Скрыть
Церковнославянский (рус)
Егда́ изцѣлю́ Изра́иля, и от­кры́ет­ся непра́вда Ефре́мова и зло́ба самарі́йска, я́ко содѣ́лаша лжу́: и та́ть къ нему́ вни́детъ, совлача́яй разбо́йникъ на пути́ его́:
я́ко да воспою́тъ вку́пѣ, а́ки пою́щiи се́рдцемъ сво­и́мъ. Вся́ зло́бы и́хъ помяну́хъ: ны́нѣ обыдо́ша и́хъ совѣ́ти и́хъ, проти́ву лицу́ ми́ бы́ша.
Зло́бами сво­и́ми воз­весели́ша царя́ и лжа́ми сво­и́ми князе́й.
Вси́ любо­дѣ́ющiи, я́ко пе́щь жего́ма на пече́нiе сожже́нiя от­ пла́мене, от­ при­­мѣше́нiя ту́ка, до́ндеже вски́снетъ то́ все́.
Во дни́ царе́й ва́шихъ нача́ша кня́зи яри́тися от­ вина́, простро́ша ру́ки своя́ съ губи́тельми:
зане́ разгорѣ́шася я́ко пе́щь сердца́ и́хъ, внегда́ устремля́тися и́мъ: всю́ но́щь сна́ Ефре́мъ насы́тися, зау́тра бы́сть, и разгорѣ́ся я́ко пла́мень о́гнен­ный.
Вси́ согрѣ́яшася, я́ко пе́щь жего́ма, и о́гнь пояде́ суді́й и́хъ: вси́ ца́рiе и́хъ падо́ша, не бѣ́ въ ни́хъ моля́йся ко мнѣ́.
Ефре́мъ въ лю́дехъ сво­и́хъ са́мъ смѣся́шеся, Ефре́мъ бы́сть опрѣсно́къ необраща́емь.
И снѣдо́ша чужді́и крѣ́пость его́, се́й же не разумѣ́: и сѣди́ны яви́шася на не́мъ, о́нъ же не позна́.
И смири́т­ся укори́зна Изра́илева въ лице́ ему́: и не воз­врати́шася ко Го́споду Бо́гу сво­ему́ и не взыска́ша его́ во всѣ́хъ си́хъ.
И бя́ше Ефре́мъ я́ко го́лубь безу́мный, не имы́й се́рдца: Еги́пта моля́ше, и во Ассирі́аны от­идо́ша.
Я́коже и́дутъ, воз­ложу́ на ня́ мре́жу мою́, я́коже пти́цы небе́сныя све́ргу я́, накажу́ я́ въ слу́хъ скорбѣ́нiя и́хъ.
Го́ре и́мъ, я́ко от­скочи́ша от­ мене́: боязли́ви су́ть, я́ко нече́­ст­воваша ко мнѣ́: а́зъ же изба́вихъ я́, сі́и же воз­глаго́лаша на мя́ лжу́.
И не возопи́ша ко мнѣ́ сердца́ и́хъ, но пла́кахуся на ло́жахъ сво­и́хъ: о пшени́цѣ и винѣ́ сѣча́хуся.
Нака́жут­ся мно́ю, а́зъ же укрѣпи́хъ мы́шцу и́хъ, и на мя́ помы́слиша зла́я.
Соврати́шася ни во что́же, бы́ша я́ко лу́къ напряже́нъ: паду́т­ся кня́зи и́хъ мече́мъ ра́ди ненаказа́нiя язы́ка сво­его́. Сiе́ руга́нiе и́хъ въ земли́ Еги́петстѣй.
Синодальный
Когда Я врачевал Израиля, открылась неправда Ефрема и злодейство Самарии: ибо они поступают лживо; и входит вор, и разбойник грабит по улицам.
Не помышляют они в сердце своем, что Я помню все злодеяния их; теперь окружают их дела их; они пред лицем Моим.
Злодейством своим они увеселяют царя и обманами своими – князей.
Все они пылают прелюбодейством, как печь, растопленная пекарем, который перестает поджигать ее, когда замесит тесто и оно вскиснет.
«День нашего царя!» говорят князья, разгоряченные до болезни вином, а он протягивает руку свою к кощунам.
Ибо они коварством своим делают сердце свое подобным печи: пекарь их спит всю ночь, а утром она горит, как пылающий огонь.
Все они распалены, как печь, и пожирают судей своих; все цари их падают, и никто из них не взывает ко Мне.
Ефрем смешался с народами, Ефрем стал, как неповороченный хлеб.
Чужие пожирали силу его и он не замечал; седина покрыла его, а он не знает.
И гордость Израиля унижена в глазах их и при всем том они не обратились к Господу Богу своему и не взыскали Его.
И стал Ефрем, как глупый голубь, без сердца: зовут Египтян, идут в Ассирию.
Когда они пойдут, Я закину на них сеть Мою; как птиц небесных низвергну их; накажу их, как слышало собрание их.
Горе им, что они удалились от Меня; гибель им, что они отпали от Меня! Я спасал их, а они ложь говорили на Меня.
И не взывали ко Мне сердцем своим, когда вопили на ложах своих; собираются из-за хлеба и вина, а от Меня удаляются.
Я вразумлял их и укреплял мышцы их, а они умышляли злое против Меня.
Они обращались, но не к Всевышнему, стали – как неверный лук; падут от меча князья их за дерзость языка своего; это будет посмеянием над ними в земле Египетской.
Английский (NKJV)
«When I would have healed Israel, Then the iniquity of Ephraim was uncovered, And the wickedness of Samaria. For they have committed fraud; A thief comes in; A band of robbers takes spoil outside.

They do not consider in their hearts That I remember all their wickedness; Now their own deeds have surrounded them; They are before My face.

They make a king glad with their wickedness, And princes with their lies.

«They are all adulterers. Like an oven heated by a baker-- He ceases stirring the fire after kneading the dough, Until it is leavened.

In the day of our king Princes have made him sick, inflamed with wine; He stretched out his hand with scoffers.

They prepare their heart like an oven, While they lie in wait; Their baker sleeps all night; In the morning it burns like a flaming fire.

They are all hot, like an oven, And have devoured their judges; All their kings have fallen. None among them calls upon Me.

«Ephraim has mixed himself among the peoples; Ephraim is a cake unturned.

Aliens have devoured his strength, But he does not know it; Yes, gray hairs are here and there on him, Yet he does not know it.

And the pride of Israel testifies to his face, But they do not return to the LORD their God, Nor seek Him for all this.

«Ephraim also is like a silly dove, without sense-- They call to Egypt, They go to Assyria.

Wherever they go, I will spread My net on them; I will bring them down like birds of the air; I will chastise them According to what their congregation has heard.

«Woe to them, for they have fled from Me! Destruction to them, Because they have transgressed against Me! Though I redeemed them, Yet they have spoken lies against Me.

They did not cry out to Me with their heart When they wailed upon their beds. «They assemble together for grain and new wine, They rebel against Me;

Though I disciplined and strengthened their arms, Yet they devise evil against Me;

They return, but not to the Most High; They are like a treacherous bow. Their princes shall fall by the sword For the cursings of their tongue. This shall be their derision in the land of Egypt.

ЧУН Исроилро шифо доданӣ шавам, гуноҳи Эфроим ва бадкориҳои Сомария ошкор хоҳад гардид, зеро ки рафторашон козибона аст; ва дуздон медароянд, ва дастаи роҳзанон дар берун ҳуҷум мекунанд.
Ва дар дили худ намегӯянд, ки Ман тамоми шарорати онҳоро дар хотир нигоҳ доштаам; алҳол корҳои бадашон онҳоро иҳота намудааст, онҳо ба ҳузури Ман ошкор аст.
Бо шарорати худ онҳо подшоҳро, ва бо суханони козибонаи худ сарваронро хурсанд мекунанд.
Ҳамаи онҳо саргарми зино мебошанд, мисли танӯре ки нонпаз онро оташ медиҳад, ва аз вақти хамир кардан то вақти расидани он аз оташ додан бозмеистад.
Дар ́рӯзи подшоҳи мо́ сарварон аз гармии шароб бемор шуданд, ва ӯ дасти худро ба ин масхарабозон дароз кард.
Зеро ки онҳо дар камингарии худ дили худро монанди танӯр мегардонанд: тамоми шаб нонпазашон мехобад, бомдодон вай мисли оташи аланганок дармегирад.
Ҳамаи онҳо мисли танӯр тафсида, доварони худро фурӯ мебаранд; ҳамаи подшоҳони онҳо фурӯ меғалтанд, ва дар миёни онҳо касе нест, ки Маро бихонад.
Эфроим бо қавмҳо аралаш шуда рафтааст; Эфроим ноне гардидааст, ки рӯи дигараш ба оташ баргардонида нашудааст.
Бегонаҳо қуввати ӯро хӯрдаанд, ва ӯ намедонад; мӯйсараш низ сафед шудааст, ва ӯ намедонад.
Ва ифтихори Исроил пеши назари ӯ сарпаст шудааст, вале онҳо бо ин ҳама сӯи Парвардигор Худои худ руҷӯъ намекунанд ва Ӯро толиб намешаванд.
Ва Эфроим мисли кабӯтари соддадили нофаҳме гардидааст: Мисрро мехонанд, сӯи Ашшур мераванд.
Ҳангоме ки онҳо мераванд, Ман тӯри Худро бар онҳо хоҳам андохт, мисли мурғони ҳаво онҳоро фурӯд хоҳам овард; чунон ки ба ҷамоаташон шунавонидаам, онҳоро азият хоҳам дод.
Вой бар ҳоли онҳо, зеро ки аз Ман дур шуданд; хонавайронӣ бар онҳо бод, зеро ки дар ҳаққи Ман ҷиноят карданд. Ва оё мумкин аст, ки Ман онҳоро раҳо кунам? Ва ҳол он ки онҳо бар зидди Ман суханони дурӯғ гуфтанд!
Ва онҳо бо дили худ сӯи Ман истиғоса набурданд, ҳангоме ки бар бистарҳои худ фиғон мекашиданд; барои ғалла ва шароб ҷамъ шуда, бар зидди Ман исён мекунанд.
Ва Ман онҳоро адаб омӯхта, бозуҳошонро тақвият додам, вале онҳо дар ҳаққи Ман андешаҳои бад карданд.
Онҳо руҷӯ намоянд ҳам, на ба сӯи Худои Таолост; онҳо мисли камони ҳилагар мебошанд; сарваронашон аз боиси забони густохонаи худ ба дами шамшер хоҳанд афтод; ба ин сабаб онҳо дар замини Миср хандахариш хоҳанд шуд.

Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки