Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Исаии

 
 • Ско́ро и́детъ и не уме́длитъ: и поми́луетъ Госпо́дь Иа́кова и избере́тъ па́ки Изра́иля, и почі́ютъ на земли́ сво­е́й, и при­­шле́цъ при­­ложи́т­ся къ ни́мъ и при­­ложи́т­ся къ до́му Иа́ковлю,
 • и по́ймутъ и́хъ язы́цы и введу́тъ на мѣ́сто и́хъ, и наслѣ́дятъ и умно́жат­ся на земли́ Бо́жiи въ рабы́ и рабы́ни: и бу́дутъ плѣне́ни плѣни́в­шiи я́, и облада́ни бу́дутъ облада́в­шiи и́ми.
 • И бу́детъ въ то́й де́нь, упоко́итъ тя́ Госпо́дь от­ болѣ́зни и я́рости тво­ея́ и от­ рабо́ты жесто́кiя, е́юже рабо́талъ еси́ и́мъ.
 • И прiи́меши пла́чь се́й {Евр.: при́тчу сiю́.} на царя́ Вавило́нска и рече́ши въ то́й де́нь: ка́ко преста́ истязу́яй и преста́ понужда́яй?
 • Сокруши́ Бо́гъ яре́мъ грѣ́шниковъ, яре́мъ князе́й,
 • порази́въ язы́къ я́ростiю, я́звою неисцѣ́льною, поража́яй язы́къ я́звою я́рости, е́юже не пощадѣ́, почи́ упова́ющи.
 • Вся́ земля́ вопiе́тъ со весе́лiемъ,
 • и древа́ Лива́нова воз­весели́шася о тебѣ́ и ке́дръ Лива́нскiй: оне́лѣже ты́ усну́лъ еси́, не взы́де посѣка́яй на́съ.
 • А́дъ до́лѣ огорчи́ся, срѣ́тъ тя́: воста́ша съ тобо́ю вси́ исполи́ни облада́в­шiи земле́ю, подвиза́в­шiи от­ престо́ловъ сво­и́хъ всѣ́хъ царе́й язы́ческихъ.
 • Вси́ от­вѣща́ютъ и реку́тъ тебѣ́: и ты́ плѣне́нъ еси́, я́коже и мы́: и въ на́съ вмѣне́нъ еси́.
 • Сни́де сла́ва твоя́ во а́дъ, мно́гое весе́лiе твое́: подъ тобо́ю посте́лютъ гни́лость, и покро́въ тво́й че́рвь.
 • Ка́ко спаде́ съ небесе́ ден­ни́ца восходя́щая зау́тра? сокруши́ся на земли́ посыла́яй ко всѣ́мъ язы́комъ.
 • Ты́ же ре́клъ еси́ во умѣ́ тво­е́мъ: на не́бо взы́ду, вы́ше звѣ́здъ небе́сныхъ поста́влю престо́лъ мо́й, ся́ду на горѣ́ высо́цѣ, на гора́хъ высо́кихъ, я́же къ сѣ́веру:
 • взы́ду вы́ше о́блакъ, бу́ду подо́бенъ вы́шнему.
 • Ны́нѣ же во а́дъ сни́деши и во основа́нiя земли́.
 • Ви́дѣв­шiи тя́ удивя́т­ся о тебѣ́ и реку́тъ: се́й человѣ́къ раздража́яй зе́млю, потряса́яй цари́,
 • положи́вый вселе́н­ную всю́ пу́сту и гра́ды ея́ разсы́па, плѣне́ныхъ не разрѣши́.
 • Вси́ ца́рiе язы́ковъ успо́ша въ че́сти, кі́йждо въ дому́ сво­е́мъ.
 • Ты́ же пове́рженъ бу́деши въ гора́хъ, я́ко мертве́цъ ме́рзкiй со мно́гими мертвецы́ изсѣ́чеными мече́мъ, сходя́щими во а́дъ.
 • Я́коже ри́за въ кро́ви намоче́на не бу́детъ чиста́, та́кожде и ты́ не бу́деши чи́стъ, зане́ зе́млю мою́ погуби́лъ еси́ и лю́ди моя́ изби́лъ еси́: не пребу́деши въ вѣ́чное вре́мя, сѣ́мя зло́е.
 • Угото́ви ча́да твоя́ на убiе́нiе грѣха́ми отца́ тво­его́, да воста́нутъ и наслѣ́дятъ зе́млю и напо́лнятъ зе́млю ра́тьми.
 • И воста́ну на ня́, глаго́летъ Госпо́дь Савао́ѳъ, и погублю́ и́мя и́хъ, и оста́нокъ, и сѣ́мя: сiя́ глаго́летъ Госпо́дь.
 • И положу́ Вавило́на пу́ста, я́ко вогнѣзди́тися еже́мъ, и бу́детъ ни во что́же: и положу́ и́ бре́нiя про́пасть въ па́губу.
 • Сiя́ глаго́летъ Госпо́дь Савао́ѳъ: я́коже глаго́лахъ, та́ко бу́детъ, и я́коже совѣща́хъ, та́ко пребу́детъ,
 • е́же погуби́ти Ассирі́анъ на земли́ мо­е́й и на гора́хъ мо­и́хъ: и бу́дутъ въ попра́нiе, и отъ­и́мет­ся от­ ни́хъ яре́мъ и́хъ, и сла́ва {Евр.: бре́мя.} и́хъ от­ ра́менъ и́хъ отъ­и́мет­ся.
 • Се́й совѣ́тъ, его́же совѣща́ Госпо́дь на всю́ вселе́н­ную, и сiя́ рука́ на вся́ язы́ки вселе́н­ныя:
 • я́же бо Бо́гъ святы́й совѣща́, кто́ разори́тъ? и ру́ку его́ высо́кую кто́ от­врати́тъ?
 • Въ лѣ́то, въ не́же у́мре Аха́зъ ца́рь, бы́сть глаго́лъ се́й:
 • не ра́дуйтеся, вси́ иноплеме́н­ницы, сокруши́ся бо яре́мъ бiю́щаго вы́: от­ сѣ́мене бо змiи́на изы́дутъ исча́дiя а́спидовъ, и исча́дiя и́хъ изы́дутъ змiи́ паря́щiи:
 • и упасу́т­ся убо́зiи и́мъ, ни́щiи же человѣ́цы въ ми́рѣ почі́ютъ: и потреби́тъ гла́домъ сѣ́мя твое́, и оста́нокъ тво́й избiе́тъ.
 • Воспла́читеся, врата́ градо́въ, да возопiю́тъ гра́ды смяте́н­нiи, иноплеме́н­ницы вси́, зане́ ды́мъ от­ сѣ́вера и́детъ, и нѣ́сть, и́же пребу́детъ.
 • И что́ от­вѣща́ютъ ца́рiе язы́ковъ? я́ко Госпо́дь основа́ Сiо́на, и тѣ́мъ спасу́т­ся смире́н­нiи люді́й его́.
  И что́ от­вѣща́ютъ ца́рiе язы́ковъ? я́ко Госпо́дь основа́ Сiо́на, и тѣ́мъ спасу́т­ся смире́н­нiи люді́й его́. Сло́во на Моави́тскую зе́млю.
 • Близко время его, и не замедлят дни его, ибо помилует Господь Иакова и снова возлюбит Израиля; и поселит их на земле их, и присоединятся к ним иноземцы и прилепятся к дому Иакова.
 • И возьмут их народы, и приведут на место их, и дом Израиля усвоит их себе на земле Господней рабами и рабынями, и возьмет в плен пленивших его, и будет господствовать над угнетателями своими.
 • И будет в тот день: когда Господь устроит тебя от скорби твоей и от страха и от тяжкого рабства, которому ты порабощен был,
 • ты произнесешь победную песнь на царя Вавилонского и скажешь: как не стало мучителя, пресеклось грабительство!
 • Сокрушил Господь жезл нечестивых, скипетр владык,
 • поражавший народы в ярости ударами неотвратимыми, во гневе господствовавший над племенами с неудержимым преследованием.
 • Вся земля отдыхает, покоится, восклицает от радости;
 • и кипарисы радуются о тебе, и кедры ливанские, говоря: «с тех пор, как ты заснул, никто не приходит рубить нас».
 • Ад преисподний пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при входе твоем; пробудил для тебя Рефаимов, всех вождей земли; поднял всех царей языческих с престолов их.
 • Все они будут говорить тебе: и ты сделался бессильным, как мы! и ты стал подобен нам!
 • В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим; под тобою подстилается червь, и черви – покров твой.
 • Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю, попиравший народы.
 • А говорил в сердце своем: «взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе́ в сонме богов, на краю севера;
 • взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему».
 • Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней.
 • Видящие тебя всматриваются в тебя, размышляют о тебе: «тот ли это человек, который колебал землю, потрясал царства,
 • вселенную сделал пустынею и разрушал города ее, пленников своих не отпускал домой?».
 • Все цари народов, все лежат с честью, каждый в своей усыпальнице;
 • а ты повержен вне гробницы своей, как презренная ветвь, как одежда убитых, сраженных мечом, которых опускают в каменные рвы, – ты, как попираемый труп,
 • не соединишься с ними в могиле; ибо ты разорил землю твою, убил народ твой: во веки не помянется племя злодеев.
 • Готовьте заклание сыновьям его за беззаконие отца их, чтобы не восстали и не завладели землею и не наполнили вселенной неприятелями.
 • И восстану на них, говорит Господь Саваоф, и истреблю имя Вавилона и весь остаток, и сына и внука, говорит Господь.
 • И сделаю его владением ежей и болотом, и вымету его метлою истребительною, говорит Господь Саваоф.
 • С клятвою говорит Господь Саваоф: как Я помыслил, так и будет; как Я определил, так и состоится,
 • чтобы сокрушить Ассура в земле Моей и растоптать его на горах Моих; и спадет с них ярмо его, и снимется бремя его с рамен их.
 • Таково определение, постановленное о всей земле, и вот рука, простертая на все народы,
 • ибо Господь Саваоф определил, и кто может отменить это? рука Его простерта, – и кто отвратит ее?
 • В год смерти царя Ахаза было такое пророческое слово:
 • не радуйся, земля Филистимская, что сокрушен жезл, который поражал тебя, ибо из корня змеиного выйдет аспид, и плодом его будет летучий дракон.
 • Тогда беднейшие будут накормлены, и нищие будут покоиться в безопасности; а твой корень уморю голодом, и он убьет остаток твой.
 • Рыдайте, ворота! вой голосом, город! Распадешься ты, вся земля Филистимская, ибо от севера дым идет, и нет отсталого в полчищах их.
 • Что же скажут вестники народа? – То, что Господь утвердил Сион, и в нем найдут убежище бедные из народа Его.
 • καὶ ἐλεήσει κύριος τὸν Ιακωβ καὶ ἐκλέξε­ται ἔτι τὸν Ισραηλ καὶ ἀναπαύσον­ται ἐπι­̀ τῆς γῆς αὐτῶν καὶ ὁ γιώρας προ­στεθή­σε­ται προ­̀ς αὐτοὺς καὶ προ­στεθή­σε­ται προ­̀ς τὸν οἶκον Ιακωβ
 • καὶ λήμψον­ται αὐτοὺς ἔθνη καὶ εἰσάξουσιν εἰς τὸν τόπον αὐτῶν καὶ κατα­κληρο­νο­μήσουσιν καὶ πλη­θυνθήσον­ται ἐπι­̀ τῆς γῆς τοῦ θεοῦ εἰς δούλους καὶ δούλας καὶ ἔσον­ται αἰχμάλωτοι οἱ αἰχμαλωτεύ­σαν­τες αὐτούς καὶ κυριευθήσον­ται οἱ κυριεύ­σαν­τες αὐτῶν
 • καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀναπαύσει σε ὁ θεὸς ἐκ τῆς ὀδύνης καὶ τοῦ θυμοῦ σου καὶ τῆς δουλείας σου τῆς σκληρᾶς ἧς ἐδούλευσας αὐτοῖς
 • καὶ λήμψῃ τὸν θρῆνον τοῦτον ἐπι­̀ τὸν βασιλέα Βαβυλῶνος καὶ ἐρεῖς ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ πῶς ἀναπέπαυται ὁ ἀπαιτῶν καὶ ἀναπέπαυται ὁ ἐπι­σπουδαστής
 • συν­έτριψεν ὁ θεὸς τὸν ζυγὸν τῶν ἁμαρτωλῶν τὸν ζυγὸν τῶν ἀρχόν­των
 • πατάξας ἔθνος θυμῷ πλη­γῇ ἀνιάτῳ παίων ἔθνος πλη­γὴν θυμοῦ ἣ οὐκ ἐφείσατο
 • ἀνεπαύσατο πεποιθώς πᾶσα ἡ γῆ βοᾷ μετ᾿ εὐφροσύνης
 • καὶ τὰ ξύλα τοῦ Λιβάνου εὐφράνθησαν ἐπι­̀ σοὶ καὶ ἡ κέδρος τοῦ Λιβάνου ἀφ᾿ οὗ σὺ κεκοίμησαι οὐκ ἀνέβη ὁ κόπτων ἡμᾶς
 • ὁ ᾅδης κάτωθεν ἐπι­κράνθη συν­αν­τήσας σοι συν­ηγέρθησάν σοι πάν­τες οἱ γίγαν­τες οἱ ἄρξαν­τες τῆς γῆς οἱ ἐγείραν­τες ἐκ τῶν θρόνων αὐτῶν πάν­τας βασιλεῖς ἐθνῶν
 • πάν­τες ἀπο­κριθήσον­ται καὶ ἐροῦσίν σοι καὶ σὺ ἑάλως ὥσπερ καὶ ἡμεῖς ἐν ἡμῖν δὲ κατελογίσθης
 • κατέβη δὲ εἰς ᾅδου ἡ δόξα σου ἡ πολλή σου εὐφροσύνη ὑποκάτω σου στρώσουσιν σῆψιν καὶ τὸ κατα­κάλυμμά σου σκώληξ
 • πῶς ἐξέπεσεν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ὁ ἑωσφόρος ὁ πρωὶ ἀνατέλλων συν­ετρίβη εἰς τὴν γῆν ὁ ἀπο­στέλλων προ­̀ς πάν­τα τὰ ἔθνη
 • σὺ δὲ εἶπας ἐν τῇ δια­νοίᾳ σου εἰς τὸν οὐρανὸν ἀναβήσομαι ἐπάνω τῶν ἄστρων τοῦ οὐρανοῦ θήσω τὸν θρόνον μου καθιῶ ἐν ὄρει ὑψηλῷ ἐπι­̀ τὰ ὄρη τὰ ὑψηλὰ τὰ προ­̀ς βορρᾶν
 • ἀναβήσομαι ἐπάνω τῶν νεφελῶν ἔσομαι ὅμοι­ος τῷ ὑψίστῳ
 • νῦν δὲ εἰς ᾅδου κατα­βήσῃ καὶ εἰς τὰ θεμέλια τῆς γῆς
 • οἱ ἰδόν­τες σε θαυμάσουσιν ἐπι­̀ σοὶ καὶ ἐροῦσιν οὗτος ὁ ἄνθρωπος ὁ παροξύνων τὴν γῆν σείων βασιλεῖς
 • ὁ θεὶς τὴν οἰκουμένην ὅλην ἔρημον καὶ τὰς πόλεις καθεῖλεν τοὺς ἐν ἐπαγωγῇ οὐκ ἔλυσεν
 • πάν­τες οἱ βασιλεῖς τῶν ἐθνῶν ἐκοιμήθησαν ἐν τιμῇ ἄνθρωπος ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ
 • σὺ δὲ ῥιφήσῃ ἐν τοῖς ὄρεσιν ὡς νεκρὸς ἐβδελυγμένος μετὰ πολλῶν τεθνηκότων ἐκκεκεν­τημένων μαχαίραις κατα­βαινόν­των εἰς ᾅδου ὃν τρόπον ἱμάτιον ἐν αἵματι πεφυρμένον οὐκ ἔσται καθαρόν
 • οὕτως οὐδὲ σὺ ἔσῃ καθαρός διότι τὴν γῆν μου ἀπώλεσας καὶ τὸν λαόν μου ἀπέκτεινας οὐ μὴ μείνῃς εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον σπέρμα πονηρόν
 • ἑτοίμασον τὰ τέκνα σου σφαγῆναι ταῖς ἁμαρτίαις τοῦ πατρός σου ἵνα μὴ ἀναστῶσιν καὶ τὴν γῆν κληρο­νο­μήσωσιν καὶ ἐμπλή­σωσι τὴν γῆν πόλεων
 • καὶ ἐπαναστήσομαι αὐτοῖς λέγει κύριος σαβαωθ καὶ ἀπο­λῶ αὐτῶν ὄνομα καὶ κατα­́λειμμα καὶ σπέρμα τάδε λέγει κύριος
 • καὶ θήσω τὴν Βαβυλωνίαν ἔρημον ὥστε κατοικεῖν ἐχίνους καὶ ἔσται εἰς οὐδέν καὶ θήσω αὐτὴν πηλοῦ βάραθρον εἰς ἀπώλειαν
 • τάδε λέγει κύριος σαβαωθ ὃν τρόπον εἴρηκα οὕτως ἔσται καὶ ὃν τρόπον βεβούλευμαι οὕτως μενεῖ
 • τοῦ ἀπο­λέσαι τοὺς ᾿Ασ­συρίους ἀπο­̀ τῆς γῆς τῆς ἐμῆς καὶ ἀπο­̀ τῶν ὀρέων μου καὶ ἔσον­ται εἰς κατα­πάτημα καὶ ἀφαιρεθή­σε­ται ἀπ᾿ αὐτῶν ὁ ζυγὸς αὐτῶν καὶ τὸ κῦδος αὐτῶν ἀπο­̀ τῶν ὤμων ἀφαιρεθή­σε­ται
 • αὕτη ἡ βουλή ἣν βεβούλευται κύριος ἐπι­̀ τὴν οἰκουμένην ὅλην καὶ αὕτη ἡ χεὶρ ἡ ὑψηλὴ ἐπι­̀ πάν­τα τὰ ἔθνη τῆς οἰκουμένης
 • ἃ γὰρ ὁ θεὸς ὁ ἅγιος βεβούλευται τίς δια­σκεδάσει καὶ τὴν χεῖρα τὴν ὑψηλὴν τίς ἀπο­στρέψει
 • τοῦ ἔτους οὗ ἀπέθανεν Αχαζ ὁ βασιλεύς ἐγενήθη τὸ ῥῆμα τοῦτο
 • μὴ εὐφρανθείητε πάν­τες οἱ ἀλλόφυλοι συν­ετρίβη γὰρ ὁ ζυγὸς τοῦ παίον­τος ὑμᾶς ἐκ γὰρ σπέρμα­τος ὄφεων ἐξελεύ­­σε­ται ἔκγονα ἀσπίδων καὶ τὰ ἔκγονα αὐτῶν ἐξελεύ­σον­ται ὄφεις πετόμενοι
 • καὶ βοσκηθήσον­ται πτωχοὶ δι᾿ αὐτοῦ πτωχοὶ δὲ ἄνδρες ἐπ᾿ εἰρήνης ἀναπαύσον­ται ἀνελεῖ δὲ λιμῷ τὸ σπέρμα σου καὶ τὸ κατα­́λειμμά σου ἀνελεῖ
 • ὀλολύζετε πύλαι πόλεων κεκραγέτωσαν πόλεις τεταραγμέναι οἱ ἀλλόφυλοι πάν­τες ὅτι καπνὸς ἀπο­̀ βορρᾶ ἔρχεται καὶ οὐκ ἔστιν τοῦ εἶναι
 • καὶ τί ἀπο­κριθήσον­ται βασιλεῖς ἐθνῶν ὅτι κύριος ἐθεμελίωσεν Σιων καὶ δι᾿ αὐτοῦ σωθήσον­ται οἱ ταπεινοὶ τοῦ λαοῦ
 • Анын мезгили жакын калды, анын кєндљрє кечикпейт. Анткени Тењир Жакыпка ырайым кылат, Ысрайылды кайрадан тандап алат. Аларды љз жерине кљчєрљт, ошондо аларга чет жерликтер кошулат, Жакыпка жабышышат.
 • Элдер аларды љз жерине алып келишет, Ысрайыл аларды љзєнљ Тењирдин жеринде кул жана кєњ кылып алат, аларды туткундап алгандарды туткундап алат, аларды эзгендердин єстєнљн бийлик кылат.
 • Тењир сени кайгыдан, коркунучтан, сени кулга айландырган оор эзєєдљн куткарып, сага тынчтык берген кєнє
 • сен Бабыл падышасы жљнєндљ мындай деп жењиш ырын ырдайсыњ: «Эзєєчє жок болору менен талап-тоноочулук жок болду».
 • Тењир мыйзамсыздардын союлун, љкємдарлардын бийлик таягын сындырды.
 • Ал таяк жаалданып, љзєнєн токтотулбас соккулары менен элдерди кырган, каарданып, ээ-жаа бербеген куугунтук менен урууларга єстљмдєк кылган.
 • Бєт жер эс алып, тынч жатат, кубанычтан кыйкырып жатат.
 • Сенин кулаганыња кипаристер да, лебанон кедрлери да: «Сен уктап калгандан бери бизди кыйганы эч ким келген жок», – деп кубанып жатышат.
 • Сен єчєн, сени кирип бара жатканда тосуп алыш єчєн, тєпкєрдљгє љлгљндљр жаткан жай кыймылга келди. Сен єчєн љлгљндљрдє, жер жєзєнєн бардык жол башчыларын ойготту, бутпарас элдердин бардык падышаларын тагынан тургузду.
 • Алардын бардыгы сага: «Сен да биз сыяктуу алсыз болуп калдыњ! Сен да бизге окшоп калдыњ!» – дешет.
 • Сенин сыймыгыњ арфањдын єнє менен кошо љлгљндљр жаткан жайга тєшєрєлдє. Астыња курттар тљшљлдє, єстєњдљгє жабууњ да курт болду.
 • Тањ жылдызы, тањ уулу, сен асмандан кандай куладыњ! Элдерди тебелеп-тепсљљчє, сен жерге кулап тєшєп, кандай талкаландыњ!
 • Бирок сен љз жєрљгєњдљ мындай деп айттыњ эле: «Асманга чыгып, тагымды Кудайдын жылдыздарынан жогору коём, тоодо, сансыз кудайлардын арасында, тєндєктєн четинде отурам.
 • Булуттардын єстєнљ чыгам, Бардыгынан Жогору Тургандын љзєнљ окшоп калам».
 • Бирок сен љлгљндљр жаткан жайга, тєпкєрдєн тєбєнљ тєшєрєлдєњ.
 • Сени кљргљндљр сенден кљзєн албай, сен жљнєндљ минтип ойлошот: «Жерди солкулдатып, падышачылыктарды титиреткен киши ушул беле?
 • Ааламды чљлгљ айланткан, анын шаарларын кыйраткан, љзєнєн туткундарын єйєнљ коё бербеген киши ушул беле?»
 • Элдердин бардык падышалары, бардыгы урмат-сый менен љз кємбљздљрєндљ жатышат.
 • Сен болсо љзєњдєн кємбљзєњдљн жарабаган бутактай болуп ыргытылдыњ, кылычтан љлгљндљрдєн кийиминдей болуп таш чуњкурга коюлдуњ, сен тебеленген љлєктљй болдуњ!
 • Сен аларга мєрзљдљ кошулбайсыњ, анткени сен љз жерињди талкаладыњ, љз элињди кырдыњ: мыйзамсыздык кылгандардын тукуму кылымдар бою эскерилбейт.
 • Атасынын мыйзамсыздыгы єчєн уулдарын сойгонго даярдагыла, алар кљтљрєлєп чыгып, жерди ээлеп алып, ааламды душмандарга толтуруп жиберишпесин.
 • «Аларга Мен каршы чыгам, – дейт Себайот Тењир, – Бабылдын ысымын жана калдыкты, уулун да, небересин да жок кылам, – дейт Тењир.
 • Аны кирпилерге мурас кылып берем, саз кылам, аны кыйратуучу шыпыргы менен шыпырып салам», – дейт Себайот Тењир.
 • Себайот Тењир мындай деп ант берип жатат: «Мен кандай ойлосом, ошондой болот; Мен кандай чечсем, ошондой аткарылат.
 • Ашурду Љзємдєн жеримде талкалайм, аны Љзємдєн тоолорумда тебелейм, ошондо алардын мойнунан анын моюнтуругу тєшљт, алардын ийининен анын жєгє алынат».
 • Бєт жер жєзє жљнєндљ чечилген чечим ушундай, бардык элдерге сунулган кол ушул!
 • Анткени Себайот Тењир чечти, аны ким жокко чыгара алат? Анын колу сунулуу, ким аны тарта алат?
 • Ахаз падыша љлгљн жылы мындай пайгамбарчылык сљз болгон:
 • «Пелиштиликтердин жери, сени кыйраткан таяктын талкаланганына кубанба, анткени жылан тукумунан уулуу жылан чыгат, анын тукуму учуп жєрєєчє ажыдаар болот.
 • Ошондо кедейлер тоюшат, жакырлар коопсуз жатышат, ал эми сенин тукумуњду ачарчылык менен кырам, ал сенин калдыгыњды жок кылат.
 • Дарбазалар, ыйлагыла! Шаар, улуп-уњшуп ыйла! Бєт Пелишти жери, сен кыйрайсыњ, анткени тєндєктљн тєтєн каптап келе жатат, алардын аскерлеринин арасында артта калганы жок».
 • Элдин кабарчылары эмне дешет болду экен? Алар: «Тењир Сионду бекемдеди, ал жерден Анын элинин жакырлары баш паана табышат», – дешет.