Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

 
Книга пророка Аггея
 

 
 • въ седмы́й ме́сяцъ, въ два́десять пе́рвый ме́сяца, глаго́ла Госпо́дь руко́ю Агге́а проро́ка глаго́ля:
 • рцы́ ны́нѣ къ зорова́велю Салаѳiи́леву от­ колѣ́на Иу́дова и ко иису́су сы́ну Иоседе́кову, иере́ю вели́кому, и ко всѣ́мъ про́чiимъ лю́демъ, глаго́ля:
 • кто́ от­ ва́съ, и́же ви́дѣ хра́мъ се́й въ сла́вѣ его́ пре́жней? и ка́ко вы́ ви́дите его́ ны́нѣ я́коже не су́ща предъ ва́ми?
 • И ны́нѣ укрѣпля́йся, зорова́велю, глаго́летъ Госпо́дь, и укрѣпля́йся, иису́се, сы́не Иоседе́ковъ, иере́ю вели́кiй, и да укрѣпля́ют­ся вси́ лю́дiе земли́, глаго́летъ Госпо́дь [Вседержи́тель], и твори́те: зане́ а́зъ съ ва́ми е́смь, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель:
 • сло́во, е́же завѣща́хъ съ ва́ми, егда́ исходи́сте изъ земли́ Еги́петскiя, и Ду́хъ мо́й насто­и́тъ посредѣ́ ва́съ: дерза́йте, зане́ си́це глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель:
 • еще́ еди́ною а́зъ потрясу́ не́бомъ и земле́ю, и мо́ремъ и су́шею,
 • и сотрясу́ вся́ язы́ки, и прiи́дутъ избра́н­ная всѣ́хъ язы́ковъ: и испо́лню хра́мъ се́й сла́вы, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель.
 • Мое́ сребро́ и мое́ зла́то, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель:
 • зане́ ве́лiя бу́детъ сла́ва хра́ма сего́ послѣ́дняя па́че пе́рвыя, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: и на мѣ́стѣ се́мъ да́мъ ми́ръ, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель, и ми́ръ души́ въ снабдѣ́нiе вся́кому зи́ждущему, е́же воз­ста́вити це́рковь сiю́.
 • Въ два́десять четве́ртый девя́таго ме́сяца, во второ́е лѣ́то при­­ да́рiи цари́, бы́сть сло́во Госпо́дне ко Агге́ю проро́ку глаго́ля:
 • си́це глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: вопроси́ иере́евъ зако́на глаго́ля:
 • а́ще прiи́метъ человѣ́къ мя́со свято вскра́й ри́зы сво­ея́, и ко́снет­ся кра́й ри́зы его́ хлѣ́ба, или́ ва́рива, или́ вина́, или́ ма́сла, или́ вся́каго бра́шна, еда́ освяти́т­ся? И от­вѣща́ша свяще́н­ницы и рѣ́ша: ни́.
 • И рече́ Агге́й: а́ще при­­ко́снет­ся оскверне́ный или́ нечи́стый душе́ю вся́кому си́хъ, еда́ оскверни́т­ся? И от­вѣща́ша иере́е и рѣ́ша: оскверни́т­ся.
 • И от­вѣща́ Агге́й и рече́: си́це лю́дiе сі́и, и си́це язы́къ се́й предо мно́ю, глаго́летъ Госпо́дь, и си́це вся́ дѣла́ ру́къ и́хъ: и и́же а́ще при­­бли́жит­ся та́мо, оскверни́т­ся за прiя́тiя и́хъ у́трен­няя, поболя́тъ от­ лица́ лука́в­ст­въ сво­и́хъ, и ненави́дѣсте во вратѣ́хъ облича́ющаго.
 • И ны́нѣ положи́те на сердца́хъ ва́шихъ от­ дне́ сего́ и вы́ше, пре́жде не́же положи́ти ка́мень на ка́мени въ хра́мѣ Госпо́дни.
 • Кто́ бы́сте, егда́ влага́сте въ мѣ́хъ ячме́не два́десять са́тъ, и бы́ша ячме́не де́сять са́тъ? и входи́сте въ подточи́лiе че́рпати пятьдеся́тъ мѣ́ръ, и бы́ша два́десять.
 • Порази́хъ вы́ непло́дiемъ и вѣтротлѣ́нiемъ и гра́домъ вся́ дѣла́ ру́къ ва́шихъ, и не обрати́стеся ко мнѣ́, глаго́летъ Госпо́дь.
 • Устро́йте же сердца́ ва́ша от­ сего́ дне́ и да́лѣе, от­ два́десять четве́ртаго дне́ девя́таго ме́сяца и от­ дне́, въ о́ньже основа́ся це́рковь Госпо́дня: положи́те въ сердца́хъ ва́шихъ,
 • а́ще еще́ позна́ет­ся на гумнѣ́, и а́ще еще́ виногра́дъ, и смо́кви, и я́блонь, и древа́ ма́сличная не творя́щая плода́? от­ дне́ сего́ благословлю́.
 • И бы́сть сло́во Госпо́дне втори́цею ко Агге́ю проро́ку въ два́десять четве́ртый ме́сяца глаго́ля:
 • рцы́ къ зорова́велю сы́ну Салаѳiи́леву от­ колѣ́на Иу́дова глаго́ля: а́зъ потрясу́ не́бомъ и земле́ю, и мо́ремъ и су́шею,
 • и превращу́ престо́лы царе́й, и потреблю́ си́лу царе́й язы́ческихъ, и превращу́ колесни́цы и вса́дники, и сни́дутъ ко́ни и вса́дницы и́хъ, кі́йждо во ору́жiи на бра́та сво­его́.
 • Въ то́й де́нь, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель, прiиму́ тя, зорова́велю Салаѳiи́левъ, ра́бе мо́й, глаго́летъ Госпо́дь, и положу́ тя я́ко печа́ть, поне́же тя́ избра́хъ, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель.
 • В седьмой месяц, в двадцать первый день месяца, было слово Господне через Аггея пророка:
 • скажи теперь Зоровавелю, сыну Салафиилеву, правителю Иудеи, и Иисусу, сыну Иоседекову, великому иерею, и остатку народа:
 • кто остался между вами, который видел этот дом в прежней его славе, и каким видите вы его теперь? Не есть ли он в глазах ваших как бы ничто?
 • Но ободрись ныне, Зоровавель, говорит Господь, ободрись, Иисус, сын Иоседеков, великий иерей! ободрись, весь народ земли, говорит Господь, и производите работы, ибо Я с вами, говорит Господь Саваоф.
 • Завет Мой, который Я заключил с вами при исшествии вашем из Египта, и дух Мой пребывает среди вас: не бойтесь!
 • Ибо так говорит Господь Саваоф: еще раз, и это будет скоро, Я потрясу небо и землю, море и сушу,
 • и потрясу все народы, и придет Желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою, говорит Господь Саваоф.
 • Мое серебро и Мое золото, говорит Господь Саваоф.
 • Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф; и на месте сем Я дам мир, говорит Господь Саваоф.
 • В двадцать четвертый день девятого месяца, во второй год Дария, было слово Господне через Аггея пророка:
 • так говорит Господь Саваоф: спроси священников о законе и скажи:
 • если бы кто нес освященное мясо в поле́ одежды своей и полою своею коснулся хлеба, или чего-либо вареного, или вина, или елея, или какой-нибудь пищи: сделается ли это священным? И отвечали священники и сказали: нет.
 • Потом сказал Аггей: а если прикоснется ко всему этому кто-либо, осквернившийся от прикосновения к мертвецу: сделается ли это нечистым? И отвечали священники и сказали: будет нечистым.
 • Тогда отвечал Аггей и сказал: таков этот народ, таково это племя предо Мною, говорит Господь, и таковы все дела рук их! И что они приносят там, все нечисто.
 • Теперь обратите сердце ваше на время от сего дня и назад, когда еще не был положен камень на камень в храме Господнем.
 • Приходили бывало к копне, могущей приносить двадцать мер, и оказывалось только десять; приходили к подточилию, чтобы начерпать пятьдесят мер из подточилия, а оказывалось только двадцать.
 • Поражал Я вас ржавчиною и блеклостью хлеба и градом все труды рук ваших; но вы не обращались ко Мне, говорит Господь.
 • Обратите же сердце ваше на время от сего дня и назад, от двадцать четвертого дня девятого месяца, от того дня, когда основан был храм Господень; обратите сердце ваше:
 • есть ли еще в житницах семена? Доселе ни виноградная лоза, ни смоковница, ни гранатовое дерево, ни маслина не давали плода; а от сего дня Я благословлю их.
 • И было слово Господне к Аггею вторично в двадцать четвертый день месяца, и сказано:
 • скажи Зоровавелю, правителю Иудеи: потрясу Я небо и землю;
 • и ниспровергну престолы царств, и истреблю силу царств языческих, опрокину колесницы и сидящих на них, и низринуты будут кони и всадники их, один мечом другого.
 • В тот день, говорит Господь Саваоф, Я возьму тебя, Зоровавель, сын Салафиилев, раб Мой, говорит Господь, и буду держать тебя как печать, ибо Я избрал тебя, говорит Господь Саваоф.
 • En el mes séptimo, a los veintiún días del mes, llegó esta palabra de Jehová por medio del profeta Hageo:
 • «Habla ahora a Zorobabel hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y al resto del pueblo, y diles:
 • ¿Quién queda entre vosotros que haya visto esta Casa en su antiguo esplendor? ¿Cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada ante vuestros ojos?
 • Pues ahora, Zorobabel, anímate, dice Jehová; anímate tú también, sumo sacerdote Josué hijo de Josadac; cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos.
 • Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis.
 • Porque así dice Jehová de los ejércitos: De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca;
 • haré temblar a todas las naciones; vendrá el Deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta Casa, ha dicho Jehová de los ejércitos.
 • Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos.
 • La gloria de esta segunda Casa será mayor que la de la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos; y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos.»
 • A los veinticuatro días del noveno mes, en el segundo año de Darío, llegó esta palabra de Jehová por medio del profeta Hageo:
 • «Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la Ley, y diles:
 • Si alguno lleva carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella toca el pan o la vianda, el vino o el aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada?» Los sacerdotes respondieron diciendo que no.
 • Entonces Hageo continuó: «Si uno que está impuro por haber tocado un cadáver, toca alguna cosa de éstas, ¿quedará ella inmunda?» Los sacerdotes respondieron: «Inmunda quedará.»
 • Hageo respondió: «Así es este pueblo y esta gente que está delante de mí, dice Jehová; asimismo es toda la obra de sus manos: todo lo que aquí ofrecen es inmundo.
 • Ahora, pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová.
 • Antes que sucedieran estas cosas, venían al montón de veinte efas, y sólo había diez; venían al lagar para sacar cincuenta cántaros, y sólo había veinte.
 • Os herí con un viento sofocante, con tizoncillo y con granizo en toda la obra de vuestras manos, pero no os convertisteis a mí, dice Jehová.
 • Meditad, pues, en vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día veinticuatro del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová; meditad, pues, en vuestro corazón.
 • ¿No está aún el grano en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía; pero desde este día, yo os bendeciré.»
 • Hageo recibió por segunda vez esta palabra de Jehová, a los veinticuatro días del mismo mes:
 • «Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, y dile: Yo haré temblar los cielos y la tierra;
 • trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones; trastornaré los carros y a los que en ellos suben; caballos y jinetes caerán bajo la espada de sus propios hermanos.
 • En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, Zorobabel hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te he escogido, dice Jehová de los ejércitos.» • Дар рӯзи бисту якуми моҳи ҳафтум сухани Парвардигор ба воситаи Ҳаггайи пайғамбар фурӯд омада, гуфт:
 • «Лутфан, ба ҳоқими Яҳудо Зарубобил писари Шаалтиил, ва ба саркоҳин Юшаъ писари Юсодоқ, ва ба бақияи мардум сухан ронда, бигӯй:
 • ́Кист, ки дар миёни шумо боқӣ мондааст, ва ин хонаро дар ҷалоли аввалаи он дидааст? Ва он акнун дар назари шумо чӣ гуна аст? Оё он дар назари шумо ночиз нест?
 • Валекин акнун устувор бош, эй Зарубобил, мегӯяд Парвардигор, ва устувор бош, эй саркоҳин Юшаъ писари Юсодоқ, ва устувор бошед, эй тамоми мардуми замин, мегӯяд Парвардигор, ва кор кунед, чунки Ман бо шумо ҳастам, мегӯяд Парвардигори лашкарҳо,
 • мувофиқи сухани паймоне ки дар вақти берун омаданатон аз Миср бо шумо баста будам, ҳангоме ки Рӯҳи Ман андаруни шумо буд. Ҳаросон набошед!
 • Чунки Парвардигори лашкарҳо чунин мегӯяд: боз як бори дигар, он ҳам баъд аз андак вақт, рӯй хоҳад дод, ва Ман осмон ва замин ва баҳр ва хушкиро ба ларза хоҳам андохт.
 • Ва ҳамаи халқҳоро ба ларза хоҳам овард, ва орзуи ҳамаи халқҳо хоҳад омад, ва Ман ин хонаро аз ҷалол пур хоҳам кард, мегӯяд Парвардигори лашкарҳо.
 • Нуқра барои Ман аст, ва тилло барои Ман аст, мегӯяд Парвардигори лашкарҳо.
 • Ҷалоли ин хонаи охирин назар ба аввалинаш бузургтар хоҳад буд, мегӯяд Парвардигори лашкарҳо; ва дар ин макон Ман осоиштагиро хоҳам дод, мегӯяд Парвардигори лашкарҳо́».
 • Дар рӯзи бисту чоруми моҳи нӯҳум, дар соли дуюми Дорёвеш, сухани Парвардигор ба воситаи Ҳаггайи пайғамбар фурӯд омада, гуфт:
 • «Парвардигори лашкарҳо чунин мегӯяд: лутфан, аз коҳинон дастуре пурсида, бигӯй:
 • ́Агар касе гӯшти покро дар домани ҷомаи худ бардорад, ва бо доманаш ба нон, ё ош, ё май, ё равған ва ё ба ҳар хӯрок бирасад, оё он пок мешавад?́» Ва коҳинон ҷавоб гардонда, гуфтанд: «Не».
 • Ва Ҳаггай гуфт: «Агар касе ки ба ҷасади мурда расида нопок шуда бошад, ба ҳар яке аз инҳо бирасад, оё он нопок мешавад?» Ва коҳинон ҷавоб гардонда, гуфтанд: «Нопок мешавад».
 • Ва Ҳаггай ҷавоб гардонда, гуфт: «Чунинанд ин мардум ва чунин аст ин халқ пеши Ман, мегӯяд Парвардигор, ва чунин аст ҳар амали дастҳои онҳо; ва ҳар он чи дар он ҷо қурбонӣ кунанд, нопок аст.
 • Ва акнун, лутфан, ба имрӯз ва пеш аз ин дилҳои худро нигаронед, яъне ба вақте ки ҳанӯз санге бар санге дар қасри Парвардигор гузошта нашуда буд.
 • Баъзан мешуд, ки касе назди хирмани дорои бист андоза меомад, вале фақат даҳ андоза буд; ё назди чархушт меомад, то ки панҷоҳ андоза бигирад, вале фақат бист андоза буд.
 • Шуморо дар ҳар амали дастҳои шумо бо боди тафсон ва хушкоӣ ва жола зарба задам, вале шумо сӯи Ман бозгашт накардед, мегӯяд Парвардигор.
 • Лутфан, ба имрӯз ва пеш аз ин дилҳои худро нигаронед, яъне ба рӯзи бисту чоруми моҳи нӯҳум, ба рӯзе ки бунёди қасри Парвардигор ниҳода шуд, дилҳои худро нигаронед.
 • Оё ҳанӯз тухмӣ дар анбор аст, ва ҳанӯз ток, ва анҷир, ва анор, ва дарахти зайтун бор наовардааст? Ман аз имрӯз баракат хоҳам дод».
 • Ва сухани Парвардигор бори дуюм дар рӯзи бисту чоруми моҳ бар Ҳаггай фурӯд омада, гуфт:
 • «Ба ҳоқими Яҳудо Зарубобил сухан ронда, бигӯй: Ман осмон ва заминро ба ларза хоҳам андохт;
 • ва тахти мамлакатҳоро сарнагун хоҳам сохт, ва қуввати мамлакатҳои халқҳоро нобуд хоҳам намуд, ва аробаро бо саворонаш чаппа хоҳам кард, ва аспон бо саворонашон аз шамшери якдигар фурӯ хоҳанд ғалтид.
 • Дар он рӯз, мегӯяд Парвардигори лашкарҳо, Ман туро, эй бандаи Ман Зарубобил писари Шаалтиил, хоҳам гирифт, мегӯяд Парвардигор, ва туро монанди мӯҳре хоҳам гузошт, чунки Ман туро баргузидаам, мегӯяд Парвардигори лашкарҳо».