Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Апостола Павла послание к евреям

 
 • [Зач. 331А.] Тѣ́мже у́бо и мы́, толи́къ иму́ще облежа́щь на́съ о́блакъ свидѣ́телей, го́рдость вся́ку {бре́мя вся́ко} от­ло́жше и удо́бь обстоя́телный грѣ́хъ, терпѣ́нiемъ да тече́мъ на предлежа́щiй на́мъ по́двигъ,
 • взира́юще на нача́лника вѣ́ры и соверши́теля Иису́са, и́же вмѣ́сто предлежа́щiя ему́ ра́дости претерпѣ́ кре́стъ, о срамотѣ́ неради́въ, одесну́ю же престо́ла Бо́жiя сѣ́де.
 • Помы́слите у́бо таково́е пострада́в­шаго от­ грѣ́шникъ на себе́ прекосло́вiе, да не стужа́ете, душа́ми сво­и́ми ослабля́еми.
 • Не у́ до кро́ве ста́сте, проти́ву грѣха́ подвиза́ющеся,
 • и забы́сте утѣше́нiе, е́же ва́мъ я́ко сыно́мъ глаго́летъ: сы́не мо́й, не пренемога́й наказа́нiемъ Госпо́днимъ, ниже́ ослабѣ́й, от­ него́ облича́емь.
 • [Зач. 331Б.] Его́же бо лю́битъ Госпо́дь, наказу́етъ: бiе́тъ же вся́каго сы́на, его́же прiе́млетъ.
 • А́ще наказа́нiе терпите́, я́коже сыново́мъ обрѣта́ет­ся ва́мъ Бо́гъ. Кото́рый бо е́сть сы́нъ, его́же не наказу́етъ оте́цъ?
 • А́ще же безъ наказа́нiя есте́, ему́же при­­ча́стницы бы́ша вси́, у́бо прелюбо­дѣ́йчищи есте́, а не сы́нове.
 • Къ си́мъ, пло́ти на́­шей отцы́ имѣ́хомъ наказа́тели, и срамля́хомся: не мно́го ли па́че повине́мся Отцу́ духово́мъ, и жи́ви бу́демъ?
 • Они́ бо въ ма́ло дні́й, я́коже го́дѣ и́мъ бѣ́, нака́зоваху на́съ: а се́й на по́льзу, да при­­части́мся святы́ни его́.
 • Вся́кое бо наказа́нiе въ настоя́щее вре́мя не мни́т­ся ра́дость бы́ти, но печа́ль: послѣди́ же пло́дъ ми́ренъ науче́нымъ тѣ́мъ воз­дае́тъ пра́вды.
 • Тѣ́мже осла́блен­ныя ру́ки и осла́блен­ная колѣ́на испра́вите
 • и стези́ пра́вы сотвори́те нога́ми ва́шими, да не хро́мое соврати́т­ся, но па́че да исцѣлѣ́етъ.
 • [Зач. 332.] Ми́ръ имѣ́йте и святы́ню со всѣ́ми, и́хже кромѣ́ никто́же у́зритъ Го́спода:
 • смотря́юще, да не кто́ лиши́т­ся благода́ти Бо́жiя: да не кі́й ко́рень го́рести, вы́спрь прозяба́яй, па́кость сотвори́тъ, и тѣ́мъ оскверня́т­ся мно́зи:
 • да не кто́ блудодѣ́й, или́ скверни́тель, я́коже Иса́въ, и́же за я́дь еди́ну от­да́лъ е́сть перворо́д­ст­во свое́.
 • Вѣ́сте бо, я́ко и пото́мъ похотѣ́въ наслѣ́довати благослове́нiе, от­ве́рженъ бы́сть: покая́нiя бо мѣ́ста не обрѣ́те, а́ще и со слеза́ми по­иска́лъ его́.
 • Не при­­ступи́сте бо къ горѣ́ осяза́емѣй и разгорѣ́в­шемуся огню́, и о́блаку и сумра́ку, и бу́рѣ
 • и тру́бному зву́ку, и гла́су глаго́лъ, его́же слы́шав­шiи от­реко́шася, да не при­­ложи́т­ся и́мъ сло́во,
 • не терпя́ху бо повелѣва́ющаго: а́ще и звѣ́рь при­­ко́снет­ся горѣ́, ка́менiемъ побiе́нъ бу́детъ:
 • и та́ко стра́шно бѣ́ ви́димое, Моисе́й рече́: при­­стра́­шенъ е́смь и тре́петенъ.
 • Но при­­ступи́сте къ Сiо́нстѣй горѣ́ и ко гра́ду Бо́га жива́го, Иерусали́му небе́сному и тма́мъ а́нгеловъ,
 • торже­ст­ву́ и це́ркви перворо́дныхъ на небесѣ́хъ напи́сан­ныхъ, и судiи́ всѣ́хъ Бо́гу и духо́мъ пра́ведникъ соверше́н­ныхъ,
 • и къ хода́таю завѣ́та но́ваго Иису́су и кро́ви кропле́нiя, лу́чше глаго́лющей, не́жели А́велева.
 • [Зач. 333А.] Блюди́те [же], да не от­рече́теся глаго́лющаго. А́ще бо не избѣжа́ша они́ от­ре́кшiися проро́че­ст­ву­ю­щаго на земли́, мно́жае па́че мы́ от­рица́ющiися небе́снаго,
 • его́же гла́съ зе́млю тогда́ поколеба́, ны́нѣ же обѣтова́, глаго́ля: еще́ еди́ною а́зъ потрясу́ не то́кмо земле́ю, но и не́бомъ.
 • А е́же еще́ еди́ною, сказу́етъ коле́блемыхъ преложе́нiе, а́ки сотворе́н­ныхъ, да пребу́дутъ, я́же су́ть неподви́жимая.
 • [Зач. 333Б.] Тѣ́мже ца́р­ст­во непоколеби́мо прiе́млюще, да и́мамы благода́ть, е́юже слу́жимъ благо­уго́дно Бо́гу съ благоговѣ́нiемъ и стра́хомъ,
 • и́бо Бо́гъ на́шъ о́гнь пояда́яй [е́сть].
 • [Зач. 331А.] Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще,
 • взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия.
 • Помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими.
 • Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха,
 • и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам: сын мой! не пренебрегай наказания Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя.
 • [Зач. 331Б.] Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает.
 • Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец?
 • Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны.
 • Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить?
 • Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней; а Сей – для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его.
 • Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью; но после наученным через него доставляет мирный плод праведности.
 • Итак укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени
 • и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось.
 • [Зач. 332.] Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа.
 • Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией; чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие;
 • чтобы не было между вами какого блудника, или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снедь отказался от своего первородства.
 • Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен; не мог переменить мыслей отца, хотя и просил о том со слезами.
 • Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре,
 • не к трубному звуку и гласу глаголов, который слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слово,
 • ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было: если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями (или поражен стрелою);
 • и столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал: «я в страхе и трепете».
 • Но вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога живаго, к небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов,
 • к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к Судии всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства,
 • и к Ходатаю нового завета Иисусу, и к Крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева.
 • [Зач. 333А.] Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушав глаголавшего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от Глаголющего с небес,
 • Которого глас тогда поколебал землю, и Который ныне дал такое обещание: еще раз поколеблю не только землю, но и небо.
 • Слова: «еще раз» означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы пребыло непоколебимое.
 • [Зач. 333Б.] Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которою будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом,
 • потому что Бог наш есть огнь поядающий.
 • Бинобар ин мо низ, ки дар гирди худ чунин абри шоҳидонро дорем, ҳар бори гарон ва гуноҳро, ки моро фаро мегирад, аз худ дур андохта, майдони дар пеши мо бударо бо сабр давон-давон тай кунем
 • Ва ба Сарвар ва Комилкунандаи имони мо, яъне Исо, назар дўзем, ки Ў ба ҷои шодие ки Ўро дар пеш буд, ба хорӣ беэътиноӣ намуда, ба салиб тоб оварда ва ба ямини тахти Худо бинишаст.
 • Дар бораи Ў фикр кунем, ки аз дасти гуноҳкорон ба чунин хорӣ тоб овард, то ки шумо дар ҷонҳои худ хаста ва суст нашавед.
 • Дар талоши зидди гуноҳ шумо ҳанўз то ба дараҷаи рехтани хун муқобилият накардаед
 • Ва он насиҳатро, ки ба шумо, ҳамчун ба писарон гуфта шудааст, фаромўш крадед: ́Эй писарам! Ба ҷазои Худованд беэътиноӣ накун, ва ҳангоме ки Ў туро мазаммат намояд, маъюс нашав;
 • Зеро ки Худованд ҳар киро дўст дорад, ҷазо медиҳад; ҳар писари писандидаи Худро мезанад́.
 • Агар ба ҷазо тоб оваред, Худо ба шумо, чун бо писарони, рафтор мекунад. Зеро, оё писаре ҳаст, ки падараш ўро ҷазо надиҳад?
 • Аммо агар шумо бе ҷазо монед, ки он насибаи ҳама аст, пас шумо ҳаромзодагонед, на писарон.
 • Илова бар ин, барои мо, ки аз падарони ҷисмонӣ ҷазо ёфта, аз онҳо метарсем, оё лозим нест, ки ба Падари рўҳҳо хеле зиёдтар итоат намоем, то ки зист кунем?
 • Зеро ки онҳо моро ба салоҳдиди худашон барои айёми андак ҷазо медоданд, аммо Ў ин корро ба манфиати мо, то ки дар қудсияти Ў ширкат дошта бошем, анҷом медиҳад.
 • Ҳар ҷазо дар замони ҳозира ба назари кас на шодӣ, балки андўҳ менамояд; лекин оқибат ба онҳое ки ба воситаи он таълим ёфтаанд, самари осоиштаи адолатро меоварад.
 • Пас, дастҳои беқувват ва зонуҳои бемаҷолро қавӣ кунед
 • Ва барои пойҳои худ роҳҳои рост кушоед, то он чи мелангад, бероҳа нагардад, балки ба хубӣ шифо ёбад.
 • Осоиштагиро бо ҳама пеша кунед ва қудсиятро толиб бошед, ки бе он ҳеҷ кас Худовандро нахоҳад дид,
 • Ва бохабар бошед, ки мабодо касе аз файзи Худо маҳрум шавад; мабодо решаи талхе ба вуҷуд омада, осеб расонад, ва бисьёр касон аз он палид шаванд,
 • Мабодо зинокоре ё осие ёфт шавад, ки мисли Эсов барои як таом аз нахустзодагии худ даст кашад.
 • Зеро шумо медонед, ки баъд аз он ў, чун хост вориси баракат гардад, рад карда шуд: тафаккури падарро дигаргун карда натавонист, гарчанде ки дар ин хусус ашк рехта илтимос намуд.
 • Шумо наздик наомадаед ба кўҳе ки ламсшаванда ва оташафшон аст, ба торикӣ ва зулмот ва тунбод,
 • Ё ба овози карнай ва садои суханон, ки шунавандагонаш илтимос карданд, ки ба онҳо дигар сухане гуфта нашавад,
 • Зеро ба он тоб оварда натавонистанд, ки амр фармуда шуда буд: ́Агар ҳайвоне низ ба кўҳ бирасад, сангсор ё тирборон хоҳад шуд́.
 • Ва ин мунозира он қадар даҳшатангез буд, ки Мусо гуфт: ́Ман тарсону ларзон шудам́.
 • Балки шумо наздик омадаед ба кўҳи Сион ва ба шаҳри Худои Ҳай, ба Ерусалими осмонӣ ва беварҳои фариштагон,
 • Ва ба анҷумани пуртантана ва Калисои нахустзодагоне ки дар афлок навишта шудаанд, ва ба Худое ки Довари ҳама аст, ва ба арвоҳи одилоне ки ба камол расидаанд,
 • Ва ба Исо, ки Миёнарави аҳди ҷадид аст, ва ба Хуни пошиданӣ, ки назар ба хуни Ҳобил хубтар сухан мегўяд.
 • Бохабар бошед, ки шумо низ аз сухангў рў нагардонед. Зеро, агар онҳое ки бар замин ба сухангў гўш наандохтанд, аз ҷазо раҳо нашудаанд, пас алалхусус мо, агар аз Ў, ки аз осмон сухан мегўяд, рў гардонем, раҳо нахоҳем шуд.
 • Дар он вақт овози Ў заминро ба ларза андохта буд, ва Ў ҳоло чунин ваъда додааст: ́Боз як бори дигар на танҳо заминро, балки осмонро низ ба ларза хоҳам андохт́.
 • Ибораи́боз як бори дигар́ маънои онро дорад, ки чизҳое ки ба ларза меафтад, ҳамчун чизҳои офаридашуда, аз миён хоҳад рафт, то чизҳое ки ба ларза намеафтад, боқӣ монад.
 • Пас мо малакутеро, ки ба ларза намеафтад, қабул намуда, файзро маҳфуз хоҳем дошт ва бо он Худоро ба таври писандида бо таъзиму такрим ва тарс ибодат хоҳем кард,
 • Чунки Худои мо оташи фурўбаранда аст.

 • Зато, дакле, и ми имајући око себе толику гомилу сведока, да одбацимо свако бреме и грех који је за нас прионуо, и с трпљењем да трчимо у битку која нам је одређена,
 • Гледајући на Начелника вере и Свршитеља Исуса, који место одређене себи радости претрпе крст, не марећи за срамоту, и седе с десне стране престола Божијег.
 • Помислите, дакле, на Оног који је такво противљење против себе од грешника поднео, да не ослабе душе ваше и да вам не дотужи.
 • Јер још до крви не дођосте борећи се против греха,
 • И заборависте утеху коју вам говори, као синовима: Сине мој! Не пуштај у немар карања Господња, нити губи воље кад те Он покара;
 • Јер кога љуби Господ оног и кара; а бије сваког сина ког прима.
 • Ако трпите карање, као синовима показује вам се Бог: јер који је син ког отац не кара?
 • Ако ли сте без карања, у коме сви део добише, дакле сте копилад, а не синови.
 • Ако су нам дакле телесни очеви наши карачи, и бојимо их се, како да не слушамо Оца духова, да живимо?
 • Јер они за мало дана, како им угодно беше, караху нас; а Овај на корист, да добијемо део од Његове светиње.
 • Јер свако карање кад бива не чини се да је радост, него жалост; али после даће миран род правде онима који су научени њиме.
 • Зато ослабљене руке и ослабљена колена исправите,
 • И стазе поравните ногама својим, да не сврне шта је хромо, него још да се исцели.
 • Мир имајте и светињу са свима; без овог нико неће видети Господа.
 • Гледајте да ко не остане без благодати Божије: да не узрасте какав корен горчине, и не учини пакост, и тим да се многи не опогане.
 • Да не буде ко курвар или опогањен, као Исав, који је за једно јело дао првородство своје.
 • Јер знате да је и потом, кад хтеде да прими благослов, одбачен; јер покајање не нађе места, ако га и са сузама тражаше.
 • Јер не приступисте ка гори која се може опипати, и огњу разгорелом, облаку, и помрчини и олуји,
 • И трубном гласу, и гласу речи, ког се одрекоше они који чуше, да не чују више речи;
 • Јер не могаху да поднесу оно што се заповедаше: Ако се и звер дотакне до горе, биће камењем убијена.
 • И тако страшно беше оно што се виде да Мојсије рече: Уплашио сам се и дрхћем.
 • Него, приступисте к сионској гори, и ка граду Бога Живога, Јерусалиму небеском, и многим хиљадама анђела,
 • К сабору и цркви првородних који су написани на небесима, и Богу, судији свих, и духовима савршених праведника,
 • И к Исусу, Посреднику завета новог, и крви кропљења, која боље говори неголи Авељева.
 • Али гледајте да се не одрекнете Оног који говори; јер кад они не утекоше који се одрекоше оног који пророковаше на земљи, а камоли ми који се одричемо небеског,
 • Ког глас потресе онда земљу, а сад обећа говорећи; још једном ја ћу потрести не само земљу него и небо.
 • А што вели: још једном, показује да ће се укинути оно што се помиче, као створено, да остане оно што се не помиче.
 • Зато, примајући царство непоколебано, да имамо благодат којом служимо за угодност Богу, с поштовањем и са страхом.
 • Јер је Бог наш огањ који спаљује.