Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Исаии

 
 • Го́ре пи́шущымъ лука́в­ст­во: пи́шущiи бо лука́в­ст­во пи́шутъ,
 • укланя́юще су́дъ убо́гихъ, восхища́юще су́дъ ни́щихъ люді́й мо­и́хъ, я́ко бы́ти и́мъ вдови́цѣ въ расхище́нiе и сиротѣ́ въ разграбле́нiе.
 • И что́ сотворя́тъ въ де́нь посѣще́нiя? ско́рбь бо ва́мъ от­дале́че прiи́детъ. И къ кому́ при­­бѣ́гнете, да помо́жетъ ва́мъ? И гдѣ́ оста́вите сла́ву ва́шу,
 • е́же не впа́сти въ плѣне́нiе? И подъ убiе́ными паду́тъ. И во всѣ́хъ си́хъ не от­врати́ся гнѣ́въ его́, но еще́ рука́ его́ высока́.
 • Го́ре Ассири́емъ, же́злъ я́рости мо­ея́ и гнѣ́въ е́сть въ руку́ и́хъ.
 • Гнѣ́въ мо́й послю́ на язы́къ беззако́ненъ, и сво­и́хъ люді́й повелю́ сотвори́ти коры́сти и плѣне́нiе, и попра́ти гра́ды и положи́ти я́ въ пра́хъ.
 • Се́й же не та́ко помы́сли и душе́ю не та́ко воз­мнѣ́: но от­сту́питъ у́мъ его́, и е́же потреби́ти язы́ки не ма́лы.
 • И а́ще реку́тъ ему́: ты́ ли еси́ еди́нъ кня́зь?
 • И рече́тъ: не взя́хъ ли страны́, я́же вы́ше Вавило́на и хала́ни, идѣ́же сто́лпъ созда́нъ, и взя́хъ Араві́ю и Дама́скъ и самарі́ю?
 • Я́коже сiя́ взя́хъ, и вся́ княже́нiя воз­му́. Возрыда́йте, изва́ян­ная во Иерусали́мѣ и въ самарі́и:
 • я́коже бо сотвори́хъ самарі́и и рукотворе́н­нымъ ея́, та́ко сотворю́ и Иерусали́му и кумíромъ его́.
 • И бу́детъ, егда́ сконча́етъ Госпо́дь вся́ творя́ въ горѣ́ Сiо́ни и во Иерусали́мѣ, наведе́тъ на у́мъ вели́кiй, на кня́зя Ассирі́йска и на высоту́ сла́вы о́чiю его́.
 • Рече́ бо: крѣ́постiю руки́ мо­ея́ сотворю́, и прему́дростiю ра́зума [мо­его́] от­иму́ предѣ́лы язы́ковъ, и си́лу и́хъ плѣню́,
 • и сотрясу́ гра́ды населе́ныя, и вселе́н­ную всю́ объиму́ руко́ю мо­е́ю я́ко гнѣздо́, и я́ко оста́вленая я́ица воз­му́: и нѣ́сть, и́же убѣжи́тъ мене́, или́ проти́ву мнѣ́ рече́тъ, и от­ве́рзетъ уста́ и глуми́тъ.
 • Еда́ просла́вит­ся сѣки́ра безъ сѣку́щаго е́ю? или́ воз­несе́т­ся пила́ безъ влеку́щаго ю́? Та́кожде а́ще кто́ во́зметъ же́злъ, или́ дре́во: и не та́ко.
 • Но по́слетъ Госпо́дь Савао́ѳъ на твою́ че́сть безче́стiе, и на твою́ сла́ву о́гнь горя́ воз­гори́т­ся.
 • И бу́детъ свѣ́тъ Изра́илевъ во о́гнь, и освяти́тъ его́ огне́мъ горя́щимъ, и поя́стъ я́ко сѣ́но веще­с­т­во́.
 • Въ то́й де́нь уга́снутъ го́ры и хо́лми и дубра́вы, и поя́стъ от­ души́ да́же до пло́тей: и бу́детъ бѣжа́й, я́ко бѣжа́й от­ пла́мене горя́ща:
 • и оста́вльшiися от­ ни́хъ бу́дутъ въ число́, и отроча́ ма́лое напи́шетъ я́.
 • И бу́детъ въ то́й де́нь, не при­­ложи́т­ся ктому́ оста́нокъ Изра́илевъ, и спасе́н­нiи Иа́ковли не бу́дутъ ктому́ упова́юще на оби́дѣв­шыя и́хъ, но бу́дутъ упова́юще на Бо́га свята́го Изра́илева и́стиною.
 • И обрати́т­ся оста́нокъ Иа́ковль къ Бо́гу крѣ́пкому.
 • И а́ще бу́дутъ лю́дiе Изра́илевы я́ко песо́къ морскі́й, оста́нокъ и́хъ спасе́т­ся:
 • сло́во бо соверша́я и сокраща́я пра́вдою, я́ко сло́во сокраще́но сотвори́тъ Госпо́дь во все́й вселе́н­нѣй.
 • Сего́ ра́ди сiя́ глаго́летъ Госпо́дь Савао́ѳъ: не бо́йтеся, лю́дiе мо­и́, от­ Ассирі́анъ, живу́щiи въ Сiо́нѣ, я́ко жезло́мъ порази́тъ тя́: я́зву бо наво́дитъ на тя́, е́же ви́дѣти пу́ть Еги́пта.
 • Еще́ бо ма́ло, и преста́нетъ гнѣ́въ, я́рость же моя́ на совѣ́тъ и́хъ:
 • и воз­дви́гнетъ Бо́гъ си́лъ на ня́ я́зву, я́ко я́зву Мадiа́млю на мѣ́стѣ ско́рби, и я́рость его́ на пу́ть и́же къ мо́рю, на пу́ть и́же во Еги́петъ:
 • и бу́детъ въ то́й де́нь, отъ­и́мет­ся и́го его́ от­ ра́мене тво­его́ и стра́хъ его́ от­ тебе́, и согнiе́тъ и́го от­ ра́менъ ва́шихъ.
 • Прiи́детъ бо во гра́дъ Агга́й, и пре́йдетъ въ Магеддо́, и въ Махма́сѣ положи́тъ сосу́ды своя́.
 • И мине́тъ де́брь, и прiи́детъ во Агга́й: стра́хъ прiи́метъ раму́ гра́дъ Сау́ловъ,
 • побѣ́гнетъ дще́рь Гали́мля, услы́шит­ся въ лаисѣ́, услы́шит­ся во Анаѳо́ѳѣ.
 • И ужасе́ся Мадеми́на и живу́щiи во гиви́мѣ.
 • Утѣша́йте дне́сь е́же на пути́ пребы́ти: утѣша́йте руко́ю го́ру дще́рь Сiо́ню, и хо́лми, и́же во Иерусали́мѣ:
 • се́, Влады́ка Госпо́дь Савао́ѳъ смяте́тъ сла́вныя со крѣ́постiю, и высо́цiи укори́зною сокруша́т­ся, и высо́цыи смиря́т­ся,
 • и паду́тъ высо́цыи мече́мъ, Лива́нъ же съ высо́кими паде́т­ся.
 • Горе тем, которые постановляют несправедливые законы и пишут жестокие решения,
 • чтобы устранить бедных от правосудия и похитить права у малосильных из народа Моего, чтобы вдов сделать добычею своею и ограбить сирот.
 • И что вы будете делать в день посещения, когда придет гибель издалека? К кому прибегнете за помощью? И где оставите богатство ваше?
 • Без Меня согнутся между узниками и падут между убитыми. При всем этом не отвратится гнев Его, и рука Его еще простерта.
 • О, Ассур, жезл гнева Моего! и бич в руке его – Мое негодование!
 • Я пошлю его против народа нечестивого и против народа гнева Моего, дам ему повеление ограбить грабежом и добыть добычу и попирать его, как грязь на улицах.
 • Но он не так подумает и не так помыслит сердце его; у него будет на сердце – разорить и истребить немало народов.
 • Ибо он скажет: «не все ли цари князья мои?
 • Халне не то же ли, что Кархемис? Емаф не то же ли, что Арпад? Самария не то же ли, что Дамаск?
 • Так как рука моя овладела царствами идольскими, в которых кумиров более, нежели в Иерусалиме и Самарии, –
 • то не сделаю ли того же с Иерусалимом и изваяниями его, что сделал с Самариею и идолами ее?»
 • И будет, когда Господь совершит все Свое дело на горе Сионе и в Иерусалиме, скажет: посмотрю на успех надменного сердца царя Ассирийского и на тщеславие высоко поднятых глаз его.
 • Он говорит: «силою руки моей и моею мудростью я сделал это, потому что я умен: и переставляю пределы народов, и расхищаю сокровища их, и низвергаю с престолов, как исполин;
 • и рука моя захватила богатство народов, как гнезда; и как забирают оставленные в них яйца, так забрал я всю землю, и никто не пошевелил крылом, и не открыл рта, и не пискнул».
 • Величается ли секира пред тем, кто рубит ею? Пила гордится ли пред тем, кто двигает ее? Как будто жезл восстает против того, кто поднимает его; как будто палка поднимается на того, кто не дерево!
 • За то Господь, Господь Саваоф, пошлет чахлость на тучных его, и между знаменитыми его возжжет пламя, как пламя огня.
 • Свет Израиля будет огнем, и Святый его – пламенем, которое сожжет и пожрет терны его и волчцы его в один день;
 • и славный лес его и сад его, от души до тела, истребит; и он будет, как чахлый умирающий.
 • И остаток дерев леса его так будет малочислен, что дитя в состоянии будет сделать опись.
 • И будет в тот день: остаток Израиля и спасшиеся из дома Иакова не будут более полагаться на того, кто поразил их, но возложат упование на Господа, Святаго Израилева, чистосердечно.
 • Остаток обратится, остаток Иакова – к Богу сильному.
 • Ибо, хотя бы народа у тебя, Израиль, было столько, сколько песку морского, только остаток его обратится; истребление определено изобилующею правдою;
 • ибо определенное истребление совершит Господь, Господь Саваоф, во всей земле.
 • Посему так говорит Господь, Господь Саваоф: народ Мой, живущий на Сионе! не бойся Ассура. Он поразит тебя жезлом и трость свою поднимет на тебя, как Египет.
 • Еще немного, очень немного, и пройдет Мое негодование, и ярость Моя обратится на истребление их.
 • И поднимет Господь Саваоф бич на него, как во время поражения Мадиама у скалы Орива, или как простер на море жезл, и поднимет его, как на Египет.
 • И будет в тот день: снимется с рамен твоих бремя его, и ярмо его – с шеи твоей; и распадется ярмо от тука.
 • Он идет на Аиаф, проходит Мигрон, в Михмасе складывает свои запасы.
 • Проходят теснины; в Геве ночлег их; Рама трясется; Гива Саулова разбежалась.
 • Вой голосом твоим, дочь Галима; пусть услышит тебя Лаис, бедный Анафоф!
 • Мадмена разбежалась, жители Гевима спешат уходить.
 • Еще день простоит он в Нове; грозит рукою своею горе Сиону, холму Иерусалимскому.
 • Вот, Господь, Господь Саваоф, страшною силою сорвет ветви дерев, и величающиеся ростом будут срублены, высокие – повержены на землю.
 • И посечет чащу леса железом, и Ливан падет от Всемогущего.
 • 祸 哉 , 那 些 设 立 不 义 之 律 例 的 , 和 记 录 奸 诈 之 判 语 的 。
 • 为 要 屈 枉 穷 乏 人 , 夺 去 我 民 中 困 苦 人 的 理 , 以 寡 妇 当 作 掳 物 , 以 孤 儿 当 作 掠 物 。
 • 到 降 罚 的 日 子 , 有 灾 祸 从 远 方 临 到 , 那 时 , 你 们 怎 样 行 呢 , 你 们 向 谁 逃 奔 求 救 呢 , 你 们 的 荣 耀 ( 或 作 财 宝 ) 存 留 何 处 呢 。
 • 他 们 只 得 屈 身 在 被 掳 的 人 以 下 , 仆 倒 在 被 杀 的 人 以 下 , 虽 然 如 此 , 耶 和 华 的 怒 气 还 未 转 消 , 他 的 手 仍 伸 不 缩 。
 • 亚 述 是 我 怒 气 的 棍 , 手 中 拿 我 恼 恨 的 仗 。
 • 我 要 打 发 他 攻 击 亵 渎 的 国 民 , 吩 咐 他 攻 击 我 所 恼 怒 的 百 姓 , 抢 财 为 掳 物 , 夺 货 为 掠 物 , 将 他 们 践 踏 , 像 街 上 的 泥 土 一 样 。
 • 然 而 他 不 是 这 样 的 意 思 , 他 心 也 不 这 样 打 算 。 他 心 里 倒 想 毁 灭 , 剪 除 不 少 的 国 。
 • 他 说 , 我 的 臣 仆 , 岂 不 都 是 王 麽 。
 • 迦 勒 挪 岂 不 像 迦 基 米 施 麽 。 哈 马 岂 不 像 亚 珥 拔 麽 。 撒 玛 利 亚 岂 不 像 大 马 色 麽 。
 • 我 手 已 经 构 到 有 偶 像 的 国 。 这 些 国 雕 刻 的 偶 像 过 于 耶 路 撒 冷 和 撒 玛 利 亚 的 偶 像 。
 • 我 怎 样 待 撒 玛 利 亚 , 和 其 中 的 偶 像 , 岂 不 照 样 待 耶 路 撒 冷 , 和 其 中 的 偶 像 麽 。
 • 主 在 锡 安 山 , 和 耶 路 撒 冷 , 成 就 他 一 切 工 作 的 时 候 , 主 说 , 我 必 罚 亚 述 王 自 大 的 心 , 和 他 高 傲 眼 目 的 荣 耀 。
 • 因 为 他 说 , 我 所 成 就 的 事 , 是 靠 我 手 的 能 力 , 和 我 的 智 慧 。 我 本 有 聪 明 。 我 挪 移 列 国 的 地 界 , 抢 夺 他 们 所 积 蓄 的 财 宝 , 并 且 我 像 勇 士 , 使 坐 宝 座 的 降 为 卑 。
 • 我 的 手 构 到 列 国 的 财 宝 , 好 像 人 构 道 鸟 窝 。 我 也 得 了 全 地 , 好 像 人 拾 起 所 弃 的 雀 蛋 。 没 有 动 翅 膀 的 , 没 有 张 嘴 的 , 也 没 有 呜 叫 的 。
 • 斧 , 岂 可 向 用 釜 砍 木 的 自 夸 呢 。 锯 , 岂 可 向 用 锯 的 自 大 呢 。 好 比 棍 抡 起 那 举 棍 的 , 好 比 杖 举 起 那 非 木 的 人 。
 • 因 此 , 主 万 军 之 耶 和 华 , 必 使 亚 述 王 的 肥 壮 人 变 为 瘦 弱 。 在 他 的 荣 华 之 下 , 必 有 火 着 起 , 如 同 焚 烧 一 样 。
 • 以 色 列 的 光 必 如 火 , 他 的 圣 者 必 如 火 焰 。 在 一 日 之 间 , 将 亚 述 王 的 荆 棘 , 和 蒺 藜 , 焚 烧 净 尽 。
 • 又 将 他 树 木 , 和 肥 田 的 荣 耀 , 全 然 烧 尽 。 好 像 拿 军 旗 的 昏 过 去 一 样 。
 • 他 林 中 剩 下 的 树 必 稀 少 , 就 是 孩 子 也 能 写 其 数 。
 • 到 那 日 , 以 色 列 所 剩 下 的 , 和 雅 各 家 所 逃 脱 的 , 不 再 倚 靠 那 击 打 他 们 的 , 却 要 诚 实 倚 靠 耶 和 华 以 色 列 的 圣 者 。 所 剩 下 的 , 就 是 雅 各 家 所 剩 下 的 , 必 归 向 全 能 的 神 。
 • 以 色 列 阿 , 你 的 百 姓 , 虽 多 如 海 沙 , 惟 有 剩 下 的 归 回 。 原 来 灭 绝 的 事 已 定 , 必 有 公 义 施 行 , 如 水 涨 溢 。
 • 因 为 主 万 军 之 耶 和 华 , 在 全 地 之 中 , 必 成 就 所 定 规 的 结 局 。
 • 所 以 主 万 军 之 耶 和 华 如 此 说 , 住 锡 安 我 的 百 姓 阿 , 亚 述 王 虽 然 用 棍 击 打 你 , 又 照 埃 及 的 样 子 , 举 仗 攻 击 你 , 你 却 不 要 怕 他 。
 • 因 为 还 有 一 点 点 时 候 , 向 你 们 发 的 忿 恨 就 要 完 毕 , 我 的 怒 气 要 向 他 发 作 , 使 他 灭 亡 。
 • 万 军 之 耶 和 华 要 兴 起 鞭 来 攻 击 他 , 好 像 在 俄 立 磐 石 那 里 杀 戮 米 甸 人 一 样 。 耶 和 华 的 杖 , 要 向 海 伸 出 , 把 杖 举 起 , 像 在 埃 及 一 样 。
 • 到 那 日 , 亚 述 王 的 重 担 必 离 开 你 的 肩 头 , 他 的 轭 必 离 开 你 的 颈 项 。 那 轭 也 必 因 肥 壮 的 缘 故 撑 断 。 ( 或 作 因 膏 油 的 缘 故 毁 坏 )
 • 亚 述 王 来 到 亚 叶 , 经 过 米 矶 仑 。 在 密 抹 安 放 辎 重 。
 • 他 们 过 了 隘 口 , 在 迦 巴 住 宿 。 拉 玛 人 战 兢 。 扫 罗 的 基 比 亚 人 逃 跑 。
 • 迦 琳 的 居 民 哪 , ( 居 民 原 作 女 子 ) 要 高 声 呼 喊 。 莱 煞 人 哪 , 须 听 。 哀 哉 , 困 苦 的 亚 拿 突 阿 。
 • 玛 得 米 那 人 躲 避 。 基 柄 的 居 民 逃 遁 。
 • 当 那 日 , 亚 述 王 要 在 挪 伯 歇 兵 。 向 锡 安 女 子 的 山 , 就 是 耶 路 撒 冷 的 山 , 抡 手 攻 他 。
 • 看 哪 , 主 万 军 之 耶 和 华 , 以 惊 吓 削 去 树 枝 。 长 高 的 必 被 砍 下 , 高 大 的 必 被 伐 倒 。
 • 稠 密 的 树 林 , 他 要 用 铁 器 砍 下 , 利 巴 嫩 的 树 木 必 被 大 能 者 伐 倒 。
 • Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques, Et à ceux qui transcrivent des arrêts injustes,
 • Pour refuser justice aux pauvres, Et ravir leur droit aux malheureux de mon peuple, Pour faire des veuves leur proie, Et des orphelins leur butin!
 • Que ferez-vous au jour du châtiment, Et de la ruine qui du lointain fondra sur vous? Vers qui fuirez-vous, pour avoir du secours, Et où laisserez-vous votre gloire?
 • Les uns seront courbés parmi les captifs, Les autres tomberont parmi les morts. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point, Et sa main est encore étendue.
 • Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère! La verge dans sa main, c'est l'instrument de ma fureur.
 • Je l'ai lâché contre une nation impie, Je l'ai fait marcher contre le peuple de mon courroux, Pour qu'il se livre au pillage et fasse du butin, Pour qu'il le foule aux pieds comme la boue des rues.
 • Mais il n'en juge pas ainsi, Et ce n'est pas là la pensée de son coeur; Il ne songe qu'à détruire, Qu'à exterminer les nations en foule.
 • Car il dit: Mes princes ne sont-ils pas autant de rois?
 • N'en a-t-il pas été de Calno comme de Carkemisch? N'en a-t-il pas été de Hamath comme d'Arpad? N'en a-t-il pas été de Samarie comme de Damas?
 • De même que ma main a atteint les royaumes des idoles, Où il y avait plus d'images qu'à Jérusalem et à Samarie,
 • Ce que j'ai fait à Samarie et à ses idoles, Ne le ferai-je pas à Jérusalem et à ses images?
 • Mais, quand le Seigneur aura accompli toute son oeuvre Sur la montagne de Sion et à Jérusalem, Je punirai le roi d'Assyrie pour le fruit de son coeur orgueilleux, Et pour l'arrogance de ses regards hautains.
 • Car il dit: C'est par la force de ma main que j'ai agi, C'est par ma sagesse, car je suis intelligent; J'ai reculé les limites des peuples, et pillé leurs trésors, Et, comme un héros, j'ai renversé ceux qui siégeaient sur des trônes;
 • J'ai mis la main sur les richesses des peuples, comme sur un nid, Et, comme on ramasse des oeufs abandonnés, J'ai ramassé toute la terre: Nul n'a remué l'aile, Ni ouvert le bec, ni poussé un cri. -
 • La hache se glorifie-t-elle envers celui qui s'en sert? Ou la scie est-elle arrogante envers celui qui la manie? Comme si la verge faisait mouvoir celui qui la lève, Comme si le bâton soulevait celui qui n'est pas du bois!
 • C'est pourquoi le Seigneur, le Seigneur des armées, enverra Le dépérissement parmi ses robustes guerriers; Et, sous sa magnificence, éclatera un embrasement, Comme l'embrasement d'un feu.
 • La lumière d'Israël deviendra un feu, Et son Saint une flamme, Qui consumera et dévorera ses épines et ses ronces, En un seul jour;
 • Qui consumera, corps et âme, La magnificence de sa forêt et de ses campagnes. Il en sera comme d'un malade, qui tombe en défaillance.
 • Le reste des arbres de sa forêt pourra être compté, Et un enfant en écrirait le nombre.
 • En ce jour-là, Le reste d'Israël et les réchappés de la maison de Jacob, Cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait; Ils s'appuieront avec confiance sur l'Éternel, le Saint d'Israël.
 • Le reste reviendra, le reste de Jacob, Au Dieu puissant.
 • Quand ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la mer, Un reste seulement reviendra; La destruction est résolue, elle fera déborder la justice.
 • Et cette destruction qui a été résolue, Le Seigneur, l'Éternel des armées, l'accomplira dans tout le pays.
 • Cependant, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées: O mon peuple, qui habites en Sion, ne crains pas l'Assyrien! Il te frappe de la verge, Et il lève son bâton sur toi, comme faisaient les Égyptiens.
 • Mais, encore un peu de temps, Et le châtiment cessera, Puis ma colère se tournera contre lui pour l'anéantir.
 • L'Éternel des armées agitera le fouet contre lui, Comme il frappa Madian au rocher d'Oreb; Et, de même qu'il leva son bâton sur la mer, Il le lèvera encore, comme en Égypte.
 • En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, Et son joug de dessus ton cou; Et la graisse fera éclater le joug.
 • Il marche sur Ajjath, traverse Migron, Laisse ses bagages à Micmasch.
 • Ils passent le défilé, Ils couchent à Guéba; Rama tremble, Guibea de Saül prend la fuite.
 • Fais éclater ta voix, fille de Gallim! Prends garde, Laïs! malheur à toi, Anathoth!
 • Madména se disperse, Les habitants de Guébim sont en fuite.
 • Encore un jour de halte à Nob, Et il menace de sa main la montagne de la fille de Sion, La colline de Jérusalem.
 • Voici, le Seigneur, l'Éternel des armées, Brise les rameaux avec violence: Les plus grands sont coupés, Les plus élevés sont abattus.
 • Il renverse avec le fer les taillis de la forêt, Et le Liban tombe sous le Puissant.