Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Осии

 
 • Рцы́те бра́ту сво­ему́: лю́дiе мо­и́: и сестрѣ́ сво­е́й: поми́лован­ная.
 • Суди́теся съ ма́терiю сво­е́ю, суди́теся, я́ко та́ не жена́ моя́, и а́зъ не му́жъ ея́: и от­ве́ргу блуже́нiя ея́ от­ лица́ мо­его́ и любо­дѣ́й­ст­во ея́ от­ среды́ сосцу́ ея́:
 • я́ко да совлеку́ ю́ на́гу и поста́влю ю́ я́коже въ де́нь рожде́нiя ея́, и положу́ ю́ я́ко пусты́ню, и учиню́ ю́ я́ко зе́млю безво́дну, и убiю́ о́ную жа́ждею:
 • и ча́дъ ея́ не поми́лую, я́ко ча́да блуже́нiя су́ть,
 • я́ко соблуди́ ма́ти и́хъ, посрами́ся роди́в­шая и́хъ, рече́ бо: пойду́ вслѣ́дъ похотнико́въ мо­и́хъ, даю́щихъ мнѣ́ хлѣ́бы моя́ и во́ду мою́, и ри́зы моя́ и плащани́цы моя́, и ма́сло мое́ и вся́, ели́ка мнѣ́ досто́ятъ.
 • Сего́ ра́ди, се́, а́зъ загражду́ пу́ть ея́ те́рнiемъ и воз­гражду́ распу́тiя ея́, и стези́ сво­ея́ не обря́щетъ:
 • и пожене́тъ похотники́ своя́ и не пости́гнетъ и́хъ, и взы́щетъ и́хъ и не обря́щетъ, и рече́тъ: пойду́ и воз­вращу́ся къ му́жу мо­ему́ пе́рвому, я́ко добрѣ́е ми́ бѣ́ тогда́, не́жели ны́нѣ.
 • Но та́ не уразумѣ́, я́ко а́зъ да́хъ е́й пшени́цу и вино́ и ма́сло, и сребро́ умно́жихъ е́й: сiя́ же сре́бряны и зла́ты сотвори́ Ваа́лу.
 • Сего́ ра́ди обращу́ся и воз­му́ пшени́цу мою́ во вре́мя ея́ и вино́ мое́ во вре́мя его́, и от­иму́ ри́зы моя́ и плащани́цы моя́, да не покрыва́етъ студа́ сво­его́:
 • и ны́нѣ от­кры́ю нечистоту́ ея́ предъ похотника́ми ея́, и никто́же отъ­и́метъ ея́ от­ руки́ мо­ея́:
 • и от­вращу́ вся́ весе́лiя ея́ и пра́здники ея́, и новоме́сячiя ея́ и суббо́ты ея́ и вся́ пра́здне­ст­ва ея́,
 • и погублю́ виногра́дъ ея́ и смо́квы ея́, о ни́хже рече́: мзды́ ми́ су́ть сiя́, я́же да́ша мнѣ́ похотницы́ мо­и́: и положу́ я́ въ свидѣ́нiе, и поядя́тъ я́ звѣ́рiе се́лнiи и пти́цы небе́сныя и га́ди земні́и:
 • и от­мщу́ на не́й дни́ Ваали́мовы, въ ня́же тре́бы кладя́ше и́мъ, и вдѣва́­ше усеря́зи своя́ и мони́ша своя́, и хожда́­ше вслѣ́дъ похотнико́въ сво­и́хъ, а мене́ забы́, глаго́летъ Госпо́дь.
 • Сего́ ра́ди, се́, а́зъ соблажню́ ю́, и учиню́ ю́ я́ко пусты́ню, и воз­глаго́лю въ се́рдце ея́,
 • и да́мъ е́й при­­тяжа́нiе ея́ от­ту́ду и поля́ну Ахо́рову, от­ве́рсти смы́слъ ея́: и смири́т­ся та́мо по дне́мъ дѣ́т­ст­ва сво­его́ и по дне́мъ изведе́нiя сво­его́ от­ земли́ Еги́петски.
 • И бу́детъ въ то́й де́нь, нарече́тъ мя́ му́жъ мо́й, глаго́летъ Госпо́дь, а не прозове́тъ мене́ ктому́ Ваали́мъ.
 • И от­ве́ргу имена́ Ваали́мля от­ у́стъ ея́, и не воспомяну́т­ся ксему́ имена́ и́хъ.
 • И завѣща́ю и́мъ завѣ́тъ въ то́й де́нь со звѣрьми́ се́лными и со пти́цами небе́сными и съ га́ды земны́ми, и лу́къ и ме́чь и бра́нь сокрушу́ от­ земли́, и вселю́ я́ со упова́нiемъ:
 • и обручу́ тя себѣ́ во вѣ́къ и обручу́ тя себѣ́ въ пра́вдѣ и въ судѣ́ и въ ми́лости и въ щедро́тахъ:
 • и обручу́ тя себѣ́ въ вѣ́рѣ, и увѣ́си Го́спода.
 • И бу́детъ въ то́й де́нь, глаго́летъ Госпо́дь, послу́шаю небесе́, а о́ное послу́шаетъ земли́,
 • и земля́ послу́шаетъ пшени́цы и вина́ и ма́сла, и сі́и послу́шаютъ Иезрае́ля:
 • и всѣ́ю о́ную себѣ́ на земли́ и поми́лую непоми́лован­ную: и реку́ не лю́демъ мо­и́мъ: лю́дiе мо­и́ есте́ вы́: и ті́и реку́тъ: Госпо́дь Бо́гъ на́шъ ты́ еси́.
 • Говорите братьям вашим: «Мой народ», и сестрам вашим: «Помилованная».
 • Судитесь с вашею матерью, судитесь; ибо она не жена Моя, и Я не муж ее; пусть она удалит блуд от лица своего и прелюбодеяние от грудей своих,
 • дабы Я не разоблачил ее донага и не выставил ее, как в день рождения ее, не сделал ее пустынею, не обратил ее в землю сухую и не уморил ее жаждою.
 • И детей ее не помилую, потому что они дети блуда.
 • Ибо блудодействовала мать их и осрамила себя зачавшая их; ибо говорила: «пойду за любовниками моими, которые дают мне хлеб и воду, шерсть и лен, елей и напитки».
 • За то вот, Я загорожу путь ее тернами и обнесу ее оградою, и она не найдет стезей своих,
 • и погонится за любовниками своими, но не догонит их, и будет искать их, но не найдет, и скажет: «пойду я, и возвращусь к первому мужу моему; ибо тогда лучше было мне, нежели теперь».
 • А не знала она, что Я, Я давал ей хлеб и вино и елей и умножил у нее серебро и золото, из которого сделали истукана Ваала.
 • За то Я возьму назад хлеб Мой в его время и вино Мое в его пору и отниму шерсть и лен Мой, чем покрывается нагота ее.
 • И ныне открою срамоту ее пред глазами любовников ее, и никто не исторгнет ее из руки Моей.
 • И прекращу у нее всякое веселье, праздники ее и новомесячия ее, и субботы ее, и все торжества ее.
 • И опустошу виноградные лозы ее и смоковницы ее, о которых она говорит: «это у меня подарки, которые надарили мне любовники мои»; и Я превращу их в лес, и полевые звери поедят их.
 • И накажу ее за дни служения Ваалам, когда она кадила им и, украсив себя серьгами и ожерельями, ходила за любовниками своими, а Меня забывала, говорит Господь.
 • Посему вот, и Я увлеку ее, приведу ее в пустыню, и буду говорить к сердцу ее.
 • И дам ей оттуда виноградники ее и долину Ахор, в преддверие надежды; и она будет петь там, как во дни юности своей и как в день выхода своего из земли Египетской.
 • И будет в тот день, говорит Господь, ты будешь звать Меня: «муж мой», и не будешь более звать Меня: «Ваали»*. //*Господин мой.
 • И удалю имена Ваалов от уст ее, и не будут более вспоминаемы имена их.
 • И заключу в то время для них союз с полевыми зверями и с птицами небесными, и с пресмыкающимися по земле; и лук, и меч, и войну истреблю от земли той, и дам им жить в безопасности.
 • И обручу тебя Мне навек, и обручу тебя Мне в правде и суде, в благости и милосердии.
 • И обручу тебя Мне в верности, и ты познаешь Господа.
 • И будет в тот день, Я услышу, говорит Господь, услышу небо, и оно услышит землю,
 • и земля услышит хлеб и вино и елей; а сии услышат Изреель.
 • И посею ее для Себя на земле, и помилую Непомилованную, и скажу не Моему народу: «ты Мой народ», а он скажет: «Ты мой Бог!»
 • 你 们 要 称 你 们 的 弟 兄 为 阿 米 ( 就 是 我 民 的 意 思 ) , 称 你 们 的 姊 妹 为 路 哈 玛 ( 就 是 蒙 怜 悯 的 意 思 ) 。
 • 你 们 要 与 你 们 的 母 亲 大 大 争 辩 , 因 为 她 不 是 我 的 妻 子 , 我 也 不 是 她 的 丈 夫 。 叫 她 除 掉 脸 上 的 淫 像 , 和 胸 间 的 淫 态 。
 • 免 得 我 剥 她 的 衣 服 , 使 她 赤 体 , 与 才 生 的 时 候 一 样 , 使 她 如 旷 野 , 如 乾 旱 之 地 , 因 渴 而 死 。
 • 我 必 不 怜 悯 她 的 儿 女 , 因 为 他 们 是 从 淫 乱 而 生 的 。
 • 他 们 的 母 亲 行 了 淫 乱 , 怀 他 们 的 母 做 了 可 羞 耻 的 事 , 因 为 她 说 , 我 要 随 从 所 爱 的 , 我 的 饼 , 水 , 羊 毛 , 麻 , 油 , 酒 都 是 他 们 给 的 。
 • 因 此 , 我 必 用 荆 棘 堵 塞 她 的 道 , 筑 墙 挡 住 她 , 使 她 找 不 着 路 。
 • 她 必 追 随 所 爱 的 , 却 追 不 上 , 她 必 寻 梢 他 们 , 却 寻 不 见 , 便 说 , 我 要 归 回 前 夫 , 因 我 那 时 的 光 景 比 如 今 还 好 。
 • 她 不 知 道 是 我 给 她 五 谷 , 新 酒 , 和 油 , 又 加 增 她 的 金 银 。 她 却 以 此 供 奉 ( 或 作 制 造 ) 巴 力 。
 • 因 此 , 到 了 收 割 的 日 子 , 出 酒 的 时 候 , 我 必 将 我 的 五 谷 新 酒 收 回 , 也 必 将 她 应 当 遮 体 的 羊 毛 和 麻 , 夺 回 来 。
 • 如 今 我 必 在 她 所 爱 的 眼 前 , 显 露 她 的 丑 态 , 必 无 人 能 救 她 脱 离 我 的 手 。
 • 我 也 必 使 她 的 宴 乐 , 节 期 , 月 朔 , 安 息 日 , 并 她 的 一 切 大 会 , 都 止 息 了 。
 • 我 也 必 毁 坏 她 的 葡 萄 树 , 和 无 花 果 树 , 就 是 她 说 , 这 是 我 所 爱 的 给 我 为 赏 赐 的 , 我 必 使 这 些 树 变 为 荒 林 , 为 田 野 的 走 兽 所 吃 。
 • 我 必 追 讨 她 素 日 给 诸 巴 力 烧 香 的 罪 , 那 时 她 佩 带 耳 环 , 和 别 样 妆 饰 , 随 从 她 所 爱 的 , 却 忘 记 我 。 这 是 耶 和 华 说 的 。
 • 后 来 我 必 劝 导 她 , 领 她 到 旷 野 , 对 她 说 安 慰 的 话 。
 • 她 从 那 里 出 来 。 我 必 赐 她 葡 萄 园 , 又 赐 她 亚 割 谷 作 为 指 望 的 门 , 她 必 在 那 里 应 声 ( 或 作 歌 唱 ) , 与 幼 年 的 日 子 一 样 , 与 从 埃 及 地 上 来 的 时 候 相 同 。
 • 耶 和 华 说 , 那 日 你 必 称 呼 我 伊 施 ( 就 是 我 夫 的 意 思 ) , 不 再 称 呼 我 巴 力 ( 就 是 我 主 的 意 思 ) 。
 • 因 为 我 必 从 我 民 的 口 中 除 掉 诸 巴 力 的 名 号 , 这 名 号 不 再 提 起 。
 • 当 那 日 , 我 必 为 我 的 民 , 与 田 野 的 走 兽 , 和 空 中 的 飞 鸟 , 并 地 上 的 昆 虫 立 约 。 又 必 在 国 中 折 断 弓 刀 , 止 息 争 战 , 使 他 们 安 然 躺 卧 。
 • 我 必 聘 你 永 远 归 我 为 妻 , 以 仁 义 , 公 平 , 慈 爱 , 怜 悯 聘 你 归 我 。
 • 也 以 诚 实 聘 你 归 我 , 你 就 必 认 识 我 耶 和 华 。
 • 耶 和 华 说 , 那 日 我 必 应 允 , 我 必 应 允 天 , 天 必 应 允 地 。
 • 地 必 应 允 五 谷 , 新 酒 , 和 油 , 这 些 必 应 允 耶 斯 列 民 ( 耶 斯 列 就 是 神 栽 种 的 意 思 ) 。
 • 我 必 将 她 种 在 这 地 , 素 不 蒙 怜 悯 的 , 我 必 怜 悯 , 本 非 我 民 的 , 我 必 对 他 说 , 你 是 我 的 民 , 他 必 说 , 你 是 我 的 神 。