Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Осии

 
 • Слы́шите сло́во Госпо́дне, сы́нове Изра́илевы, я́ко су́дъ Го́сподеви къ живу́щымъ на земли́: зане́ нѣ́сть и́стины, ни ми́лости, ни вѣ́дѣнiя Бо́жiя на земли́:
 • кля́тва и лжа́, и убі́й­ст­во и татьба́ и любо­дѣя́нiе разлiя́ся по земли́, и кро́вь съ кровьми́ мѣша́ютъ.
 • Сего́ ра́ди воспла́чет­ся земля́ и ума́лит­ся со всѣ́ми всели́в­шимися на не́й, со звѣрьми́ поль­ски́ми и съ га́ды земны́ми и со пти́цами небе́сными, и ры́бы морскі́я оскудѣ́ютъ:
 • я́ко да никто́же не при́т­ся, ни облича́ет­ся никто́же: лю́дiе же мо­и́ а́ки прерѣка́емый жре́цъ,
 • и изнемо́жетъ во дне́хъ, и изнемо́жетъ проро́къ съ тобо́ю: но́щи уподо́бихъ ма́терь твою́.
 • Уподо́бишася лю́дiе мо­и́ а́ки не иму́ще умѣ́нiя: я́ко ты́ умѣ́нiе от­ве́рглъ еси́, от­ве́ргу и а́зъ тебе́, е́же не жре́че­с­т­вовати мнѣ́, и забы́лъ еси́ зако́нъ Бо́га сво­его́, забу́ду и а́зъ ча́да твоя́.
 • По мно́же­ст­ву и́хъ та́ко согрѣши́ша мнѣ́: сла́ву и́хъ въ безче́стiе положу́.
 • Грѣхи́ люді́й мо­и́хъ снѣдя́тъ и въ непра́вдахъ и́хъ во́змутъ ду́шы и́хъ.
 • И бу́детъ я́коже лю́дiе, та́ко и жре́цъ: и от­мщу́ на ни́хъ пути́ и́хъ, и умышле́нiя и́хъ воз­да́мъ и́мъ.
 • И бу́дутъ я́сти и не насы́тят­ся: соблуди́ша и не испра́вят­ся: поне́же Го́спода оста́виша е́же снабдѣ́ти.
 • Блу́дъ и вино́ и пiя́н­ство прiя́тъ се́рдце люді́й мо­и́хъ.
 • Въ зна́менiихъ вопроша́ху и въ жезлѣ́хъ сво­и́хъ повѣ́даху тѣ́мъ: ду́хомъ блуже́нiя прельсти́шася и соблуди́ша от­ Бо́га сво­его́:
 • на версѣ́хъ го́ръ кадя́ху и на холмѣ́хъ жря́ху подъ ду́бомъ и подъ е́лiю и подъ дре́вомъ вѣ́твен­нымъ, я́ко до́бръ кро́въ: сего́ ра́ди соблу́дятъ дще́ри ва́шя, и невѣ́сты ва́шя воз­любо­дѣ́ютъ.
 • И не при­­сѣщу́ на дще́ри ва́шя, егда́ соблу́дятъ, и на невѣ́сты ва́шя, егда́ воз­любо­дѣ́ютъ: я́ко и ті́и со блудни́цами смѣси́шася и со блудника́ми тре́бы жря́ху, и лю́дiе смы́слящiи со блудни́цею сплета́хуся.
 • Ты́ же, Изра́илю, не не разумѣва́й, и Иу́до: не входи́те въ Галга́лу и не восходи́те въ до́мъ о́новъ, и не клени́теся Го́сподемъ живы́мъ.
 • Зане́ я́коже ю́ница стрѣка́ломъ стрѣ́чема разсвирѣ́пѣ Изра́иль: ны́нѣ упасе́тъ я́ Госпо́дь, я́ко а́гнца на простра́н­ствѣ.
 • Прича́ст­никъ кумíромъ Ефре́мъ положи́ себѣ́ собла́зны,
 • избра́ Ханане́овъ: блудя́ще воз­блуди́ша, воз­люби́ша безче́стiе от­ хрепета́нiя сво­его́.
 • Ви́хръ ду́ха воз­сви́щетъ въ крилѣ́хъ сво­и́хъ, и посра́мят­ся от­ тре́бищъ сво­и́хъ.
 • Слушайте слово Господне, сыны Израилевы; ибо суд у Господа с жителями сей земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни Богопознания на земле.
 • Клятва и обман, убийство и воровство, и прелюбодейство крайне распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием.
 • За то восплачет земля сия, и изнемогут все, живущие на ней, со зверями полевыми и птицами небесными, даже и рыбы морские погибнут.
 • Но никто не спорь, никто не обличай другого; и твой народ – как спорящие со священником.
 • И ты падешь днем, и пророк падет с тобою ночью, и истреблю матерь твою.
 • Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения: так как ты отверг ведение, то и Я отвергну тебя от священнодействия предо Мною; и как ты забыл закон Бога твоего, то и Я забуду детей твоих.
 • Чем больше они умножаются, тем больше грешат против Меня; славу их обращу в бесславие.
 • Грехами народа Моего кормятся они, и к беззаконию его стремится душа их.
 • И что будет с народом, то и со священником; и накажу его по путям его, и воздам ему по делам его.
 • Будут есть, и не насытятся; будут блудить, и не размножатся; ибо оставили служение Господу.
 • Блуд, вино и напитки завладели сердцем их.
 • Народ Мой вопрошает свое дерево и жезл его дает ему ответ; ибо дух блуда ввел их в заблуждение, и, блудодействуя, они отступили от Бога своего.
 • На вершинах гор они приносят жертвы и на холмах совершают каждение под дубом и тополем и теревинфом, потому что хороша от них тень; поэтому любодействуют дочери ваши и прелюбодействуют невестки ваши.
 • Я оставлю наказывать дочерей ваших, когда они блудодействуют, и невесток ваших, когда они прелюбодействуют, потому что вы сами на стороне блудниц и с любодейцами приносите жертвы, а невежественный народ гибнет.
 • Если ты, Израиль, блудодействуешь, то пусть не грешил бы Иуда; и не ходите в Галгал, и не восходите в Беф-Авен, и не клянитесь: «жив Господь!»
 • Ибо как упрямая телица, упорен стал Израиль; посему будет ли теперь Господь пасти их, как агнцев на пространном пастбище?
 • Привязался к идолам Ефрем; оставь его!
 • Отвратительно пьянство их, совершенно предались блудодеянию; князья их любят постыдное.
 • Охватит их ветер своими крыльями, и устыдятся они жертв своих.
 • КАЛОМИ Парвардигорро бишнавед, эй банӣ Исроил! Зеро ки Парвардигор бо сокинони ин замин муҷодила дорад, чунки на ростӣ ҳаст, ва на марҳамат, ва на шинохтани Худо бар ин замин.
 • Қасам хӯрдан ва қасамро шикастан, ва қатл ва дуздӣ ва зино кардан бағоят паҳн шудааст, ва ҷараёни хун бо ҷараёни хун мепайвандад.
 • Бинобар ин замин мотам мегирад, ва ҳар сокини он, бо ҳайвоноти саҳро ва мурғони ҳаво, бемаҷол мегардад, ва моҳиёни баҳр низ нобуд мешаванд.
 • Аммо бигзор ҳеҷ кас муҷодила нанамояд, ва ҳеҷ кас мазаммат накунад; зеро ки қавми ту мисли касоне мебошанд, ки бо коҳин муҷодила доранд.
 • Ва ту рӯзона пешпо хоҳӣ хӯрд, ва набӣ низ бо ту шабона пешпо хоҳад хӯрд, ва Ман модари туро нобуд хоҳам кард.
 • Қавми Ман аз камии дониш нобуд шудаанд; азбаски ту аз дониш нафрат кардӣ, Ман низ аз ту нафрат кардам, то ки дигар барои Ман каҳонат нанамоӣ; ва азбаски ту шариати Худои худро фаромӯш кардӣ, Ман низ писарони туро фаромӯш хоҳам кард.
 • Ҳар қадар онҳо сершумор гардиданд, ҳамон қадар бештар пеши Ман гуноҳ карданд; пас ҷалоли онҳоро ба нанг табдил хоҳам дод.
 • Гуноҳи қавми Ман ризқу рӯзии онҳост, ва ҷонашон ба маъсияти онҳо иштиёқманд аст.
 • Ва қисмати коҳин мисли қавм хоҳад буд; ва ӯро мувофиқи роҳҳояш ҷазо хоҳам дод, ва подоши онҳоро бар тибқи аъмолашон хоҳам баргардонид.
 • Ва хоҳанд хӯрд, вале сер нахоҳанд шуд; зино хоҳанд кард, вале афзун нахоҳанд гардид, зеро ки риояи паймони Парвардигорро тарк кардаанд.
 • Зино ва шароб ва машрубот дилҳоро рабудааст.
 • Қавми Ман ба дарахти худ савол медиҳанд, ва асояшон ба онҳо ҷавоб мегардонад, зеро ки рӯҳи зинокорӣ онҳоро дар иштибоҳ андохтааст, ва онҳо дар ҳаққи Худои худ хиёнат кардаанд.
 • Бар қуллаҳои кӯҳҳо онҳо қурбонӣ мекунанд, ва бар талҳо, зери дарахтони булут ва сафедор ва писта, ки сояи хуб дорад, бухур месӯзонанд; бинобар ин духтарони шумо зино мекунанд, ва келинҳои шумо саргарми фаҳш мешаванд.
 • Ман духтарони шуморо, ки зино мекунанд, ва келинҳои шуморо, ки саргарми фаҳш мешаванд, ҷазо нахоҳам дод, зеро ки худи мардҳои онҳо бо фоҳишаҳо хилват мегузинанд, ва бо зинокорон қурбонӣ мекунанд, ва қавми нофаҳм гумроҳ мешаванд.
 • Агар ту, эй Исроил, зино мекунӣ, бигзор Яҳудо гуноҳкор нашавад; ва шумо ба Ҷилҷол наравед, ва ба Байт-Овин набароед, ва ба ҳаёти Парвардигор қасам ёд накунед.
 • Зеро ки Исроил мисли гови саркаш қиём намудааст; оё ҳоло Парвардигор онҳоро мисли гӯсфанде дар чарогоҳи васеъ хоҳад чаронид?
 • Эфроим ба бутҳо часпидааст; ӯро ба ҳоли худ вогузор!
 • Вақте ки шаробнӯшии онҳо ба анҷом расад, онҳо саргарми зино мешаванд; сарварони онҳо расвоиро бисёр дӯст медоранд.
 • Бод онҳоро бо болҳояш фаро хоҳад гирифт, ва онҳо аз қурбониҳои худ хиҷил хоҳанд шуд.