Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Осии

 
 • Виногра́дъ благоло́зенъ Изра́иль, пло́дъ оби́ленъ его́: по мно́же­ст­ву плодо́въ его́ умно́жи тре́бища, по благота́мъ земли́ его́ воз­гради́ ка́пища.
 • Раздѣли́ша сердца́ своя́, ны́нѣ поги́бнутъ: са́мъ раскопа́етъ тре́бища и́хъ, сокруша́т­ся кумíры и́хъ.
 • Тѣ́мже ны́нѣ реку́тъ: нѣ́сть царя́ въ на́съ, я́ко не боя́хомся Го́спода: ца́рь же что́ сотвори́тъ на́мъ?
 • Глаго́ляй словеса́ извине́нiя ло́жная завѣща́етъ завѣ́тъ: прозя́бнетъ су́дъ а́ки тро́скотъ на ляди́нѣ се́лнѣй.
 • У телца́ до́му о́нова воз­обита́ютъ живу́щiи въ самарі́и, я́ко пла́кашася лю́дiе его́ о не́мъ: и я́коже разгнѣ́ваша его́, пора́дуют­ся о сла́вѣ его́, я́ко пресели́ся от­ ни́хъ.
 • И связа́в­ше его́, во Ассирі́ю от­ведо́ша въ да́ръ царю́ Иари́му: въ да́ръ Ефре́мъ прiи́мет­ся, и усрами́т­ся Изра́иль о совѣ́тѣ сво­е́мъ.
 • Отве́рже самарі́а царя́ сво­его́, а́ки хвра́стiе на лицы́ воды́.
 • Изве́ргут­ся тре́бища о́нова согрѣше́нiя Изра́илева, те́рнiе и волче́цъ воз­ни́кнутъ на тре́бищихъ и́хъ: и реку́тъ къ гора́мъ: покры́йте ны́: и холмо́мъ: пади́те на ны́.
 • Отне́лѣже хо́лми, согрѣши́ Изра́иль: та́мо ста́ша: не пости́гнетъ и́хъ на холмѣ́ ра́ть, на ча́да непра́вды.
 • Прiи́де наказа́ти и́хъ по жела́нiю мо­ему́: и соберу́т­ся лю́дiе на ня́, внегда́ наказа́тися и́мъ во двою́ непра́вдахъ сво­и́хъ.
 • Ефре́мъ ю́ница науче́ная, е́же люби́ти прѣ́нiе: а́зъ же найду́ на добро́ту вы́и ея́, наступлю́ на Ефре́ма, умолчу́ о Иу́дѣ, укрѣпи́т­ся себѣ́ Иа́ковъ.
 • Сѣ́йте себѣ́ въ пра́вду, собери́те пло́дъ живота́, просвѣти́те себѣ́ свѣ́тъ вѣ́дѣнiя, до́ндеже вре́мя, взыщи́те Го́спода, до́ндеже прiи́дутъ ва́мъ жи́та пра́вды.
 • Вску́ю премолча́сте нече́стiе, и непра́вды его́ объима́сте, изъядо́сте пло́дъ лжи́въ? я́ко упова́лъ еси́ на ору́жiе твое́, во мно́же­ст­вѣ си́лы тво­ея́.
 • И воста́нетъ па́губа въ лю́дехъ тво­и́хъ, и вся́ огра́ды твоя́ поги́бнутъ, я́коже [поги́бе] кня́зь Салама́нъ от­ до́му иеровоа́мля, во дни́ ра́тны ма́терь о ча́да разби́ша:
 • та́ко сотворю́ ва́мъ, до́ме Изра́илевъ, от­ лица́ непра́вды зло́бъ ва́шихъ.
 • ἄμπελος εὐκληματοῦσα Ισραηλ ὁ καρπὸς αὐτῆς εὐθηνῶν κατα­̀ τὸ πλῆ­θος τῶν καρπῶν αὐτοῦ ἐπλή­θυνεν τὰ θυσιαστήρια κατα­̀ τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς αὐτοῦ ᾠκοδόμησεν στήλας
 • ἐμέρισαν καρδίας αὐτῶν νῦν ἀφανισθήσον­ται αὐτὸς κατα­σκάψει τὰ θυσιαστήρια αὐτῶν ταλαιπωρήσουσιν αἱ στῆλαι αὐτῶν
 • διότι νῦν ἐροῦσιν οὐκ ἔστιν βασιλεὺς ἡμῖν ὅτι οὐκ ἐφοβήθημεν τὸν κύριον ὁ δὲ βασιλεὺς τί ποιήσει ἡμῖν
 • λαλῶν ῥήματα προ­φάσεις ψευδεῖς δια­θή­σε­ται δια­θήκην ἀνατελεῖ ὡς ἄγρωστις κρίμα ἐπι­̀ χέρσον ἀγροῦ
 • τῷ μόσχῳ τοῦ οἴκου Ων παροικήσουσιν οἱ κατοικοῦν­τες Σαμάρειαν ὅτι ἐπένθησεν ὁ λαὸς αὐτοῦ ἐπ᾿ αὐτόν καὶ καθὼς παρεπίκραναν αὐτόν ἐπι­χαροῦν­ται ἐπι­̀ τὴν δόξαν αὐτοῦ ὅτι μετῳκίσθη ἀπ᾿ αὐτοῦ
 • καὶ αὐτὸν εἰς ᾿Ασ­συρίους δήσαν­τες ἀπήνεγκαν ξένια τῷ βασιλεῖ Ιαριμ ἐν δόματι Εφραιμ δέξε­ται καὶ αἰσχυνθή­σε­ται Ισραηλ ἐν τῇ βουλῇ αὐτοῦ
 • ἀπέρριψεν Σαμάρεια βασιλέα αὐτῆς ὡς φρύγανον ἐπι­̀ προ­σώπου ὕδα­τος
 • καὶ ἐξαρθήσον­ται βωμοὶ Ων ἁμαρτήματα τοῦ Ισραηλ ἄκανθαι καὶ τρίβολοι ἀναβήσον­ται ἐπι­̀ τὰ θυσιαστήρια αὐτῶν καὶ ἐροῦσιν τοῖς ὄρεσιν καλύψατε ἡμᾶς καὶ τοῖς βουνοῖς πέσατε ἐφ᾿ ἡμᾶς
 • ἀφ᾿ οὗ οἱ βουνοί ἥμαρτεν Ισραηλ ἐκεῖ ἔστησαν οὐ μὴ κατα­λάβῃ αὐτοὺς ἐν τῷ βουνῷ πόλεμος ἐπι­̀ τὰ τέκνα ἀδικίας
 • ἦλθεν παιδεῦσαι αὐτούς καὶ συν­αχθήσον­ται ἐπ᾿ αὐτοὺς λαοὶ ἐν τῷ παιδεύ­εσθαι αὐτοὺς ἐν ταῖς δυσὶν ἀδικίαις αὐτῶν
 • Εφραιμ δάμαλις δεδιδαγμένη ἀγαπᾶν νεῖκος ἐγὼ δὲ ἐπελεύ­σομαι ἐπι­̀ τὸ κάλλιστον τοῦ τραχήλου αὐτῆς ἐπι­βιβῶ Εφραιμ καὶ παρα­σιωπήσομαι Ιουδαν ἐνισχύσει αὐτῷ Ιακωβ
 • σπείρατε ἑαυτοῖς εἰς δικαιοσύνην τρυγήσατε εἰς καρπὸν ζωῆς φωτίσατε ἑαυτοῖς φῶς γνώσεως ἐκζητήσατε τὸν κύριον ἕως τοῦ ἐλθεῖν γενήματα δικαιοσύνης ὑμῖν
 • ἵνα τί παρεσιωπήσατε ἀσέβειαν καὶ τὰς ἀδικίας αὐτῆς ἐτρυγήσατε ἐφάγετε καρπὸν ψευδῆ ὅτι ἤλπισας ἐν τοῖς ἅρμασίν σου ἐν πλή­θει δυνάμεώς σου
 • καὶ ἐξαναστή­σε­ται ἀπώλεια ἐν τῷ λαῷ σου καὶ πάν­τα τὰ περιτετειχισμένα σου οἰχή­σε­ται ὡς ἄρχων Σαλαμαν ἐκ τοῦ οἴκου Ιεροβααλ ἐν ἡμέραις πολέμου μητέρα ἐπι­̀ τέκνοις ἠδάφισαν
 • οὕτως ποιήσω ὑμῖν οἶκος τοῦ Ισραηλ ἀπο­̀ προ­σώπου κακιῶν ὑμῶν ὄρθρου ἀπερρίφησαν ἀπερρίφη βασιλεὺς Ισραηλ
 • Израиль – ветвистый виноград, умножает для себя плод: чем более у него плодов, тем более умножает жертвенники; чем лучше земля у него, тем более украшают они кумиры.
 • Разделилось сердце их, за то они и будут наказаны: Он разрушит жертвенники их, сокрушит кумиры их.
 • Теперь они говорят: «нет у нас царя, ибо мы не убоялись Господа; а царь, – что́ он нам сделает?»
 • Говорят слова пустые, клянутся ложно, заключают союзы; за то явится суд над ними, как ядовитая трава на бороздах поля.
 • За тельца Беф-Авена вострепещут жители Самарии; восплачет о нем народ его, и жрецы его, радовавшиеся о нем, будут плакать о славе его, потому что она отойдет от него.
 • И сам он отнесен будет в Ассирию, в дар царю Иареву; постыжен будет Ефрем, и посрамится Израиль от замысла своего.
 • Исчезнет в Самарии царь ее, как пена на поверхности воды.
 • И истреблены будут высоты Авена, грех Израиля; терние и волчцы вырастут на жертвенниках их, и скажут они горам: «покройте нас», и холмам: «падите на нас».
 • Больше, нежели во дни Гивы, грешил ты, Израиль; там они устояли; война в Гаваоне против сынов нечестия не постигла их.
 • По желанию Моему накажу их, и соберутся против них народы, и они будут связаны за двойное преступление их.
 • Ефрем – обученная телица, привычная к молотьбе, и Я Сам возложу ярмо на тучную шею его; на Ефреме будут верхом ездить, Иуда будет пахать, Иаков будет боронить.
 • Сейте себе в правду, и пожнете милость; распахивайте у себя новину, ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду.
 • Вы возделывали нечестие, пожинаете беззаконие, едите плод лжи, потому что ты надеялся на путь твой, на множество ратников твоих.
 • И произойдет смятение в народе твоем, и все твердыни твои будут разрушены, как Салман разрушил Бет-Арбел в день брани: мать была убита с детьми.
 • Вот что причинит вам Вефиль за крайнее нечестие ваше.