Скрыть
4:2
4:5
4:7
4:12
4:14
4:16
4:17
4:18
Глава 5 
5:2
5:6
см.: Ос.6:1;
5:7
см.: Ос.2:4;
5:9
5:11
5:12
5:15
Церковнославянский (рус)
Слы́шите сло́во Госпо́дне, сы́нове Изра́илевы, я́ко су́дъ Го́сподеви къ живу́щымъ на земли́: зане́ нѣ́сть и́стины, ни ми́лости, ни вѣ́дѣнiя Бо́жiя на земли́:
кля́тва и лжа́, и убі́й­ст­во и татьба́ и любо­дѣя́нiе разлiя́ся по земли́, и кро́вь съ кровьми́ мѣша́ютъ.
Сего́ ра́ди воспла́чет­ся земля́ и ума́лит­ся со всѣ́ми всели́в­шимися на не́й, со звѣрьми́ поль­ски́ми и съ га́ды земны́ми и со пти́цами небе́сными, и ры́бы морскі́я оскудѣ́ютъ:
я́ко да никто́же не при́т­ся, ни облича́ет­ся никто́же: лю́дiе же мо­и́ а́ки прерѣка́емый жре́цъ,
и изнемо́жетъ во дне́хъ, и изнемо́жетъ проро́къ съ тобо́ю: но́щи уподо́бихъ ма́терь твою́.
Уподо́бишася лю́дiе мо­и́ а́ки не иму́ще умѣ́нiя: я́ко ты́ умѣ́нiе от­ве́рглъ еси́, от­ве́ргу и а́зъ тебе́, е́же не жре́че­с­т­вовати мнѣ́, и забы́лъ еси́ зако́нъ Бо́га сво­его́, забу́ду и а́зъ ча́да твоя́.
По мно́же­ст­ву и́хъ та́ко согрѣши́ша мнѣ́: сла́ву и́хъ въ безче́стiе положу́.
Грѣхи́ люді́й мо­и́хъ снѣдя́тъ и въ непра́вдахъ и́хъ во́змутъ ду́шы и́хъ.
И бу́детъ я́коже лю́дiе, та́ко и жре́цъ: и от­мщу́ на ни́хъ пути́ и́хъ, и умышле́нiя и́хъ воз­да́мъ и́мъ.
И бу́дутъ я́сти и не насы́тят­ся: соблуди́ша и не испра́вят­ся: поне́же Го́спода оста́виша е́же снабдѣ́ти.
Блу́дъ и вино́ и пiя́н­ство прiя́тъ се́рдце люді́й мо­и́хъ.
Въ зна́менiихъ вопроша́ху и въ жезлѣ́хъ сво­и́хъ повѣ́даху тѣ́мъ: ду́хомъ блуже́нiя прельсти́шася и соблуди́ша от­ Бо́га сво­его́:
на версѣ́хъ го́ръ кадя́ху и на холмѣ́хъ жря́ху подъ ду́бомъ и подъ е́лiю и подъ дре́вомъ вѣ́твен­нымъ, я́ко до́бръ кро́въ: сего́ ра́ди соблу́дятъ дще́ри ва́шя, и невѣ́сты ва́шя воз­любо­дѣ́ютъ.
И не при­­сѣщу́ на дще́ри ва́шя, егда́ соблу́дятъ, и на невѣ́сты ва́шя, егда́ воз­любо­дѣ́ютъ: я́ко и ті́и со блудни́цами смѣси́шася и со блудника́ми тре́бы жря́ху, и лю́дiе смы́слящiи со блудни́цею сплета́хуся.
Ты́ же, Изра́илю, не не разумѣва́й, и Иу́до: не входи́те въ Галга́лу и не восходи́те въ до́мъ о́новъ, и не клени́теся Го́сподемъ живы́мъ.
Зане́ я́коже ю́ница стрѣка́ломъ стрѣ́чема разсвирѣ́пѣ Изра́иль: ны́нѣ упасе́тъ я́ Госпо́дь, я́ко а́гнца на простра́н­ствѣ.
Прича́ст­никъ кумíромъ Ефре́мъ положи́ себѣ́ собла́зны,
избра́ Ханане́овъ: блудя́ще воз­блуди́ша, воз­люби́ша безче́стiе от­ хрепета́нiя сво­его́.
Ви́хръ ду́ха воз­сви́щетъ въ крилѣ́хъ сво­и́хъ, и посра́мят­ся от­ тре́бищъ сво­и́хъ.
Слы́шите сiя́, жерцы́, и вонми́те, до́ме Изра́илевъ, и до́ме царе́въ, внуши́те, поне́же къ ва́мъ е́сть су́дъ: я́ко пругло́ бы́сте стражбѣ́, и я́коже мре́жа распросте́рта на итавирі́и,
ю́же ловя́щiи ло́въ поткну́ша, а́зъ же наказа́тель ва́мъ:
а́зъ позна́хъ Ефре́ма, и Изра́иль не от­ступи́ от­ мене́, зане́ ны́нѣ соблуди́ Ефре́мъ, и оскверни́ся Изра́иль:
не положи́ша помышле́нiй сво­и́хъ, е́же воз­врати́тися къ Бо́гу сво­ему́, я́ко ду́хъ блуже́нiя е́сть въ ни́хъ, и Го́спода не увѣ́дѣша.
И смири́т­ся укори́зна Изра́илева въ лице́ ему́, и Изра́иль и Ефре́мъ изнемо́гутъ въ непра́вдахъ сво­и́хъ, изнемо́жетъ же и Иу́да съ ни́ми.
Со овца́ми и телцы́ по́йдутъ взыска́ти Го́спода и не обря́щутъ его́, уклони́ся бо от­ ни́хъ.
Я́ко Го́спода оста́виша, я́ко ча́да чу́жда породи́ша себѣ́: ны́нѣ поя́стъ я́ ржа́, и при­­ча́стiя и́хъ.
Воструби́те трубо́ю на хо́лмѣхъ, воз­гласи́те на высо́кихъ, проповѣ́дите въ дому́ о́новѣ, ужасе́ся Венiами́нъ,
Ефре́мъ въ па́губу бы́сть во дни́ наказа́нiя: въ племенѣ́хъ Изра́илевыхъ показа́хъ вѣ́рная.
Бы́ша кня́зи Иу́дины я́ко прелага́юще предѣ́лы: на ня́ излiю́ я́ко во́ду гнѣ́въ мо́й.
Соодолѣ́ Ефре́мъ сопе́рника сво­его́, попра́ су́дъ, я́ко нача́ ходи́ти вслѣ́дъ су́етныхъ.
А́зъ же я́ко мяте́жъ Ефре́мови и я́ко осте́нъ до́му Иу́дину.
И ви́дѣ Ефре́мъ не́мощь свою́ и Иу́да болѣ́знь свою́: и и́де Ефре́мъ ко Ассири́емъ и посла́ послы́ ко царю́ Иари́му: и то́й не воз­мо́же изцѣли́ти ва́съ, и не преста́нетъ от­ ва́съ болѣ́знь.
Зане́ а́зъ е́смь я́ко панѳи́рь Ефре́мови и я́ко ле́въ до́му Иу́дину: и а́зъ восхищу́, и пойду́, и воз­му́, и не бу́детъ изъима́яй:
пойду́ и воз­вращу́ся на мѣ́сто свое́, до́ндеже поги́бнутъ, и взы́щутъ лица́ мо­его́.
Слушайте слово Господне, сыны Израилевы; ибо суд у Господа с жителями сей земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни Богопознания на земле.
Клятва и обман, убийство и воровство, и прелюбодейство крайне распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием.
За то восплачет земля сия, и изнемогут все, живущие на ней, со зверями полевыми и птицами небесными, даже и рыбы морские погибнут.
Но никто не спорь, никто не обличай другого; и твой народ – как спорящие со священником.
И ты падешь днем, и пророк падет с тобою ночью, и истреблю матерь твою.
Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения: так как ты отверг ведение, то и Я отвергну тебя от священнодействия предо Мною; и как ты забыл закон Бога твоего, то и Я забуду детей твоих.
Чем больше они умножаются, тем больше грешат против Меня; славу их обращу в бесславие.
Грехами народа Моего кормятся они, и к беззаконию его стремится душа их.
И что будет с народом, то и со священником; и накажу его по путям его, и воздам ему по делам его.
Будут есть, и не насытятся; будут блудить, и не размножатся; ибо оставили служение Господу.
Блуд, вино и напитки завладели сердцем их.
Народ Мой вопрошает свое дерево и жезл его дает ему ответ; ибо дух блуда ввел их в заблуждение, и, блудодействуя, они отступили от Бога своего.
На вершинах гор они приносят жертвы и на холмах совершают каждение под дубом и тополем и теревинфом, потому что хороша от них тень; поэтому любодействуют дочери ваши и прелюбодействуют невестки ваши.
Я оставлю наказывать дочерей ваших, когда они блудодействуют, и невесток ваших, когда они прелюбодействуют, потому что вы сами на стороне блудниц и с любодейцами приносите жертвы, а невежественный народ гибнет.
Если ты, Израиль, блудодействуешь, то пусть не грешил бы Иуда; и не ходите в Галгал, и не восходите в Беф-Авен, и не клянитесь: «жив Господь!»
Ибо как упрямая телица, упорен стал Израиль; посему будет ли теперь Господь пасти их, как агнцев на пространном пастбище?
Привязался к идолам Ефрем; оставь его!
Отвратительно пьянство их, совершенно предались блудодеянию; князья их любят постыдное.
Охватит их ветер своими крыльями, и устыдятся они жертв своих.
Слушайте это, священники, и внимайте, дом Израилев, и приклоните ухо, дом царя; ибо вам будет суд, потому что вы были западнею в Массифе и сетью, раскинутою на Фаворе.
Глубоко погрязли они в распутстве; но Я накажу всех их.
Ефрема Я знаю, и Израиль не сокрыт от Меня; ибо ты блудодействуешь, Ефрем, и Израиль осквернился.
Дела их не допускают их обратиться к Богу своему, ибо дух блуда внутри них, и Господа они не познали.
И гордость Израиля унижена в глазах их; и Израиль и Ефрем падут от нечестия своего; падет и Иуда с ними.
С овцами своими и волами своими пойдут искать Господа и не найдут Его: Он удалился от них.
Господу они изменили, потому что родили чужих детей; ныне новый месяц поест их с их имуществом.
Вострубите рогом в Гиве, трубою в Раме; возглашайте в Беф-Авене: «за тобою, Вениамин!»
Ефрем сделается пустынею в день наказания; между коленами Израилевыми Я возвестил это.
Вожди Иудины стали подобны передвигающим межи: изолью на них гнев Мой, как воду.
Угнетен Ефрем, поражен судом; ибо захотел ходить вслед суетных.
И буду как моль для Ефрема и как червь для дома Иудина.
И увидел Ефрем болезнь свою, и Иуда – свою рану, и пошел Ефрем к Ассуру, и послал к царю Иареву; но он не может исцелить вас, и не излечит вас от раны.
Ибо Я как лев для Ефрема и как скимен для дома Иудина; Я, Я растерзаю, и уйду; унесу, и никто не спасет.
Пойду, возвращусь в Мое место, доколе они не признают себя виновными и не взыщут лица Моего.
Копировать ссылку Копировать текст Добавить в избранное Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов
Цитата из Библии каждое утро в Telegram.
t.me/azbible