Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Апостола Павла послание к евреям

 
 • Е́сть же вѣ́ра упова́емыхъ извѣще́нiе, веще́й обличе́нiе неви́димыхъ.
 • Въ се́й бо свидѣ́тел­ст­вовани бы́ша дре́внiи.
 • Вѣ́рою разумѣва́емъ соверши́тися вѣко́мъ глаго́ломъ Бо́жiимъ, во е́же от­ неявля́емыхъ ви́димымъ бы́ти.
 • Вѣ́рою мно́жайшую же́ртву А́вель па́че Ка́ина при­­несе́ Бо́гу, е́юже свидѣ́тел­ст­вованъ бы́сть бы́ти пра́ведникъ, свидѣ́тел­ст­ву­ю­щу о да́рѣхъ его́ Бо́гу: и то́ю уме́рый еще́ глаго́летъ.
 • Вѣ́рою Ено́хъ преложе́нъ бы́сть не ви́дѣти сме́рти: и не обрѣта́­шеся, зане́ преложи́ его́ Бо́гъ: пре́жде бо преложе́нiя его́ свидѣ́тел­ст­вованъ бы́сть, я́ко угоди́ Бо́гу.
 • Безъ вѣ́ры же невоз­мо́жно угоди́ти [Бо́гу]: вѣ́ровати же подоба́етъ при­­ходя́щему къ Бо́гу, я́ко е́сть, и взыска́ющымъ его́ мздовоз­да́тель быва́етъ.
 • Вѣ́рою от­вѣ́тъ прiи́мъ Но́е о си́хъ, я́же не у́ ви́дѣ, убоя́вся сотвори́ ковче́гъ во спасе́нiе до́му сво­его́: е́юже осуди́ [ве́сь] мíръ, и пра́вды, я́же по вѣ́рѣ, бы́сть наслѣ́дникъ.
 • [Зач. 327.] Вѣ́рою зово́мъ Авраа́мъ послу́ша изы́ти на мѣ́сто, е́же хотя́ше прiя́ти въ наслѣ́дiе, и изы́де не вѣ́дый, ка́мо гряде́тъ.
 • [Зач. 328.] Вѣ́рою прiи́де Авраа́мъ на зе́млю обѣтова́нiя, я́коже на чу́жду, въ кро́вы всели́ся со Исаа́комъ и Иа́ковомъ снаслѣ́дникома обѣтова́нiя того́жде:
 • жда́­ше бо основа́нiя иму́щаго гра́да, ему́же худо́жникъ и содѣ́тель Бо́гъ.
 • Вѣ́рою и сама́ Са́рра непло́ды си́лу во удержа́нiе сѣ́мене прiя́тъ и па́че вре́мене во́зраста роди́, поне́же вѣ́рна непщева́ обѣтова́в­шаго.
 • Тѣ́мже и от­ еди́наго роди́шася, да еще́ умерщвле́н­наго, я́коже звѣ́зды небе́сныя мно́же­с­т­вомъ и я́ко песо́къ вскра́й мо́ря безчи́слен­ный.
 • По вѣ́рѣ умро́ша сі́и вси́, не прiе́мше обѣтова́нiй, но издале́ча ви́дѣв­ше я́, и цѣлова́в­ше, и исповѣ́дав­ше, я́ко стра́н­нiи и при­­ше́лцы су́ть на земли́:
 • и́бо такова́я глаго́лющiи явля́ют­ся, я́ко оте́че­ст­вiя взыску́ютъ.
 • И а́ще бы у́бо о́но по́мнили, изъ него́же изыдо́ша, имѣ́ли бы вре́мя воз­врати́тися:
 • ны́нѣ же лу́чшаго жела́ютъ, си́рѣчь небе́снаго: тѣ́мже не стыди́т­ся си́ми Бо́гъ, Бо́гъ нарица́тися и́хъ: угото́ва бо и́мъ гра́дъ.
 • [Зач. 329А.] Вѣ́рою при­­веде́ Авраа́мъ Исаа́ка искуша́емь, и единоро́днаго при­­ноша́­ше, обѣтова́нiя прiе́мый,
 • къ нему́же глаго́лано бы́сть: я́ко о Исаа́цѣ нарече́т­ся тебѣ́ сѣ́мя:
 • помы́сливъ, я́ко и изъ ме́ртвыхъ воскреси́ти си́ленъ [е́сть] Бо́гъ, тѣ́мже того́ и въ при́тчѣ прiя́тъ.
 • Вѣ́рою о гряду́щихъ благослови́ Исаа́къ Иа́кова и Иса́ва.
 • Вѣ́рою Иа́ковъ умира́я ко­его́ждо сы́на Ио́сифова благослови́ и поклони́ся на ве́рхъ жезла́ его́.
 • Вѣ́рою Ио́сифъ умира́я о исхожде́нiи сыно́въ Изра́илевыхъ па́мят­ст­вова и о косте́хъ сво­и́хъ заповѣ́да.
 • Вѣ́рою Моисе́й роди́вся сокрове́нъ бы́сть три́ ме́сяцы от­ оте́цъ сво­и́хъ, зане́ ви́дѣша красно́ отроча́ и не убоя́шася повелѣ́нiя царе́ва.
 • [Зач. 329Б.] Вѣ́рою Моисе́й, вели́къ бы́въ, от­ве́ржеся нарица́тися сы́нъ дще́ре фарао́новы:
 • па́че [же] изво́ли страда́ти съ людьми́ Бо́жiими, не́жели имѣ́ти вре́мен­ную грѣха́ сла́дость,
 • бо́лшее бога́т­ст­во вмѣни́въ Еги́петскихъ сокро́вищъ поноше́нiе Христо́во: взира́­ше бо на мздовоз­дая́нiе.
 • Вѣ́рою оста́ви Еги́петъ, не убоя́вся я́рости царе́вы: неви́димаго бо я́ко ви́дя, терпя́ше.
 • Вѣ́рою сотвори́ па́сху и проли́тiе кро́ве, да не погубля́яй перворожде́н­ная ко́снет­ся и́хъ.
 • Вѣ́рою преидо́ша чермно́е мо́ре а́ки по су́сѣ земли́: его́же искуше́нiе прiе́мше Еги́птяне истопи́шася.
 • Вѣ́рою стѣ́ны иерихо́нскiя падо́ша обхожде́нiемъ седми́хъ дні́й.
 • Вѣ́рою раа́въ блудни́ца не поги́бе съ сопроти́вльшимися, прiи́мши схо́дники {согляда́тели} съ ми́ромъ [и ины́мъ путе́мъ изве́дши].
 • И что́ еще́ глаго́лю? Не доста́нетъ бо ми́ повѣ­ст­ву́ющу вре́мене о гедео́нѣ, Вара́цѣ же и сампсо́нѣ и Иефѳа́и, о Дави́дѣ же и самуи́лѣ, и о [други́хъ] проро́цѣхъ,
 • [Зач. 330.] и́же вѣ́рою побѣди́ша ца́р­ст­вiя, содѣ́яша пра́вду, получи́ша обѣтова́нiя, загради́ша уста́ льво́въ,
 • угаси́ша си́лу о́гнен­ную, избѣго́ша о́стрея меча́, воз­мого́ша от­ не́мощи, бы́ша крѣ́пцы во бране́хъ, обрати́ша въ бѣ́г­ст­во полки́ чужди́хъ:
 • прiя́ша жены́ от­ воскресе́нiя ме́ртвыхъ сво­и́хъ: ині́и же избiе́ни бы́ша, не прiе́мше избавле́нiя, да лу́чшее воскресе́нiе улуча́тъ:
 • друзі́и же руга́нiемъ и ра́нами искуше́нiе прiя́ша, еще́ же и у́зами и темни́цею,
 • ка́менiемъ побiе́ни бы́ша, претре́ни бы́ша, искуше́ни бы́ша, убі́й­ст­вомъ меча́ умро́ша, про­идо́ша въ ми́лотехъ [и] въ ко́зiяхъ ко́жахъ, лише́ни, скорбя́ще, озло́блени:
 • и́хже не бѣ́ досто́инъ [ве́сь] мíръ, въ пусты́нехъ скита́ющеся и въ гора́хъ и въ верте́пахъ и въ про́пастехъ земны́хъ.
 • И сі́и вси́ послу́ше­ст­вани бы́в­ше вѣ́рою, не прiя́ша обѣтова́нiя,
 • Бо́гу лу́чшее что́ о на́съ предзрѣ́в­шу, да не безъ на́съ соверше́н­ство прiи́мутъ.
 • [Зач. 331А.] Тѣ́мже у́бо и мы́, толи́къ иму́ще облежа́щь на́съ о́блакъ свидѣ́телей, го́рдость вся́ку {бре́мя вся́ко} от­ло́жше и удо́бь обстоя́телный грѣ́хъ, терпѣ́нiемъ да тече́мъ на предлежа́щiй на́мъ по́двигъ,
 • взира́юще на нача́лника вѣ́ры и соверши́теля Иису́са, и́же вмѣ́сто предлежа́щiя ему́ ра́дости претерпѣ́ кре́стъ, о срамотѣ́ неради́въ, одесну́ю же престо́ла Бо́жiя сѣ́де.
 • Помы́слите у́бо таково́е пострада́в­шаго от­ грѣ́шникъ на себе́ прекосло́вiе, да не стужа́ете, душа́ми сво­и́ми ослабля́еми.
 • Не у́ до кро́ве ста́сте, проти́ву грѣха́ подвиза́ющеся,
 • и забы́сте утѣше́нiе, е́же ва́мъ я́ко сыно́мъ глаго́летъ: сы́не мо́й, не пренемога́й наказа́нiемъ Госпо́днимъ, ниже́ ослабѣ́й, от­ него́ облича́емь.
 • [Зач. 331Б.] Его́же бо лю́битъ Госпо́дь, наказу́етъ: бiе́тъ же вся́каго сы́на, его́же прiе́млетъ.
 • А́ще наказа́нiе терпите́, я́коже сыново́мъ обрѣта́ет­ся ва́мъ Бо́гъ. Кото́рый бо е́сть сы́нъ, его́же не наказу́етъ оте́цъ?
 • А́ще же безъ наказа́нiя есте́, ему́же при­­ча́стницы бы́ша вси́, у́бо прелюбо­дѣ́йчищи есте́, а не сы́нове.
 • Къ си́мъ, пло́ти на́­шей отцы́ имѣ́хомъ наказа́тели, и срамля́хомся: не мно́го ли па́че повине́мся Отцу́ духово́мъ, и жи́ви бу́демъ?
 • Они́ бо въ ма́ло дні́й, я́коже го́дѣ и́мъ бѣ́, нака́зоваху на́съ: а се́й на по́льзу, да при­­части́мся святы́ни его́.
 • Вся́кое бо наказа́нiе въ настоя́щее вре́мя не мни́т­ся ра́дость бы́ти, но печа́ль: послѣди́ же пло́дъ ми́ренъ науче́нымъ тѣ́мъ воз­дае́тъ пра́вды.
 • Тѣ́мже осла́блен­ныя ру́ки и осла́блен­ная колѣ́на испра́вите
 • и стези́ пра́вы сотвори́те нога́ми ва́шими, да не хро́мое соврати́т­ся, но па́че да исцѣлѣ́етъ.
 • [Зач. 332.] Ми́ръ имѣ́йте и святы́ню со всѣ́ми, и́хже кромѣ́ никто́же у́зритъ Го́спода:
 • смотря́юще, да не кто́ лиши́т­ся благода́ти Бо́жiя: да не кі́й ко́рень го́рести, вы́спрь прозяба́яй, па́кость сотвори́тъ, и тѣ́мъ оскверня́т­ся мно́зи:
 • да не кто́ блудодѣ́й, или́ скверни́тель, я́коже Иса́въ, и́же за я́дь еди́ну от­да́лъ е́сть перворо́д­ст­во свое́.
 • Вѣ́сте бо, я́ко и пото́мъ похотѣ́въ наслѣ́довати благослове́нiе, от­ве́рженъ бы́сть: покая́нiя бо мѣ́ста не обрѣ́те, а́ще и со слеза́ми по­иска́лъ его́.
 • Не при­­ступи́сте бо къ горѣ́ осяза́емѣй и разгорѣ́в­шемуся огню́, и о́блаку и сумра́ку, и бу́рѣ
 • и тру́бному зву́ку, и гла́су глаго́лъ, его́же слы́шав­шiи от­реко́шася, да не при­­ложи́т­ся и́мъ сло́во,
 • не терпя́ху бо повелѣва́ющаго: а́ще и звѣ́рь при­­ко́снет­ся горѣ́, ка́менiемъ побiе́нъ бу́детъ:
 • и та́ко стра́шно бѣ́ ви́димое, Моисе́й рече́: при­­стра́­шенъ е́смь и тре́петенъ.
 • Но при­­ступи́сте къ Сiо́нстѣй горѣ́ и ко гра́ду Бо́га жива́го, Иерусали́му небе́сному и тма́мъ а́нгеловъ,
 • торже­ст­ву́ и це́ркви перворо́дныхъ на небесѣ́хъ напи́сан­ныхъ, и судiи́ всѣ́хъ Бо́гу и духо́мъ пра́ведникъ соверше́н­ныхъ,
 • и къ хода́таю завѣ́та но́ваго Иису́су и кро́ви кропле́нiя, лу́чше глаго́лющей, не́жели А́велева.
 • [Зач. 333А.] Блюди́те [же], да не от­рече́теся глаго́лющаго. А́ще бо не избѣжа́ша они́ от­ре́кшiися проро́че­ст­ву­ю­щаго на земли́, мно́жае па́че мы́ от­рица́ющiися небе́снаго,
 • его́же гла́съ зе́млю тогда́ поколеба́, ны́нѣ же обѣтова́, глаго́ля: еще́ еди́ною а́зъ потрясу́ не то́кмо земле́ю, но и не́бомъ.
 • А е́же еще́ еди́ною, сказу́етъ коле́блемыхъ преложе́нiе, а́ки сотворе́н­ныхъ, да пребу́дутъ, я́же су́ть неподви́жимая.
 • [Зач. 333Б.] Тѣ́мже ца́р­ст­во непоколеби́мо прiе́млюще, да и́мамы благода́ть, е́юже слу́жимъ благо­уго́дно Бо́гу съ благоговѣ́нiемъ и стра́хомъ,
 • и́бо Бо́гъ на́шъ о́гнь пояда́яй [е́сть].
 • Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом.
 • В ней свидетельствованы древние.
 • Верою познаём, что веки устроены словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое.
 • Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин; ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его; ею он и по смерти говорит еще.
 • Верою Енох переселен был так, что не видел смерти; и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу.
 • А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает.
 • Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего; ею осудил он (весь) мир, и сделался наследником праведности по вере.
 • [Зач. 327.] Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет.
 • [Зач. 328.] Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования;
 • ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог.
 • Верою и сама Сарра (будучи неплодна) получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен Обещавший.
 • И потому от одного, и притом омертвелого, родилось так много, как много звезд на небе и как бесчислен песок на берегу морском.
 • Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле;
 • ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечества.
 • И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться;
 • но они стремились к лучшему, то есть к небесному; посему и Бог не стыдится их, называя Себя их Богом: ибо Он приготовил им город.
 • [Зач. 329А.] Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака и, имея обетование, принес единородного,
 • о котором было сказано: в Исааке наречется тебе семя.
 • Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование.
 • Верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава.
 • Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился на верх жезла своего.
 • Верою Иосиф, при кончине, напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих.
 • Верою Моисей по рождении три месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления.
 • [Зач. 329Б.] Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой,
 • и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение,
 • и поношение Христово почел бо́льшим для себя богатством, нежели Египетские сокровища; ибо он взирал на воздаяние.
 • Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя Невидимого, был тверд.
 • Верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их.
 • Верою перешли они Чермное море, как по суше, – на что покусившись, Египтяне потонули.
 • Верою пали стены Иерихонские, по семидневном обхождении.
 • Верою Раав блудница, с миром приняв соглядатаев (и проводив их другим путем), не погибла с неверными.
 • И что еще скажу? Недостанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иеффае, о Давиде, Самуиле и (других) пророках,
 • [Зач. 330.] которые верою побеждали царства, творили правду, получали обетования, заграждали уста львов,
 • угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих;
 • жены получали умерших своих воскресшими; иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение;
 • другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу,
 • были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в ми́лотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления;
 • те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли.
 • И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного,
 • потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства.
 • [Зач. 331А.] Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще,
 • взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия.
 • Помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими.
 • Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха,
 • и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам: сын мой! не пренебрегай наказания Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя.
 • [Зач. 331Б.] Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает.
 • Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец?
 • Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны.
 • Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить?
 • Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней; а Сей – для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его.
 • Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью; но после наученным через него доставляет мирный плод праведности.
 • Итак укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени
 • и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось.
 • [Зач. 332.] Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа.
 • Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией; чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие;
 • чтобы не было между вами какого блудника, или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снедь отказался от своего первородства.
 • Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен; не мог переменить мыслей отца, хотя и просил о том со слезами.
 • Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре,
 • не к трубному звуку и гласу глаголов, который слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слово,
 • ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было: если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями (или поражен стрелою);
 • и столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал: «я в страхе и трепете».
 • Но вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога живаго, к небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов,
 • к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к Судии всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства,
 • и к Ходатаю нового завета Иисусу, и к Крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева.
 • [Зач. 333А.] Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушав глаголавшего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от Глаголющего с небес,
 • Которого глас тогда поколебал землю, и Который ныне дал такое обещание: еще раз поколеблю не только землю, но и небо.
 • Слова: «еще раз» означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы пребыло непоколебимое.
 • [Зач. 333Б.] Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которою будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом,
 • потому что Бог наш есть огнь поядающий.