Скрыть
2:24
2:25
Церковнославянский (рус)
Рцы́те бра́ту сво­ему́: лю́дiе мо­и́: и сестрѣ́ сво­е́й: поми́лован­ная.
Суди́теся съ ма́терiю сво­е́ю, суди́теся, я́ко та́ не жена́ моя́, и а́зъ не му́жъ ея́: и от­ве́ргу блуже́нiя ея́ от­ лица́ мо­его́ и любо­дѣ́й­ст­во ея́ от­ среды́ сосцу́ ея́:
я́ко да совлеку́ ю́ на́гу и поста́влю ю́ я́коже въ де́нь рожде́нiя ея́, и положу́ ю́ я́ко пусты́ню, и учиню́ ю́ я́ко зе́млю безво́дну, и убiю́ о́ную жа́ждею:
и ча́дъ ея́ не поми́лую, я́ко ча́да блуже́нiя су́ть,
я́ко соблуди́ ма́ти и́хъ, посрами́ся роди́в­шая и́хъ, рече́ бо: пойду́ вслѣ́дъ похотнико́въ мо­и́хъ, даю́щихъ мнѣ́ хлѣ́бы моя́ и во́ду мою́, и ри́зы моя́ и плащани́цы моя́, и ма́сло мое́ и вся́, ели́ка мнѣ́ досто́ятъ.
Сего́ ра́ди, се́, а́зъ загражду́ пу́ть ея́ те́рнiемъ и воз­гражду́ распу́тiя ея́, и стези́ сво­ея́ не обря́щетъ:
и пожене́тъ похотники́ своя́ и не пости́гнетъ и́хъ, и взы́щетъ и́хъ и не обря́щетъ, и рече́тъ: пойду́ и воз­вращу́ся къ му́жу мо­ему́ пе́рвому, я́ко добрѣ́е ми́ бѣ́ тогда́, не́жели ны́нѣ.
Но та́ не уразумѣ́, я́ко а́зъ да́хъ е́й пшени́цу и вино́ и ма́сло, и сребро́ умно́жихъ е́й: сiя́ же сре́бряны и зла́ты сотвори́ Ваа́лу.
Сего́ ра́ди обращу́ся и воз­му́ пшени́цу мою́ во вре́мя ея́ и вино́ мое́ во вре́мя его́, и от­иму́ ри́зы моя́ и плащани́цы моя́, да не покрыва́етъ студа́ сво­его́:
и ны́нѣ от­кры́ю нечистоту́ ея́ предъ похотника́ми ея́, и никто́же отъ­и́метъ ея́ от­ руки́ мо­ея́:
и от­вращу́ вся́ весе́лiя ея́ и пра́здники ея́, и новоме́сячiя ея́ и суббо́ты ея́ и вся́ пра́здне­ст­ва ея́,
и погублю́ виногра́дъ ея́ и смо́квы ея́, о ни́хже рече́: мзды́ ми́ су́ть сiя́, я́же да́ша мнѣ́ похотницы́ мо­и́: и положу́ я́ въ свидѣ́нiе, и поядя́тъ я́ звѣ́рiе се́лнiи и пти́цы небе́сныя и га́ди земні́и:
и от­мщу́ на не́й дни́ Ваали́мовы, въ ня́же тре́бы кладя́ше и́мъ, и вдѣва́­ше усеря́зи своя́ и мони́ша своя́, и хожда́­ше вслѣ́дъ похотнико́въ сво­и́хъ, а мене́ забы́, глаго́летъ Госпо́дь.
Сего́ ра́ди, се́, а́зъ соблажню́ ю́, и учиню́ ю́ я́ко пусты́ню, и воз­глаго́лю въ се́рдце ея́,
и да́мъ е́й при­­тяжа́нiе ея́ от­ту́ду и поля́ну Ахо́рову, от­ве́рсти смы́слъ ея́: и смири́т­ся та́мо по дне́мъ дѣ́т­ст­ва сво­его́ и по дне́мъ изведе́нiя сво­его́ от­ земли́ Еги́петски.
И бу́детъ въ то́й де́нь, нарече́тъ мя́ му́жъ мо́й, глаго́летъ Госпо́дь, а не прозове́тъ мене́ ктому́ Ваали́мъ.
И от­ве́ргу имена́ Ваали́мля от­ у́стъ ея́, и не воспомяну́т­ся ксему́ имена́ и́хъ.
И завѣща́ю и́мъ завѣ́тъ въ то́й де́нь со звѣрьми́ се́лными и со пти́цами небе́сными и съ га́ды земны́ми, и лу́къ и ме́чь и бра́нь сокрушу́ от­ земли́, и вселю́ я́ со упова́нiемъ:
и обручу́ тя себѣ́ во вѣ́къ и обручу́ тя себѣ́ въ пра́вдѣ и въ судѣ́ и въ ми́лости и въ щедро́тахъ:
и обручу́ тя себѣ́ въ вѣ́рѣ, и увѣ́си Го́спода.
И бу́детъ въ то́й де́нь, глаго́летъ Госпо́дь, послу́шаю небесе́, а о́ное послу́шаетъ земли́,
и земля́ послу́шаетъ пшени́цы и вина́ и ма́сла, и сі́и послу́шаютъ Иезрае́ля:
и всѣ́ю о́ную себѣ́ на земли́ и поми́лую непоми́лован­ную: и реку́ не лю́демъ мо­и́мъ: лю́дiе мо­и́ есте́ вы́: и ті́и реку́тъ: Госпо́дь Бо́гъ на́шъ ты́ еси́.
Синодальный
Говорите братьям вашим: «Мой народ», и сестрам вашим: «Помилованная».
Судитесь с вашею матерью, судитесь; ибо она не жена Моя, и Я не муж ее; пусть она удалит блуд от лица своего и прелюбодеяние от грудей своих,
дабы Я не разоблачил ее донага и не выставил ее, как в день рождения ее, не сделал ее пустынею, не обратил ее в землю сухую и не уморил ее жаждою.
И детей ее не помилую, потому что они дети блуда.
Ибо блудодействовала мать их и осрамила себя зачавшая их; ибо говорила: «пойду за любовниками моими, которые дают мне хлеб и воду, шерсть и лен, елей и напитки».
За то вот, Я загорожу путь ее тернами и обнесу ее оградою, и она не найдет стезей своих,
и погонится за любовниками своими, но не догонит их, и будет искать их, но не найдет, и скажет: «пойду я, и возвращусь к первому мужу моему; ибо тогда лучше было мне, нежели теперь».
А не знала она, что Я, Я давал ей хлеб и вино и елей и умножил у нее серебро и золото, из которого сделали истукана Ваала.
За то Я возьму назад хлеб Мой в его время и вино Мое в его пору и отниму шерсть и лен Мой, чем покрывается нагота ее.
И ныне открою срамоту ее пред глазами любовников ее, и никто не исторгнет ее из руки Моей.
И прекращу у нее всякое веселье, праздники ее и новомесячия ее, и субботы ее, и все торжества ее.
И опустошу виноградные лозы ее и смоковницы ее, о которых она говорит: «это у меня подарки, которые надарили мне любовники мои»; и Я превращу их в лес, и полевые звери поедят их.
И накажу ее за дни служения Ваалам, когда она кадила им и, украсив себя серьгами и ожерельями, ходила за любовниками своими, а Меня забывала, говорит Господь.
Посему вот, и Я увлеку ее, приведу ее в пустыню, и буду говорить к сердцу ее.
И дам ей оттуда виноградники ее и долину Ахор, в преддверие надежды; и она будет петь там, как во дни юности своей и как в день выхода своего из земли Египетской.
И будет в тот день, говорит Господь, ты будешь звать Меня: «муж мой», и не будешь более звать Меня: «Ваали»*. //*Господин мой.
И удалю имена Ваалов от уст ее, и не будут более вспоминаемы имена их.
И заключу в то время для них союз с полевыми зверями и с птицами небесными, и с пресмыкающимися по земле; и лук, и меч, и войну истреблю от земли той, и дам им жить в безопасности.
И обручу тебя Мне навек, и обручу тебя Мне в правде и суде, в благости и милосердии.
И обручу тебя Мне в верности, и ты познаешь Господа.
И будет в тот день, Я услышу, говорит Господь, услышу небо, и оно услышит землю,
и земля услышит хлеб и вино и елей; а сии услышат Изреель.
И посею ее для Себя на земле, и помилую Непомилованную, и скажу не Моему народу: «ты Мой народ», а он скажет: «Ты мой Бог!»
Французский (LSG)
Dites à vos frères: Ammi! et à vos soeurs: Ruchama!
Plaidez, plaidez contre votre mère, car elle n'est point ma femme, et je ne suis point son mari! Qu'elle ôte de sa face ses prostitutions, et de son sein ses adultères!
Sinon, je la dépouille à nu, je la mets comme au jour de sa naissance, je la rends semblable à un désert, à une terre aride, et je la fais mourir de soif;
et je n'aurai pas pitié de ses enfants, car ce sont des enfants de prostitution.
Leur mère s'est prostituée, celle qui les a conçus s'est déshonorée, car elle a dit: J'irai après mes amants, qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson.
C'est pourquoi voici, je vais fermer son chemin avec des épines et y élever un mur, afin qu'elle ne trouve plus ses sentiers.
Elle poursuivra ses amants, et ne les atteindra pas; elle les cherchera, et ne les trouvera pas. Puis elle dira: J'irai, et je retournerai vers mon premier mari, car alors j'étais plus heureuse que maintenant.
Elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le moût et l'huile; et l'on a consacré au service de Baal l'argent et l'or que je lui prodiguais.
C'est pourquoi je reprendrai mon blé en son temps et mon moût dans sa saison, et j'enlèverai ma laine et mon lin qui devaient couvrir sa nudité.
Et maintenant je découvrirai sa honte aux yeux de ses amants, et nul ne la délivrera de ma main.
Je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses nouvelles lunes, ses sabbats et toutes ses solennités.
Je ravagerai ses vignes et ses figuiers, dont elle disait: C'est le salaire que m'ont donné mes amants! Je les réduirai en une forêt, et les bêtes des champs les dévoreront.
Je la châtierai pour les jours où elle encensait les Baals, où elle se paraît de ses anneaux et de ses colliers, allait après ses amants, et m'oubliait, dit l'Éternel.
C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son coeur.
Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Acor, comme une porte d'espérance, et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse, et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte.
En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras: Mon mari! et tu ne m'appelleras plus: Mon maître!
J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, afin qu'on ne les mentionne plus par leurs noms.
En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre, je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité.
Je serai ton fiancé pour toujours; je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde;
je serai ton fiancé par la fidélité, et tu reconnaîtras l'Éternel.
En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux, et ils exauceront la terre;
la terre exaucera le blé, le moût et l'huile, et ils exauceront Jizreel.
Je planterai pour moi Lo Ruchama dans le pays, et je lui ferai miséricorde; je dirai à Lo Ammi: Tu es mon peuple! et il répondra: Mon Dieu!
І буде число Ізраїлевих синів, як морський пісок, що його не можна ані зміряти, ані злічити.
І станеться, замість того, що говориться їм: Ви не народ Мій, буде їм сказано: Ви сини Бога Живого.
І будуть зібрані разом сини Юдині та сини Ізраїлеві, і настановлять собі одного голову, і повиходять з землі, бо великий день Їзреелу.
Скажіть своїм братам: Народ Мій, а своїм сестрам: Помилувана.
Судіться з вашою матір́ю, судіться, бо вона не жінка Моя, а Я не її чоловік, і нехай вона відкине від себе свій блуд, і з-поміж своїх перс свій перелюб,
щоб Я не роздягнув її до нага, і не поставив її такою, як у день її народження, і щоб не зробив Я її пустинею, і не обернув її на суху землю, і не забив її спрагою.
Над синами ж її Я не змилуюся, бо вони сини блуду,
бо їхня мати блудлива була, та, що ними була вагітна, сором чинила, бо казала вона: Я піду за своїми полюбовниками, що дають мені хліб мій та воду мою, мою вовну та льон мій, оливу мою та напої мої.
Тому то ось Я вкрию твою дорогу тернями, і обгороджу її огорожею, і стежок своїх не знайде вона.
І буде вона гнатися за своїми полюбовниками, але не дожене їх, і буде шукати їх, та не знайде.
І скаже вона: Піду я, і вернуся до мого першого чоловіка, бо краще було мені тоді, як тепер.
А вона не знає, що то Я давав їй збіжжя, і виноградний сік, і свіжу оливу, і примножив їй срібло та золото, яке вони звернули на Ваала.
Тому то заберу назад Своє збіжжя в його часі, а Мій сік виноградний в його умовленому часі, і заберу Свою вовну та Свій льон, що був на покриття її наготи.
А тепер відкрию її наготу на очах її коханців, і ніхто не врятує її від Моєї руки.
І зроблю кінець усякій радості її, святу її, новомісяччю її, і суботі її, та всякому святковому часові.
І спустошу її виноградника та її фіґове дерево, про які вона говорила: Це мені дар за блудодійство, що дали мені мої полюбовники.
А Я оберну їх на ліс, і їх пожере польова звірина!
І навіщу її за дні Ваалів, коли вона кадила.
І приоздоблювалася ти своєю носовою сережкою та своїм нашийником, і ходила за своїми полюбовниками, а Мене забувала, говорить Господь.
Тому то ось Я намовлю її, і попроваджу її до пустині, і буду говорити до серця її.
І дам їй виноградники звідти та долину Ахор за двері надії, і вона буде там співати, як за днів своєї молодости, як за дня виходу її з єгипетського краю.
І станеться, того дня говорить Господь ти кликатимеш: Чоловіче мій, і не будеш більше кликати Мене: Мій ваале.
І усуну імена Ваалів з її уст, і вони не будуть більше згадувані своїм іменем.
І складу їм заповіта того дня з польовою звіриною, і з птаством небесним, та з плазуючим по землі, і лука й меча та війну знищу з землі, і покладу їх безпечно.
І заручуся з тобою навіки, і заручуся з тобою справедливістю, і правосуддям, і милістю та любов́ю.
І заручуся з тобою вірністю, і ти пізнаєш Господа.
І станеться того дня, Я почую, говорить Господь, почую небо, а воно почує землю,
а земля задоволить збіжжя, і виноградний сік, і оливу, а вони задовольнять Їзреела.
І обсію її Собі на землі, і змилуюся над Ло-Рухамою, і скажу до Ло-Амі: Ти народ Мій, а він скаже: Мій Боже!
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки