Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Исаии

 
 • Ско́ро и́детъ и не уме́длитъ: и поми́луетъ Госпо́дь Иа́кова и избере́тъ па́ки Изра́иля, и почі́ютъ на земли́ сво­е́й, и при­­шле́цъ при­­ложи́т­ся къ ни́мъ и при­­ложи́т­ся къ до́му Иа́ковлю,
 • и по́ймутъ и́хъ язы́цы и введу́тъ на мѣ́сто и́хъ, и наслѣ́дятъ и умно́жат­ся на земли́ Бо́жiи въ рабы́ и рабы́ни: и бу́дутъ плѣне́ни плѣни́в­шiи я́, и облада́ни бу́дутъ облада́в­шiи и́ми.
 • И бу́детъ въ то́й де́нь, упоко́итъ тя́ Госпо́дь от­ болѣ́зни и я́рости тво­ея́ и от­ рабо́ты жесто́кiя, е́юже рабо́талъ еси́ и́мъ.
 • И прiи́меши пла́чь се́й {Евр.: при́тчу сiю́.} на царя́ Вавило́нска и рече́ши въ то́й де́нь: ка́ко преста́ истязу́яй и преста́ понужда́яй?
 • Сокруши́ Бо́гъ яре́мъ грѣ́шниковъ, яре́мъ князе́й,
 • порази́въ язы́къ я́ростiю, я́звою неисцѣ́льною, поража́яй язы́къ я́звою я́рости, е́юже не пощадѣ́, почи́ упова́ющи.
 • Вся́ земля́ вопiе́тъ со весе́лiемъ,
 • и древа́ Лива́нова воз­весели́шася о тебѣ́ и ке́дръ Лива́нскiй: оне́лѣже ты́ усну́лъ еси́, не взы́де посѣка́яй на́съ.
 • А́дъ до́лѣ огорчи́ся, срѣ́тъ тя́: воста́ша съ тобо́ю вси́ исполи́ни облада́в­шiи земле́ю, подвиза́в­шiи от­ престо́ловъ сво­и́хъ всѣ́хъ царе́й язы́ческихъ.
 • Вси́ от­вѣща́ютъ и реку́тъ тебѣ́: и ты́ плѣне́нъ еси́, я́коже и мы́: и въ на́съ вмѣне́нъ еси́.
 • Сни́де сла́ва твоя́ во а́дъ, мно́гое весе́лiе твое́: подъ тобо́ю посте́лютъ гни́лость, и покро́въ тво́й че́рвь.
 • Ка́ко спаде́ съ небесе́ ден­ни́ца восходя́щая зау́тра? сокруши́ся на земли́ посыла́яй ко всѣ́мъ язы́комъ.
 • Ты́ же ре́клъ еси́ во умѣ́ тво­е́мъ: на не́бо взы́ду, вы́ше звѣ́здъ небе́сныхъ поста́влю престо́лъ мо́й, ся́ду на горѣ́ высо́цѣ, на гора́хъ высо́кихъ, я́же къ сѣ́веру:
 • взы́ду вы́ше о́блакъ, бу́ду подо́бенъ вы́шнему.
 • Ны́нѣ же во а́дъ сни́деши и во основа́нiя земли́.
 • Ви́дѣв­шiи тя́ удивя́т­ся о тебѣ́ и реку́тъ: се́й человѣ́къ раздража́яй зе́млю, потряса́яй цари́,
 • положи́вый вселе́н­ную всю́ пу́сту и гра́ды ея́ разсы́па, плѣне́ныхъ не разрѣши́.
 • Вси́ ца́рiе язы́ковъ успо́ша въ че́сти, кі́йждо въ дому́ сво­е́мъ.
 • Ты́ же пове́рженъ бу́деши въ гора́хъ, я́ко мертве́цъ ме́рзкiй со мно́гими мертвецы́ изсѣ́чеными мече́мъ, сходя́щими во а́дъ.
 • Я́коже ри́за въ кро́ви намоче́на не бу́детъ чиста́, та́кожде и ты́ не бу́деши чи́стъ, зане́ зе́млю мою́ погуби́лъ еси́ и лю́ди моя́ изби́лъ еси́: не пребу́деши въ вѣ́чное вре́мя, сѣ́мя зло́е.
 • Угото́ви ча́да твоя́ на убiе́нiе грѣха́ми отца́ тво­его́, да воста́нутъ и наслѣ́дятъ зе́млю и напо́лнятъ зе́млю ра́тьми.
 • И воста́ну на ня́, глаго́летъ Госпо́дь Савао́ѳъ, и погублю́ и́мя и́хъ, и оста́нокъ, и сѣ́мя: сiя́ глаго́летъ Госпо́дь.
 • И положу́ Вавило́на пу́ста, я́ко вогнѣзди́тися еже́мъ, и бу́детъ ни во что́же: и положу́ и́ бре́нiя про́пасть въ па́губу.
 • Сiя́ глаго́летъ Госпо́дь Савао́ѳъ: я́коже глаго́лахъ, та́ко бу́детъ, и я́коже совѣща́хъ, та́ко пребу́детъ,
 • е́же погуби́ти Ассирі́анъ на земли́ мо­е́й и на гора́хъ мо­и́хъ: и бу́дутъ въ попра́нiе, и отъ­и́мет­ся от­ ни́хъ яре́мъ и́хъ, и сла́ва {Евр.: бре́мя.} и́хъ от­ ра́менъ и́хъ отъ­и́мет­ся.
 • Се́й совѣ́тъ, его́же совѣща́ Госпо́дь на всю́ вселе́н­ную, и сiя́ рука́ на вся́ язы́ки вселе́н­ныя:
 • я́же бо Бо́гъ святы́й совѣща́, кто́ разори́тъ? и ру́ку его́ высо́кую кто́ от­врати́тъ?
 • Въ лѣ́то, въ не́же у́мре Аха́зъ ца́рь, бы́сть глаго́лъ се́й:
 • не ра́дуйтеся, вси́ иноплеме́н­ницы, сокруши́ся бо яре́мъ бiю́щаго вы́: от­ сѣ́мене бо змiи́на изы́дутъ исча́дiя а́спидовъ, и исча́дiя и́хъ изы́дутъ змiи́ паря́щiи:
 • и упасу́т­ся убо́зiи и́мъ, ни́щiи же человѣ́цы въ ми́рѣ почі́ютъ: и потреби́тъ гла́домъ сѣ́мя твое́, и оста́нокъ тво́й избiе́тъ.
 • Воспла́читеся, врата́ градо́въ, да возопiю́тъ гра́ды смяте́н­нiи, иноплеме́н­ницы вси́, зане́ ды́мъ от­ сѣ́вера и́детъ, и нѣ́сть, и́же пребу́детъ.
 • И что́ от­вѣща́ютъ ца́рiе язы́ковъ? я́ко Госпо́дь основа́ Сiо́на, и тѣ́мъ спасу́т­ся смире́н­нiи люді́й его́.
  И что́ от­вѣща́ютъ ца́рiе язы́ковъ? я́ко Госпо́дь основа́ Сiо́на, и тѣ́мъ спасу́т­ся смире́н­нiи люді́й его́. Сло́во на Моави́тскую зе́млю.
 • Близко время его, и не замедлят дни его, ибо помилует Господь Иакова и снова возлюбит Израиля; и поселит их на земле их, и присоединятся к ним иноземцы и прилепятся к дому Иакова.
 • И возьмут их народы, и приведут на место их, и дом Израиля усвоит их себе на земле Господней рабами и рабынями, и возьмет в плен пленивших его, и будет господствовать над угнетателями своими.
 • И будет в тот день: когда Господь устроит тебя от скорби твоей и от страха и от тяжкого рабства, которому ты порабощен был,
 • ты произнесешь победную песнь на царя Вавилонского и скажешь: как не стало мучителя, пресеклось грабительство!
 • Сокрушил Господь жезл нечестивых, скипетр владык,
 • поражавший народы в ярости ударами неотвратимыми, во гневе господствовавший над племенами с неудержимым преследованием.
 • Вся земля отдыхает, покоится, восклицает от радости;
 • и кипарисы радуются о тебе, и кедры ливанские, говоря: «с тех пор, как ты заснул, никто не приходит рубить нас».
 • Ад преисподний пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при входе твоем; пробудил для тебя Рефаимов, всех вождей земли; поднял всех царей языческих с престолов их.
 • Все они будут говорить тебе: и ты сделался бессильным, как мы! и ты стал подобен нам!
 • В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим; под тобою подстилается червь, и черви – покров твой.
 • Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю, попиравший народы.
 • А говорил в сердце своем: «взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе́ в сонме богов, на краю севера;
 • взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему».
 • Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней.
 • Видящие тебя всматриваются в тебя, размышляют о тебе: «тот ли это человек, который колебал землю, потрясал царства,
 • вселенную сделал пустынею и разрушал города ее, пленников своих не отпускал домой?».
 • Все цари народов, все лежат с честью, каждый в своей усыпальнице;
 • а ты повержен вне гробницы своей, как презренная ветвь, как одежда убитых, сраженных мечом, которых опускают в каменные рвы, – ты, как попираемый труп,
 • не соединишься с ними в могиле; ибо ты разорил землю твою, убил народ твой: во веки не помянется племя злодеев.
 • Готовьте заклание сыновьям его за беззаконие отца их, чтобы не восстали и не завладели землею и не наполнили вселенной неприятелями.
 • И восстану на них, говорит Господь Саваоф, и истреблю имя Вавилона и весь остаток, и сына и внука, говорит Господь.
 • И сделаю его владением ежей и болотом, и вымету его метлою истребительною, говорит Господь Саваоф.
 • С клятвою говорит Господь Саваоф: как Я помыслил, так и будет; как Я определил, так и состоится,
 • чтобы сокрушить Ассура в земле Моей и растоптать его на горах Моих; и спадет с них ярмо его, и снимется бремя его с рамен их.
 • Таково определение, постановленное о всей земле, и вот рука, простертая на все народы,
 • ибо Господь Саваоф определил, и кто может отменить это? рука Его простерта, – и кто отвратит ее?
 • В год смерти царя Ахаза было такое пророческое слово:
 • не радуйся, земля Филистимская, что сокрушен жезл, который поражал тебя, ибо из корня змеиного выйдет аспид, и плодом его будет летучий дракон.
 • Тогда беднейшие будут накормлены, и нищие будут покоиться в безопасности; а твой корень уморю голодом, и он убьет остаток твой.
 • Рыдайте, ворота! вой голосом, город! Распадешься ты, вся земля Филистимская, ибо от севера дым идет, и нет отсталого в полчищах их.
 • Что же скажут вестники народа? – То, что Господь утвердил Сион, и в нем найдут убежище бедные из народа Его.
 • Бо Господь змилосердиться над Яковом, і вибере знову Ізраїля, і на їхній землі їх поселить.
  І чужинець долучений буде до них, і приєднані будуть до дому Якового.
 • І народи їх візьмуть, і їх попровадять до їхнього місця, а Ізраїлів дім на Господній землі за рабів та за невільниць їх прийме собі на спадщину.
  І візьмуть вони до неволі тих, хто їх поневолив, і вони над своїми гнобителями запанують!
 • І буде в той день, як Господь дасть тобі відпочинок із терпіння твого та з неспокою твого, та з праці тяжкої, яку ти був мусів робити,
 • то ти заспіваєш оцю пісню глумливу про царя Вавилону та й скажеш: Як гнобитель минувся, минулося гноблення!
 • Господь зламав кия безбожних і жезла пануючих,
 • що народи постійним ударом у лютості бив, що в гніві гнобив був людей переслідуванням безупинним.
 • Спочила була, заспокоїлася вся земля, і виспівує голосно.
 • Кипариси та кедри ливанські тобою втішаються й кажуть: Відколи ти ліг, не приходить на нас дроворуб!
 • Заворушивсь тобою іздолу шеол назустріч твоєму приходу;
  померлих тобі побудив, усіх проводирів на землі, і підняв з їхніх тронів всіх людських царів.
 • Вони всі зачнуть говорити та й скажуть тобі: І ти ослабів, як і ми, став подібний до нас!
 • Зіпхнута в шеол твоя гордість та гра твоїх арф;
  вистелено під тобою червою, і червяк накриває тебе…
 • Як спав ти з небес, о сину зірниці досвітньої, ясная зоре, ти розбився об землю, погромнику людів!
 • Ти ж сказав був у серці своєму: Зійду я на небо, повище зір Божих поставлю престола свого, і сяду я на горі збору богів, на кінцях північних,
 • підіймуся понад гори хмар, уподібнюсь Всевишньому!
 • Та скинений ти до шеолу, до найглибшого гробу!
 • Ті, що на тебе дивитися будуть, приглядатися будуть до тебе, звернути увагу на тебе: Чи то той чоловік, що змушував землю тремтіти, що зневолював царства труситись,
 • що він обертав у пустиню вселенну, а міста її бурив, що в́язнів своїх не пускав він додому?
 • Усі царі людів, вони всі у славі лягли, кожен у своїй усипальні,
 • ти ж від гробу свого відкинений геть, мов галузка бридка, оточений вбитими та мечем перешитими, що до гробу між камінь спускаються, як потоптаний труп…
 • Ти не будеш поєднаний з ними у гробі, бо землю свою зруйнував, свій народ повбивав…
  Насіння злочинців повік не згадається!
 • Його дітям зготуйте різню за вину їхніх батьків, щоб вони не повстали, і землі не вспадкували, і не наповнили світу містами.
 • І на них Я повстану, говорить Господь Саваот, і витну ім́я Вавилону й останок його, і нащадка й онука, говорить Господь!
 • І вчиню Я його їжакові оселею та водним багном, і мітлою вигублення позамітаю його, говорить Господь Саваот!
 • Присягав був Господь Саваот та казав: Поправді, як мислив собі Я, так станеться, й як Я був врадив те сповниться,
 • щоб стовкти асирійця в країні Моїй, і на горах Моїх розтопчу Я його!
  І ярмо його здійметься з них, і тягар його скинеться з їхніх рамен!
 • Це та рада, яка про всю землю ураджена, і це та рука, що простягнена на всі народи.
 • Бо врадив Господь Саваот, і хто Його раду відмінить?
  А рука Його витягнена, й хто відверне її?
 • У році смерти царя Ахаза було таке пророцтво:
 • Не тішся, уся филистимськая земле, що зламане жезло, яке тебе вдарило, бо з гадючого кореня виповзе люта змія, і огнистий летючий дракон буде плодом її!
 • І пастися будуть перворідні бідних, і вбогі безпечно лежатимуть, а твій корень Я голодом виморю, і рештки твої він доб́є!
 • Плач же, брамо, ти ж місто, кричи, розпливлася ти, вся филистимськая земле, бо приходить із півночі дим, і не буде нікого, хто відстав би з його вояків!
 • І що відповісться народнім послам?
  Що Сіона Господь заложив, і сховаються в ньому убогі з народу Його!
 • Car l'Éternel aura pitié de Jacob, Il choisira encore Israël, Et il les rétablira dans leur pays; Les étrangers se joindront à eux, Et ils s'uniront à la maison de Jacob.
 • Les peuples les prendront, et les ramèneront à leur demeure, Et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel, Comme serviteurs et comme servantes; Ils retiendront captifs ceux qui les avaient faits captifs, Et ils domineront sur leurs oppresseurs.
 • Et quand l'Éternel t'aura donné du repos, Après tes fatigues et tes agitations, Et après la dure servitude qui te fut imposée,
 • Alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone, Et tu diras: Eh quoi! le tyran n'est plus! L'oppression a cessé!
 • L'Éternel a brisé le bâton des méchants, La verge des dominateurs.
 • Celui qui dans sa fureur frappait les peuples, Par des coups sans relâche, Celui qui dans sa colère subjuguait les nations, Est poursuivi sans ménagement.
 • Toute la terre jouit du repos et de la paix; On éclate en chants d'allégresse,
 • Les cyprès même, les cèdres du Liban, se réjouissent de ta chute: Depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous abattre.
 • Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs, Pour t'accueillir à ton arrivée; Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre, Il fait lever de leurs trônes tous les rois des nations.
 • Tous prennent la parole pour te dire: Toi aussi, tu es sans force comme nous, Tu es devenu semblable à nous!
 • Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, Avec le son de tes luths; Sous toi est une couche de vers, Et les vers sont ta couverture.
 • Te voilà tombé du ciel, Astre brillant, fils de l'aurore! Tu es abattu à terre, Toi, le vainqueur des nations!
 • Tu disais en ton coeur: Je monterai au ciel, J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu; Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, A l'extrémité du septentrion;
 • Je monterai sur le sommet des nues, Je serai semblable au Très Haut.
 • Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, Dans les profondeurs de la fosse.
 • Ceux qui te voient fixent sur toi leurs regards, Ils te considèrent attentivement: Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, Qui ébranlait les royaumes,
 • Qui réduisait le monde en désert, Qui ravageait les villes, Et ne relâchait point ses prisonniers?
 • Tous les rois des nations, oui, tous, Reposent avec honneur, chacun dans son tombeau.
 • Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, Comme un rameau qu'on dédaigne, Comme une dépouille de gens tués à coups d'épée, Et précipités sur les pierres d'une fosse, Comme un cadavre foulé aux pieds.
 • Tu n'es pas réuni à eux dans le sépulcre, Car tu as détruit ton pays, tu as fait périr ton peuple: On ne parlera plus jamais de la race des méchants.
 • Préparez le massacre des fils, A cause de l'iniquité de leurs pères! Qu'ils ne se relèvent pas pour conquérir la terre, Et remplir le monde d'ennemis! -
 • Je me lèverai contre eux, Dit l'Éternel des armées; J'anéantirai le nom et la trace de Babylone, Ses descendants et sa postérité, dit l'Éternel.
 • J'en ferai le gîte du hérisson et un marécage, Et je la balaierai avec le balai de la destruction, Dit l'Éternel des armées.
 • L'Éternel des armées l'a juré, en disant: Oui, ce que j'ai décidé arrivera, Ce que j'ai résolu s'accomplira.
 • Je briserai l'Assyrien dans mon pays, Je le foulerai aux pieds sur mes montagnes; Et son joug leur sera ôté, Et son fardeau sera ôté de leurs épaules.
 • Voilà la résolution prise contre toute la terre, Voilà la main étendue sur toutes les nations.
 • L'Éternel des armées a pris cette résolution: qui s'y opposera? Sa main est étendue: qui la détournera?
 • L'année de la mort du roi Achaz, cet oracle fut prononcé:
 • Ne te réjouis pas, pays des Philistins, De ce que la verge qui te frappait est brisée! Car de la racine du serpent sortira un basilic, Et son fruit sera un dragon volant.
 • Alors les plus pauvres pourront paître, Et les malheureux reposer en sécurité; Mais je ferai mourir ta racine par la faim, Et ce qui restera de toi sera tué.
 • Porte, gémis! ville, lamente-toi! Tremble, pays tout entier des Philistins! Car du nord vient une fumée, Et les rangs de l'ennemi sont serrés. -
 • Et que répondra-t-on aux envoyés du peuple? -Que l'Éternel a fondé Sion, Et que les malheureux de son peuple y trouvent un refuge.