, тоолорго, эгинге, жєзєм ширесине, зайтун майына, жер эмнени љстєрєп чыгарса, ошонун баарына, адамга, малга, ар кандай кол эмгекке кургакчылык чакырдым».
 • Ошондо Шалтиел уулу Зоробабыл, Жетсадак уулу Жешуя жана элдин бардыгы љз Кудай-Тењиринин єнєн, љздљрєнєн Кудай-Тењири жиберген Акай пайгамбардын сљзєн угушту. Эл Тењирден коркуп калды.
 • Ошондо Тењирдин кабарчысы Акай элге Тењирдин сљзєн айтты: «Мен силер мененмин, – дейт Тењир».
 • Тењир Жєйєт башчысы Шалтиел уулу Зоробабылдын рухун, башкы ыйык кызмат кылуучу Жетсадак уулу Жешуянын рухун жана элдин бєт калдыгынын рухун козгоду, ошондо алар келишип, љз Кудайынын – Себайот Тењирдин єйєндљ иштей башташты.
 • Ишти Дарий падышанын падышачылыгынын экинчи жылы, алтынчы айдын жыйырма тљртєнчє кєнє башташты.
 • Жетинчи айдын жыйырма биринчи кєнє Акай пайгамбар аркылуу Тењирден мындай сљз болду:
 • «Эми Жєйєт башчысы Шалтиел уулу Зоробабылга, башкы ыйык кызмат кылуучу Жетсадак уулу Жешуяга жана элдин калдыгына мындай де:
 • “Арањарда бул єйдє мурунку дањкы менен кљргљндљр барбы? Азыр силер аны кандай абалда кљрєп турасыњар? Силердин кљзєњљргљ ал эч нерсеге арзыбаган нерсе катары кљрєнєп турган жокпу?
 • Бирок сен азыр кайраттан, Зоробабыл, – дейт Тењир, – башкы ыйык кызмат кылуучу Жетсадак уулу Жешуя, кайраттан! Бул жердин бєт эли, кайраттан, – дейт Тењир, – иштей баштагыла, анткени Мен силер мененмин, – дейт Себайот Тењир.
 • Мисирден чыкканыњарда Менин силер менен тєзгљн келишимим жана Менин рухум силер менен, коркпогула!”»
 • Анткени Себайот Тењир мындай дейт: «Жакын арада Мен асман менен жерди, дењиз менен кургактыкты дагы бир жолу солкулдатам,
 • бардык элдерди солкулдатам, ошондо бардык элдер љздљрєнєн кымбат баалуу нерселери менен келишет, бул єйдє дањкка толтурам, – дейт Себайот Тењир.
 • Кємєш Меники, алтын да Меники, – дейт Себайот Тењир.
 • Бул акыркы ийбадаткананын дањкы мурунку ийбадаткананын дањкынан жогору болот, – дейт Себайот Тењир. – Мен бул жерге тынчтык берем, – дейт Себайот Тењир».
 • Дарийдин падышачылыгынын экинчи жылы, тогузунчу айдын жыйырма тљртєнчє кєнє Акай пайгамбар аркылуу Тењирден сљз болду:
 • Себайот Тењир мындай дейт: «Ыйык кызмат кылуучулардан мыйзам тууралуу сура:
 • “Эгерде кимдир бирљљ ыйык этти этегине салып бара жатып, этегин нанга, же бышкан ашка, же шарапка, же зайтун майына, же болбосо кандайдыр бир тамакка тийгизип алса, ал нерсе ыйык болуп калабы?”» Ыйык кызмат кылуучулар: «Жок», – деп жооп беришти.
 • Анан Акай мындай деди: «Эгерде љлєккљ тийип булганган адам ушул нерселердин бирине тийип кетсе, ал нерсе таза эмес болуп калабы?» Ыйык кызмат кылуучулар: «Таза эмес болуп калат», – деп жооп беришти.
 • Ошондо Акай мындай деди: «Бул эл ушундай, Менин алдымда бул уруу ушундай, – дейт Тењир, – алар кылган иштердин баары ушундай! Алардын ошол жерде чалган курмандыктарынын бардыгы таза эмес.
 • Эми жєрљгєњљрдє бєгєнкє кєндљн Тењир ийбадатканасында таш єстєнљ таш коюла элек мезгилге карай бургулачы.
 • Ошол убактарда мындай болгон: жыйырма љлчљм боло турган чљмљлљгљ келишсе, он љлчљм болуп чыккан; жєзєм сыгылуучу жайга элєє љлчљм сузуп алганы келишсе, жыйырма эле љлчљм болуп чыккан.
 • Мен силерди эгинињерге коњур дат оорусун жиберип, эгинињерди кєйгєзєп, кылган бардык ишињерди мљндєр менен талкалап жазаладым, ошондо да силер Мага кайрылган жоксуњар, – дейт Тењир.
 • Бєгєнкє кєндљн тартып – тогузунчу айдын жыйырма тљртєнчє кєнєнљн, Тењирдин ийбадатканасы негизделген кєндљн тартып артка карай жєрљгєњљрдє бургулачы. Жєрљгєњљрдє бургула:
 • Кампаларда дагы єрљн барбы? Буга чейин жєзєм сабагы да, анжыр дарагы да, анар дарагы да, зайтун дарагы да тєшєм берген эмес. Ушул кєндљн тартып Мен силерге батамды берем».
 • Айдын жыйырма тљртєнчє кєнє Акай пайгамбарга Тењирден экинчи ирет сљз болуп, мындай деп айтылды:
 • «Жєйєт башчысы Зоробабылга мындай деп айт: “Мен асман менен жерди солкулдатам.
 • Падышачылык тактыларды кулатам, бутпарас падышачылыктардын кєчєн жок кылам, майдан арабаларын жана аларда отургандарды аласалдырам, аттары да, чабандестери да жерге кулатылат, ар бири љз бир тууганынын кылычы менен кулатылат.
 • Кулум, Шалтиел уулу Зоробабыл, – дейт Себайот Тењир, – ошол кєнє Мен сени Љзємљ алам, – дейт Тењир, – сени мљљр шакеги катары сактайм, анткени Мен сени тандап алдым”, – дейт Себайот Тењир».