Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Осии

 
 • Въ ско́рби сво­е́й у́треневати бу́дутъ ко мнѣ́, глаго́люще: и́демъ и обрати́мся ко Го́споду Бо́гу на́­шему,
 • я́ко то́й поби́ ны́, и изцѣли́тъ ны́: уязви́тъ, и уврачу́етъ ны́:
 • изцѣли́тъ ны́ по двою́ дню́, въ де́нь тре́тiй воскре́снемъ и жи́ви бу́демъ предъ ни́мъ, и увѣ́мы: пожене́мъ, е́же увѣ́дѣти Го́спода: я́ко у́тро гото́во обря́щемъ его́, и прiи́детъ на́мъ я́ко до́ждь ра́н­нiй и по́здный земли́.
 • Что́ ти сотворю́, Ефре́ме? что́ ти сотворю́, Иу́до? ми́лость бо ва́ша я́ко о́блакъ у́трен­нiй и я́ко роса́ ра́но па́да­ю­щая.
 • Сего́ ра́ди пожа́хъ проро́ки ва́шя, уби́хъ я́ словесе́мъ у́стъ мо­и́хъ, и су́дъ мо́й я́ко свѣ́тъ изы́детъ.
 • Зане́ ми́лости хощу́ а не же́ртвы, и увѣ́дѣнiя Бо́жiя, не́жели всесожже́нiя.
 • Сі́и же су́ть я́ко человѣ́къ преступа́яй завѣ́тъ: та́мо презрѣ́ша мя́.
 • Галаа́дъ гра́дъ дѣ́лаяй су́етная, мутя́й во́ду,
 • а крѣ́пость твоя́ я́ко му́жа морска́го разбо́йника: скры́ша жерцы́ пу́ть Госпо́день, уби́ша Сики́му, я́ко беззако́нiе сотвори́ша.
 • Въ дому́ Изра́илевѣ ви́дѣхъ гро́зная: та́мо блуже́нiе Ефре́мово: оскверни́ся Изра́иль и Иу́да.
 • Начни́ объима́ти виногра́дъ себѣ́, егда́ воз­вращу́ плѣне́нiе люді́й мо­и́хъ.
 • В скорби своей они с раннего утра будут искать Меня и говорить: «пойдем и возвратимся к Господу! ибо Он уязвил – и Он исцелит нас, поразил – и перевяжет наши раны;
 • оживит нас через два дня, в третий день восставит нас, и мы будем жить пред лицем Его.
 • Итак познаем, будем стремиться познать Господа; как утренняя заря – явление Его, и Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю».
 • Что сделаю тебе, Ефрем? что сделаю тебе, Иуда? благочестие ваше, как утренний туман и как роса, скоро исчезающая.
 • Посему Я поражал через пророков и бил их словами уст Моих, и суд Мой, как восходящий свет.
 • Ибо Я милости хочу, а не жертвы, и Боговедения более, нежели всесожжений.
 • Они же, подобно Адаму, нарушили завет и там изменили Мне.
 • Галаад – город нечестивцев, запятнанный кровью.
 • Как разбойники подстерегают человека, так сборище священников убивают на пути в Сихем и совершают мерзости.
 • В доме Израиля Я вижу ужасное; там блудодеяние у Ефрема, осквернился Израиль.
 • И тебе, Иуда, назначена жатва, когда Я возвращу плен народа Моего.
 • Come, and let us return to the LORD; For He has torn, but He will heal us; He has stricken, but He will bind us up.

 • After two days He will revive us; On the third day He will raise us up, That we may live in His sight.

 • Let us know, Let us pursue the knowledge of the LORD. His going forth is established as the morning; He will come to us like the rain, Like the latter and former rain to the earth.

 • «O Ephraim, what shall I do to you? O Judah, what shall I do to you? For your faithfulness is like a morning cloud, And like the early dew it goes away.

 • Therefore I have hewn them by the prophets, I have slain them by the words of My mouth; And your judgments are like light that goes forth.

 • For I desire mercy and not sacrifice, And the knowledge of God more than burnt offerings.

 • «But like men they transgressed the covenant; There they dealt treacherously with Me.

 • Gilead is a city of evildoers And defiled with blood.

 • As bands of robbers lie in wait for a man, So the company of priests murder on the way to Shechem; Surely they commit lewdness.

 • I have seen a horrible thing in the house of Israel: There is the harlotry of Ephraim; Israel is defiled.

 • Also, O Judah, a harvest is appointed for you, When I return the captives of My people.