Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Осии

 
 • Слы́шите сло́во Госпо́дне, сы́нове Изра́илевы, я́ко су́дъ Го́сподеви къ живу́щымъ на земли́: зане́ нѣ́сть и́стины, ни ми́лости, ни вѣ́дѣнiя Бо́жiя на земли́:
 • кля́тва и лжа́, и убі́й­ст­во и татьба́ и любо­дѣя́нiе разлiя́ся по земли́, и кро́вь съ кровьми́ мѣша́ютъ.
 • Сего́ ра́ди воспла́чет­ся земля́ и ума́лит­ся со всѣ́ми всели́в­шимися на не́й, со звѣрьми́ поль­ски́ми и съ га́ды земны́ми и со пти́цами небе́сными, и ры́бы морскі́я оскудѣ́ютъ:
 • я́ко да никто́же не при́т­ся, ни облича́ет­ся никто́же: лю́дiе же мо­и́ а́ки прерѣка́емый жре́цъ,
 • и изнемо́жетъ во дне́хъ, и изнемо́жетъ проро́къ съ тобо́ю: но́щи уподо́бихъ ма́терь твою́.
 • Уподо́бишася лю́дiе мо­и́ а́ки не иму́ще умѣ́нiя: я́ко ты́ умѣ́нiе от­ве́рглъ еси́, от­ве́ргу и а́зъ тебе́, е́же не жре́че­с­т­вовати мнѣ́, и забы́лъ еси́ зако́нъ Бо́га сво­его́, забу́ду и а́зъ ча́да твоя́.
 • По мно́же­ст­ву и́хъ та́ко согрѣши́ша мнѣ́: сла́ву и́хъ въ безче́стiе положу́.
 • Грѣхи́ люді́й мо­и́хъ снѣдя́тъ и въ непра́вдахъ и́хъ во́змутъ ду́шы и́хъ.
 • И бу́детъ я́коже лю́дiе, та́ко и жре́цъ: и от­мщу́ на ни́хъ пути́ и́хъ, и умышле́нiя и́хъ воз­да́мъ и́мъ.
 • И бу́дутъ я́сти и не насы́тят­ся: соблуди́ша и не испра́вят­ся: поне́же Го́спода оста́виша е́же снабдѣ́ти.
 • Блу́дъ и вино́ и пiя́н­ство прiя́тъ се́рдце люді́й мо­и́хъ.
 • Въ зна́менiихъ вопроша́ху и въ жезлѣ́хъ сво­и́хъ повѣ́даху тѣ́мъ: ду́хомъ блуже́нiя прельсти́шася и соблуди́ша от­ Бо́га сво­его́:
 • на версѣ́хъ го́ръ кадя́ху и на холмѣ́хъ жря́ху подъ ду́бомъ и подъ е́лiю и подъ дре́вомъ вѣ́твен­нымъ, я́ко до́бръ кро́въ: сего́ ра́ди соблу́дятъ дще́ри ва́шя, и невѣ́сты ва́шя воз­любо­дѣ́ютъ.
 • И не при­­сѣщу́ на дще́ри ва́шя, егда́ соблу́дятъ, и на невѣ́сты ва́шя, егда́ воз­любо­дѣ́ютъ: я́ко и ті́и со блудни́цами смѣси́шася и со блудника́ми тре́бы жря́ху, и лю́дiе смы́слящiи со блудни́цею сплета́хуся.
 • Ты́ же, Изра́илю, не не разумѣва́й, и Иу́до: не входи́те въ Галга́лу и не восходи́те въ до́мъ о́новъ, и не клени́теся Го́сподемъ живы́мъ.
 • Зане́ я́коже ю́ница стрѣка́ломъ стрѣ́чема разсвирѣ́пѣ Изра́иль: ны́нѣ упасе́тъ я́ Госпо́дь, я́ко а́гнца на простра́н­ствѣ.
 • Прича́ст­никъ кумíромъ Ефре́мъ положи́ себѣ́ собла́зны,
 • избра́ Ханане́овъ: блудя́ще воз­блуди́ша, воз­люби́ша безче́стiе от­ хрепета́нiя сво­его́.
 • Ви́хръ ду́ха воз­сви́щетъ въ крилѣ́хъ сво­и́хъ, и посра́мят­ся от­ тре́бищъ сво­и́хъ.
 • Слушайте слово Господне, сыны Израилевы; ибо суд у Господа с жителями сей земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни Богопознания на земле.
 • Клятва и обман, убийство и воровство, и прелюбодейство крайне распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием.
 • За то восплачет земля сия, и изнемогут все, живущие на ней, со зверями полевыми и птицами небесными, даже и рыбы морские погибнут.
 • Но никто не спорь, никто не обличай другого; и твой народ – как спорящие со священником.
 • И ты падешь днем, и пророк падет с тобою ночью, и истреблю матерь твою.
 • Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения: так как ты отверг ведение, то и Я отвергну тебя от священнодействия предо Мною; и как ты забыл закон Бога твоего, то и Я забуду детей твоих.
 • Чем больше они умножаются, тем больше грешат против Меня; славу их обращу в бесславие.
 • Грехами народа Моего кормятся они, и к беззаконию его стремится душа их.
 • И что будет с народом, то и со священником; и накажу его по путям его, и воздам ему по делам его.
 • Будут есть, и не насытятся; будут блудить, и не размножатся; ибо оставили служение Господу.
 • Блуд, вино и напитки завладели сердцем их.
 • Народ Мой вопрошает свое дерево и жезл его дает ему ответ; ибо дух блуда ввел их в заблуждение, и, блудодействуя, они отступили от Бога своего.
 • На вершинах гор они приносят жертвы и на холмах совершают каждение под дубом и тополем и теревинфом, потому что хороша от них тень; поэтому любодействуют дочери ваши и прелюбодействуют невестки ваши.
 • Я оставлю наказывать дочерей ваших, когда они блудодействуют, и невесток ваших, когда они прелюбодействуют, потому что вы сами на стороне блудниц и с любодейцами приносите жертвы, а невежественный народ гибнет.
 • Если ты, Израиль, блудодействуешь, то пусть не грешил бы Иуда; и не ходите в Галгал, и не восходите в Беф-Авен, и не клянитесь: «жив Господь!»
 • Ибо как упрямая телица, упорен стал Израиль; посему будет ли теперь Господь пасти их, как агнцев на пространном пастбище?
 • Привязался к идолам Ефрем; оставь его!
 • Отвратительно пьянство их, совершенно предались блудодеянию; князья их любят постыдное.
 • Охватит их ветер своими крыльями, и устыдятся они жертв своих.
 • ისმინეთ უფლის სიტყვა, ისრაელიანებო, რადგან დავა აქვს უფალს ქვეყნის მკვიდრებთან; რადგან რ არის ჭეშმარიტება, არც სიქველე, არც ღვთის შემეცნება ქვეყანაზე.
 • წყევლა და ტყუილი, კაცისკვლა, ქურდობა და მრუშობა გავრცელდა; სისხლის ღვრას სისხლის ღვრა მოსდევს.
 • ამიტომაც მოთქვამს მიწა, ჩაკვდა მისი ყოველი მკვიდრი ველის მხეცებთან და ცის ფრინველებთან ერთად; ზღვის თევზებიც კი გაუჩინარდნენ.
 • არავინ იდავოს, არავინ იყოს მამხილებელი, რადგან შენი ერი მღვდელს ედავება.
 • წაიფორხილებ დღისით და წაიფორხილებს ღამით წინასწარმეტყველიც შენთან ერთად; და მე მოვსპობ დედაშენს.
 • მოისპობა ჩემი ერი უმეცრების გამო, რადგან შენ უარყავი ღვთის შემეცნება, და მეც გადაგაყენებ ჩემი მღვდლობიდან; დავიწყებული გაქვს ჩემი რჯული და მეც დავივიწყებ შენს შვილებს.
 • რაც უფრო მრავლდებიან, მით უფრო სცოდავენ ჩემს წინაშე; მათ პატივს სირცხვილად შევცვლი.
 • ცოდვებით იკვებება ჩემი ერი და უკეთურებისკენ მიუწევთ გული.
 • მღვდელი და ერი ერთი შეიქნა; მსჯავრს დავდებ მათ მათი გზების გამო და მივაგებ მათ მათი საქმეების გამო.
 • შეჭამენ და ვერ გაიგებენ გაძღომას, იბოზებენ და ვერ გამრავლდებიან, რადგან დაივიწყეს უფლის სამსახური.
 • ბოზობამ, ღვინომ და მაჭარმა დაიპყრო მათი გული.
 • ჩემი ერი ხეზე მკითხაობს და მისი ტოტი უცხდებს მას, რადგან ბოზობის სულმა შეაცდინა ისინი და განუდგნენ თავიანთ ღმერთს.
 • მთათა მწვერვალებზე სწირავენ მსხვერპლს და გორაკებზე აკმევენ საკმეველს მუხის, ჭადრისა და ტერებინთის ქვეშ, რადგან საამურია მათი ჩრდილი; ამიტომ ბოზობენ შენი ასულები და მრუშობენ შენი რძლები.
 • როგორ არ მოვკითხო შენს ასულებს, როცა ბოზობენ, და შენს რძლებს, როცა მრუშობენ, რადგან მამაკაცები ბოზ ქალებთან დაეთრევიან და როსკიპებთან ერთად სწირავენ მსხვერპლს; უმეცარი ხალხი კი იღუპება.
 • თუ შენ ბოზობ, ისრაელო, იუდა მაინც ნუ შესცოდავს; ნუ ივლის გილგალში, ნუ ავა ბეთ-ავენში, ნუ დაიფიცებს: ცოცხალიმც არის უფალიო!
 • რადგან ჯიუტი ფურივით ჯიუტია ისრაელი; როგორ აძოვოს ახლა ისინი უფალმა, როგორც ცხვარი, ვრცელ საძოვარზე?
 • შეეკრა კერპებს ეფრემი, დაეხსენი.
 • გამოუნელდებათ სიმთვრალე და ბოზობას იწყებენ, შეეჩვიენ სირცხვილს მისი მთავრები.
 • გაახვევს მათ ქარი თავის ფრთებში და მათ შერცხვებათ თავიანთი მსხვერპლისა.
 • Hört das Wort des HERRN, ihr Leute von Israel! Der HERR erhebt Anklage gegen die Bewohner des Landes, denn nirgends gibt es noch Treue und Liebe, niemand kennt Gott und seinen Willen.
 • Sie missbrauchen den Gottesnamen, um andere zu verfluchen; sie verdrehen die Wahrheit, sie morden, stehlen, brechen die Ehe; ein Verbrechen reiht sich ans andere.
 • Deshalb vertrocknet das Land und seine Bewohner verdursten, auch die Tiere des Feldes und die Vögel; sogar die Fische verenden.
 • »Aber nicht das Volk soll man dafür zur Rechenschaft ziehen«, sagt der HERR. »Dein Volk hat allen Grund, die Priester anzuklagen!
 • Ihr Priester werdet am helllichten Tag zu Fall kommen und die Propheten werden mit euch fallen bei Nacht; ich lasse euch mit eurer ganzen Sippschaft zugrunde gehen.
 • Denn mein Volk rennt in den Untergang, weil es den rechten Weg nicht kennt. Ihr habt euch geweigert, meine Weisungen weiterzugeben; darum weigere auch ich mich, euch noch länger als meine Priester gelten zu lassen. Ihr habt mein Gesetz vergessen, darum werde ich eure Nachkommen vergessen.
 • Je zahlreicher sie wurden, die Priester, desto mehr haben sie gegen mich gesündigt. Deshalb entziehe ich ihnen ihre Ehrenstellung und stürze sie in Schimpf und Schande.
 • Sie mästen sich von den Sühneopfern meines Volkes, deshalb sind sie so gierig nach seinen Verfehlungen.
 • Darum wird es den Priestern ergehen wie dem Volk: Ich bestrafe sie für ihren Ungehorsam und lasse ihre Taten auf sie selbst zurückfallen.
 • Sie essen und werden nicht satt. Sie treiben Hurerei, aber haben keine Nachkommen. So ergeht es ihnen, weil sie mir, dem HERRN, die Treue gebrochen haben.«
 • Der HERR sagt: »Hurerei und neuer Wein rauben den Verstand!
 • Mein Volk holt sich Rat bei seinen Götzenbildern aus Holz, seine Orakelstäbe sollen ihm Weisung geben. Es lässt sich vom Geist der Hurerei verführen und in die Irre locken. Treulos wenden sich alle von mir ab, von ihrem Gott, dem sie doch gehören.
 • Sie verbrennen Opfergaben und halten Opfermähler auf den Bergen und Hügeln, unter den Eichen, Pappeln und Terebinthen. In deren Schatten ist es so angenehm!

  Daher kommt es, dass eure Töchter zu Huren werden und eure Schwiegertöchter die Ehe brechen.

 • Aber nicht sie ziehe ich zur Rechenschaft! Die Priester selbst gehen mit den Huren beiseite und schlachten Opfertiere zusammen mit den geweihten Frauen. Kein Wunder, dass das unwissende Volk es ihnen nachmacht!
 • Aber wenn es auch die Leute von Israel so treiben und mir untreu werden: Ihr Leute von Juda sollt nicht dieselbe Schuld auf euch laden! Geht nicht zu den Heiligtümern von Gilgal oder Bet-El und schwört dort nicht: ́So gewiss der HERR lebt!́«
 • Israel ist wie eine störrische Kuh. Wie könnte der HERR es auf freiem Feld weiden lassen wie die fügsamen Lämmer?
 • Die Leute von Efraïm haben sich mit den Götzen verbündet; ihnen ist nicht zu helfen.
 • Im Saufen und Huren sind sie groß; am schlimmsten treiben es ihre Führer. Aber es nimmt mit ihnen ein böses Ende.
 • Ein Sturmwind fegt sie hinweg. Dann helfen ihnen ihre Opfer nichts mehr.