Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Апостола Павла послание к евреям

 
 • [Зач. 307.] Тѣ́мже, бра́тiе свята́я, зва́нiя небе́снаго при­­ча́стницы, разумѣ́йте посла́н­ника и святи́теля исповѣ́данiя на́­шего Иису́са Христа́,
 • вѣ́рна су́ща сотво́ршему его́, я́коже и Моисе́й во все́мъ дому́ его́.
 • Мно́жайшей бо сла́вѣ се́й па́че Моисе́а сподо́бися, ели́ко мно́жайшую че́сть и́мать па́че до́му сотвори́вый его́:
 • вся́къ бо до́мъ созида́ет­ся от­ нѣ́ко­его: а сотвори́вый вся́ческая Бо́гъ.
 • [Зач. 308.] И Моисе́й у́бо вѣ́ренъ бѣ́ во все́мъ дому́ его́, я́коже слуга́, во свидѣ́тел­ст­во глаго́латися имѣ́в­шымъ:
 • Христо́съ же я́коже Сы́нъ въ дому́ сво­е́мъ: его́же до́мъ мы́ есмы́, а́ще дерзнове́нiе и похвалу́ упова́нiя да́же до конца́ извѣ́стно удержи́мъ.
 • Тѣ́мже, я́коже глаго́летъ Ду́хъ святы́й, дне́сь, а́ще гла́съ его́ услы́шите,
 • не ожесточи́те серде́цъ ва́шихъ, я́коже въ прогнѣ́ванiи, во дни́ искуше́нiя въ пусты́ни,
 • идѣ́же искуси́ша мя́ отцы́ ва́ши, искуси́ша мя́ и ви́дѣша дѣла́ моя́ четы́редесять лѣ́тъ.
 • Сего́ ра́ди негодова́хъ ро́да того́ и рѣ́хъ: при́сно заблужда́ютъ се́рдцемъ, ті́и же не позна́ша путі́й мо­и́хъ:
 • я́ко кля́хся во гнѣ́вѣ мо­е́мъ, а́ще вни́дутъ въ поко́й мо́й.
 • [Зач. 309.] Блюди́те, бра́тiе, да не когда́ бу́детъ въ нѣ́ко­емъ от­ ва́съ се́рдце лука́во, [испо́лнено] невѣ́рiя, во е́же от­ступи́ти от­ Бо́га жи́ва.
 • Но утѣша́йте себе́ на вся́къ де́нь до́ндеже дне́сь нарица́ет­ся, да не ожесточи́т­ся нѣ́кто от­ ва́съ ле́стiю грѣхо́вною:
 • при­­ча́стницы бо бы́хомъ Христу́, а́ще то́чiю нача́токъ соста́ва да́же до конца́ извѣ́стенъ удержи́мъ:
 • внегда́ глаго́летъ: дне́сь, а́ще гла́съ его́ услы́шите, не ожесточи́те серде́цъ ва́шихъ, я́коже въ прогнѣ́ванiи.
 • Нѣ́цыи бо слы́шав­ше прогнѣ́ваша, но не вси́ изше́дшiи изъ Еги́пта съ Моисе́омъ.
 • Ко́ихъ же негодова́ четы́редесять лѣ́тъ? Не согрѣши́в­шихъ ли, и́хже ко́сти падо́ша въ пусты́ни?
 • Кото́рымъ же кля́л­ся не вни́ти въ поко́ище его́? Я́вѣ, я́ко проти́вльшымся.
 • И ви́димъ, я́ко не воз­мого́ша вни́ти за невѣ́р­ст­вiе.
 • [Зач. 310.] Да убо­и́мся у́бо, да не когда́ оста́влену обѣтова́нiю вни́ти въ поко́й его́, яви́т­ся кто́ от­ ва́съ лиши́вся.
 • И́бо на́мъ благовѣ­ст­вова́но е́сть, я́коже и о́нѣмъ: но не по́льзова о́нѣхъ сло́во слу́ха, не ра­ст­воре́н­ное вѣ́рою слы́шав­шихъ.
 • Вхо́димъ бо въ поко́й вѣ́ровав­шiи, я́коже рече́: я́ко кля́хся во гнѣ́вѣ мо­е́мъ, а́ще вни́дутъ въ поко́й мо́й: а́ще и дѣло́мъ от­ сложе́нiя мíра бы́в­шымъ.
 • Рече́ бо нѣ́гдѣ о седмѣ́мъ си́це: и почи́ Бо́гъ въ де́нь седмы́й от­ всѣ́хъ дѣ́лъ сво­и́хъ.
 • И въ се́мъ па́ки: а́ще вни́дутъ въ поко́й мо́й.
 • Поне́же у́бо лише́ни нѣ́цыи {остае́т­ся нѣ́кiимъ} вни́ти въ него́, и и́мже пре́жде благовѣ­ст­вова́но бѣ́, не внидо́ша за непослуша́нiе:
 • па́ки нѣ́кiй уставля́етъ де́нь, дне́сь, въ Дави́дѣ глаго́ля, по толи́цѣхъ лѣ́тѣхъ, я́коже пре́жде глаго́лася: дне́сь, а́ще гла́съ его́ услы́шите, не ожесточи́те серде́цъ ва́шихъ.
 • А́ще бо бы о́нѣхъ Иису́съ упоко́илъ, не бы́ о инѣ́мъ дни́ глаго́лалъ по си́хъ.
 • У́бо оста́влено е́сть [и еще́] суббо́т­ст­во лю́демъ Бо́жiимъ:
 • в­ше́дый бо въ поко́й его́, и то́й почи́ от­ дѣ́лъ сво­и́хъ, я́коже от­ сво­и́хъ Бо́гъ.
 • Потщи́мся у́бо вни́ти во о́ный поко́й, да не кто́ въ ту́ же при́тчу противле́нiя впаде́тъ.
 • Жи́во бо сло́во Бо́жiе и дѣ́й­с­т­вен­но, и острѣ́йше па́че вся́каго меча́ обою́ду остра́, и проходя́щее да́же до раздѣле́нiя души́ же и ду́ха, члено́въ же и мозго́въ, и суди́телно помышле́ниемъ и мы́слемъ серде́чнымъ.
 • И нѣ́сть тва́рь неявле́на предъ ни́мъ, вся́ же нага́ и объявле́на предъ очи́ма его́, къ нему́же на́мъ сло́во.
 • [Зач. 311А.] Иму́ще у́бо архiере́а вели́ка, проше́дшаго небеса́, Иису́са Сы́на Бо́жiя, да держи́мся исповѣ́данiя.
 • Не и́мамы бо архiере́а не могу́ща спострада́ти не́мощемъ на́шымъ, но искуше́на по вся́ческимъ по подо́бiю, ра́звѣ грѣха́.
 • Да при­­ступа́емъ у́бо съ дерзнове́нiемъ къ престо́лу благода́ти, да прiи́мемъ ми́лость и благода́ть обря́щемъ во благовре́мен­ну по́мощь.
 • [Зач. 307.] Итак, братия святые, участники в небесном звании, уразумейте Посланника и Первосвященника исповедания нашего, Иисуса Христа,
 • Который верен Поставившему Его, как и Моисей во всем доме Его.
 • Ибо Он достоин тем большей славы пред Моисеем, чем бо́льшую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его,
 • ибо всякий дом устрояется кем-либо; а устроивший всё есть Бог.
 • [Зач. 308.] И Моисей верен во всем доме Его, как служитель, для засвидетельствования того, что надлежало возвестить;
 • а Христос – как Сын в доме Его; дом же Его – мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца.
 • Почему, как говорит Дух Святый, ныне, когда услышите глас Его,
 • не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне,
 • где искушали Меня отцы ваши, испытывали Меня, и видели дела Мои сорок лет.
 • Посему Я вознегодовал на оный род и сказал: непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей Моих;
 • посему Я поклялся во гневе Моем, что они не войдут в покой Мой.
 • [Зач. 309.] Смотрите, братия, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живаго.
 • Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить: «ныне», чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом.
 • Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца,
 • доколе говорится: «ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота».
 • Ибо некоторые из слышавших возроптали; но не все вышедшие из Египта с Моисеем.
 • На кого же негодовал Он сорок лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне?
 • Против кого же клялся, что не войдут в покой Его, как не против непокорных?
 • Итак видим, что они не могли войти за неверие.
 • [Зач. 310.] Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой Его, не оказался кто из вас опоздавшим.
 • Ибо и нам оно возвещено, как и тем; но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших.
 • А входим в покой мы уверовавшие, так как Он сказал: «Я поклялся в гневе Моем, что они не войдут в покой Мой», хотя дела Его были совершены еще в начале мира.
 • Ибо негде сказано о седьмом дне так: и почил Бог в день седьмый от всех дел Своих.
 • И еще здесь: «не войдут в покой Мой».
 • Итак, как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность,
 • то еще определяет некоторый день, «ныне», говоря через Давида, после столь долгого времени, как выше сказано: «ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших».
 • Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне.
 • Посему для народа Божия еще остается субботство.
 • Ибо, кто вошел в покой Его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от Своих.
 • Итак постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность.
 • Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные.
 • И нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его: Ему дадим отчет.
 • [Зач. 311А.] Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего.
 • Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха.
 • Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи.