Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

 
Апостола Павла послание к евреям

 
 • [Зач. 303.] Многоча́стнѣ и многообра́знѣ дре́вле Бо́гъ глаго́лавый отце́мъ во проро́цѣхъ,
 • въ послѣ́докъ дні́й си́хъ глаго́ла на́мъ въ Сы́нѣ, его́же положи́ наслѣ́дника всѣ́мъ, и́мже и вѣ́ки сотвори́.
 • И́же сы́й сiя́нiе сла́вы и о́бразъ ипоста́си его́, нося́ же вся́ческая глаго́ломъ си́лы сво­ея́, собо́ю очище́нiе сотвори́въ грѣхо́въ на́шихъ, сѣ́де одесну́ю престо́ла вели́че­ст­вiя на высо́кихъ,
 • толи́ко лу́чшiй бы́въ а́нгеловъ, ели́ко пресла́внѣе па́че и́хъ наслѣ́д­ст­вова и́мя.
 • Кому́ бо рече́ когда́ от­ а́нгелъ: Сы́нъ мо́й еси́ ты́, а́зъ дне́сь роди́хъ тя́? И па́ки: а́зъ бу́ду ему́ во Отца́, и то́й бу́детъ мнѣ́ въ Сы́на?
 • Егда́ же па́ки вво́дитъ перворо́днаго во вселе́н­ную, глаго́летъ: и да покло́нят­ся ему́ вси́ а́нгели Бо́жiи.
 • И ко а́нгеломъ у́бо глаго́летъ: творя́й а́нгелы своя́ ду́хи и слуги́ своя́ о́гнь паля́щь.
 • Къ Сы́ну же: престо́лъ тво́й, Бо́же, въ вѣ́къ вѣ́ка: же́злъ пра́вости же́злъ ца́р­ст­вiя тво­его́:
 • воз­люби́лъ еси́ пра́вду и воз­ненави́дѣлъ еси́ беззако́нiе: сего́ ра́ди пома́за тя́, Бо́же, Бо́гъ тво́й еле́емъ ра́дости па́че при­­ча́ст­никъ тво­и́хъ.
 • [Зач. 304.] И [па́ки]: въ нача́лѣ ты́, Го́споди, зе́млю основа́лъ еси́, и дѣла́ руку́ твое́ю су́ть небеса́:
 • та́ поги́бнутъ, ты́ же пребыва́еши: и вся́, я́коже ри́за, обетша́ютъ,
 • и я́ко оде́жду свiе́ши и́хъ, и измѣня́т­ся: ты́ же то́йжде еси́, и лѣ́та твоя́ не оскудѣ́ютъ.
 • Кому́ же от­ а́нгелъ рече́ когда́: сѣди́ о десну́ю мене́, до́ндеже положу́ враги́ твоя́ подно́жiе но́гъ тво­и́хъ?
 • Не вси́ ли су́ть служе́бнiи ду́си, въ служе́нiе посыла́еми за хотя́щихъ наслѣ́довати спасе́нiе?
 • [Зач. 303.] Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках,
 • в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез Которого и веки сотворил.
 • Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей, совершив Собою очищение грехов наших, воссел одесную (престола) величия на высоте,
 • будучи столько превосходнее Ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя.
 • Ибо кому когда из Ангелов сказал Бог: Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя? И еще: Я буду Ему Отцем, и Он будет Мне Сыном?
 • Также, когда вводит Первородного во вселенную, говорит: и да поклонятся Ему все Ангелы Божии.
 • Об Ангелах сказано: Ты творишь Ангелами Своими духов и служителями Своими пламенеющий огонь.
 • А о Сыне: престол Твой, Боже, в век века; жезл царствия Твоего – жезл правоты.
 • Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости более соучастников Твоих.
 • [Зач. 304.] И: в начале Ты, Господи, основал землю, и небеса – дело рук Твоих;
 • они погибнут, а Ты пребываешь; и все обветшают, как риза,
 • и как одежду свернешь их, и изменятся; но Ты тот же, и лета Твои не кончатся.
 • Кому когда из Ангелов сказал Бог: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих?
 • Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?
 • God, who at various times and in various ways spoke in time past to the fathers by the prophets,
 • has in these last days spoken to us by His Son, whom He has appointed heir of all things, through whom also He made the worlds;
 • who being the brightness of His glory and the express image of His person, and upholding all things by the word of His power, when He had by Himself purged our sins, sat down at the right hand of the Majesty on high,
 • having become so much better than the angels, as He has by inheritance obtained a more excellent name than they.
 • For to which of the angels did He ever say: «You are My Son, Today I have begotten You»? And again: «I will be to Him a Father, And He shall be to Me a Son»?
 • But when He again brings the firstborn into the world, He says: «Let all the angels of God worship Him.»
 • And of the angels He says: «Who makes His angels spirits And His ministers a flame of fire.»
 • But to the Son He says: «Your throne, O God, is forever and ever; A scepter of righteousness is the scepter of Your kingdom.
 • You have loved righteousness and hated lawlessness; Therefore God, Your God, has anointed You With the oil of gladness more than Your companions.»
 • And: «You, LORD, in the beginning laid the foundation of the earth, And the heavens are the work of Your hands.
 • They will perish, but You remain; And they will all grow old like a garment;
 • Like a cloak You will fold them up, And they will be changed. But You are the same, And Your years will not fail.»
 • But to which of the angels has He ever said: «Sit at My right hand, Till I make Your enemies Your footstool»?
 • Are they not all ministering spirits sent forth to minister for those who will inherit salvation?