Скрыть
9:1
9:3
9:6
9:8
9:16
9:18
9:21
9:22
9:23
9:24
9:25
9:26
Глава 13 
13:1
13:3
13:19
13:22
13:23
13:24
13:25
Церковнославянский (рус)
[Зач. 320.] Имѣ́яше у́бо пе́рвая ски́нiя {пе́рвый [завѣ́тъ]} оправда́нiя слу́жбы, свято́е же людско́­е:
ски́нiя бо сооружена́ бы́сть пе́рвая, въ не́йже свѣти́лникъ и трапе́за и предложе́нiе хлѣ́бовъ, я́же глаго́лет­ся свята́я.
По вторѣ́й же завѣ́сѣ ски́нiя глаго́лемая Свята́я святы́хъ,
зла́ту иму́щи кади́лницу и ковче́гъ завѣ́та окова́нъ всю́ду зла́томъ, въ не́мже ста́мна злата́ иму́щая ма́н­ну, и же́злъ Ааро́новъ прозя́бшiй, и скрижа́ли завѣ́та:
превы́шше же его́ херуви́ми сла́вы, осѣня́ющiи олта́рь {очисти́лище}: о ни́хже не лѣ́ть ны́нѣ глаго́лати подро́бну.
Си́мъ же та́ко устро́енымъ, въ пе́рвую у́бо ски́нiю вы́ну вхожда́ху свяще́н­ницы, слу́жбы соверша́юще:
во втору́ю же еди́ною въ лѣ́то еди́нъ архiере́й, не безъ кро́ве, ю́же при­­но́ситъ за себе́ и о людски́хъ невѣ́же­ст­вiихъ.
[Зач. 321А.] Сiе́ явля́ющу Ду́ху Свято́му, я́ко не у́ яви́ся святы́хъ пу́ть, еще́ пе́рвѣй ски́нiи иму́щей стоя́нiе.
Я́же при́тча во вре́мя настоя́щее утверди́ся, въ не́же да́рове и же́ртвы при­­но́сят­ся, не могу́щыя по со́вѣсти соверши́ти служа́щаго,
то́чiю въ бра́шнахъ и питiя́хъ, и разли́чныхъ омове́нiихъ, и оправда́нiихъ пло́ти, да́же до вре́мене исправле́нiя належа́щая.
[Зач. 321Б.] Христо́съ же при­­ше́дъ Архiере́й гряду́щихъ бла́гъ, бо́лшею и соверше́н­нѣйшею ски́нiею, нерукотворе́н­ною, си́рѣчь, не сея́ тва́ри,
ни кро́вiю ко́злею ниже́ те́лчею, но Сво­е́ю Кро́вiю, вни́де еди́ною во свята́я, вѣ́чное искупле́нiе обрѣты́й.
А́ще бо кро́вь ко́зляя и те́лчая и пе́пелъ ю́нчiй кропя́щiй оскверне́ныя освяща́етъ къ пло́тстѣй чистотѣ́:
кольми́ па́че Кро́вь Христо́ва, И́же Ду́хомъ Святы́мъ Себе́ при­­несе́ непоро́чна Бо́гу, очи́ститъ со́вѣсть на́шу от­ ме́ртвыхъ дѣ́лъ, во е́же служи́ти на́мъ Бо́гу жи́ву и и́стин­ну?
И сего́ ра́ди но́вому завѣ́ту хода́тай е́сть, да сме́рти бы́в­шей, во искупле́нiе преступле́нiй бы́в­шихъ въ пе́рвѣмъ завѣ́тѣ, обѣтова́нiе вѣ́чнаго наслѣ́дiя прiи́мутъ зва́н­нiи.
Идѣ́же бо завѣ́тъ, сме́рти ну́жно е́сть вноси́тися завѣща́ющаго,
завѣ́тъ бо въ ме́ртвыхъ извѣ́стенъ е́сть: поне́же ничесо́же мо́жетъ, егда́ жи́въ е́сть завѣщава́яй.
Тѣ́мже ни пе́рвый безъ кро́ве обновле́нъ {утвержде́нъ} бы́сть.
Рече́н­нѣй бо бы́в­шей вся́цѣй за́повѣди по зако́ну от­ Моисе́а всѣ́мъ лю́демъ, прiе́мь кро́вь ко́злюю и те́лчую, съ водо́ю и во́лною червле́ною и иссо́помъ, самы́я же ты́я кни́ги и вся́ лю́ди покропи́,
глаго́ля: сiя́ кро́вь завѣ́та, его́же завѣща́ къ ва́мъ Бо́гъ.
И ски́нiю же и вся́ сосу́ды служе́бныя кро́вiю та́кожде покропи́.
И от­ню́дъ кро́вiю вся́ {и едва́ не вся́ кро́вiю} очища́ют­ся по зако́ну, и безъ кровопроли́тiя не быва́етъ оставле́нiе.
Ну́жда у́бо бя́ше образо́мъ небе́сныхъ си́ми очища́тися: самѣ́мъ же небе́снымъ лу́чшими же́ртвами, па́че си́хъ.
[Зач. 322.] Не въ рукотворе́н­ная бо свята́я вни́де Христо́съ, противообра́зная и́стин­ныхъ, но въ са́мое небо, ны́нѣ да яви́т­ся лицу́ Бо́жiю о на́съ,
ниже́ да мно́гажды при­­но́ситъ Себе́, я́коже первосвяще́н­никъ вхо́дитъ во свята́я [святы́хъ] по вся́ лѣ́та съ кро́вiю чужде́ю:
поне́же подоба́­ше бы Ему́ мно́жицею страда́ти от­ сложе́нiя мíра: ны́нѣ же еди́ною въ кончи́ну вѣко́въ, во от­мета́нiе грѣха́, же́ртвою Сво­е́ю яви́ся.
И я́коже лежи́тъ {опредѣле́но е́сть} человѣ́комъ еди́ною умре́ти, пото́мъ же су́дъ,
та́ко и Христо́съ еди́ною при­­несе́ся, во е́же воз­нести́ мно́гихъ грѣхи́, второ́е безъ грѣха́ яви́т­ся, жду́щымъ Его́ во спасе́нiе.
Братолю́бiе да пребыва́етъ:
стран­нолю́бiя не забыва́йте, тѣ́мъ бо не вѣ́дяще нѣ́цыи стран­нопрiя́ша А́нгелы.
Помина́йте ю́зники, а́ки съ ни́ми свя́зани: озлобля́емыя, а́ки и са́ми су́ще въ тѣ́лѣ.
Честна́ жени́тва во всѣ́хъ и ло́же нескве́рно: блуднико́мъ же и прелюбо­дѣ́емъ су́дитъ Бо́гъ.
Не сребролю́бцы нра́вомъ, дово́лни су́щими. То́й бо рече́: не и́мамъ тебе́ оста́вити, ниже́ и́мамъ от­ тебе́ от­ступи́ти:
я́ко дерза́ющымъ на́мъ глаго́лати: Госпо́дь мнѣ́ помо́щникъ, и не убою́ся: что́ сотвори́тъ мнѣ́ человѣ́къ?
[Зач. 334.] Помина́йте наста́вники ва́шя, и́же глаго́лаша ва́мъ сло́во Бо́жiе: и́хже взира́юще на сконча́нiе жи́тел­ст­ва, подража́йте вѣ́рѣ [и́хъ].
Иису́съ Христо́съ вчера́ и дне́сь То́йже, и во вѣ́ки.
Въ науче́нiя стра́н­на и разли́чна не при­­лага́йтеся: добро́ бо благода́тiю утвержда́ти сердца́, [а] не бра́шны, от­ ни́хже не прiя́ша по́льзы ходи́в­шiи въ ни́хъ.
И́мамы [же] олта́рь, от­ него́же не и́мутъ вла́сти я́сти служа́щiи сѣ́ни.
И́хже бо кро́вь живо́тныхъ вно́сит­ся во свята́я за грѣхи́ первосвяще́н­никомъ, си́хъ тѣлеса́ сжига́ют­ся внѣ́ ста́на:
тѣ́мже Иису́съ, да освяти́тъ лю́ди Сво­е́ю Кро́вiю, внѣ́ вра́тъ пострада́ти изво́лилъ.
Тѣ́мже у́бо да исхо́димъ къ Нему́ внѣ́ ста́на, поноше́нiе Его́ нося́ще:
не и́мамы бо здѣ́ пребыва́ющаго гра́да, но гряду́щаго взыску́емъ.
Тѣ́мъ у́бо при­­но́симъ же́ртву хвале́нiя вы́ну Бо́гу, си́рѣчь пло́дъ усте́нъ исповѣ́да­ю­щихся и́мени Его́.
Благотворе́нiя же и обще́нiя не забыва́йте: таковы́ми бо же́ртвами благо­угожда́ет­ся Бо́гъ.
[Зач. 335.] Повину́йтеся наста́вникомъ ва́шымъ и покаря́йтеся: ті́и бо бдя́тъ о душа́хъ ва́шихъ, я́ко сло́во воз­да́ти хотя́ще: да съ ра́достiю сiе́ творя́тъ, а не воз­дыха́юще, нѣ́сть бо поле́зно ва́мъ сiе́.
Моли́теся о на́съ: упова́емъ бо, я́ко добру́ со́вѣсть и́мамы, во всѣ́хъ до́брѣ хотя́ще жи́ти.
Ли́шше же молю́, сiе́ твори́те, да вско́рѣ устро́юся ва́мъ {воз­вращу́ся къ ва́мъ}.
Бо́гъ же ми́ра, воз­веды́й изъ ме́ртвыхъ Па́стыря овца́мъ вели́каго Кро́вiю завѣ́та вѣ́чнаго, Го́спода на́­шего Иису́са Христа́,
да соверши́тъ вы́ во вся́цѣмъ дѣ́лѣ бла́зѣ, сотвори́ти во́лю Его́, творя́ въ ва́съ благо­уго́дное предъ Ни́мъ Иису́съ Христо́мъ: Ему́же сла́ва во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.
Молю́ же вы́, бра́тiе, прiими́те сло́во утѣше́нiя: и́бо вма́лѣ написа́въ посла́хъ ва́мъ.
Зна́йте бра́та на́­шего от­пуще́на Тимоѳе́а, съ ни́мже, а́ще скорѣ́е прiи́детъ, узрю́ ва́съ.
Цѣлу́йте вся́ наста́вники ва́шя и вся́ святы́я. Цѣлу́ютъ вы́ и́же от­ Италі́и су́щiи.
Благода́ть со всѣ́ми ва́ми. Ами́нь.

Коне́цъ посла́нiю е́же ко Евре́емъ: и́мать въ себѣ́ гла́въ 13, зача́лъ же церко́вныхъ 33.
1 «Скиния первая… образ настоящего времени». 11 Христос, Первосвященник, принес Себя в жертву. 15 Ходатай нового завета. 23 Христос вошел в самое небо.
[Зач. 320.] И первый завет имел постановление о Богослужении и святилище земное:
ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник, и трапеза, и предложение хлебов, и которая называется Святое.
За второю же завесою была скиния, называемая Святое Святых,
имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов расцветший и скрижали завета,
а над ним херувимы славы, осеняющие очистилище; о чем не нужно теперь говорить подробно.
При таком устройстве, в первую скинию всегда входят священники совершать Богослужение;
а во вторую – однажды в год один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа.
[Зач. 321А.] Сим Дух Святый показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стои́т прежняя скиния.
Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего,
и которые с яствами и питиями, и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления.
[Зач. 321Б.] Но Христос, Первосвященник будущих благ, придя с большею и совершеннейшею скиниею, нерукотворенною, то есть не такового устроения,
и не с кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровию, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление.
Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы, через окропление, освящает оскверненных, дабы чисто было тело,
то кольми паче Кровь Христа, Который Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел, для служения Богу живому и истинному!
И потому Он есть ходатай нового завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в первом завете, призванные к вечному наследию получили обетованное.
Ибо, где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя,
потому что завещание действительно после умерших: оно не имеет силы, когда завещатель жив.
Почему и первый завет был утвержден не без крови.
Ибо Моисей, произнеся все заповеди по закону перед всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водою и шерстью червленою и иссопом, и окропил как самую книгу, так и весь народ,
говоря: это кровь завета, который заповедал вам Бог.
Также окропил кровью и скинию и все сосуды Богослужебные.
Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения.
Итак образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное лучшими сих жертвами.
[Зач. 322.] Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие,
и не для того, чтобы многократно приносить Себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью;
иначе надлежало бы Ему многократно страдать от начала мира; Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею.
И как человекам положено однажды умереть, а потом суд,
так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение.
1 Советы верующим о их поведении. 7 «Учениями... чуждыми не увлекайтесь». 17 Увещания. 20 Молитва, чтобы Бог усовершил их «во всяком добром деле». 22 Приветствия.
Братолюбие между вами да пребывает.
Страннолюбия не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство Ангелам.
Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле.
Брак у всех да будет честен и ложе непорочно; блудников же и прелюбодеев судит Бог.
Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо Сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя,
так что мы смело говорим: Господь мне помощник, и не убоюсь: что сделает мне человек?
[Зач. 334.] Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их.
Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же.
Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь; ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими.
Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии.
Так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященником во святилище, сжигаются вне стана, –
то и Иисус, дабы освятить людей Кровию Своею, пострадал вне врат.
Итак выйдем к Нему за стан, нося Его поругание;
ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего.
Итак будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его.
Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу.
[Зач. 335.] Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет; чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас неполезно.
Молитесь о нас; ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно.
Особенно же прошу делать это, дабы я скорее возвращен был вам.
Бог же мира, воздвигший из мертвых Пастыря овец великого Кровию завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа,
да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков! Аминь.
Прошу вас, братия, примите сие слово увещания; я же не много и написал вам.
Знайте, что брат наш Тимофей освобожден, и я вместе с ним, если он скоро придет, увижу вас.
Приветствуйте всех наставников ваших и всех святых. Приветствуют вас Италийские.
Благодать со всеми вами. Аминь.
Копировать ссылку Копировать текст Добавить в избранное Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов
Цитата из Библии каждое утро в Telegram.
t.me/azbible