Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Апостола Павла послание к евреям

 
 • [Зач. 323.] Сѣ́нь бо имы́й зако́нъ гряду́щихъ бла́гъ, [а] не са́мый о́бразъ веще́й, на вся́кое лѣ́то тѣ́миже же́ртвами, и́хже при­­но́сятъ вы́ну, никогда́же мо́жетъ при­­ступа́ющихъ соверши́ти.
 • Поне́же преста́ли бы бы́ти при­­носи́мы, ни еди́ну ктому́ иму́щымъ со́вѣсть о грѣсѣ́хъ служа́щымъ, еди́ною очище́н­нымъ.
 • Но въ ни́хъ воспомина́нiе грѣхо́въ на ко́­еждо лѣ́то быва́етъ,
 • невоз­мо́жно бо кро́ви ю́нчей и ко́злей от­пуща́ти грѣхи́.
 • Тѣ́мже входя́ въ мíръ, глаго́летъ: же́ртвы и при­­ноше́нiя не восхотѣ́лъ еси́, тѣ́ло же соверши́лъ ми́ еси́:
 • всесожже́нiй и {та́кожде} о грѣсѣ́ не благоволи́лъ еси́.
 • Тогда́ рѣ́хъ: се́, иду́: въ глави́знѣ кни́жнѣй написа́ся о мнѣ́, е́же сотвори́ти во́лю твою́, Бо́же.
 • Вы́ше глаго́ля: я́ко же́ртвы и при­­ноше́нiя и всесожже́нiй и {та́кожде} о грѣсѣ́хъ не восхотѣ́лъ еси́, ниже́ благоволи́лъ еси́: я́же по зако́ну при­­но́сят­ся:
 • тогда́ рече́: се́, иду́ сотвори́ти во́лю твою́, Бо́же. Оте́млетъ пе́рвое, да второ́е поста́витъ.
 • О не́йже во́ли освяще́ни есмы́ при­­несе́нiемъ тѣ́ла Иису́съ Христо́ва еди́ною.
 • И вся́къ у́бо свяще́н­никъ сто­и́тъ на вся́къ де́нь служя́ и ты́яжде мно́жицею при­­нося́ же́ртвы, я́же никогда́же мо́гутъ отъ­я́ти грѣхо́въ.
 • О́нъ же еди́ну о грѣсѣ́хъ при­­не́съ же́ртву, всегда́ сѣди́тъ о десну́ю Бо́га,
 • про́чее ожида́я, до́ндеже положа́т­ся врази́ его́ подно́жiе но́гъ его́:
 • еди́нѣмъ бо при­­ноше́нiемъ соверши́лъ е́сть во вѣ́ки освяща́емыхъ.
 • Свидѣ́тел­ст­вуетъ же на́мъ и Ду́хъ святы́й, по рѣче́н­ному бо пре́жде:
 • се́й завѣ́тъ, его́же завѣща́ю къ ни́мъ по дне́хъ о́нѣхъ, глаго́летъ Госпо́дь, дая́ зако́ны моя́ на сердца́ и́хъ, и въ помышле́нiихъ и́хъ напишу́ и́хъ:
 • [та́же глаго́летъ Госпо́дь:] и грѣхо́въ и́хъ и беззако́нiй и́хъ не и́мамъ помяну́ти ктому́.
 • А идѣ́же от­пуще́нiе си́хъ, ктому́ нѣ́сть при­­ноше́нiя о грѣсѣ́хъ.
 • [Зач. 324.] Иму́ще у́бо дерзнове́нiе, бра́тiе, входи́ти во свята́я кро́вiю Иису́съ Христо́вою, путе́мъ но́вымъ и живы́мъ,
 • его́же обнови́лъ е́сть на́мъ завѣ́сою, си́рѣчь пло́тiю сво­е́ю,
 • и иере́а вели́ка надъ до́момъ Бо́жiимъ,
 • да при­­ступа́емъ со и́стин­нымъ се́рдцемъ во извѣще́нiи вѣ́ры, окропле́ни сердцы́ от­ со́вѣсти лука́выя и измове́ни тѣлесы́ водо́ю чи́стою:
 • да держи́мъ исповѣ́данiе упова́нiя неукло́н­ное, вѣ́ренъ бо е́сть обѣща́вый:
 • и да разумѣева́емъ дру́гъ дру́га въ поощре́нiи любве́ и до́брыхъ дѣ́лъ,
 • не оставля́юще собра́нiя сво­его́, я́коже е́сть нѣ́кимъ обы́чай, но [дру́гъ дру́га] подвиза́юще, и толи́ко па́че, ели́ко ви́дите при­­ближа́ющiйся де́нь [су́дный].
 • Во́лею бо согрѣша́ющымъ на́мъ по прiя́тiи ра́зума и́стины, ктому́ о грѣсѣ́хъ не обрѣта́ет­ся же́ртва,
 • стра́шно же нѣ́кое ча́янiе суда́ и огня́ ре́вность, поя́сти хотя́щаго сопроти́вныя.
 • Отве́ргл­ся кто́ зако́на Моисе́ова, безъ милосе́рдiя при­­ дво­и́хъ или́ трiе́хъ свидѣ́телехъ умира́етъ:
 • коли́ко мните́ го́ршiя сподо́бит­ся му́ки, и́же Сы́на Бо́жiя попра́вый, и кро́вь завѣ́тную скве́рну воз­мни́въ, е́юже освяти́ся, и Ду́ха благода́ти укори́вый?
 • Вѣ́мы бо ре́кшаго: мнѣ́ от­мще́нiе, а́зъ воз­да́мъ, глаго́летъ Госпо́дь. И па́ки: я́ко су́дитъ Госпо́дь лю́демъ сво­и́мъ.
 • Стра́шно [е́сть] е́же впа́сти въ ру́цѣ Бо́га жива́го.
 • [Зач. 325.] Воспомина́йте же пе́рвыя дни́ ва́шя, въ ни́хже просвѣти́в­шеся, мно́гiя стра́сти претерпѣ́сте {мно́гъ по́двигъ подъя́сте} страда́нiй,
 • о́во у́бо, поноше́ньми и скорбьми́ позо́ръ бы́в­ше, о́во же, о́бщницы бы́в­ше живу́щымъ та́ко:
 • и́бо у́замъ мо­и́мъ спострада́сте и разграбле́нiе имѣ́нiй ва́шихъ съ ра́достiю прiя́сте, вѣ́дяще имѣ́ти себѣ́ имѣ́нiе на небесѣ́хъ пребыва́ющее и лу́чшее.
 • [Зач. 326.] Не от­лага́йте у́бо дерзнове́нiя ва́­шего, е́же и́мать мздовоз­дая́нiе вели́ко.
 • Терпѣ́нiя бо и́мате потре́бу, да во́лю Бо́жiю сотво́рше, прiи́мете обѣтова́нiе:
 • еще́ бо ма́ло ели́ко ели́ко, гряды́й прiи́детъ и не укосни́тъ.
 • А пра́ведный от­ вѣ́ры жи́въ бу́детъ: и а́ще обине́т­ся, не благоволи́тъ душа́ моя́ о не́мъ.
 • Мы́ же [бра́тiе] нѣ́смы обинове́нiя въ поги́бель, но вѣ́ры въ снабдѣ́нiе души́.
 • [Зач. 323.] Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними.
 • Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов.
 • Но жертвами каждогодно напоминается о грехах,
 • ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи.
 • Посему Христос, входя в мир, говорит: жертвы и приношения Ты не восхотел, но тело уготовал Мне.
 • Всесожжения и жертвы за грех неугодны Тебе.
 • Тогда Я сказал: вот, иду, как в начале книги написано о Мне, исполнить волю Твою, Боже.
 • Сказав прежде, что «ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений, ни жертвы за грех, – которые приносятся по закону, – Ты не восхотел и не благоизволил»,
 • потом прибавил: «вот, иду исполнить волю Твою, Боже». Отменяет первое, чтобы постановить второе.
 • По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа.
 • И всякий священник ежедневно стои́т в служении, и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов.
 • Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога,
 • ожидая затем, доколе враги Его будут положены в подножие ног Его.
 • Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых.
 • О сем свидетельствует нам и Дух Святый; ибо сказано:
 • Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь: вложу законы Мои в сердца их, и в мыслях их напишу их,
 • и грехов их и беззаконий их не воспомяну более.
 • А где прощение грехов, там не нужно приношение за них.
 • [Зач. 324.] Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище посредством Крови Иисуса Христа, путем новым и живым,
 • который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть Свою,
 • и имея великого Священника над домом Божиим,
 • да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистив сердца от порочной совести, и омыв тело водою чистою,
 • будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен Обещавший.
 • Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам.
 • Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного.
 • Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи,
 • но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников.
 • Если отвергшийся закона Моисеева, при двух или трех свидетелях, без милосердия наказывается смертью,
 • то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню Кровь завета, которою освящен, и Духа благодати оскорбляет?
 • Мы знаем Того, Кто сказал: у Меня отмщение, Я воздам, говорит Господь. И еще: Господь будет судить народ Свой.
 • Страшно впасть в руки Бога живаго!
 • [Зач. 325.] Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий,
 • то сами среди поношений и скорбей служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии;
 • ибо вы и моим узам сострадали и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и непреходящее.
 • [Зач. 326.] Итак не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние.
 • Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное;
 • ибо еще немного, очень немного, и Грядущий придет и не умедлит.
 • Праведный верою жив будет; а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа Моя.
 • Мы же не из колеблющихся на погибель, но стои́м в вере к спасению души.
 • Мыйзам – келечектеги жакшылыктардын бейнеси эмес, кљлљкљсє гана. Ошондуктан ал жыл сайын Кудайга ошол эле курмандыктарды алып келгендерди эч качан жеткилењ кыла албайт.
 • Эгерде ошондой болсо адамдар Кудайга курмандык алып келєєнє токтотуп коюшмак, анткени бир жолу курмандык алып келєє менен биротоло тазаланып калышса, анда алар љздљрєнєн кєнљљлљрєн сезишмек эмес.
 • Бирок жыл сайын алып келинген курмандыктар кєнљљнє эске салып турат.
 • Анткени торпоктордун жана кочкорлордун каны кєнљљлљрдє жок кыла албайт.
 • Ошондуктан Машайак бул дєйнљгљ келгенде, мындай деген эле: «Сен курмандыктарды, тартууларды каалаган жоксуњ, бирок Сен Мага дене даярдап койдуњ.
 • Бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыктар менен кєнљљ єчєн чалынуучу курмандыктар Сага жакпайт.
 • Ошондо Мен мындай дедим: “Мына, тєрмљк китепте Мен жљнєндљ жазылгандай, Мен Сенин эркињди аткаруу єчєн бара жатам, Кудайым”».
 • Машайак адегенде: «Курмандыктарды, тартууларды, бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыктарды жана кєнљљ єчєн чалынуучу курмандыктарды Сен каалаган жоксуњ, аларга ыраазы болгон жоксуњ», – деди. Булар болсо мыйзам боюнча алынып келинєєчє курмандыктар эле.
 • Андан кийин мындай деп кошумчалады: «Мына, Мен Сенин эркињди аткаруу єчєн бара жатам, Кудайым». Экинчисин кєчєнљ киргизєє єчєн, биринчисин алып таштайт.
 • Биз Кудайдын ушул эрки боюнча Ыйса Машайактын бир ирет курмандыкка алып келген денеси аркылуу ыйыкталдык.
 • Ар бир ыйык кызмат кылуучу ошол эле курмандыктарды кайра-кайра алып келип, кєн сайын кызматта турат. Бирок ал курмандыктар кєнљљлљрдє жок кыла албайт.
 • Ал эми Машайак кєнљљлљр єчєн бир гана курмандык алып келип, тєбљлєккљ Кудайдын оњ жагына отурду.
 • Ал бардык душмандарынын Љзєнєн бут алдына жыгылышын кєтєп жатат.
 • Анткени Ал ыйыкталып жаткандарды бир ирет курмандык алып келєє аркылуу тєбљлєккљ жеткилењ кылды.
 • Ыйык Рух да бизге бул жљнєндљ кєбљлљндєрљт. Анткени Ыйык Жазууда мындай деп айтылган:
 • «Ошол кєндљрдљн кийин алар менен тєзљ турган келишимим бул, – дейт Тењир, – мыйзамдарымды алардын жєрљктљрєнљ салам, акылдарына жазам.
 • Ошондон кийин алардын кєнљљлљрє менен мыйзамсыздыктарын эстебейм».
 • Ал эми кєнљљлљр кечирилгенден кийин, кєнљљ єчєн курмандык алып келєєнєн кереги жок.
 • Ошентип, бир туугандар, ыйык жайга Ыйса Машайактын каны аркылуу, жањы жана тирєє жол менен кирєєгљ укугубуз бар,
 • бул жолду Ал бизге кљшљгљ аркылуу, башкача айтканда, Љзєнєн денеси аркылуу ачты.
 • Кудай єйєн башкарган улуу Ыйык кызмат кылуучубуз бар,
 • ошондуктан жєрљгєбєздє булганган абийирден кан чачуу менен тазалап, денебизди таза сууга жууп, Кудайга таза жєрљк жана бекем ишеним менен жакындайлы.
 • Љзєбєз жарыялаган ємєттє бекем сактайлы, анткени убада берген Кудай ишенимдєє.
 • Бири-бирибизге кљњєл бљлєп, бири-бирибизди сєйєєгљ жана жакшы иштерге єндљйлє.
 • Чогулушка барбоону адатка айландырып алган кээ бирљљлљргљ окшоп, чогулуштарыбызды калтырбайлы. Ал Кєндєн жакындап калганын билгендиктен, бири-бирибизди сергек болууга чакыралы.
 • Эгерде биз чындыкты билип туруп, атайлап кєнљљ кылсак, анда кєнљљлљр єчєн чалына турган башка курмандык жок.
 • Тескерисинче, сотту жана каршы чыккандарды жеп жутууга даяр турган жалындаган отту коркунуч менен кєтєє гана калат.
 • Мусанын мыйзамын бузган адам эки же єч кєбљнєн кљзєнчљ ырайымсыздык менен љлєм жазасына тартылган болсо,
 • Кудайдын Уулун жана љзєн ыйыктаган, келишимди бекиткен Канды тебелеп-тепсеп, аны ыйык нерсе катары тутпаган, ырайым Рухун кордогон адам канчалык оор жазага тартылат деп ойлойсуњар?
 • Анткени: «Љчтє Мен алам, тиешесин Мен берем» жана дагы «Тењир Љзєнєн элин соттойт», – деп айткан Аны билебиз.
 • Тирєє Кудайдын колуна тєшєє љтљ коркунучтуу!
 • Силер љзєњљрдєн мурунку кєндљрєњљрдє эстегилечи: чындыкты билгенден кийин, азаптуу кєрљшкљ чыдадыњар.
 • Бирде кљпчєлєктєн алдында кордолуп азап тарттыњар, бирде ушундай кыйынчылыктарды башынан љткљрєп жаткандардын кайгысына ортоктош болдуњар.
 • Туткунга алынгандардын да кайгысына ортоктош болдуњар, мал-мєлкєњљрдє талап-тоноп кетишкенде, кайгырган жоксуњар. Анткени асманда андан жакшы, тєбљлєктєє байлыгыњар бар экенин билчєсєњљр.
 • Ошондуктан кайратыњардан жазбагыла, анткени ал єчєн чоњ сыйлык бар.
 • Кудайдын каалоосун аткарып, Анын убадалаганын алуу єчєн, силерге чыдамкайлык керек.
 • Анткени аз калды, абдан аз калды. Келе турган келет, кечикпестен келет.
 • «Адил адам ишеними менен тирєє болот, ал эми олку-солку болгон адамга Менин жаным ыраазы болбойт».
 • Биз болсо жок болуу єчєн артка кетенчиктегендерден эмеспиз, тескерисинче, жаныбыздын куткарылышы єчєн ишенгендерденбиз.