Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Исаии

 
 • Го́ре пи́шущымъ лука́в­ст­во: пи́шущiи бо лука́в­ст­во пи́шутъ,
 • укланя́юще су́дъ убо́гихъ, восхища́юще су́дъ ни́щихъ люді́й мо­и́хъ, я́ко бы́ти и́мъ вдови́цѣ въ расхище́нiе и сиротѣ́ въ разграбле́нiе.
 • И что́ сотворя́тъ въ де́нь посѣще́нiя? ско́рбь бо ва́мъ от­дале́че прiи́детъ. И къ кому́ при­­бѣ́гнете, да помо́жетъ ва́мъ? И гдѣ́ оста́вите сла́ву ва́шу,
 • е́же не впа́сти въ плѣне́нiе? И подъ убiе́ными паду́тъ. И во всѣ́хъ си́хъ не от­врати́ся гнѣ́въ его́, но еще́ рука́ его́ высока́.
 • Го́ре Ассири́емъ, же́злъ я́рости мо­ея́ и гнѣ́въ е́сть въ руку́ и́хъ.
 • Гнѣ́въ мо́й послю́ на язы́къ беззако́ненъ, и сво­и́хъ люді́й повелю́ сотвори́ти коры́сти и плѣне́нiе, и попра́ти гра́ды и положи́ти я́ въ пра́хъ.
 • Се́й же не та́ко помы́сли и душе́ю не та́ко воз­мнѣ́: но от­сту́питъ у́мъ его́, и е́же потреби́ти язы́ки не ма́лы.
 • И а́ще реку́тъ ему́: ты́ ли еси́ еди́нъ кня́зь?
 • И рече́тъ: не взя́хъ ли страны́, я́же вы́ше Вавило́на и хала́ни, идѣ́же сто́лпъ созда́нъ, и взя́хъ Араві́ю и Дама́скъ и самарі́ю?
 • Я́коже сiя́ взя́хъ, и вся́ княже́нiя воз­му́. Возрыда́йте, изва́ян­ная во Иерусали́мѣ и въ самарі́и:
 • я́коже бо сотвори́хъ самарі́и и рукотворе́н­нымъ ея́, та́ко сотворю́ и Иерусали́му и кумíромъ его́.
 • И бу́детъ, егда́ сконча́етъ Госпо́дь вся́ творя́ въ горѣ́ Сiо́ни и во Иерусали́мѣ, наведе́тъ на у́мъ вели́кiй, на кня́зя Ассирі́йска и на высоту́ сла́вы о́чiю его́.
 • Рече́ бо: крѣ́постiю руки́ мо­ея́ сотворю́, и прему́дростiю ра́зума [мо­его́] от­иму́ предѣ́лы язы́ковъ, и си́лу и́хъ плѣню́,
 • и сотрясу́ гра́ды населе́ныя, и вселе́н­ную всю́ объиму́ руко́ю мо­е́ю я́ко гнѣздо́, и я́ко оста́вленая я́ица воз­му́: и нѣ́сть, и́же убѣжи́тъ мене́, или́ проти́ву мнѣ́ рече́тъ, и от­ве́рзетъ уста́ и глуми́тъ.
 • Еда́ просла́вит­ся сѣки́ра безъ сѣку́щаго е́ю? или́ воз­несе́т­ся пила́ безъ влеку́щаго ю́? Та́кожде а́ще кто́ во́зметъ же́злъ, или́ дре́во: и не та́ко.
 • Но по́слетъ Госпо́дь Савао́ѳъ на твою́ че́сть безче́стiе, и на твою́ сла́ву о́гнь горя́ воз­гори́т­ся.
 • И бу́детъ свѣ́тъ Изра́илевъ во о́гнь, и освяти́тъ его́ огне́мъ горя́щимъ, и поя́стъ я́ко сѣ́но веще­с­т­во́.
 • Въ то́й де́нь уга́снутъ го́ры и хо́лми и дубра́вы, и поя́стъ от­ души́ да́же до пло́тей: и бу́детъ бѣжа́й, я́ко бѣжа́й от­ пла́мене горя́ща:
 • и оста́вльшiися от­ ни́хъ бу́дутъ въ число́, и отроча́ ма́лое напи́шетъ я́.
 • И бу́детъ въ то́й де́нь, не при­­ложи́т­ся ктому́ оста́нокъ Изра́илевъ, и спасе́н­нiи Иа́ковли не бу́дутъ ктому́ упова́юще на оби́дѣв­шыя и́хъ, но бу́дутъ упова́юще на Бо́га свята́го Изра́илева и́стиною.
 • И обрати́т­ся оста́нокъ Иа́ковль къ Бо́гу крѣ́пкому.
 • И а́ще бу́дутъ лю́дiе Изра́илевы я́ко песо́къ морскі́й, оста́нокъ и́хъ спасе́т­ся:
 • сло́во бо соверша́я и сокраща́я пра́вдою, я́ко сло́во сокраще́но сотвори́тъ Госпо́дь во все́й вселе́н­нѣй.
 • Сего́ ра́ди сiя́ глаго́летъ Госпо́дь Савао́ѳъ: не бо́йтеся, лю́дiе мо­и́, от­ Ассирі́анъ, живу́щiи въ Сiо́нѣ, я́ко жезло́мъ порази́тъ тя́: я́зву бо наво́дитъ на тя́, е́же ви́дѣти пу́ть Еги́пта.
 • Еще́ бо ма́ло, и преста́нетъ гнѣ́въ, я́рость же моя́ на совѣ́тъ и́хъ:
 • и воз­дви́гнетъ Бо́гъ си́лъ на ня́ я́зву, я́ко я́зву Мадiа́млю на мѣ́стѣ ско́рби, и я́рость его́ на пу́ть и́же къ мо́рю, на пу́ть и́же во Еги́петъ:
 • и бу́детъ въ то́й де́нь, отъ­и́мет­ся и́го его́ от­ ра́мене тво­его́ и стра́хъ его́ от­ тебе́, и согнiе́тъ и́го от­ ра́менъ ва́шихъ.
 • Прiи́детъ бо во гра́дъ Агга́й, и пре́йдетъ въ Магеддо́, и въ Махма́сѣ положи́тъ сосу́ды своя́.
 • И мине́тъ де́брь, и прiи́детъ во Агга́й: стра́хъ прiи́метъ раму́ гра́дъ Сау́ловъ,
 • побѣ́гнетъ дще́рь Гали́мля, услы́шит­ся въ лаисѣ́, услы́шит­ся во Анаѳо́ѳѣ.
 • И ужасе́ся Мадеми́на и живу́щiи во гиви́мѣ.
 • Утѣша́йте дне́сь е́же на пути́ пребы́ти: утѣша́йте руко́ю го́ру дще́рь Сiо́ню, и хо́лми, и́же во Иерусали́мѣ:
 • се́, Влады́ка Госпо́дь Савао́ѳъ смяте́тъ сла́вныя со крѣ́постiю, и высо́цiи укори́зною сокруша́т­ся, и высо́цыи смиря́т­ся,
 • и паду́тъ высо́цыи мече́мъ, Лива́нъ же съ высо́кими паде́т­ся.
 • Горе тем, которые постановляют несправедливые законы и пишут жестокие решения,
 • чтобы устранить бедных от правосудия и похитить права у малосильных из народа Моего, чтобы вдов сделать добычею своею и ограбить сирот.
 • И что вы будете делать в день посещения, когда придет гибель издалека? К кому прибегнете за помощью? И где оставите богатство ваше?
 • Без Меня согнутся между узниками и падут между убитыми. При всем этом не отвратится гнев Его, и рука Его еще простерта.
 • О, Ассур, жезл гнева Моего! и бич в руке его – Мое негодование!
 • Я пошлю его против народа нечестивого и против народа гнева Моего, дам ему повеление ограбить грабежом и добыть добычу и попирать его, как грязь на улицах.
 • Но он не так подумает и не так помыслит сердце его; у него будет на сердце – разорить и истребить немало народов.
 • Ибо он скажет: «не все ли цари князья мои?
 • Халне не то же ли, что Кархемис? Емаф не то же ли, что Арпад? Самария не то же ли, что Дамаск?
 • Так как рука моя овладела царствами идольскими, в которых кумиров более, нежели в Иерусалиме и Самарии, –
 • то не сделаю ли того же с Иерусалимом и изваяниями его, что сделал с Самариею и идолами ее?»
 • И будет, когда Господь совершит все Свое дело на горе Сионе и в Иерусалиме, скажет: посмотрю на успех надменного сердца царя Ассирийского и на тщеславие высоко поднятых глаз его.
 • Он говорит: «силою руки моей и моею мудростью я сделал это, потому что я умен: и переставляю пределы народов, и расхищаю сокровища их, и низвергаю с престолов, как исполин;
 • и рука моя захватила богатство народов, как гнезда; и как забирают оставленные в них яйца, так забрал я всю землю, и никто не пошевелил крылом, и не открыл рта, и не пискнул».
 • Величается ли секира пред тем, кто рубит ею? Пила гордится ли пред тем, кто двигает ее? Как будто жезл восстает против того, кто поднимает его; как будто палка поднимается на того, кто не дерево!
 • За то Господь, Господь Саваоф, пошлет чахлость на тучных его, и между знаменитыми его возжжет пламя, как пламя огня.
 • Свет Израиля будет огнем, и Святый его – пламенем, которое сожжет и пожрет терны его и волчцы его в один день;
 • и славный лес его и сад его, от души до тела, истребит; и он будет, как чахлый умирающий.
 • И остаток дерев леса его так будет малочислен, что дитя в состоянии будет сделать опись.
 • И будет в тот день: остаток Израиля и спасшиеся из дома Иакова не будут более полагаться на того, кто поразил их, но возложат упование на Господа, Святаго Израилева, чистосердечно.
 • Остаток обратится, остаток Иакова – к Богу сильному.
 • Ибо, хотя бы народа у тебя, Израиль, было столько, сколько песку морского, только остаток его обратится; истребление определено изобилующею правдою;
 • ибо определенное истребление совершит Господь, Господь Саваоф, во всей земле.
 • Посему так говорит Господь, Господь Саваоф: народ Мой, живущий на Сионе! не бойся Ассура. Он поразит тебя жезлом и трость свою поднимет на тебя, как Египет.
 • Еще немного, очень немного, и пройдет Мое негодование, и ярость Моя обратится на истребление их.
 • И поднимет Господь Саваоф бич на него, как во время поражения Мадиама у скалы Орива, или как простер на море жезл, и поднимет его, как на Египет.
 • И будет в тот день: снимется с рамен твоих бремя его, и ярмо его – с шеи твоей; и распадется ярмо от тука.
 • Он идет на Аиаф, проходит Мигрон, в Михмасе складывает свои запасы.
 • Проходят теснины; в Геве ночлег их; Рама трясется; Гива Саулова разбежалась.
 • Вой голосом твоим, дочь Галима; пусть услышит тебя Лаис, бедный Анафоф!
 • Мадмена разбежалась, жители Гевима спешат уходить.
 • Еще день простоит он в Нове; грозит рукою своею горе Сиону, холму Иерусалимскому.
 • Вот, Господь, Господь Саваоф, страшною силою сорвет ветви дерев, и величающиеся ростом будут срублены, высокие – повержены на землю.
 • И посечет чащу леса железом, и Ливан падет от Всемогущего.
 • οὐαὶ τοῖς γράφουσιν πονηρίαν γράφον­τες γὰρ πονηρίαν γράφουσιν
 • ἐκκλίνον­τες κρίσιν πτωχῶν ἁρπάζον­τες κρίμα πενήτων τοῦ λαοῦ μου ὥστε εἶναι αὐτοῖς χήραν εἰς ἁρπαγὴν καὶ ὀρφανὸν εἰς προ­νομήν
 • καὶ τί ποιήσουσιν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς ἐπι­σκοπῆς ἡ γὰρ θλῖψις ὑμῖν πόρρωθεν ἥξει καὶ προ­̀ς τίνα κατα­φεύξεσθε τοῦ βοηθηθῆναι καὶ ποῦ κατα­λείψετε τὴν δόξαν ὑμῶν
 • τοῦ μὴ ἐμπεσεῖν εἰς ἐπαγωγήν ἐπι­̀ πᾶσι τούτοις οὐκ ἀπεστράφη ὁ θυμός ἀλλ᾿ ἔτι ἡ χεὶρ ὑψηλή
 • οὐαὶ ᾿Ασ­συρίοις ἡ ῥάβδος τοῦ θυμοῦ μου καὶ ὀργῆς ἐστιν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν
 • τὴν ὀργήν μου εἰς ἔθνος ἄνομον ἀπο­στελῶ καὶ τῷ ἐμῷ λαῷ συν­τάξω ποιῆσαι σκῦλα καὶ προ­νομὴν καὶ κατα­πατεῖν τὰς πόλεις καὶ θεῖναι αὐτὰς εἰς κονιορτόν
 • αὐτὸς δὲ οὐχ οὕτως ἐνεθυμήθη καὶ τῇ ψυχῇ οὐχ οὕτως λελόγισται ἀλλὰ ἀπαλλάξει ὁ νοῦς αὐτοῦ καὶ τοῦ ἔθνη ἐξολεθρεῦσαι οὐκ ὀλίγα
 • καὶ ἐὰν εἴπωσιν αὐτῷ σὺ μόνος εἶ ἄρχων
 • καὶ ἐρεῖ οὐκ ἔλαβον τὴν χώραν τὴν ἐπάνω Βαβυλῶνος καὶ Χαλαννη οὗ ὁ πύργος ᾠκοδομήθη καὶ ἔλαβον ᾿Αραβίαν καὶ Δαμασκὸν καὶ Σαμάρειαν
 • ὃν τρόπον ταύτας ἔλαβον ἐν τῇ χειρί μου καὶ πάσας τὰς ἀρχὰς λήμψομαι ὀλολύξατε τὰ γλυπτὰ ἐν Ιερουσαλημ καὶ ἐν Σαμαρείᾳ
 • ὃν τρόπον γὰρ ἐποίησα Σαμαρείᾳ καὶ τοῖς χειροποιήτοις αὐτῆς οὕτως ποιήσω καὶ Ιερουσαλημ καὶ τοῖς εἰδώλοις αὐτῆς
 • καὶ ἔσται ὅταν συν­τελέσῃ κύριος πάν­τα ποιῶν ἐν τῷ ὄρει Σιων καὶ ἐν Ιερουσαλημ ἐπάξει ἐπι­̀ τὸν νοῦν τὸν μέγαν τὸν ἄρχον­τα τῶν ᾿Ασ­συρίων καὶ ἐπι­̀ τὸ ὕψος τῆς δόξης τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ
 • εἶπεν γάρ τῇ ἰσχύι ποιήσω καὶ τῇ σοφίᾳ τῆς συν­έσεως ἀφελῶ ὅρια ἐθνῶν καὶ τὴν ἰσχὺν αὐτῶν προ­νομεύ­σω καὶ σείσω πόλεις κατοικουμένας
 • καὶ τὴν οἰκουμένην ὅλην κατα­λήμψομαι τῇ χειρὶ ὡς νοσ­σιὰν καὶ ὡς κατα­λελειμμένα ᾠὰ ἀρῶ καὶ οὐκ ἔστιν ὃς δια­φεύ_κ­σε­ταί με ἢ ἀν­τείπῃ μοι
 • μὴ δοξασθή­σε­ται ἀξίνη ἄνευ τοῦ κόπτον­τος ἐν αὐτῇ ἢ ὑψωθή­σε­ται πρίων ἄνευ τοῦ ἕλκον­τος αὐτόν ὡσαύτως ἐάν τις ἄρῃ ῥάβδον ἢ ξύλον
 • καὶ οὐχ οὕτως ἀλλὰ ἀπο­στελεῖ κύριος σαβαωθ εἰς τὴν σὴν τιμὴν ἀτιμίαν καὶ εἰς τὴν σὴν δόξαν πῦρ καιόμενον καυθή­σε­ται
 • καὶ ἔσται τὸ φῶς τοῦ Ισραηλ εἰς πῦρ καὶ ἁγιάσει αὐτὸν ἐν πυρὶ καιομένῳ καὶ φάγεται ὡσεὶ χόρτον τὴν ὕλην τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ
 • ἀπο­σβεσθή­σε­ται τὰ ὄρη καὶ οἱ βουνοὶ καὶ οἱ δρυμοί καὶ κατα­φάγεται ἀπο­̀ ψυχῆς ἕως σαρκῶν καὶ ἔσται ὁ φεύ­γων ὡς ὁ φεύ­γων ἀπο­̀ φλογὸς καιομένης
 • καὶ οἱ κατα­λειφθέν­τες ἀπ᾿ αὐτῶν ἔσον­ται ἀριθμός καὶ παιδίον γράψει αὐτούς
 • καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ οὐκέτι προ­στεθή­σε­ται τὸ κατα­λειφθὲν Ισραηλ καὶ οἱ σωθέν­τες τοῦ Ιακωβ οὐκέτι μὴ πεποιθότες ὦσιν ἐπι­̀ τοὺς ἀδικήσαν­τας αὐτούς ἀλλὰ ἔσον­ται πεποιθότες ἐπι­̀ τὸν θεὸν τὸν ἅγιον τοῦ Ισραηλ τῇ ἀληθείᾳ
 • καὶ ἔσται τὸ κατα­λειφθὲν τοῦ Ιακωβ ἐπι­̀ θεὸν ἰσχύον­τα
 • καὶ ἐὰν γένηται ὁ λαὸς Ισραηλ ὡς ἡ ἄμμος τῆς θαλάσ­σης τὸ κατα­́λειμμα αὐτῶν σωθή­σε­ται λόγον γὰρ συν­τελῶν καὶ συν­τέμνων ἐν δικαιοσύνῃ
 • ὅτι λόγον συν­τετμημένον ποιήσει ὁ θεὸς ἐν τῇ οἰκουμένῃ ὅλῃ
 • δια­̀ τοῦτο τάδε λέγει κύριος σαβαωθ μὴ φοβοῦ ὁ λαός μου οἱ κατοικοῦν­τες ἐν Σιων ἀπο­̀ ᾿Ασ­συρίων ὅτι ἐν ῥάβδῳ πατάξει σε πλη­γὴν γὰρ ἐγὼ ἐπάγω ἐπι­̀ σὲ τοῦ ἰδεῖν ὁδὸν Αἰγύπτου
 • ἔτι γὰρ μικρὸν καὶ παύ­σε­ται ἡ ὀργή ὁ δὲ θυμός μου ἐπι­̀ τὴν βουλὴν αὐτῶν
 • καὶ ἐπεγερεῖ ὁ θεὸς ἐπ᾿ αὐτοὺς κατα­̀ τὴν πλη­γὴν τὴν Μαδια­μ ἐν τόπῳ θλίψεως καὶ ὁ θυμὸς αὐτοῦ τῇ ὁδῷ τῇ κατα­̀ θάλασ­σαν εἰς τὴν ὁδὸν τὴν κατ᾿ Αἴγυπτον
 • καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀφαιρεθή­σε­ται ὁ φόβος αὐτοῦ ἀπο­̀ σοῦ καὶ ὁ ζυγὸς αὐτοῦ ἀπο­̀ τοῦ ὤμου σου καὶ κατα­φθαρή­σε­ται ὁ ζυγὸς ἀπο­̀ τῶν ὤμων ὑμῶν
 • ἥξει γὰρ εἰς τὴν πόλιν Αγγαι καὶ παρελεύ­­σε­ται εἰς Μαγεδω καὶ ἐν Μαχμας θήσει τὰ σκεύ­η αὐτοῦ
 • καὶ παρελεύ­­σε­ται φάραγγα καὶ ἥξει εἰς Αγγαι φόβος λήμψ­σε­ται Рαμα πόλιν Σαουλ φεύ_κ­σε­ται
 • ἡ θυγάτηρ Γαλλιμ ἐπακού­σε­ται Λαισα ἐπακού­σε­ται Αναθωθ
 • ἐξέστη Μαδεβηνα καὶ οἱ κατοικοῦν­τες Γιββιρ παρα­καλεῖτε
 • σήμερον ἐν ὁδῷ τοῦ μεῖναι τῇ χειρὶ παρα­καλεῖτε τὸ ὄρος τὴν θυγατέρα Σιων καὶ οἱ βουνοὶ οἱ ἐν Ιερουσαλημ
 • ἰδοὺ γὰρ ὁ δεσπότης κύριος σαβαωθ συν­ταράσ­σει τοὺς ἐνδόξους μετὰ ἰσχύος καὶ οἱ ὑψηλοὶ τῇ ὕβρει συν­τριβήσον­ται καὶ οἱ ὑψηλοὶ ταπεινωθήσον­ται
 • καὶ πεσοῦν­ται οἱ ὑψηλοὶ μαχαίρᾳ ὁ δὲ Λίβανος σὺν τοῖς ὑψηλοῖς πεσεῖται
 • Weh denen, die ihre Macht missbrauchen, um Verordnungen zu erlassen, die Menschen ins Unglück stürzen!
 • Sie bringen die Armen und Schwachen in meinem Volk um ihr Recht und plündern die Witwen und Waisen aus.
 • Der Tag des Gerichts kommt gewiss und das Unwetter aus der Ferne wird euch mit Sicherheit erreichen. Was wollt ihr dann tun? Zu wem wollt ihr fliehen? Wo wollt ihr dann eure Reichtümer lassen?
 • Ihr habt nur die Wahl, ob ihr tot oder gefangen sein wollt!

  Trotzdem legt Gottes Zorn sich nicht, noch ist seine Hand drohend erhoben.

 • Der HERR sagt: »Jetzt bekommt es Assyrien mit mir zu tun! Ich habe es benutzt, um mein Strafgericht zu vollziehen. Assyrien war der Stock, mit dem ich meinen Zorn zu fühlen gab.
 • Ich habe es gesandt, um ein Volk zu bestrafen, das sich von mir losgesagt und meinen Zorn herausgefordert hat. Ich habe Assyrien erlaubt, dieses Volk zu berauben und auszuplündern und es zu zertreten wie Straßendreck.
 • Aber der König von Assyrien wollte mehr, er schmiedete seine eigenen Pläne. Vernichten wollte er, ganze Völker ausrotten, so viele wie möglich.
 • Er sagte sich: ́Alle Befehlshaber meiner Truppen sind so mächtig wie Könige.
 • Eine Stadt nach der anderen habe ich erobert: Kalne und Karkemisch, Hamat und Arpad, Samaria und Damaskus.
 • Mit meiner Macht habe ich Königreiche unterworfen, die mehr Götter und Götterbilder haben als Jerusalem und Samaria.
 • Ich habe Samaria und seine Götter vernichtet. Und ausgerechnet Jerusalem und seine Götterbilder sollten diesem Schicksal entgehen?́«
 • Aber der Herr sagt: »Erst will ich zu Ende führen, was ich gegen Jerusalem und den Zionsberg im Sinn habe. Dann werde ich mit dem König von Assyrien abrechnen, mit seiner überheblichen Selbstherrlichkeit und dem Hochmut, mit dem er auf andere herabsieht.
 • Dieser König hat es gewagt, zu sagen: ́Aus eigener Kraft habe ich das alles getan, durch meine Klugheit habe ich es fertig gebracht. Die Grenzen zwischen den Völkern habe ich beseitigt, ihre Vorräte geplündert und ihre Könige vom Thron gestoßen wie ein Stier.
 • Wie jemand ein Vogelnest ausnimmt, so habe ich die Schätze der Völker genommen. Wie jemand die Eier einsammelt, die der Vogel verlassen hat, so habe ich alle Länder eingesammelt. Da war keiner, der mit den Flügeln nach mir schlug, keiner, der den Schnabel öffnete und einen Piep von sich gab.́«
 • Aber der HERR sagt: »Kann die Axt etwa angeben gegenüber dem, der sie gebraucht? Oder kann die Säge sich für wichtiger halten als den Zimmermann? Das wäre ja, als ob der Stock den schwänge, der ihn erhebt, als ob das tote Stück Holz den Mann bewegte!«
 • Darum wird der HERR, der Herrscher über die ganze Welt, das reiche, satte Assyrien zum Hungerland machen. Unter seiner Pracht schwelt ein Brand, der alles in Flammen aufgehen lässt.
 • Der heilige Gott, das Licht Israels, wird zum Feuer, das die Dornen und Disteln ergreift und an einem einzigen Tag verzehrt.
 • Die prächtigen Wälder und Obstgärten vernichtet es mit Stumpf und Stiel. Assyrien wird dahinsiechen wie ein Sterbenskranker.
 • Von seinen Wäldern werden nur ein paar Bäume übrig bleiben, so wenige, dass ein Kind sie zählen kann.
 • Es kommt eine Zeit, da wird der Rest Israels, die Überlebenden der Nachkommen Jakobs, sich nicht mehr auf Assyrien stützen, den Stock, der sie geschlagen hat. Auf den HERRN werden sie sich stützen, an den heiligen Gott Israels werden sie sich halten und ihm treu bleiben.
 • Ein Rest wird zurückkehren; was übrig geblieben ist von den Nachkommen Jakobs, kehrt um zum starken Gott.
 • Israel, selbst wenn dein Volk so zahlreich wäre wie der Sand am Meer, nur ein kleiner Rest wird zurückkehren. Dein Untergang ist beschlossene Sache; er kommt wie eine Flut und verschafft dem Recht Geltung.
 • Der HERR, der Herrscher über die ganze Welt, ist fest entschlossen, dich zu vernichten vor den Augen aller Völker.
 • Der HERR, der Herrscher über die ganze Welt, sagt zu seinem Volk, das auf dem Zionsberg wohnt: »Habt keine Angst vor Assyrien, auch wenn es den Stock über euch schwingt und euch schlägt, wie es früher die Ägypter taten.
 • Nur noch einen ganz kleinen Augenblick, dann kehrt sich mein Zorn von euch ab und wendet sich gegen Assyrien.
 • Dann werde ich, der Herrscher der Welt, strafend die Geißel über die Assyrer schwingen, so wie ich damals am Rabenfelsen auf die Midianiter eingeschlagen habe. Ich werde meinen Stock über das Meer ausstrecken, wie ich es gegen die Ägypter getan habe.
 • Wenn die Zeit gekommen ist, dann wird die Last Assyriens von euren Schultern gleiten und sein Joch von eurem Nacken gerissen.«
 • Die Assyrer überfallen Aja, sie ziehen durch Migron, lassen ihren Tross in Michmas,
 • marschieren durch die Talschlucht, um in Geba zu übernachten. Rama zittert vor Angst, Gibea, die Stadt Sauls, ergreift die Flucht.
 • Schrei gellend, Gallim! Lausche, Lajescha! Antworte, Anatot!
 • Madmena flieht, die Bewohner von Gebim laufen um ihr Leben.
 • Schon steht der Feind in Nob und streckt seine Hand aus nach Jerusalem und dem Zionsberg!
 • Seht doch, wie der HERR, der Herrscher über die ganze Welt, mit erschreckender Gewalt die Äste von den Bäumen schlägt! Die größten Bäume werden gefällt, die hochragenden niedrig gemacht.
 • Das Dickicht des Waldes wird mit der Axt gelichtet, die Pracht des Libanons sinkt zu Boden.