Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Апостола Павла послание к евреям

 
 • [Зач. 307.] Тѣ́мже, бра́тiе свята́я, зва́нiя небе́снаго при­­ча́стницы, разумѣ́йте посла́н­ника и святи́теля исповѣ́данiя на́­шего Иису́са Христа́,
 • вѣ́рна су́ща сотво́ршему его́, я́коже и Моисе́й во все́мъ дому́ его́.
 • Мно́жайшей бо сла́вѣ се́й па́че Моисе́а сподо́бися, ели́ко мно́жайшую че́сть и́мать па́че до́му сотвори́вый его́:
 • вся́къ бо до́мъ созида́ет­ся от­ нѣ́ко­его: а сотвори́вый вся́ческая Бо́гъ.
 • [Зач. 308.] И Моисе́й у́бо вѣ́ренъ бѣ́ во все́мъ дому́ его́, я́коже слуга́, во свидѣ́тел­ст­во глаго́латися имѣ́в­шымъ:
 • Христо́съ же я́коже Сы́нъ въ дому́ сво­е́мъ: его́же до́мъ мы́ есмы́, а́ще дерзнове́нiе и похвалу́ упова́нiя да́же до конца́ извѣ́стно удержи́мъ.
 • Тѣ́мже, я́коже глаго́летъ Ду́хъ святы́й, дне́сь, а́ще гла́съ его́ услы́шите,
 • не ожесточи́те серде́цъ ва́шихъ, я́коже въ прогнѣ́ванiи, во дни́ искуше́нiя въ пусты́ни,
 • идѣ́же искуси́ша мя́ отцы́ ва́ши, искуси́ша мя́ и ви́дѣша дѣла́ моя́ четы́редесять лѣ́тъ.
 • Сего́ ра́ди негодова́хъ ро́да того́ и рѣ́хъ: при́сно заблужда́ютъ се́рдцемъ, ті́и же не позна́ша путі́й мо­и́хъ:
 • я́ко кля́хся во гнѣ́вѣ мо­е́мъ, а́ще вни́дутъ въ поко́й мо́й.
 • [Зач. 309.] Блюди́те, бра́тiе, да не когда́ бу́детъ въ нѣ́ко­емъ от­ ва́съ се́рдце лука́во, [испо́лнено] невѣ́рiя, во е́же от­ступи́ти от­ Бо́га жи́ва.
 • Но утѣша́йте себе́ на вся́къ де́нь до́ндеже дне́сь нарица́ет­ся, да не ожесточи́т­ся нѣ́кто от­ ва́съ ле́стiю грѣхо́вною:
 • при­­ча́стницы бо бы́хомъ Христу́, а́ще то́чiю нача́токъ соста́ва да́же до конца́ извѣ́стенъ удержи́мъ:
 • внегда́ глаго́летъ: дне́сь, а́ще гла́съ его́ услы́шите, не ожесточи́те серде́цъ ва́шихъ, я́коже въ прогнѣ́ванiи.
 • Нѣ́цыи бо слы́шав­ше прогнѣ́ваша, но не вси́ изше́дшiи изъ Еги́пта съ Моисе́омъ.
 • Ко́ихъ же негодова́ четы́редесять лѣ́тъ? Не согрѣши́в­шихъ ли, и́хже ко́сти падо́ша въ пусты́ни?
 • Кото́рымъ же кля́л­ся не вни́ти въ поко́ище его́? Я́вѣ, я́ко проти́вльшымся.
 • И ви́димъ, я́ко не воз­мого́ша вни́ти за невѣ́р­ст­вiе.
 • Тѣ́мже оста́вльше нача́ла Христо́ва сло́во, на соверше́нiе да веде́мся, не па́ки основа́нiе покая́нiя полага́юще от­ ме́ртвыхъ дѣ́лъ, и вѣ́ры въ Бо́га,
 • креще́нiй уче́нiя, воз­ложе́нiя же ру́къ, воскресе́нiя же ме́ртвыхъ и суда́ вѣ́чнаго.
 • И сiе́ сотвори́мъ, а́ще Бо́гъ повели́тъ.
 • Невоз­мо́жно бо просвѣще́н­ныхъ еди́ною и вкуси́в­шихъ да́ра небе́снаго, и при­­ча́ст­никовъ бы́в­шихъ Ду́ха свята́го,
 • и до́браго вкуси́в­шихъ Бо́жiя глаго́ла и си́лы гряду́щаго вѣ́ка,
 • и от­па́дшихъ, па́ки обновля́ти въ покая́нiе, второ́е распина́ющихъ Сы́на Бо́жiя себѣ́ и облича́ющихъ.
 • Земля́ бо пи́в­шая сходя́щiй на ню́ мно́жицею до́ждь и ражда́ющая бы́лiя до́брая о́нымъ, и́миже и дѣ́лаема быва́етъ, прiе́млетъ благослове́нiе от­ Бо́га:
 • а износя́щая те́рнiя и волче́цъ непотре́бна е́сть и кля́твы бли́зъ, ея́же кончи́на въ пожже́нiе.
 • [Зач. 313.] Надѣ́емся же о ва́съ, воз­лю́блен­нiи, лу́чшихъ и при­­держа́щихся спасе́нiя, а́ще и та́ко глаго́лемъ.
 • Не оби́дливъ бо Бо́гъ, забы́ти дѣ́ла ва́­шего и труда́ любве́, ю́же показа́сте во и́мя его́, послужи́в­ше святы́мъ и служа́ще.
 • Жела́емъ же, да кі́йждо ва́съ явля́етъ то́жде тща́нiе ко извѣще́нiю упова́нiя да́же до конца́,
 • да не лѣни́ви бу́дете, но подража́теле наслѣ́д­ст­ву­ю­щихъ обѣтова́нiя вѣ́рою и долготерпѣ́нiемъ.
 • [Зач. 314.] Авраа́му бо обѣтова́я Бо́гъ, поне́же ни еди́нѣмъ имя́ше бо́лшимъ кля́тися, кля́т­ся собо́ю,
 • глаго́ля: во­и́стин­ну благословя́ благословлю́ тя и умножа́я умно́жу тя́.
 • И та́ко долготерпѣ́въ, получи́ обѣтова́нiе.
 • Человѣ́цы бо бо́лшимъ клену́т­ся, и вся́кому и́хъ прекосло́вiю кончи́на во извѣще́нiе кля́тва [е́сть].
 • Въ не́мже ли́шше хотя́ Бо́гъ показа́ти наслѣ́дникомъ обѣтова́нiя непрело́жное совѣ́та сво­его́, хода́тай­ст­вова кля́твою:
 • да двѣма́ ве́щьми непрело́жными, въ ни́хже невоз­мо́жно солга́ти Бо́гу, крѣ́пкое утѣше́нiе и́мамы при­­бѣ́гшiи я́тися за предлежа́щее упова́нiе,
 • е́же а́ки ко́тву и́мамы души́, тве́рду же и извѣ́стну, и входя́щую во вну́трен­нѣйшее завѣ́сы,
 • идѣ́же Предте́ча о на́съ вни́де Иису́съ, по чи́ну Мелхиседе́кову первосвяще́н­никъ бы́въ во вѣ́ки.
 • Братолю́бiе да пребыва́етъ:
 • стран­нолю́бiя не забыва́йте, тѣ́мъ бо не вѣ́дяще нѣ́цыи стран­нопрiя́ша а́нгелы.
 • Помина́йте ю́зники, а́ки съ ни́ми свя́зани: озлобля́емыя, а́ки и са́ми су́ще въ тѣ́лѣ.
 • Честна́ жени́тва во всѣ́хъ и ло́же нескве́рно: блуднико́мъ же и прелюбо­дѣ́емъ су́дитъ Бо́гъ.
 • Не сребролю́бцы нра́вомъ, дово́лни су́щими. То́й бо рече́: не и́мамъ тебе́ оста́вити, ниже́ и́мамъ от­ тебе́ от­ступи́ти:
 • я́ко дерза́ющымъ на́мъ глаго́лати: Госпо́дь мнѣ́ помо́щникъ, и не убою́ся: что́ сотвори́тъ мнѣ́ человѣ́къ?
 • [Зач. 334.] Помина́йте наста́вники ва́шя, и́же глаго́лаша ва́мъ сло́во Бо́жiе: и́хже взира́юще на сконча́нiе жи́тел­ст­ва, подража́йте вѣ́рѣ [и́хъ].
 • Иису́съ Христо́съ вчера́ и дне́сь то́йже, и во вѣ́ки.
 • Въ науче́нiя стра́н­на и разли́чна не при­­лага́йтеся: добро́ бо благода́тiю утвержда́ти сердца́, [а] не бра́шны, от­ ни́хже не прiя́ша по́льзы ходи́в­шiи въ ни́хъ.
 • И́мамы [же] олта́рь, от­ него́же не и́мутъ вла́сти я́сти служа́щiи сѣ́ни.
 • И́хже бо кро́вь живо́тныхъ вно́сит­ся во свята́я за грѣхи́ первосвяще́н­никомъ, си́хъ тѣлеса́ сжига́ют­ся внѣ́ ста́на:
 • тѣ́мже Иису́съ, да освяти́тъ лю́ди сво­е́ю кро́вiю, внѣ́ вра́тъ пострада́ти изво́лилъ.
 • Тѣ́мже у́бо да исхо́димъ къ нему́ внѣ́ ста́на, поноше́нiе его́ нося́ще:
 • не и́мамы бо здѣ́ пребыва́ющаго гра́да, но гряду́щаго взыску́емъ.
 • Тѣ́мъ у́бо при­­но́симъ же́ртву хвале́нiя вы́ну Бо́гу, си́рѣчь пло́дъ усте́нъ исповѣ́да­ю­щихся и́мени его́.
 • Благотворе́нiя же и обще́нiя не забыва́йте: таковы́ми бо же́ртвами благо­угожда́ет­ся Бо́гъ.
 • [Зач. 335.] Повину́йтеся наста́вникомъ ва́шымъ и покаря́йтеся: ті́и бо бдя́тъ о душа́хъ ва́шихъ, я́ко сло́во воз­да́ти хотя́ще: да съ ра́достiю сiе́ творя́тъ, а не воз­дыха́юще, нѣ́сть бо поле́зно ва́мъ сiе́.
 • Моли́теся о на́съ: упова́емъ бо, я́ко добру́ со́вѣсть и́мамы, во всѣ́хъ до́брѣ хотя́ще жи́ти.
 • Ли́шше же молю́, сiе́ твори́те, да вско́рѣ устро́юся ва́мъ {воз­вращу́ся къ ва́мъ}.
 • Бо́гъ же ми́ра, воз­веды́й изъ ме́ртвыхъ па́стыря овца́мъ вели́каго кро́вiю завѣ́та вѣ́чнаго, Го́спода на́­шего Иису́са Христа́,
 • да соверши́тъ вы́ во вся́цѣмъ дѣ́лѣ бла́зѣ, сотвори́ти во́лю его́, творя́ въ ва́съ благо­уго́дное предъ ни́мъ Иису́съ Христо́мъ: ему́же сла́ва во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.
 • Молю́ же вы́, бра́тiе, прiими́те сло́во утѣше́нiя: и́бо вма́лѣ написа́въ посла́хъ ва́мъ.
 • Зна́йте бра́та на́­шего от­пуще́на тимоѳе́а, съ ни́мже, а́ще скорѣ́е прiи́детъ, узрю́ ва́съ.
 • Цѣлу́йте вся́ наста́вники ва́шя и вся́ святы́я. Цѣлу́ютъ вы́ и́же от­ италі́и су́щiи.
 • Благода́ть со всѣ́ми ва́ми. Ами́нь.
  Коне́цъ посла́нiю е́же ко Евре́емъ: и́мать въ себѣ́ гла́въ 13, зача́лъ же церко́вныхъ 33.
 • [Зач. 307.] Итак, братия святые, участники в небесном звании, уразумейте Посланника и Первосвященника исповедания нашего, Иисуса Христа,
 • Который верен Поставившему Его, как и Моисей во всем доме Его.
 • Ибо Он достоин тем большей славы пред Моисеем, чем бо́льшую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его,
 • ибо всякий дом устрояется кем-либо; а устроивший всё есть Бог.
 • [Зач. 308.] И Моисей верен во всем доме Его, как служитель, для засвидетельствования того, что надлежало возвестить;
 • а Христос – как Сын в доме Его; дом же Его – мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца.
 • Почему, как говорит Дух Святый, ныне, когда услышите глас Его,
 • не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне,
 • где искушали Меня отцы ваши, испытывали Меня, и видели дела Мои сорок лет.
 • Посему Я вознегодовал на оный род и сказал: непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей Моих;
 • посему Я поклялся во гневе Моем, что они не войдут в покой Мой.
 • [Зач. 309.] Смотрите, братия, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живаго.
 • Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить: «ныне», чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом.
 • Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца,
 • доколе говорится: «ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота».
 • Ибо некоторые из слышавших возроптали; но не все вышедшие из Египта с Моисеем.
 • На кого же негодовал Он сорок лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне?
 • Против кого же клялся, что не войдут в покой Его, как не против непокорных?
 • Итак видим, что они не могли войти за неверие.
 • Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству; и не станем снова полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога,
 • учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном.
 • И это сделаем, если Бог позволит.
 • Ибо невозможно – однажды просвещенных, и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святаго,
 • и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века,
 • и отпадших, опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему.
 • Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога;
 • а производящая терния и волчцы негодна и близка к проклятию, которого конец – сожжение.
 • [Зач. 313.] Впрочем о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так.
 • Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым.
 • Желаем же, чтобы каждый из вас, для совершенной уверенности в надежде, оказывал такую же ревность до конца,
 • дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетования.
 • [Зач. 314.] Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся Самим Собою,
 • говоря: истинно благословляя благословлю тебя и размножая размножу тебя.
 • И так Авраам, долготерпев, получил обещанное.
 • Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их.
 • Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность Своей воли, употребил в посредство клятву,
 • дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду,
 • которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу,
 • куда предтечею за нас вошел Иисус, сделавшись Первосвященником навек по чину Мелхиседека.
 • Братолюбие между вами да пребывает.
 • Страннолюбия не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство Ангелам.
 • Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле.
 • Брак у всех да будет честен и ложе непорочно; блудников же и прелюбодеев судит Бог.
 • Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо Сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя,
 • так что мы смело говорим: Господь мне помощник, и не убоюсь: что сделает мне человек?
 • [Зач. 334.] Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их.
 • Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же.
 • Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь; ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими.
 • Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии.
 • Так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященником во святилище, сжигаются вне стана, –
 • то и Иисус, дабы освятить людей Кровию Своею, пострадал вне врат.
 • Итак выйдем к Нему за стан, нося Его поругание;
 • ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего.
 • Итак будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его.
 • Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу.
 • [Зач. 335.] Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет; чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас неполезно.
 • Молитесь о нас; ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно.
 • Особенно же прошу делать это, дабы я скорее возвращен был вам.
 • Бог же мира, воздвигший из мертвых Пастыря овец великого Кровию завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа,
 • да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков! Аминь.
 • Прошу вас, братия, примите сие слово увещания; я же не много и написал вам.
 • Знайте, что брат наш Тимофей освобожден, и я вместе с ним, если он скоро придет, увижу вас.
 • Приветствуйте всех наставников ваших и всех святых. Приветствуют вас Италийские.
 • Благодать со всеми вами. Аминь.