Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

 
Книга пророка Аггея
 

 
 • въ седмы́й ме́сяцъ, въ два́десять пе́рвый ме́сяца, глаго́ла Госпо́дь руко́ю Агге́а проро́ка глаго́ля:
 • рцы́ ны́нѣ къ зорова́велю Салаѳiи́леву от­ колѣ́на Иу́дова и ко иису́су сы́ну Иоседе́кову, иере́ю вели́кому, и ко всѣ́мъ про́чiимъ лю́демъ, глаго́ля:
 • кто́ от­ ва́съ, и́же ви́дѣ хра́мъ се́й въ сла́вѣ его́ пре́жней? и ка́ко вы́ ви́дите его́ ны́нѣ я́коже не су́ща предъ ва́ми?
 • И ны́нѣ укрѣпля́йся, зорова́велю, глаго́летъ Госпо́дь, и укрѣпля́йся, иису́се, сы́не Иоседе́ковъ, иере́ю вели́кiй, и да укрѣпля́ют­ся вси́ лю́дiе земли́, глаго́летъ Госпо́дь [Вседержи́тель], и твори́те: зане́ а́зъ съ ва́ми е́смь, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель:
 • сло́во, е́же завѣща́хъ съ ва́ми, егда́ исходи́сте изъ земли́ Еги́петскiя, и Ду́хъ мо́й насто­и́тъ посредѣ́ ва́съ: дерза́йте, зане́ си́це глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель:
 • еще́ еди́ною а́зъ потрясу́ не́бомъ и земле́ю, и мо́ремъ и су́шею,
 • и сотрясу́ вся́ язы́ки, и прiи́дутъ избра́н­ная всѣ́хъ язы́ковъ: и испо́лню хра́мъ се́й сла́вы, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель.
 • Мое́ сребро́ и мое́ зла́то, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель:
 • зане́ ве́лiя бу́детъ сла́ва хра́ма сего́ послѣ́дняя па́че пе́рвыя, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: и на мѣ́стѣ се́мъ да́мъ ми́ръ, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель, и ми́ръ души́ въ снабдѣ́нiе вся́кому зи́ждущему, е́же воз­ста́вити це́рковь сiю́.
 • Въ два́десять четве́ртый девя́таго ме́сяца, во второ́е лѣ́то при­­ да́рiи цари́, бы́сть сло́во Госпо́дне ко Агге́ю проро́ку глаго́ля:
 • си́це глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: вопроси́ иере́евъ зако́на глаго́ля:
 • а́ще прiи́метъ человѣ́къ мя́со свято вскра́й ри́зы сво­ея́, и ко́снет­ся кра́й ри́зы его́ хлѣ́ба, или́ ва́рива, или́ вина́, или́ ма́сла, или́ вся́каго бра́шна, еда́ освяти́т­ся? И от­вѣща́ша свяще́н­ницы и рѣ́ша: ни́.
 • И рече́ Агге́й: а́ще при­­ко́снет­ся оскверне́ный или́ нечи́стый душе́ю вся́кому си́хъ, еда́ оскверни́т­ся? И от­вѣща́ша иере́е и рѣ́ша: оскверни́т­ся.
 • И от­вѣща́ Агге́й и рече́: си́це лю́дiе сі́и, и си́це язы́къ се́й предо мно́ю, глаго́летъ Госпо́дь, и си́це вся́ дѣла́ ру́къ и́хъ: и и́же а́ще при­­бли́жит­ся та́мо, оскверни́т­ся за прiя́тiя и́хъ у́трен­няя, поболя́тъ от­ лица́ лука́в­ст­въ сво­и́хъ, и ненави́дѣсте во вратѣ́хъ облича́ющаго.
 • И ны́нѣ положи́те на сердца́хъ ва́шихъ от­ дне́ сего́ и вы́ше, пре́жде не́же положи́ти ка́мень на ка́мени въ хра́мѣ Госпо́дни.
 • Кто́ бы́сте, егда́ влага́сте въ мѣ́хъ ячме́не два́десять са́тъ, и бы́ша ячме́не де́сять са́тъ? и входи́сте въ подточи́лiе че́рпати пятьдеся́тъ мѣ́ръ, и бы́ша два́десять.
 • Порази́хъ вы́ непло́дiемъ и вѣтротлѣ́нiемъ и гра́домъ вся́ дѣла́ ру́къ ва́шихъ, и не обрати́стеся ко мнѣ́, глаго́летъ Госпо́дь.
 • Устро́йте же сердца́ ва́ша от­ сего́ дне́ и да́лѣе, от­ два́десять четве́ртаго дне́ девя́таго ме́сяца и от­ дне́, въ о́ньже основа́ся це́рковь Госпо́дня: положи́те въ сердца́хъ ва́шихъ,
 • а́ще еще́ позна́ет­ся на гумнѣ́, и а́ще еще́ виногра́дъ, и смо́кви, и я́блонь, и древа́ ма́сличная не творя́щая плода́? от­ дне́ сего́ благословлю́.
 • И бы́сть сло́во Госпо́дне втори́цею ко Агге́ю проро́ку въ два́десять четве́ртый ме́сяца глаго́ля:
 • рцы́ къ зорова́велю сы́ну Салаѳiи́леву от­ колѣ́на Иу́дова глаго́ля: а́зъ потрясу́ не́бомъ и земле́ю, и мо́ремъ и су́шею,
 • и превращу́ престо́лы царе́й, и потреблю́ си́лу царе́й язы́ческихъ, и превращу́ колесни́цы и вса́дники, и сни́дутъ ко́ни и вса́дницы и́хъ, кі́йждо во ору́жiи на бра́та сво­его́.
 • Въ то́й де́нь, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель, прiиму́ тя, зорова́велю Салаѳiи́левъ, ра́бе мо́й, глаго́летъ Госпо́дь, и положу́ тя я́ко печа́ть, поне́же тя́ избра́хъ, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель.
 • В седьмой месяц, в двадцать первый день месяца, было слово Господне через Аггея пророка:
 • скажи теперь Зоровавелю, сыну Салафиилеву, правителю Иудеи, и Иисусу, сыну Иоседекову, великому иерею, и остатку народа:
 • кто остался между вами, который видел этот дом в прежней его славе, и каким видите вы его теперь? Не есть ли он в глазах ваших как бы ничто?
 • Но ободрись ныне, Зоровавель, говорит Господь, ободрись, Иисус, сын Иоседеков, великий иерей! ободрись, весь народ земли, говорит Господь, и производите работы, ибо Я с вами, говорит Господь Саваоф.
 • Завет Мой, который Я заключил с вами при исшествии вашем из Египта, и дух Мой пребывает среди вас: не бойтесь!
 • Ибо так говорит Господь Саваоф: еще раз, и это будет скоро, Я потрясу небо и землю, море и сушу,
 • и потрясу все народы, и придет Желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою, говорит Господь Саваоф.
 • Мое серебро и Мое золото, говорит Господь Саваоф.
 • Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф; и на месте сем Я дам мир, говорит Господь Саваоф.
 • В двадцать четвертый день девятого месяца, во второй год Дария, было слово Господне через Аггея пророка:
 • так говорит Господь Саваоф: спроси священников о законе и скажи:
 • если бы кто нес освященное мясо в поле́ одежды своей и полою своею коснулся хлеба, или чего-либо вареного, или вина, или елея, или какой-нибудь пищи: сделается ли это священным? И отвечали священники и сказали: нет.
 • Потом сказал Аггей: а если прикоснется ко всему этому кто-либо, осквернившийся от прикосновения к мертвецу: сделается ли это нечистым? И отвечали священники и сказали: будет нечистым.
 • Тогда отвечал Аггей и сказал: таков этот народ, таково это племя предо Мною, говорит Господь, и таковы все дела рук их! И что они приносят там, все нечисто.
 • Теперь обратите сердце ваше на время от сего дня и назад, когда еще не был положен камень на камень в храме Господнем.
 • Приходили бывало к копне, могущей приносить двадцать мер, и оказывалось только десять; приходили к подточилию, чтобы начерпать пятьдесят мер из подточилия, а оказывалось только двадцать.
 • Поражал Я вас ржавчиною и блеклостью хлеба и градом все труды рук ваших; но вы не обращались ко Мне, говорит Господь.
 • Обратите же сердце ваше на время от сего дня и назад, от двадцать четвертого дня девятого месяца, от того дня, когда основан был храм Господень; обратите сердце ваше:
 • есть ли еще в житницах семена? Доселе ни виноградная лоза, ни смоковница, ни гранатовое дерево, ни маслина не давали плода; а от сего дня Я благословлю их.
 • И было слово Господне к Аггею вторично в двадцать четвертый день месяца, и сказано:
 • скажи Зоровавелю, правителю Иудеи: потрясу Я небо и землю;
 • и ниспровергну престолы царств, и истреблю силу царств языческих, опрокину колесницы и сидящих на них, и низринуты будут кони и всадники их, один мечом другого.
 • В тот день, говорит Господь Саваоф, Я возьму тебя, Зоровавель, сын Салафиилев, раб Мой, говорит Господь, и буду держать тебя как печать, ибо Я избрал тебя, говорит Господь Саваоф.
 • τῷ ἑβδόμῳ μηνὶ μιᾷ καὶ εἰκάδι τοῦ μηνὸς ἐλάλησεν κύριος ἐν χειρὶ Αγγαιου τοῦ προ­φήτου λέγων
 • εἰπὸν δὴ προ­̀ς Ζοροβαβελ τὸν τοῦ Σαλαθιηλ ἐκ φυλῆς Ιουδα καὶ προ­̀ς ᾿Ιησοῦν τὸν τοῦ Ιωσεδεκ τὸν ἱερέα τὸν μέγαν καὶ προ­̀ς πάν­τας τοὺς κατα­λοίπους τοῦ λαοῦ λέγων
 • τίς ἐξ ὑμῶν ὃς εἶδεν τὸν οἶκον τοῦτον ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ τῇ ἔμπρο­σθεν καὶ πῶς ὑμεῖς βλέπετε αὐτὸν νῦν καθὼς οὐχ ὑπάρχον­τα ἐνώπιον ὑμῶν
 • καὶ νῦν κατίσχυε Ζοροβαβελ λέγει κύριος καὶ κατίσχυε ᾿Ιησοῦ ὁ τοῦ Ιωσεδεκ ὁ ἱερεὺς ὁ μέγας καὶ κατισχυέτω πᾶς ὁ λαὸς τῆς γῆς λέγει κύριος καὶ ποιεῖτε διότι μεθ᾿ ὑμῶν ἐγώ εἰμι λέγει κύριος παν­τοκράτωρ
 • καὶ τὸ πνεῦμά μου ἐφέστηκεν ἐν μέσῳ ὑμῶν θαρσεῖτε
 • διότι τάδε λέγει κύριος παν­τοκράτωρ ἔτι ἅπαξ ἐγὼ σείσω τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασ­σαν καὶ τὴν ξηράν
 • καὶ συσ­σείσω πάν­τα τὰ ἔθνη καὶ ἥξει τὰ ἐκλεκτὰ πάν­των τῶν ἐθνῶν καὶ πλή­σω τὸν οἶκον τοῦτον δόξης λέγει κύριος παν­τοκράτωρ
 • ἐμὸν τὸ ἀργύριον καὶ ἐμὸν τὸ χρυσίον λέγει κύριος παν­τοκράτωρ
 • διότι μεγά­λη ἔσται ἡ δόξα τοῦ οἴκου τούτου ἡ ἐσχάτη ὑπὲρ τὴν πρώτην λέγει κύριος παν­τοκράτωρ καὶ ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ δώσω εἰρήνην λέγει κύριος παν­τοκράτωρ καὶ εἰρήνην ψυχῆς εἰς περιποίησιν παν­τὶ τῷ κτίζον­τι τοῦ ἀναστῆσαι τὸν ναὸν τοῦτον
 • τετράδι καὶ εἰκάδι τοῦ ἐνάτου μηνὸς ἔτους δευτέρου ἐπι­̀ Δαρείου ἐγένετο λόγος κυρίου προ­̀ς Αγγαιον τὸν προ­φήτην λέγων
 • τάδε λέγει κύριος παν­τοκράτωρ ἐπερώτησον τοὺς ἱερεῖς νόμον λέγων
 • ἐὰν λάβῃ ἄνθρωπος κρέας ἅγιον ἐν τῷ ἄκρῳ τοῦ ἱματίου αὐτοῦ καὶ ἅψηται τὸ ἄκρον τοῦ ἱματίου αὐτοῦ ἄρτου ἢ ἑψέμα­τος ἢ οἴνου ἢ ἐλαίου ἢ παν­τὸς βρώμα­τος εἰ ἁγιασθή­σε­ται καὶ ἀπεκρίθησαν οἱ ἱερεῖς καὶ εἶπαν οὔ
 • καὶ εἶπεν Αγγαιος ἐὰν ἅψηται μεμιαμμένος ἐπι­̀ ψυχῇ ἀπο­̀ παν­τὸς τούτων εἰ μιανθή­σε­ται καὶ ἀπεκρίθησαν οἱ ἱερεῖς καὶ εἶπαν μιανθή­σε­ται
 • καὶ ἀπεκρίθη Αγγαιος καὶ εἶπεν οὕτως ὁ λαὸς οὗτος καὶ οὕτως τὸ ἔθνος τοῦτο ἐνώπιον ἐμοῦ λέγει κύριος καὶ οὕτως πάν­τα τὰ ἔργα τῶν χειρῶν αὐτῶν καὶ ὃς ἐὰν ἐγγίσῃ ἐκεῖ μιανθή­σε­ται ἕνεκεν τῶν λημμάτων αὐτῶν τῶν ὀρθρινῶν ὀδυνηθήσον­ται ἀπο­̀ προ­σώπου πόνων αὐτῶν καὶ ἐμισεῖτε ἐν πύλαις ἐλέγχον­τας
 • καὶ νῦν θέσθε δὴ εἰς τὰς καρδίας ὑμῶν ἀπο­̀ τῆς ἡμέρας ταύτης καὶ ὑπεράνω προ­̀ τοῦ θεῖναι λίθον ἐπι­̀ λίθον ἐν τῷ ναῷ κυρίου
 • τίνες ἦτε ὅτε ἐνεβάλλετε εἰς κυψέλην κριθῆς εἴκοσι σάτα καὶ ἐγένετο κριθῆς δέκα σάτα καὶ εἰσεπορεύ­εσθε εἰς τὸ ὑπολήνιον ἐξαν­τλῆσαι πεν­τήκον­τα μετρητάς καὶ ἐγένον­το εἴκοσι
 • ἐπάταξα ὑμᾶς ἐν ἀφορίᾳ καὶ ἐν ἀνεμοφθορίᾳ καὶ ἐν χαλάζῃ πάν­τα τὰ ἔργα τῶν χειρῶν ὑμῶν καὶ οὐκ ἐπεστρέψατε προ­́ς με λέγει κύριος
 • ὑποτάξατε δὴ τὰς καρδίας ὑμῶν ἀπο­̀ τῆς ἡμέρας ταύτης καὶ ἐπέκεινα ἀπο­̀ τῆς τετράδος καὶ εἰκάδος τοῦ ἐνάτου μηνὸς καὶ ἀπο­̀ τῆς ἡμέρας ἧς ἐθεμελιώθη ὁ ναὸς κυρίου θέσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν
 • εἰ ἔτι ἐπι­γνωσθή­σε­ται ἐπι­̀ τῆς ἅλω καὶ εἰ ἔτι ἡ ἄμπελος καὶ ἡ συκῆ καὶ ἡ ῥόα καὶ τὰ ξύλα τῆς ἐλαίας τὰ οὐ φέρον­τα καρπόν ἀπο­̀ τῆς ἡμέρας ταύτης εὐλογήσω
 • καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου ἐκ δευτέρου προ­̀ς Αγγαιον τὸν προ­φήτην τετράδι καὶ εἰκάδι τοῦ μηνὸς λέγων
 • εἰπὸν προ­̀ς Ζοροβαβελ τὸν τοῦ Σαλαθιηλ ἐκ φυλῆς Ιουδα λέγων ἐγὼ σείω τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασ­σαν καὶ τὴν ξηρὰν
 • καὶ κατα­στρέψω θρόνους βασιλέων καὶ ὀλεθρεύ­σω δύναμιν βασιλέων τῶν ἐθνῶν καὶ κατα­στρέψω ἅρματα καὶ ἀναβάτας καὶ κατα­βήσον­ται ἵπποι καὶ ἀναβάται αὐτῶν ἕκασ­τος ἐν ῥομφαίᾳ προ­̀ς τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ
 • ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ λέγει κύριος παν­τοκράτωρ λήμψομαί σε Ζοροβαβελ τὸν τοῦ Σαλαθιηλ τὸν δοῦλόν μου λέγει κύριος καὶ θήσομαί σε ὡς σφραγῖδα διότι σὲ ᾑρέτισα λέγει κύριος παν­τοκράτωρ
 • Дар рӯзи бисту якуми моҳи ҳафтум сухани Парвардигор ба воситаи Ҳаггайи пайғамбар фурӯд омада, гуфт:
 • «Лутфан, ба ҳоқими Яҳудо Зарубобил писари Шаалтиил, ва ба саркоҳин Юшаъ писари Юсодоқ, ва ба бақияи мардум сухан ронда, бигӯй:
 • ́Кист, ки дар миёни шумо боқӣ мондааст, ва ин хонаро дар ҷалоли аввалаи он дидааст? Ва он акнун дар назари шумо чӣ гуна аст? Оё он дар назари шумо ночиз нест?
 • Валекин акнун устувор бош, эй Зарубобил, мегӯяд Парвардигор, ва устувор бош, эй саркоҳин Юшаъ писари Юсодоқ, ва устувор бошед, эй тамоми мардуми замин, мегӯяд Парвардигор, ва кор кунед, чунки Ман бо шумо ҳастам, мегӯяд Парвардигори лашкарҳо,
 • мувофиқи сухани паймоне ки дар вақти берун омаданатон аз Миср бо шумо баста будам, ҳангоме ки Рӯҳи Ман андаруни шумо буд. Ҳаросон набошед!
 • Чунки Парвардигори лашкарҳо чунин мегӯяд: боз як бори дигар, он ҳам баъд аз андак вақт, рӯй хоҳад дод, ва Ман осмон ва замин ва баҳр ва хушкиро ба ларза хоҳам андохт.
 • Ва ҳамаи халқҳоро ба ларза хоҳам овард, ва орзуи ҳамаи халқҳо хоҳад омад, ва Ман ин хонаро аз ҷалол пур хоҳам кард, мегӯяд Парвардигори лашкарҳо.
 • Нуқра барои Ман аст, ва тилло барои Ман аст, мегӯяд Парвардигори лашкарҳо.
 • Ҷалоли ин хонаи охирин назар ба аввалинаш бузургтар хоҳад буд, мегӯяд Парвардигори лашкарҳо; ва дар ин макон Ман осоиштагиро хоҳам дод, мегӯяд Парвардигори лашкарҳо́».
 • Дар рӯзи бисту чоруми моҳи нӯҳум, дар соли дуюми Дорёвеш, сухани Парвардигор ба воситаи Ҳаггайи пайғамбар фурӯд омада, гуфт:
 • «Парвардигори лашкарҳо чунин мегӯяд: лутфан, аз коҳинон дастуре пурсида, бигӯй:
 • ́Агар касе гӯшти покро дар домани ҷомаи худ бардорад, ва бо доманаш ба нон, ё ош, ё май, ё равған ва ё ба ҳар хӯрок бирасад, оё он пок мешавад?́» Ва коҳинон ҷавоб гардонда, гуфтанд: «Не».
 • Ва Ҳаггай гуфт: «Агар касе ки ба ҷасади мурда расида нопок шуда бошад, ба ҳар яке аз инҳо бирасад, оё он нопок мешавад?» Ва коҳинон ҷавоб гардонда, гуфтанд: «Нопок мешавад».
 • Ва Ҳаггай ҷавоб гардонда, гуфт: «Чунинанд ин мардум ва чунин аст ин халқ пеши Ман, мегӯяд Парвардигор, ва чунин аст ҳар амали дастҳои онҳо; ва ҳар он чи дар он ҷо қурбонӣ кунанд, нопок аст.
 • Ва акнун, лутфан, ба имрӯз ва пеш аз ин дилҳои худро нигаронед, яъне ба вақте ки ҳанӯз санге бар санге дар қасри Парвардигор гузошта нашуда буд.
 • Баъзан мешуд, ки касе назди хирмани дорои бист андоза меомад, вале фақат даҳ андоза буд; ё назди чархушт меомад, то ки панҷоҳ андоза бигирад, вале фақат бист андоза буд.
 • Шуморо дар ҳар амали дастҳои шумо бо боди тафсон ва хушкоӣ ва жола зарба задам, вале шумо сӯи Ман бозгашт накардед, мегӯяд Парвардигор.
 • Лутфан, ба имрӯз ва пеш аз ин дилҳои худро нигаронед, яъне ба рӯзи бисту чоруми моҳи нӯҳум, ба рӯзе ки бунёди қасри Парвардигор ниҳода шуд, дилҳои худро нигаронед.
 • Оё ҳанӯз тухмӣ дар анбор аст, ва ҳанӯз ток, ва анҷир, ва анор, ва дарахти зайтун бор наовардааст? Ман аз имрӯз баракат хоҳам дод».
 • Ва сухани Парвардигор бори дуюм дар рӯзи бисту чоруми моҳ бар Ҳаггай фурӯд омада, гуфт:
 • «Ба ҳоқими Яҳудо Зарубобил сухан ронда, бигӯй: Ман осмон ва заминро ба ларза хоҳам андохт;
 • ва тахти мамлакатҳоро сарнагун хоҳам сохт, ва қуввати мамлакатҳои халқҳоро нобуд хоҳам намуд, ва аробаро бо саворонаш чаппа хоҳам кард, ва аспон бо саворонашон аз шамшери якдигар фурӯ хоҳанд ғалтид.
 • Дар он рӯз, мегӯяд Парвардигори лашкарҳо, Ман туро, эй бандаи Ман Зарубобил писари Шаалтиил, хоҳам гирифт, мегӯяд Парвардигор, ва туро монанди мӯҳре хоҳам гузошт, чунки Ман туро баргузидаам, мегӯяд Парвардигори лашкарҳо».