Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Осии

 
 • И рече́ Госпо́дь ко мнѣ́: еще́ иди́ и воз­люби́ жену́ лю́бящую зло́ и любо­дѣ́йцу, я́коже лю́битъ Бо́гъ сы́ны Изра́илевы: сі́и же взира́ютъ къ бого́мъ чужди́мъ и лю́бятъ Варе́нiя съ кори́нками.
 • И ная́хъ себѣ́ о́ную пятiю­на́­де­сять сре́брениками и гомо́ромъ ячме́ня и не́велемъ вина́,
 • и реко́хъ е́й: дни́ мно́ги да сѣди́ши у мене́ и а́зъ у тебе́, и не соблу́диши, ни бу́деши му́жу ино́му:
 • зане́ дни́ мно́ги ся́дутъ сы́нове Изра́илевы, не су́щу царю́, ни су́щу кня́зю, ни су́щей же́ртвѣ, ни су́щу же́ртвен­нику, ни жре́че­ст­ву, ниже́ явле́ниемъ:
 • и посе́мъ обратя́т­ся сы́нове Изра́илевы и взы́щутъ Го́спода Бо́га сво­его́ и дави́да царя́ сво­его́, и почудя́т­ся о Го́сподѣ и о бла́гостехъ его́ въ послѣ́днiя дни́.
 • И сказал мне Господь: иди еще, и полюби женщину, любимую мужем, но прелюбодействующую, подобно тому, как любит Господь сынов Израилевых, а они обращаются к другим богам и любят виноградные лепешки их.
 • И приобрел я ее себе за пятнадцать сребреников и за хомер ячменя и полхомера ячменя
 • и сказал ей: много дней оставайся у меня; не блуди, и не будь с другим; так же и я буду для тебя.
 • Ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя и без князя и без жертвы, без жертвенника, без ефода и терафима.
 • После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида, царя своего, и будут благоговеть пред Господом и благостью Его в последние дни.
 • Il Signore mi disse: "Va' ancora, ama la tua donna: è amata dal marito ed è adultera, come il Signore ama i figli d'Israele ed essi si rivolgono ad altri dèi e amano le schiacciate d'uva".
 • Io me l'acquistai per quindici pezzi d'argento e un homer e mezzo d'orzo
 • e le dissi: "Per molti giorni starai con me, non ti prostituirai e non sarai di alcun uomo; così anch'io mi comporterò con te".
 • Poiché per molti giorni staranno i figli d'Israele senza re e senza capo, senza sacrificio e senza stele, senza efod e senza terafìm.
 • Poi torneranno i figli d'Israele, e cercheranno il Signore, loro Dio, e Davide, loro re, e trepidi si volgeranno al Signore e ai suoi beni, alla fine dei giorni.


 • 耶和华对我说,你再去爱一个淫妇,就是她情人所爱的,好像以色列人。虽然偏向别神,喜爱葡萄饼,耶和华还是爱他们。
 • 我便用银子十五舍客勒,大麦一贺梅珥半,买她归我。
 • 我对她说,你当多日为我独居,不可行淫,不可归别人为妻,我向你也必这样。
 • 以色列人也必多日独居,无君王,无首领,无祭祀,无柱像,无以弗得,无家中的神像。
 • 后来以色列人必归回(或作回心转意),寻求他们的神耶和华,和他们的王大卫。在末后的日子,必以敬畏的心归向耶和华,领受他的恩惠。