Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Осии

 
 • Въ ско́рби сво­е́й у́треневати бу́дутъ ко мнѣ́, глаго́люще: и́демъ и обрати́мся ко Го́споду Бо́гу на́­шему,
 • я́ко то́й поби́ ны́, и изцѣли́тъ ны́: уязви́тъ, и уврачу́етъ ны́:
 • изцѣли́тъ ны́ по двою́ дню́, въ де́нь тре́тiй воскре́снемъ и жи́ви бу́демъ предъ ни́мъ, и увѣ́мы: пожене́мъ, е́же увѣ́дѣти Го́спода: я́ко у́тро гото́во обря́щемъ его́, и прiи́детъ на́мъ я́ко до́ждь ра́н­нiй и по́здный земли́.
 • Что́ ти сотворю́, Ефре́ме? что́ ти сотворю́, Иу́до? ми́лость бо ва́ша я́ко о́блакъ у́трен­нiй и я́ко роса́ ра́но па́да­ю­щая.
 • Сего́ ра́ди пожа́хъ проро́ки ва́шя, уби́хъ я́ словесе́мъ у́стъ мо­и́хъ, и су́дъ мо́й я́ко свѣ́тъ изы́детъ.
 • Зане́ ми́лости хощу́ а не же́ртвы, и увѣ́дѣнiя Бо́жiя, не́жели всесожже́нiя.
 • Сі́и же су́ть я́ко человѣ́къ преступа́яй завѣ́тъ: та́мо презрѣ́ша мя́.
 • Галаа́дъ гра́дъ дѣ́лаяй су́етная, мутя́й во́ду,
 • а крѣ́пость твоя́ я́ко му́жа морска́го разбо́йника: скры́ша жерцы́ пу́ть Госпо́день, уби́ша Сики́му, я́ко беззако́нiе сотвори́ша.
 • Въ дому́ Изра́илевѣ ви́дѣхъ гро́зная: та́мо блуже́нiе Ефре́мово: оскверни́ся Изра́иль и Иу́да.
 • Начни́ объима́ти виногра́дъ себѣ́, егда́ воз­вращу́ плѣне́нiе люді́й мо­и́хъ.
 • В скорби своей они с раннего утра будут искать Меня и говорить: «пойдем и возвратимся к Господу! ибо Он уязвил – и Он исцелит нас, поразил – и перевяжет наши раны;
 • оживит нас через два дня, в третий день восставит нас, и мы будем жить пред лицем Его.
 • Итак познаем, будем стремиться познать Господа; как утренняя заря – явление Его, и Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю».
 • Что сделаю тебе, Ефрем? что сделаю тебе, Иуда? благочестие ваше, как утренний туман и как роса, скоро исчезающая.
 • Посему Я поражал через пророков и бил их словами уст Моих, и суд Мой, как восходящий свет.
 • Ибо Я милости хочу, а не жертвы, и Боговедения более, нежели всесожжений.
 • Они же, подобно Адаму, нарушили завет и там изменили Мне.
 • Галаад – город нечестивцев, запятнанный кровью.
 • Как разбойники подстерегают человека, так сборище священников убивают на пути в Сихем и совершают мерзости.
 • В доме Израиля Я вижу ужасное; там блудодеяние у Ефрема, осквернился Израиль.
 • И тебе, Иуда, назначена жатва, когда Я возвращу плен народа Моего.
 • "Venite, ritorniamo al Signore:

  egli ci ha straziato ed egli ci guarirà.

  Egli ci ha percosso ed egli ci fascerà.
 • Dopo due giorni ci ridarà la vita

  e il terzo ci farà rialzare,

  e noi vivremo alla sua presenza.
 • Affrettiamoci a conoscere il Signore,

  la sua venuta è sicura come l'aurora.

  Verrà a noi come la pioggia d'autunno,

  come la pioggia di primavera che feconda la terra".
 • Che dovrò fare per te, Èfraim,

  che dovrò fare per te, Giuda?

  Il vostro amore è come una nube del mattino,

  come la rugiada che all'alba svanisce.
 • Per questo li ho abbattuti per mezzo dei profeti,

  li ho uccisi con le parole della mia bocca

  e il mio giudizio sorge come la luce:
 • poiché voglio l'amore e non il sacrificio,

  la conoscenza di Dio più degli olocausti.
 • Ma essi come Adamo hanno violato l'alleanza;

  ecco, così mi hanno tradito.
 • Gàlaad è una città di malfattori,

  macchiata di sangue.
 • Come banditi in agguato

  una ciurma di sacerdoti

  assale e uccide sulla strada di Sichem,

  commette scelleratezze.
 • Orribili cose ho visto a Betel;

  là si è prostituito Èfraim,

  si è reso immondo Israele.
 • Anche a te, Giuda, io riserbo una mietitura,

  quando ristabilirò la sorte del mio popolo.