Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Исаии

 
 • Послю́ а́ки га́ды на зе́млю: еда́ ка́мень пу́стъ е́сть гора́ дще́ре Сiо́ни {посли́те а́гнцы владу́щему земле́ю от­ ка́мене пусты́ни къ горѣ́ дще́ре Сiо́ни}?
 • Бу́деши бо а́ки пти́цы паря́щiя птене́цъ отъ­я́тый, дщи́ Моа́вля, пото́мъ же Арно́нъ {Евр.: въ прохожде́нiи Арно́на.} мно́жайше совѣщава́й.
 • Сотвори́те покро́въ пла́ча ея́ при́сно: въ полу́ден­нѣй тмѣ́ бѣгу́тъ, ужасну́шася: да не от­веде́шися,
 • обита́ти бу́дутъ въ тебѣ́ бѣглецы́ Моа́вли: бу́дутъ въ покрове́нiе ва́мъ от­ лица́ гоня́щаго, я́ко отъ­я́ся по́мощь твоя́, и кня́зь поги́бе попира́яй от­ земли́.
 • И испра́вит­ся съ ми́лостiю престо́лъ, и ся́детъ на не́мъ со и́стиною во ски́нiи дави́довѣ, судя́ и взыска́я су́дъ и ускоря́я пра́вду.
 • Слы́шахомъ укори́зну Моа́влю, укори́тель [бы́сть] зѣло́, горды́ню отъ­я́хъ: не та́ко волхвова́нiе твое́, не та́ко.
 • Воспла́чет­ся Моа́въ, въ Моави́тидѣ бо вси́ воспла́чут­ся: живу́щымъ же въ се́ѳѣ помышле́нiя, и не усрами́шися.
 • Поля́ есево́ня воз­рыда́ютъ, виногра́дъ Севама́нь: пожира́ющiи язы́ковъ, попери́те виногра́ды его́, да́же до Иази́ра: не совокупи́теся, обходи́те пусты́ню, по́слан­нiи оста́шася, про­идо́ша бо мо́ре.
 • Сего́ ра́ди воспла́чуся я́ко пла́чемъ Иази́ровымъ о виногра́дѣ Севама́ни: древа́ твоя́ посѣче́ есево́нъ и Елiала́, я́ко на жа́тву твою́ и на объима́нiе вина́ поперу́, и вся́ паду́т­ся.
 • И отъ­и́мет­ся ра́дость и весе́лiе от­ виногра́довъ, и въ виногра́дѣхъ тво­и́хъ не воз­ра́дуют­ся, и не изгнету́тъ вина́ въ точи́лѣхъ, преста́ло бо е́сть:
 • сего́ ра́ди чре́во мое́ на Моа́ва а́ки гу́сли воз­гласи́тъ, и вну́трен­няя моя́ а́ки стѣ́ну обнови́лъ еси́.
 • И бу́детъ въ посрамле́нiе тебѣ́, я́ко утруди́ся Моа́въ о тре́бищихъ, и вни́детъ въ рукотворе́н­ная своя́, да помо́лит­ся, и не воз­мо́гутъ изба́вити его́.
 • Сiе́ сло́во е́же глаго́ла Госпо́дь на Моа́ва, егда́ воз­глаго́ла.
 • И ны́нѣ глаго́лю: въ трiе́хъ лѣ́тѣхъ лѣ́тъ нае́мника обезче́стит­ся сла́ва Моа́вля во все́мъ бога́т­ст­вѣ мно́зѣ, и оста́вит­ся ума́ленъ и нече́стенъ.
  И ны́нѣ глаго́лю: въ трiе́хъ лѣ́тѣхъ лѣ́тъ нае́мника обезче́стит­ся сла́ва Моа́вля во все́мъ бога́т­ст­вѣ мно́зѣ, и оста́вит­ся ума́ленъ и нече́стенъ. Сло́во, е́же на Дама́скъ.
 • Посылайте агнцев владетелю земли из Селы в пустыне на гору дочери Сиона;
 • ибо блуждающей птице, выброшенной из гнезда, будут подобны дочери Моава у бродов Арнонских.
 • «Составь совет, постанови решение; осени нас среди полудня, как ночью, тенью твоею, укрой изгнанных, не выдай скитающихся.
 • Пусть поживут у тебя мои изгнанные Моавитяне; будь им покровом от грабителя: ибо притеснителя не станет, грабеж прекратится, попирающие исчезнут с земли.
 • И утвердится престол милостью, и воссядет на нем в истине, в шатре Давидовом, судия, ищущий правды и стремящийся к правосудию».
 • «Слыхали мы о гордости Моава, гордости чрезмерной, о надменности его и высокомерии и неистовстве его: неискренна речь его».
 • Поэтому возрыдает Моав о Моаве, – все будут рыдать; стенайте о твердынях Кирхарешета: они совершенно разрушены.
 • Поля Есевонские оскудели, также и виноградник Севамский; властители народов истребили лучшие лозы его, которые достигали до Иазера, расстилались по пустыне; побеги их расширялись, переходили за море.
 • Посему и я буду плакать о лозе Севамской плачем Иазера, буду обливать тебя слезами моими, Есевон и Елеала; ибо во время собирания винограда твоего и во время жатвы твоей нет более шумной радости.
 • Исчезло с плодоносной земли веселье и ликование, и в виноградниках не поют, не ликуют; виноградарь не топчет винограда в точилах: Я прекратил ликование.
 • Оттого внутренность моя стонет о Моаве, как гусли, и сердце мое – о Кирхарешете.
 • Хотя и явится Моав, и будет до утомления подвизаться на высотах, и придет к святилищу своему помолиться, но ничто не поможет.
 • Вот слово, которое изрек Господь о Моаве издавна.
 • Ныне же так говорит Господь: чрез три года, считая годами наемничьими, величие Моава будет унижено со всем великим многолюдством, и остаток будет очень малый и незначительный.
 • ἀπο­στελῶ ὡς ἑρπετὰ ἐπι­̀ τὴν γῆν μὴ πέτρα ἔρημός ἐστιν τὸ ὄρος Σιων
 • ἔσῃ γὰρ ὡς πετεινοῦ ἀνιπτα­μέ­νου νεοσ­σὸς ἀφῃρημένος θύγατερ Μωαβ ἔπειτα δέ Αρνων
 • πλείονα βουλεύ­ου ποιεῖτε σκέπην πένθους αὐτῇ δια­̀ παν­τός ἐν μεσημβρινῇ σκοτίᾳ φεύ­γουσιν ἐξέστησαν μὴ ἀπαχθῇς
 • παροικήσουσίν σοι οἱ φυγάδες Μωαβ ἔσον­ται σκέπη ὑμῖν ἀπο­̀ προ­σώπου διώκον­τος ὅτι ἤρθη ἡ συμμαχία σου καὶ ὁ ἄρχων ἀπώλετο ὁ κατα­πατῶν ἐπι­̀ τῆς γῆς
 • καὶ διορθωθή­σε­ται μετ᾿ ἐλέους θρόνος καὶ καθίεται ἐπ᾿ αὐτοῦ μετὰ ἀληθείας ἐν σκηνῇ Δαυιδ κρίνων καὶ ἐκζητῶν κρίμα καὶ σπεύ­δων δικαιοσύνην
 • ἠκούσαμεν τὴν ὕβριν Μωαβ ὑβριστὴς σφόδρα τὴν ὑπερηφανίαν ἐξῆρας οὐχ οὕτως ἡ μαν­τεία σου
 • οὐχ οὕτως ὀλολύξει Μωαβ ἐν γὰρ τῇ Μωαβίτιδι πάν­τες ὀλολύξουσιν τοῖς κατοικοῦσιν Δεσεθ μελετήσεις καὶ οὐκ ἐν­τραπήσῃ
 • τὰ πεδία Εσεβων πενθήσει ἄμπελος Σεβαμα κατα­πίνον­τες τὰ ἔθνη κατα­πατήσατε τὰς ἀμπέλους αὐτῆς ἕως Ιαζηρ οὐ μὴ συν­άψητε πλανήθητε τὴν ἔρημον οἱ ἀπεσταλ­μέ­νοι ἐγκατελείφθησαν διέβησαν γὰρ τὴν ἔρημον
 • δια­̀ τοῦτο κλαύσομαι ὡς τὸν κλαυθμὸν Ιαζηρ ἄμπελον Σεβαμα τὰ δένδρα σου κατέβαλεν Εσεβων καὶ Ελεαλη ὅτι ἐπι­̀ τῷ θερισμῷ καὶ ἐπι­̀ τῷ τρυγήτῳ σου κατα­πατήσω καὶ πάν­τα πεσοῦν­ται
 • καὶ ἀρθή­σε­ται εὐφροσύνη καὶ ἀγαλλίαμα ἐκ τῶν ἀμπελώνων σου καὶ ἐν τοῖς ἀμπελῶσίν σου οὐ μὴ εὐφρανθήσον­ται καὶ οὐ μὴ πατήσουσιν οἶνον εἰς τὰ ὑπολήνια πέπαυται γάρ
 • δια­̀ τοῦτο ἡ κοιλία μου ἐπι­̀ Μωαβ ὡς κιθάρα ἠχήσει καὶ τὰ ἐν­τός μου ὡσεὶ τεῖχος ὃ ἐνεκαίνισας
 • καὶ ἔσται εἰς τὸ ἐν­τραπῆναί σε ὅτι ἐκοπίασεν Μωαβ ἐπι­̀ τοῖς βωμοῖς καὶ εἰσελεύ­­σε­ται εἰς τὰ χειροποίητα αὐτῆς ὥστε προ­σεύξασθαι καὶ οὐ μὴ δύνηται ἐξελέσθαι αὐτόν
 • τοῦτο τὸ ῥῆμα ὃ ἐλάλησεν κύριος ἐπι­̀ Μωαβ ὁπότε καὶ ἐλάλησεν
 • καὶ νῦν λέγω ἐν τρισὶν ἔτεσιν ἐτῶν μισθωτοῦ ἀτιμασθή­σε­ται ἡ δόξα Μωαβ ἐν παν­τὶ τῷ πλούτῳ τῷ πολλῷ καὶ κατα­λειφθή­σε­ται ὀλιγοστὸς καὶ οὐκ ἔν­τιμος
 • Козуларды Селадан чљл аркылуу жер ээсине, Сион кызынын тоосуна жибергиле.
 • Анткени Маап кыздары Арнон кечєєлљрєндљ уясынан тєшєп калып адашкан куштай болушат.
 • Кењеш тєз, чечим чыгар. Чак тєштљ бизди љз кљлљкљњ менен тєн ичиндегидей калкала, куугунтукта жєргљндљрдє жашыр, тентип жєргљндљрдє кармап бербе.
 • Менин куугунтукта жєргљн мааптыктарым сеникинде жашай турушсун, талоончулардан качкан аларга баш паана бол, анткени эзєєчє жок болот, талап-тоноо токтойт, тебелеп-тепсегендер жер єстєнљн жок болушат.
 • Ошондо падыша тагы ырайымдуулук менен бекемделет, ага Дљљттєн тукумунан чындыкты издеген, адилеттикке умтулган башкаруучу чындыктын негизинде отурат.
 • Биз Мааптын текебердиги жљнєндљ, ашкан текебердиги жљнєндљ, менменсингендиги жљнєндљ, бой кљтљргљндєгє жљнєндљ, тажаалдыгы жљнєндљ укканбыз: ал курулай мактанат.
 • Ошондуктан Маап єчєн Маап боздоп ыйлайт, бардыгы боздоп ыйлашат. Кир-Харесеттин негиздери єчєн онтогула, анткени алар биротоло талкаланды.
 • Кешпон талаалары, ошондой эле Сыбма жєзємзары куурады. Элдердин љкємдарлары анын Жазерге чейин жеткен, чљлдљ жайылган эњ мыкты сабактарын жок кылышты. Алардын жаш бутактары жайылып, дењиздин аркы љйєзєнљ љттє.
 • Ошондуктан мен да Сыбманын жєзєм сабагы єчєн Жазердин ыйы менен ыйлайм. Кешпон жана Элалей, сага кљз жашымды тљгљм, анткени мындан кийин сенин жєзємдљрєњдє жыйноо учурунда жана оруу-жыюу учурунда шањдуу кубаныч болбойт.
 • Тєшємдєє жерлерден кубаныч менен шаттык жоголот, жєзємзарлардын арасында ырдашпайт, кубанышпайт. Жєзємчє жєзєм сыгылуучу жайда жєзєм тебелебейт, анткени Мен кубанычтуу єндє бастым.
 • Мына ошондуктан ички дєйнљм Маап єчєн арфадай онтойт, Кир-Харесет єчєн жєрљгєм сыздайт.
 • Маап келип, бутканаларында чарчаганча жалынса да, љзєнєн ыйык жайына сыйынганы келсе да, эч нерсе жардам бербейт.
 • Тењирдин Маап тууралуу небак эле айткан сљзє ушул.
 • Азыр болсо Тењир мындай дейт: «Жалданган жылдар боюнча эсептегенде, єч жылдан кийин Мааптын текебердиги љзєнєн кљп эли менен кошо басылат, аман калган калдыгы эњ эле аз, анча-мынча эле болот».
 • ГӮСФАНДОНИ парвориро барои ҳокими замин аз Салъ бо роҳи биёбон ба кӯҳи духтари Сион бифиристед.
 • Ва духтарони Мӯоб назди маъбарҳои Арнӯн мисли мурғи оворае ки аз лонааш ронда шуда бошад, хоҳанд буд.
 • «Машварат бидеҳ, додгарӣ бикун, сояи худро пешингоҳон мисли шаб бар мо биафкан, рондашудагонро пинҳон намо, оворагонро таслим накун.
 • Бигзор мӯобиёни рондашудаи ман назди ту маскан гиранд: барои онҳо аз дасти тороҷгар паноҳгоҳ бош, то даме ки золим нест шавад, тороҷ хотима ёбад, ва ситамгарон аз рӯи замин нобуд гарданд.
 • Ва бигзор тахт бо марҳамат устувор бошад, ва бар он дар хаймаи Довуд доваре дар садоқат нишинад, ки толиби инсоф ва роғиби адолат бошад».
 • Дар бораи ғурури Мӯоб, ки вай бағоят мағрур аст, дар бораи кибр ва ғурур ва хашми вай шунидаем: лофу газофи вай пуч аст.
 • Бинобар ин аҳли Мӯоб ба ҳоли Мӯоб вовайло мекунанд, саросар вовайло мекунанд. Ба ёди кулчаҳои мавизии Қир-Ҳарешет аз дили пурхун нолиши ҷонсӯз хоҳед кард!
 • Киштзорҳои Ҳешбӯн хароб шудааст, токзори Сибмо низ: ҳокимони халқҳо разҳои онро шикастаанд, ки то Яъзир расида, дар биёбон паҳн шуда буд; навдаҳои он вусъат ёфта, ба тарафи баҳр гузашта буд.
 • Бннобар ин ман ҳамроҳи Яъзир ба ҳоли токзори Сибмо гиря мекунам; шуморо, эй Ҳешбӯн ва Элъоле, бо ашкҳои худ сероб менамоям, зеро ки бар ғунучини меваи тобистони ту ва бар мавсими ангуркании ту гулбонг афтодааст.
 • Ва аз саҳроҳо хурсандӣ ва сурур барҳам хӯрдааст ва дар токзорҳо садоҳои тараннум ва шодмонӣ шунида намешавад; токдоре ангурро дар чархуштҳо пахш намекунад: гулбонги шодиро Ман барҳам додаам.
 • Бинобар ин амъои ман ба ҳоли Мӯоб, ва ботини ман ба ҳоли Қир-Ҳарешет мисли барбат нолиш мекунад.
 • Ва ҳарчанд Мӯоб ҳозир шуда, бар минбарҳо заҳмат кашад ва ба макони поки худ барои дуо биёяд, манфиате нахоҳад дид.
 • Ин аст каломе ки Парвардигор дар ҳаққи Мӯоб аз қадимулайём гуфтааст.
 • Ва алҳол Парвардигор чунин мегӯяд: «Баъд аз се сол, мисли солҳои муздур, ҷалоли Мӯоб бо тамоми оммаи сершумори он ба залолат хоҳад афтод, ва бақияи он бағоят хурд ва беқувват хоҳад буд».