Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Осии

 
 • По словеси́ Ефре́мову оправда́нiя прiя́ се́й во Изра́или, и положи́ я́ Ваа́лови, и у́мре.
 • И ны́нѣ при­­ложи́ша согрѣша́ти и сотвори́ша себѣ́ слiя́нiе от­ зла́та и сребра́ сво­его́ по о́бразу и́доловъ, дѣла́ худо́жниковъ соверше́на: и́мъ сі́и глаго́лютъ: пожри́те человѣ́ковъ, оскудѣ́ша бо телцы́.
 • Сего́ ра́ди бу́дутъ я́ко о́блакъ у́трен­нiй, я́коже роса́ у́трен­няя иду́щи, я́коже пле́вы съ то́ка [и пра́хъ съ вѣ́твiя] развѣва́емый ви́хромъ, я́коже ды́мъ изъ трубы́.
 • А́зъ же Госпо́дь Бо́гъ тво́й утвержда́яй не́бо и созида́яй зе́млю, его́же ру́цѣ созда́стѣ все́ во́ин­ство небе́сное, и не показа́хъ ти́ и́хъ, е́же ходи́ти вслѣ́дъ и́хъ: и а́зъ изведо́хъ тя́ изъ земли́ Еги́петскiя, и Бо́га ра́звѣ мене́ да не позна́еши, и спаса́ющаго нѣ́сть ра́звѣ мене́.
 • А́зъ пасо́хъ тя́ въ пусты́ни на земли́ ненаселе́н­нѣй,
 • на па́житехъ и́хъ, и насы́тишася до исполне́нiя, и воз­несо́шася сердца́ и́хъ, сего́ ра́ди забы́ша мя́.
 • И бу́ду и́мъ я́ко панѳи́рь, и я́ко ры́сь на пути́ Ассири́евъ:
 • и сря́щу и́хъ а́ки медвѣ́дица лиша́ема, и разрушу́ соключе́нiе серде́цъ и́хъ: и поядя́тъ я́ ски́мни дубра́внiи, и звѣ́рiе польсті́и расто́ргнутъ я́.
 • Въ поги́бели тво­е́й, Изра́илю, кто́ помо́жетъ тебѣ́?
 • Гдѣ́ ца́рь тво́й се́й? то́й да спасе́тъ тя́ во всѣ́хъ градѣ́хъ тво­и́хъ: и да су́дитъ ти́, о не́мже глаго́лалъ еси́: да́ждь ми́ царя́ и кня́зя.
 • И да́хъ тебѣ́ царя́ во гнѣ́вѣ мо­е́мъ, и утвержа́хся въ я́рости мо­е́й.
 • Согромажде́нiе непра́вды Ефре́мъ, сокрове́нъ грѣ́хъ его́:
 • болѣ́зни а́ки ражда́ющiя прiи́дутъ ему́: се́й сы́нъ нему́дрый, зане́ ны́нѣ не усто­и́тъ въ сокруше́нiи ча́дъ.
 • От руки́ а́довы изба́влю я́ и от­ сме́рти искуплю́ я́: гдѣ́ пря́ твоя́, сме́рте? гдѣ́ осте́нъ тво́й, а́де? утѣше́нiе скры́ся от­ о́чiю мое́ю:
 • зане́ се́й между́ бра́тiями разлучи́тъ: наведе́тъ Госпо́дь вѣ́тръ зно́­енъ изъ пусты́ни на́нь, и изсуши́тъ жи́лы его́ и опустоши́тъ исто́чники его́: се́й изсуши́тъ зе́млю его́ и вся́ сосу́ды его́ люби́мыя.
 • Когда Ефрем говорил, все трепетали. Он был высок в Израиле; но сделался виновным через Ваала, и погиб.
 • И ныне прибавили они ко греху: сделали для себя литых истуканов из серебра своего, по понятию своему, – полная работа художников, – и говорят они приносящим жертву людям: «целуйте тельцов!»
 • За то они будут как утренний туман, как роса, скоро исчезающая, как мякина, свеваемая с гумна, и как дым из трубы.
 • Но Я – Господь Бог твой от земли Египетской, – и ты не должен знать другого бога, кроме Меня, и нет спасителя, кроме Меня.
 • Я признал тебя в пустыне, в земле жаждущей.
 • Имея пажити, они были сыты; а когда насыщались, то превозносилось сердце их, и потому они забывали Меня.
 • И Я буду для них как лев, как скимен буду подстерегать при дороге.
 • Буду нападать на них, как лишенная детей медведица, и раздирать вместилище сердца их, и поедать их там, как львица; полевые звери будут терзать их.
 • Погубил ты себя, Израиль, ибо только во Мне опора твоя.
 • Где царь твой теперь? Пусть он спасет тебя во всех городах твоих! Где судьи твои, о которых говорил ты: «дай нам царя и начальников»?
 • И Я дал тебе царя во гневе Моем, и отнял в негодовании Моем.
 • Связано в узел беззаконие Ефрема, сбережен его грех.
 • Му́ки родильницы постигнут его; он – сын неразумный, иначе не стоял бы долго в положении рождающихся детей.
 • От власти ада Я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа? Раскаяния в том не будет у Меня.
 • Хотя Ефрем плодовит между братьями, но придет восточный ветер, поднимется ветер Господень из пустыни, и иссохнет родник его, и иссякнет источник его; он опустошит сокровищницу всех драгоценных сосудов.
 • Quando Èfraim parlava, incuteva terrore,

  era un principe in Israele.

  Ma si è reso colpevole con Baal

  ed è decaduto.
 • Tuttavia continuano a peccare

  e con il loro argento si sono fatti statue fuse,

  idoli di loro invenzione,

  tutti lavori di artigiani.

  Dicono: "Offrite loro sacrifici"

  e mandano baci ai vitelli.
 • Perciò saranno come nube del mattino,

  come rugiada che all'alba svanisce,

  come pula lanciata lontano dall'aia,

  come fumo che esce dalla finestra.
 • "Eppure io sono il Signore, tuo Dio,

  fin dal paese d'Egitto,

  non devi conoscere altro Dio fuori di me,

  non c'è salvatore fuori di me.
 • Io ti ho protetto nel deserto,

  in quella terra ardente.
 • Io li ho fatti pascolare,

  si sono saziati e il loro cuore si è inorgoglito,

  per questo mi hanno dimenticato.
 • Perciò io sarò per loro come un leone,

  come un leopardo li spierò per la via,
 • li assalirò come un'orsa privata dei figli,

  spezzerò la corazza del loro cuore,

  li divorerò come una leonessa;

  li sbraneranno le bestie selvatiche.
 • Israele, tu sei rovinata

  e solo io ti posso aiutare!
 • Dov'è ora il tuo re, che ti possa salvare?

  Dove sono i capi in tutte le tue città

  e i governanti di cui dicevi:

  "Dammi un re e dei capi"?
 • Ti ho dato un re nella mia ira

  e con sdegno te lo riprendo.
 • L'iniquità di Èfraim è chiusa in luogo sicuro,

  il suo peccato è ben custodito.
 • I dolori di partoriente lo sorprenderanno,

  ma egli è figlio privo di senno,

  non si presenterà a suo tempo

  pronto a uscire dal seno materno.
 • Li strapperò di mano agli inferi,

  li riscatterò dalla morte?

  Dov'è, o morte, la tua peste?

  Dov'è, o inferi, il vostro sterminio?

  La compassione è nascosta ai miei occhi".
 • Èfraim prosperi pure in mezzo ai fratelli:

  verrà il vento d'oriente,

  si alzerà dal deserto il vento del Signore

  e farà inaridire le sue sorgenti,

  farà prosciugare le sue fonti,

  distruggerà il tesoro e ogni oggetto prezioso.