Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Апостола Павла послание к евреям

 
 • [Зач. 331А.] Тѣ́мже у́бо и мы́, толи́къ иму́ще облежа́щь на́съ о́блакъ свидѣ́телей, го́рдость вся́ку {бре́мя вся́ко} от­ло́жше и удо́бь обстоя́телный грѣ́хъ, терпѣ́нiемъ да тече́мъ на предлежа́щiй на́мъ по́двигъ,
 • взира́юще на нача́лника вѣ́ры и соверши́теля Иису́са, и́же вмѣ́сто предлежа́щiя ему́ ра́дости претерпѣ́ кре́стъ, о срамотѣ́ неради́въ, одесну́ю же престо́ла Бо́жiя сѣ́де.
 • Помы́слите у́бо таково́е пострада́в­шаго от­ грѣ́шникъ на себе́ прекосло́вiе, да не стужа́ете, душа́ми сво­и́ми ослабля́еми.
 • Не у́ до кро́ве ста́сте, проти́ву грѣха́ подвиза́ющеся,
 • и забы́сте утѣше́нiе, е́же ва́мъ я́ко сыно́мъ глаго́летъ: сы́не мо́й, не пренемога́й наказа́нiемъ Госпо́днимъ, ниже́ ослабѣ́й, от­ него́ облича́емь.
 • [Зач. 331Б.] Его́же бо лю́битъ Госпо́дь, наказу́етъ: бiе́тъ же вся́каго сы́на, его́же прiе́млетъ.
 • А́ще наказа́нiе терпите́, я́коже сыново́мъ обрѣта́ет­ся ва́мъ Бо́гъ. Кото́рый бо е́сть сы́нъ, его́же не наказу́етъ оте́цъ?
 • А́ще же безъ наказа́нiя есте́, ему́же при­­ча́стницы бы́ша вси́, у́бо прелюбо­дѣ́йчищи есте́, а не сы́нове.
 • Къ си́мъ, пло́ти на́­шей отцы́ имѣ́хомъ наказа́тели, и срамля́хомся: не мно́го ли па́че повине́мся Отцу́ духово́мъ, и жи́ви бу́демъ?
 • Они́ бо въ ма́ло дні́й, я́коже го́дѣ и́мъ бѣ́, нака́зоваху на́съ: а се́й на по́льзу, да при­­части́мся святы́ни его́.
 • Вся́кое бо наказа́нiе въ настоя́щее вре́мя не мни́т­ся ра́дость бы́ти, но печа́ль: послѣди́ же пло́дъ ми́ренъ науче́нымъ тѣ́мъ воз­дае́тъ пра́вды.
 • Тѣ́мже осла́блен­ныя ру́ки и осла́блен­ная колѣ́на испра́вите
 • и стези́ пра́вы сотвори́те нога́ми ва́шими, да не хро́мое соврати́т­ся, но па́че да исцѣлѣ́етъ.
 • [Зач. 332.] Ми́ръ имѣ́йте и святы́ню со всѣ́ми, и́хже кромѣ́ никто́же у́зритъ Го́спода:
 • смотря́юще, да не кто́ лиши́т­ся благода́ти Бо́жiя: да не кі́й ко́рень го́рести, вы́спрь прозяба́яй, па́кость сотвори́тъ, и тѣ́мъ оскверня́т­ся мно́зи:
 • да не кто́ блудодѣ́й, или́ скверни́тель, я́коже Иса́въ, и́же за я́дь еди́ну от­да́лъ е́сть перворо́д­ст­во свое́.
 • Вѣ́сте бо, я́ко и пото́мъ похотѣ́въ наслѣ́довати благослове́нiе, от­ве́рженъ бы́сть: покая́нiя бо мѣ́ста не обрѣ́те, а́ще и со слеза́ми по­иска́лъ его́.
 • Не при­­ступи́сте бо къ горѣ́ осяза́емѣй и разгорѣ́в­шемуся огню́, и о́блаку и сумра́ку, и бу́рѣ
 • и тру́бному зву́ку, и гла́су глаго́лъ, его́же слы́шав­шiи от­реко́шася, да не при­­ложи́т­ся и́мъ сло́во,
 • не терпя́ху бо повелѣва́ющаго: а́ще и звѣ́рь при­­ко́снет­ся горѣ́, ка́менiемъ побiе́нъ бу́детъ:
 • и та́ко стра́шно бѣ́ ви́димое, Моисе́й рече́: при­­стра́­шенъ е́смь и тре́петенъ.
 • Но при­­ступи́сте къ Сiо́нстѣй горѣ́ и ко гра́ду Бо́га жива́го, Иерусали́му небе́сному и тма́мъ а́нгеловъ,
 • торже­ст­ву́ и це́ркви перворо́дныхъ на небесѣ́хъ напи́сан­ныхъ, и судiи́ всѣ́хъ Бо́гу и духо́мъ пра́ведникъ соверше́н­ныхъ,
 • и къ хода́таю завѣ́та но́ваго Иису́су и кро́ви кропле́нiя, лу́чше глаго́лющей, не́жели А́велева.
 • [Зач. 333А.] Блюди́те [же], да не от­рече́теся глаго́лющаго. А́ще бо не избѣжа́ша они́ от­ре́кшiися проро́че­ст­ву­ю­щаго на земли́, мно́жае па́че мы́ от­рица́ющiися небе́снаго,
 • его́же гла́съ зе́млю тогда́ поколеба́, ны́нѣ же обѣтова́, глаго́ля: еще́ еди́ною а́зъ потрясу́ не то́кмо земле́ю, но и не́бомъ.
 • А е́же еще́ еди́ною, сказу́етъ коле́блемыхъ преложе́нiе, а́ки сотворе́н­ныхъ, да пребу́дутъ, я́же су́ть неподви́жимая.
 • [Зач. 333Б.] Тѣ́мже ца́р­ст­во непоколеби́мо прiе́млюще, да и́мамы благода́ть, е́юже слу́жимъ благо­уго́дно Бо́гу съ благоговѣ́нiемъ и стра́хомъ,
 • и́бо Бо́гъ на́шъ о́гнь пояда́яй [е́сть].
 • Братолю́бiе да пребыва́етъ:
 • стран­нолю́бiя не забыва́йте, тѣ́мъ бо не вѣ́дяще нѣ́цыи стран­нопрiя́ша а́нгелы.
 • Помина́йте ю́зники, а́ки съ ни́ми свя́зани: озлобля́емыя, а́ки и са́ми су́ще въ тѣ́лѣ.
 • Честна́ жени́тва во всѣ́хъ и ло́же нескве́рно: блуднико́мъ же и прелюбо­дѣ́емъ су́дитъ Бо́гъ.
 • Не сребролю́бцы нра́вомъ, дово́лни су́щими. То́й бо рече́: не и́мамъ тебе́ оста́вити, ниже́ и́мамъ от­ тебе́ от­ступи́ти:
 • я́ко дерза́ющымъ на́мъ глаго́лати: Госпо́дь мнѣ́ помо́щникъ, и не убою́ся: что́ сотвори́тъ мнѣ́ человѣ́къ?
 • [Зач. 334.] Помина́йте наста́вники ва́шя, и́же глаго́лаша ва́мъ сло́во Бо́жiе: и́хже взира́юще на сконча́нiе жи́тел­ст­ва, подража́йте вѣ́рѣ [и́хъ].
 • Иису́съ Христо́съ вчера́ и дне́сь то́йже, и во вѣ́ки.
 • Въ науче́нiя стра́н­на и разли́чна не при­­лага́йтеся: добро́ бо благода́тiю утвержда́ти сердца́, [а] не бра́шны, от­ ни́хже не прiя́ша по́льзы ходи́в­шiи въ ни́хъ.
 • И́мамы [же] олта́рь, от­ него́же не и́мутъ вла́сти я́сти служа́щiи сѣ́ни.
 • И́хже бо кро́вь живо́тныхъ вно́сит­ся во свята́я за грѣхи́ первосвяще́н­никомъ, си́хъ тѣлеса́ сжига́ют­ся внѣ́ ста́на:
 • тѣ́мже Иису́съ, да освяти́тъ лю́ди сво­е́ю кро́вiю, внѣ́ вра́тъ пострада́ти изво́лилъ.
 • Тѣ́мже у́бо да исхо́димъ къ нему́ внѣ́ ста́на, поноше́нiе его́ нося́ще:
 • не и́мамы бо здѣ́ пребыва́ющаго гра́да, но гряду́щаго взыску́емъ.
 • Тѣ́мъ у́бо при­­но́симъ же́ртву хвале́нiя вы́ну Бо́гу, си́рѣчь пло́дъ усте́нъ исповѣ́да­ю­щихся и́мени его́.
 • Благотворе́нiя же и обще́нiя не забыва́йте: таковы́ми бо же́ртвами благо­угожда́ет­ся Бо́гъ.
 • [Зач. 335.] Повину́йтеся наста́вникомъ ва́шымъ и покаря́йтеся: ті́и бо бдя́тъ о душа́хъ ва́шихъ, я́ко сло́во воз­да́ти хотя́ще: да съ ра́достiю сiе́ творя́тъ, а не воз­дыха́юще, нѣ́сть бо поле́зно ва́мъ сiе́.
 • Моли́теся о на́съ: упова́емъ бо, я́ко добру́ со́вѣсть и́мамы, во всѣ́хъ до́брѣ хотя́ще жи́ти.
 • Ли́шше же молю́, сiе́ твори́те, да вско́рѣ устро́юся ва́мъ {воз­вращу́ся къ ва́мъ}.
 • Бо́гъ же ми́ра, воз­веды́й изъ ме́ртвыхъ па́стыря овца́мъ вели́каго кро́вiю завѣ́та вѣ́чнаго, Го́спода на́­шего Иису́са Христа́,
 • да соверши́тъ вы́ во вся́цѣмъ дѣ́лѣ бла́зѣ, сотвори́ти во́лю его́, творя́ въ ва́съ благо­уго́дное предъ ни́мъ Иису́съ Христо́мъ: ему́же сла́ва во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.
 • Молю́ же вы́, бра́тiе, прiими́те сло́во утѣше́нiя: и́бо вма́лѣ написа́въ посла́хъ ва́мъ.
 • Зна́йте бра́та на́­шего от­пуще́на тимоѳе́а, съ ни́мже, а́ще скорѣ́е прiи́детъ, узрю́ ва́съ.
 • Цѣлу́йте вся́ наста́вники ва́шя и вся́ святы́я. Цѣлу́ютъ вы́ и́же от­ италі́и су́щiи.
 • Благода́ть со всѣ́ми ва́ми. Ами́нь.
  Коне́цъ посла́нiю е́же ко Евре́емъ: и́мать въ себѣ́ гла́въ 13, зача́лъ же церко́вныхъ 33.
 • [Зач. 331А.] Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще,
 • взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия.
 • Помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими.
 • Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха,
 • и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам: сын мой! не пренебрегай наказания Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя.
 • [Зач. 331Б.] Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает.
 • Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец?
 • Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны.
 • Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить?
 • Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней; а Сей – для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его.
 • Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью; но после наученным через него доставляет мирный плод праведности.
 • Итак укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени
 • и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось.
 • [Зач. 332.] Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа.
 • Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией; чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие;
 • чтобы не было между вами какого блудника, или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снедь отказался от своего первородства.
 • Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен; не мог переменить мыслей отца, хотя и просил о том со слезами.
 • Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре,
 • не к трубному звуку и гласу глаголов, который слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слово,
 • ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было: если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями (или поражен стрелою);
 • и столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал: «я в страхе и трепете».
 • Но вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога живаго, к небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов,
 • к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к Судии всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства,
 • и к Ходатаю нового завета Иисусу, и к Крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева.
 • [Зач. 333А.] Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушав глаголавшего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от Глаголющего с небес,
 • Которого глас тогда поколебал землю, и Который ныне дал такое обещание: еще раз поколеблю не только землю, но и небо.
 • Слова: «еще раз» означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы пребыло непоколебимое.
 • [Зач. 333Б.] Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которою будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом,
 • потому что Бог наш есть огнь поядающий.
 • Братолюбие между вами да пребывает.
 • Страннолюбия не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство Ангелам.
 • Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле.
 • Брак у всех да будет честен и ложе непорочно; блудников же и прелюбодеев судит Бог.
 • Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо Сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя,
 • так что мы смело говорим: Господь мне помощник, и не убоюсь: что сделает мне человек?
 • [Зач. 334.] Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их.
 • Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же.
 • Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь; ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими.
 • Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии.
 • Так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященником во святилище, сжигаются вне стана, –
 • то и Иисус, дабы освятить людей Кровию Своею, пострадал вне врат.
 • Итак выйдем к Нему за стан, нося Его поругание;
 • ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего.
 • Итак будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его.
 • Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу.
 • [Зач. 335.] Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет; чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас неполезно.
 • Молитесь о нас; ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно.
 • Особенно же прошу делать это, дабы я скорее возвращен был вам.
 • Бог же мира, воздвигший из мертвых Пастыря овец великого Кровию завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа,
 • да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков! Аминь.
 • Прошу вас, братия, примите сие слово увещания; я же не много и написал вам.
 • Знайте, что брат наш Тимофей освобожден, и я вместе с ним, если он скоро придет, увижу вас.
 • Приветствуйте всех наставников ваших и всех святых. Приветствуют вас Италийские.
 • Благодать со всеми вами. Аминь.