Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Осии

 
 • Зау́тра от­верго́шася, от­ве́ржеся ца́рь Изра́илевъ, поне́же младе́нецъ Изра́иль, и а́зъ воз­люби́хъ его́ и изъ Еги́пта воз­зва́хъ сы́на мо­его́.
 • Я́коже при­­зва́хъ я́, та́кожде от­хожда́ху от­ лица́ мо­его́: ті́и Ваали́му тре́бу жря́ху и изва́янымъ кадя́ху.
 • А́зъ же связа́хъ Ефре́ма, взя́хъ его́ на мы́шцу мою́, и не разумѣ́ша, я́ко изцѣли́хъ я́.
 • Во истлѣ́нiи человѣ́честѣ при­­влеко́хъ я́ у́зами любле́нiя мо­его́, и бу́ду и́мъ я́ко ударя́яй человѣ́къ по че́люстемъ его́: и воз­зрю́ къ нему́ и премогу́ ему́.
 • Всели́ся Ефре́мъ во Еги́птѣ, Ассу́ръ же са́мъ ца́рь его́, я́ко не восхотѣ́ воз­врати́тися.
 • И изнемо́же ору́жiе во градѣ́хъ его́, и умолче́ въ руку́ его́: и снѣдя́тъ от­ умышле́нiй сво­и́хъ.
 • И лю́дiе его́ ви́сяще от­ обита́нiя сво­его́: и Бо́гъ на честна́я его́ разгнѣ́вает­ся, и не воз­несе́тъ его́.
 • Что́ тя устро́ю, Ефре́ме? защищу́ ли тя́, Изра́илю? что́ тя положу́? Я́коже Адаму́ устро́ю тя́, и я́коже Севои́мъ, преврати́ся се́рдце мое́ въ не́мъ, смяте́ся раска́янiе мое́.
 • Не сотворю́ по гнѣ́ву я́рости мо­ея́, не оста́влю е́же потреби́тися Ефре́мови, зане́ Бо́гъ а́зъ е́смь, а не человѣ́къ: въ тебѣ́ свя́тъ, и не вни́ду во гра́дъ.
 • Вслѣ́дъ Го́спода и́мамъ ходи́ти: я́ко ле́въ воз­реве́тъ, поне́же то́й воз­реве́тъ, и ужа́снут­ся ча́да во́дъ,
 • и прiи́дутъ я́ко пти́ца изъ Еги́пта и я́ко го́лубь от­ земли́ Асси́рски: и воз­ста́влю я́ въ домѣ́хъ и́хъ, глаго́летъ Госпо́дь.
 • Обы́де мя́ лже́ю Ефре́мъ, и нече́стiями до́мъ Изра́илевъ и Иу́да: ны́нѣ позна́ я́ Бо́гъ, и лю́дiе святи прозва́шася богови.
 • На заре погибнет царь Израилев! Когда Израиль был юн, Я любил его и из Египта вызвал сына Моего.
 • Звали их, а они уходили прочь от лица их: приносили жертву Ваалам и кадили истуканам.
 • Я Сам приучал Ефрема ходить, носил его на руках Своих, а они не сознавали, что Я врачевал их.
 • Узами человеческими влек Я их, узами любви, и был для них как бы поднимающий ярмо с челюстей их, и ласково подкладывал пищу им.
 • Не возвратится он в Египет, но Ассур – он будет царем его, потому что они не захотели обратиться ко Мне.
 • И падет меч на города его, и истребит затворы его, и пожрет их за умыслы их.
 • Народ Мой закоснел в отпадении от Меня, и хотя призывают его к горнему, он не возвышается единодушно.
 • Как поступлю с тобою, Ефрем? как предам тебя, Израиль? Поступлю ли с тобою, как с Адамою, сделаю ли тебе, что Севоиму? Повернулось во Мне сердце Мое, возгорелась вся жалость Моя!
 • Не сделаю по ярости гнева Моего, не истреблю Ефрема, ибо Я Бог, а не человек; среди тебя Святый; Я не войду в город.
 • Вслед Господа пойдут они; как лев, Он даст глас Свой, даст глас Свой, и встрепенутся к Нему сыны с запада,
 • встрепенутся из Египта, как птицы, и из земли Ассирийской, как голуби, и вселю их в домы их, говорит Господь.
 • Окружил Меня Ефрем ложью и дом Израилев лукавством; Иуда держался еще Бога и верен был со святыми.
 • Quando Israele era fanciullo,

  io l'ho amato

  e dall'Egitto ho chiamato mio figlio.
 • Ma più li chiamavo,

  più si allontanavano da me;

  immolavano vittime ai Baal,

  agli idoli bruciavano incensi.
 • A Èfraim io insegnavo a camminare

  tenendolo per mano,

  ma essi non compresero

  che avevo cura di loro.
 • Io li traevo con legami di bontà,

  con vincoli d'amore,

  ero per loro

  come chi solleva un bimbo alla sua guancia,

  mi chinavo su di lui

  per dargli da mangiare.
 • Non ritornerà al paese d'Egitto,

  ma Assur sarà il suo re,

  perché non hanno voluto convertirsi.
 • La spada farà strage nelle loro città,

  spaccherà la spranga di difesa,

  l'annienterà al di là dei loro progetti.
 • Il mio popolo è duro a convertirsi:

  chiamato a guardare in alto,

  nessuno sa sollevare lo sguardo.
 • Come potrei abbandonarti, Èfraim,

  come consegnarti ad altri, Israele?

  Come potrei trattarti al pari di Adma,

  ridurti allo stato di Seboìm?

  Il mio cuore si commuove dentro di me,

  il mio intimo freme di compassione.
 • Non darò sfogo all'ardore della mia ira,

  non tornerò a distruggere Èfraim,

  perché sono Dio e non uomo;

  sono il Santo in mezzo a te

  e non verrò da te nella mia ira.
 • Seguiranno il Signore

  ed egli ruggirà come un leone:

  quando ruggirà,

  accorreranno i suoi figli dall'occidente,
 • accorreranno come uccelli dall'Egitto,

  come colombe dall'Assiria

  e li farò abitare nelle loro case.

  Oracolo del Signore.