Скрыть
12:7
12:8
12:11
12:13
Глава 13 
13:1
13:3
13:19
13:22
13:23
13:24
13:25
Церковнославянский (рус)
[Зач. 331А.] Тѣ́мже у́бо и мы́, толи́къ иму́ще облежа́щь на́съ о́блакъ свидѣ́телей, го́рдость вся́ку {бре́мя вся́ко} от­ло́жше и удо́бь обстоя́телный грѣ́хъ, терпѣ́нiемъ да тече́мъ на предлежа́щiй на́мъ по́двигъ,
взира́юще на нача́лника вѣ́ры и соверши́теля Иису́са, И́же вмѣ́сто предлежа́щiя Ему́ ра́дости претерпѣ́ кре́стъ, о срамотѣ́ неради́въ, одесну́ю же престо́ла Бо́жiя сѣ́де.
Помы́слите у́бо таково́е Пострада́в­шаго от­ грѣ́шникъ на Себе́ прекосло́вiе, да не стужа́ете, душа́ми сво­и́ми ослабля́еми.
Не у́ до кро́ве ста́сте, проти́ву грѣха́ подвиза́ющеся,
и забы́сте утѣше́нiе, е́же ва́мъ я́ко сыно́мъ глаго́летъ: сы́не мо́й, не пренемога́й наказа́нiемъ Госпо́днимъ, ниже́ ослабѣ́й, от­ Него́ облича́емь.
[Зач. 331Б.] Его́же бо лю́битъ Госпо́дь, наказу́етъ: бiе́тъ же вся́каго сы́на, его́же прiе́млетъ.
А́ще наказа́нiе терпите́, я́коже сыново́мъ обрѣта́ет­ся ва́мъ Бо́гъ. Кото́рый бо е́сть сы́нъ, его́же не наказу́етъ оте́цъ?
А́ще же безъ наказа́нiя есте́, ему́же при­­ча́стницы бы́ша вси́, у́бо прелюбо­дѣ́йчищи есте́, а не сы́нове.
Къ си́мъ, пло́ти на́­шей отцы́ имѣ́хомъ наказа́тели, и срамля́хомся: не мно́го ли па́че повине́мся Отцу́ духово́мъ, и жи́ви бу́демъ?
Они́ бо въ ма́ло дні́й, я́коже го́дѣ и́мъ бѣ́, нака́зоваху на́съ: а Се́й на по́льзу, да при­­части́мся святы́ни Его́.
Вся́кое бо наказа́нiе въ настоя́щее вре́мя не мни́т­ся ра́дость бы́ти, но печа́ль: послѣди́ же пло́дъ ми́ренъ науче́нымъ тѣ́мъ воз­дае́тъ пра́вды.
Тѣ́мже осла́блен­ныя ру́ки и осла́блен­ная колѣ́на испра́вите
и стези́ пра́вы сотвори́те нога́ми ва́шими, да не хро́мое соврати́т­ся, но па́че да исцѣлѣ́етъ.
[Зач. 332.] Ми́ръ имѣ́йте и святы́ню со всѣ́ми, и́хже кромѣ́ никто́же у́зритъ Го́спода:
смотря́юще, да не кто́ лиши́т­ся благода́ти Бо́жiя: да не кі́й ко́рень го́рести, вы́спрь прозяба́яй, па́кость сотвори́тъ, и тѣ́мъ оскверня́т­ся мно́зи:
да не кто́ блудодѣ́й, или́ скверни́тель, я́коже Иса́въ, и́же за я́дь еди́ну от­да́лъ е́сть перворо́д­ст­во свое́.
Вѣ́сте бо, я́ко и пото́мъ похотѣ́въ наслѣ́довати благослове́нiе, от­ве́рженъ бы́сть: покая́нiя бо мѣ́ста не обрѣ́те, а́ще и со слеза́ми по­иска́лъ его́.
Не при­­ступи́сте бо къ горѣ́ осяза́емѣй и разгорѣ́в­шемуся огню́, и о́блаку и сумра́ку, и бу́рѣ
и тру́бному зву́ку, и гла́су глаго́лъ, его́же слы́шав­шiи от­реко́шася, да не при­­ложи́т­ся и́мъ сло́во,
не терпя́ху бо повелѣва́ющаго: а́ще и звѣ́рь при­­ко́снет­ся горѣ́, ка́менiемъ побiе́нъ бу́детъ:
и та́ко стра́шно бѣ́ ви́димое, Моисе́й рече́: при­­стра́­шенъ е́смь и тре́петенъ.
Но при­­ступи́сте къ Сiо́нстѣй горѣ́ и ко гра́ду Бо́га жива́го, Иерусали́му небе́сному и тма́мъ А́нгеловъ,
торже­ст­ву́ и це́ркви перворо́дныхъ на небесѣ́хъ напи́сан­ныхъ, и Судiи́ всѣ́хъ Бо́гу и духо́мъ пра́ведникъ соверше́н­ныхъ,
и къ Хода́таю завѣ́та но́ваго Иису́су и Кро́ви кропле́нiя, лу́чше глаго́лющей, не́жели А́велева.
[Зач. 333А.] Блюди́те [же], да не от­рече́теся Глаго́лющаго. А́ще бо не избѣжа́ша они́ от­ре́кшiися проро́че­ст­ву­ю­щаго на земли́, мно́жае па́че мы́ от­рица́ющiися небе́снаго,
Его́же гла́съ зе́млю тогда́ поколеба́, ны́нѣ же обѣтова́, глаго́ля: еще́ еди́ною А́зъ потрясу́ не то́кмо земле́ю, но и не́бомъ.
А е́же еще́ еди́ною, сказу́етъ коле́блемыхъ преложе́нiе, а́ки сотворе́н­ныхъ, да пребу́дутъ, я́же су́ть неподви́жимая.
[Зач. 333Б.] Тѣ́мже ца́р­ст­во непоколеби́мо прiе́млюще, да и́мамы благода́ть, е́юже слу́жимъ благо­уго́дно Бо́гу съ благоговѣ́нiемъ и стра́хомъ,
и́бо Бо́гъ на́шъ о́гнь пояда́яй [е́сть].
Братолю́бiе да пребыва́етъ:
стран­нолю́бiя не забыва́йте, тѣ́мъ бо не вѣ́дяще нѣ́цыи стран­нопрiя́ша А́нгелы.
Помина́йте ю́зники, а́ки съ ни́ми свя́зани: озлобля́емыя, а́ки и са́ми су́ще въ тѣ́лѣ.
Честна́ жени́тва во всѣ́хъ и ло́же нескве́рно: блуднико́мъ же и прелюбо­дѣ́емъ су́дитъ Бо́гъ.
Не сребролю́бцы нра́вомъ, дово́лни су́щими. То́й бо рече́: не и́мамъ тебе́ оста́вити, ниже́ и́мамъ от­ тебе́ от­ступи́ти:
я́ко дерза́ющымъ на́мъ глаго́лати: Госпо́дь мнѣ́ помо́щникъ, и не убою́ся: что́ сотвори́тъ мнѣ́ человѣ́къ?
[Зач. 334.] Помина́йте наста́вники ва́шя, и́же глаго́лаша ва́мъ сло́во Бо́жiе: и́хже взира́юще на сконча́нiе жи́тел­ст­ва, подража́йте вѣ́рѣ [и́хъ].
Иису́съ Христо́съ вчера́ и дне́сь То́йже, и во вѣ́ки.
Въ науче́нiя стра́н­на и разли́чна не при­­лага́йтеся: добро́ бо благода́тiю утвержда́ти сердца́, [а] не бра́шны, от­ ни́хже не прiя́ша по́льзы ходи́в­шiи въ ни́хъ.
И́мамы [же] олта́рь, от­ него́же не и́мутъ вла́сти я́сти служа́щiи сѣ́ни.
И́хже бо кро́вь живо́тныхъ вно́сит­ся во свята́я за грѣхи́ первосвяще́н­никомъ, си́хъ тѣлеса́ сжига́ют­ся внѣ́ ста́на:
тѣ́мже Иису́съ, да освяти́тъ лю́ди Сво­е́ю Кро́вiю, внѣ́ вра́тъ пострада́ти изво́лилъ.
Тѣ́мже у́бо да исхо́димъ къ Нему́ внѣ́ ста́на, поноше́нiе Его́ нося́ще:
не и́мамы бо здѣ́ пребыва́ющаго гра́да, но гряду́щаго взыску́емъ.
Тѣ́мъ у́бо при­­но́симъ же́ртву хвале́нiя вы́ну Бо́гу, си́рѣчь пло́дъ усте́нъ исповѣ́да­ю­щихся и́мени Его́.
Благотворе́нiя же и обще́нiя не забыва́йте: таковы́ми бо же́ртвами благо­угожда́ет­ся Бо́гъ.
[Зач. 335.] Повину́йтеся наста́вникомъ ва́шымъ и покаря́йтеся: ті́и бо бдя́тъ о душа́хъ ва́шихъ, я́ко сло́во воз­да́ти хотя́ще: да съ ра́достiю сiе́ творя́тъ, а не воз­дыха́юще, нѣ́сть бо поле́зно ва́мъ сiе́.
Моли́теся о на́съ: упова́емъ бо, я́ко добру́ со́вѣсть и́мамы, во всѣ́хъ до́брѣ хотя́ще жи́ти.
Ли́шше же молю́, сiе́ твори́те, да вско́рѣ устро́юся ва́мъ {воз­вращу́ся къ ва́мъ}.
Бо́гъ же ми́ра, воз­веды́й изъ ме́ртвыхъ Па́стыря овца́мъ вели́каго Кро́вiю завѣ́та вѣ́чнаго, Го́спода на́­шего Иису́са Христа́,
да соверши́тъ вы́ во вся́цѣмъ дѣ́лѣ бла́зѣ, сотвори́ти во́лю Его́, творя́ въ ва́съ благо­уго́дное предъ Ни́мъ Иису́съ Христо́мъ: Ему́же сла́ва во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.
Молю́ же вы́, бра́тiе, прiими́те сло́во утѣше́нiя: и́бо вма́лѣ написа́въ посла́хъ ва́мъ.
Зна́йте бра́та на́­шего от­пуще́на Тимоѳе́а, съ ни́мже, а́ще скорѣ́е прiи́детъ, узрю́ ва́съ.
Цѣлу́йте вся́ наста́вники ва́шя и вся́ святы́я. Цѣлу́ютъ вы́ и́же от­ Италі́и су́щiи.
Благода́ть со всѣ́ми ва́ми. Ами́нь.

Коне́цъ посла́нiю е́же ко Евре́емъ: и́мать въ себѣ́ гла́въ 13, зача́лъ же церко́вныхъ 33.
1 Имея такое облако свидетелей, будем проходить поприще, взирая на Иисуса, претерпевшего крест. 4 «Не пренебрегай наказания Господня». Увещание, чтобы укреплять слабых. 18 Большее благоговение прилежит Христову завету, чем Моисееву; «Бог наш есть огонь поядающий».
[Зач. 331А.] Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще,
взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия.
Помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими.
Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха,
и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам: сын мой! не пренебрегай наказания Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя.
[Зач. 331Б.] Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает.
Слово «наказывает» (παιδεύει) следует понимать и в широком смысле, как «вразумляет», «направляет верным путём».
Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец?
Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны.
Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить?
Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней; а Сей – для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его.
Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью; но после наученным через него доставляет мирный плод праведности.
Итак укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени
и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось.
[Зач. 332.] Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа.
Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией; чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие;
чтобы не было между вами какого блудника, или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снедь отказался от своего первородства.
Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен; не мог переменить мыслей отца, хотя и просил о том со слезами.
Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре,
не к трубному звуку и гласу глаголов, который слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слово,
ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было: если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями (или поражен стрелою);
и столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал: «я в страхе и трепете».
Но вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога живаго, к небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов,
к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к Судии всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства,
и к Ходатаю нового завета Иисусу, и к Крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева.
[Зач. 333А.] Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушав глаголавшего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от Глаголющего с небес,
Которого глас тогда поколебал землю, и Который ныне дал такое обещание: еще раз поколеблю не только землю, но и небо.
Слова: «еще раз» означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы пребыло непоколебимое.
[Зач. 333Б.] Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которою будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом,
потому что Бог наш есть огнь поядающий.
1 Советы верующим о их поведении. 7 «Учениями... чуждыми не увлекайтесь». 17 Увещания. 20 Молитва, чтобы Бог усовершил их «во всяком добром деле». 22 Приветствия.
Братолюбие между вами да пребывает.
Страннолюбия не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство Ангелам.
Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле.
Брак у всех да будет честен и ложе непорочно; блудников же и прелюбодеев судит Бог.
Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо Сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя,
так что мы смело говорим: Господь мне помощник, и не убоюсь: что сделает мне человек?
[Зач. 334.] Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их.
Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же.
Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь; ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими.
Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии.
Так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященником во святилище, сжигаются вне стана, –
то и Иисус, дабы освятить людей Кровию Своею, пострадал вне врат.
Итак выйдем к Нему за стан, нося Его поругание;
ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего.
Итак будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его.
Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу.
[Зач. 335.] Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет; чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас неполезно.
Молитесь о нас; ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно.
Особенно же прошу делать это, дабы я скорее возвращен был вам.
Бог же мира, воздвигший из мертвых Пастыря овец великого Кровию завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа,
да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков! Аминь.
Прошу вас, братия, примите сие слово увещания; я же не много и написал вам.
Знайте, что брат наш Тимофей освобожден, и я вместе с ним, если он скоро придет, увижу вас.
Приветствуйте всех наставников ваших и всех святых. Приветствуют вас Италийские.
Благодать со всеми вами. Аминь.
Копировать ссылку Копировать текст Добавить в избранное Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible