Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Осии

 
 • По словеси́ Ефре́мову оправда́нiя прiя́ се́й во Изра́или, и положи́ я́ Ваа́лови, и у́мре.
 • И ны́нѣ при­­ложи́ша согрѣша́ти и сотвори́ша себѣ́ слiя́нiе от­ зла́та и сребра́ сво­его́ по о́бразу и́доловъ, дѣла́ худо́жниковъ соверше́на: и́мъ сі́и глаго́лютъ: пожри́те человѣ́ковъ, оскудѣ́ша бо телцы́.
 • Сего́ ра́ди бу́дутъ я́ко о́блакъ у́трен­нiй, я́коже роса́ у́трен­няя иду́щи, я́коже пле́вы съ то́ка [и пра́хъ съ вѣ́твiя] развѣва́емый ви́хромъ, я́коже ды́мъ изъ трубы́.
 • А́зъ же Госпо́дь Бо́гъ тво́й утвержда́яй не́бо и созида́яй зе́млю, его́же ру́цѣ созда́стѣ все́ во́ин­ство небе́сное, и не показа́хъ ти́ и́хъ, е́же ходи́ти вслѣ́дъ и́хъ: и а́зъ изведо́хъ тя́ изъ земли́ Еги́петскiя, и Бо́га ра́звѣ мене́ да не позна́еши, и спаса́ющаго нѣ́сть ра́звѣ мене́.
 • А́зъ пасо́хъ тя́ въ пусты́ни на земли́ ненаселе́н­нѣй,
 • на па́житехъ и́хъ, и насы́тишася до исполне́нiя, и воз­несо́шася сердца́ и́хъ, сего́ ра́ди забы́ша мя́.
 • И бу́ду и́мъ я́ко панѳи́рь, и я́ко ры́сь на пути́ Ассири́евъ:
 • и сря́щу и́хъ а́ки медвѣ́дица лиша́ема, и разрушу́ соключе́нiе серде́цъ и́хъ: и поядя́тъ я́ ски́мни дубра́внiи, и звѣ́рiе польсті́и расто́ргнутъ я́.
 • Въ поги́бели тво­е́й, Изра́илю, кто́ помо́жетъ тебѣ́?
 • Гдѣ́ ца́рь тво́й се́й? то́й да спасе́тъ тя́ во всѣ́хъ градѣ́хъ тво­и́хъ: и да су́дитъ ти́, о не́мже глаго́лалъ еси́: да́ждь ми́ царя́ и кня́зя.
 • И да́хъ тебѣ́ царя́ во гнѣ́вѣ мо­е́мъ, и утвержа́хся въ я́рости мо­е́й.
 • Согромажде́нiе непра́вды Ефре́мъ, сокрове́нъ грѣ́хъ его́:
 • болѣ́зни а́ки ражда́ющiя прiи́дутъ ему́: се́й сы́нъ нему́дрый, зане́ ны́нѣ не усто­и́тъ въ сокруше́нiи ча́дъ.
 • От руки́ а́довы изба́влю я́ и от­ сме́рти искуплю́ я́: гдѣ́ пря́ твоя́, сме́рте? гдѣ́ осте́нъ тво́й, а́де? утѣше́нiе скры́ся от­ о́чiю мое́ю:
 • зане́ се́й между́ бра́тiями разлучи́тъ: наведе́тъ Госпо́дь вѣ́тръ зно́­енъ изъ пусты́ни на́нь, и изсуши́тъ жи́лы его́ и опустоши́тъ исто́чники его́: се́й изсуши́тъ зе́млю его́ и вся́ сосу́ды его́ люби́мыя.
 • Когда Ефрем говорил, все трепетали. Он был высок в Израиле; но сделался виновным через Ваала, и погиб.
 • И ныне прибавили они ко греху: сделали для себя литых истуканов из серебра своего, по понятию своему, – полная работа художников, – и говорят они приносящим жертву людям: «целуйте тельцов!»
 • За то они будут как утренний туман, как роса, скоро исчезающая, как мякина, свеваемая с гумна, и как дым из трубы.
 • Но Я – Господь Бог твой от земли Египетской, – и ты не должен знать другого бога, кроме Меня, и нет спасителя, кроме Меня.
 • Я признал тебя в пустыне, в земле жаждущей.
 • Имея пажити, они были сыты; а когда насыщались, то превозносилось сердце их, и потому они забывали Меня.
 • И Я буду для них как лев, как скимен буду подстерегать при дороге.
 • Буду нападать на них, как лишенная детей медведица, и раздирать вместилище сердца их, и поедать их там, как львица; полевые звери будут терзать их.
 • Погубил ты себя, Израиль, ибо только во Мне опора твоя.
 • Где царь твой теперь? Пусть он спасет тебя во всех городах твоих! Где судьи твои, о которых говорил ты: «дай нам царя и начальников»?
 • И Я дал тебе царя во гневе Моем, и отнял в негодовании Моем.
 • Связано в узел беззаконие Ефрема, сбережен его грех.
 • Му́ки родильницы постигнут его; он – сын неразумный, иначе не стоял бы долго в положении рождающихся детей.
 • От власти ада Я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа? Раскаяния в том не будет у Меня.
 • Хотя Ефрем плодовит между братьями, но придет восточный ветер, поднимется ветер Господень из пустыни, и иссохнет родник его, и иссякнет источник его; он опустошит сокровищницу всех драгоценных сосудов.
 • When Ephraim spoke, trembling, He exalted himself in Israel; But when he offended through Baal worship, he died.

 • Now they sin more and more, And have made for themselves molded images, Idols of their silver, according to their skill; All of it is the work of craftsmen. They say of them, «Let the men who sacrifice kiss the calves!»

 • Therefore they shall be like the morning cloud And like the early dew that passes away, Like chaff blown off from a threshing floor And like smoke from a chimney.

 • «Yet I am the LORD your God Ever since the land of Egypt, And you shall know no God but Me; For there is no savior besides Me.

 • I knew you in the wilderness, In the land of great drought.

 • When they had pasture, they were filled; They were filled and their heart was exalted; Therefore they forgot Me.

 • «So I will be to them like a lion; Like a leopard by the road I will lurk;

 • I will meet them like a bear deprived of her cubs; I will tear open their rib cage, And there I will devour them like a lion. The wild beast shall tear them.

 • «O Israel, you are destroyed, But your help is from Me.

 • I will be your King; Where is any other, That he may save you in all your cities? And your judges to whom you said, «Give me a king and princeś?

 • I gave you a king in My anger, And took him away in My wrath.

 • «The iniquity of Ephraim is bound up; His sin is stored up.

 • The sorrows of a woman in childbirth shall come upon him. He is an unwise son, For he should not stay long where children are born.

 • «I will ransom them from the power of the grave; I will redeem them from death. O Death, I will be your plagues! O Grave, I will be your destruction! Pity is hidden from My eyes.»

 • Though he is fruitful among his brethren, An east wind shall come; The wind of the LORD shall come up from the wilderness. Then his spring shall become dry, And his fountain shall be dried up. He shall plunder the treasury of every desirable prize.

 • Samaria is held guilty, For she has rebelled against her God. They shall fall by the sword, Their infants shall be dashed in pieces, And their women with child ripped open.