Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Исаии

 
 • Се́, Дама́скъ во́змет­ся от­ градо́въ бу́детъ въ паде́нiе.
 • Оста́вленъ въ вѣ́къ, въ ло́же стада́мъ и въ поко́й, и не бу́детъ от­гоня́яй.
 • И ксему́ не бу́детъ укрѣпле́нъ, е́же вбѣ́гнути та́мо Ефре́му: и ксему́ не бу́детъ ца́р­ст­во въ дама́сцѣ, и оста́нокъ Си́рянъ поги́бнетъ: нѣ́си бо ты́ лу́чшiй от­ сыно́въ Изра́илевыхъ и сла́вы и́хъ: сiя́ глаго́летъ Госпо́дь Савао́ѳъ.
 • Бу́детъ въ то́й де́нь помраче́нiе сла́вы Иа́ковли, и ту́чная сла́вы его́ потрясу́т­ся.
 • И бу́детъ, я́коже а́ще кто́ собира́етъ жа́тву стоя́щую, и сѣ́мя кла́совъ пожина́етъ: и бу́детъ, я́коже а́ще кто́ собира́етъ кла́сы въ де́бри тве́рдѣ.
 • И оста́нет­ся въ не́й сте́блiе, или́ а́ки зе́рна ма́слична двѣ́ или́ три́ на версѣ́ высо́цѣ, или́ четы́ре или́ пя́ть на вѣ́твiи ея́ оста́нутъ: сiя́ глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ.
 • Въ то́й де́нь упова́я бу́детъ человѣ́къ на сотво́ршаго и́, и о́чи его́ ко свято́му Изра́илеву воз­зря́тъ,
 • и не бу́дутъ упова́юще на тре́бища, ниже́ на дѣла́ ру́къ сво­и́хъ, я́же сотвори́ша пе́рсты и́хъ, и не бу́дутъ смотри́ти на дубра́вы, ниже́ на ме́рзости и́хъ.
 • Въ то́й де́нь бу́дутъ гра́ди тво­и́ оста́влени, я́коже оста́виша Аморре́е и Еве́е от­ лица́ сыно́въ Изра́илевыхъ: и бу́дутъ пу́сти,
 • зане́ оста́вилъ еси́ Бо́га Спа́са тво­его́ и Го́спода помо́щника тво­его́ не помяну́лъ еси́: сего́ ра́ди насади́ши са́дъ невѣ́ренъ и сѣ́мя невѣ́рно.
 • Въ о́ньже бо де́нь а́ще насади́ши, прельсти́шися: а е́же а́ще зау́тра посѣ́еши, то́ процвѣте́тъ на жа́тву, во о́ньже де́нь наслѣ́диши, и а́ки оте́цъ человѣ́чь наслѣ́дiе да́си сыно́мъ тво­и́мъ.
 • О, лю́тѣ мно́же­ст­ву язы́ковъ мно́гихъ! а́ки мо́ре волну́ющееся, та́ко смяте́теся, и хребе́тъ язы́ковъ мно́гихъ я́ко вода́ воз­шуми́тъ:
 • а́ки вода́ мно́га язы́цы мно́зи, а́ки [шу́мъ] воды́ мно́гiя ну́ждею носи́мыя: и от­ве́ржетъ его́ и дале́че пожене́тъ его́, а́ки пра́хъ пле́вный вѣ́ющихъ проти́ву вѣ́тра, и я́ко пра́хъ коле́сный бу́ря воз­нося́щая.
 • Къ ве́черу, и бу́детъ пла́чь: пре́жде зау́трiя, и не бу́детъ: сiя́ ча́сть плѣни́в­шихъ ны́, и жре́бiй наслѣ́див­шихъ на́съ.
 • Пророчество о Дамаске. – Вот, Дамаск исключается из числа городов и будет грудою развалин.
 • Города Ароерские будут покинуты, – останутся для стад, которые будут отдыхать там, и некому будет пугать их.
 • Не станет твердыни Ефремовой и царства Дамасского с остальною Сириею; с ними будет то же, что со славою сынов Израиля, говорит Господь Саваоф.
 • И будет в тот день: умалится слава Иакова, и тучное тело его сделается тощим.
 • То же будет, что по собрании хлеба жнецом, когда рука его пожнет колосья, и когда соберут колосья в долине Рефаимской.
 • И останутся у него, как бывает при обивании маслин, две-три ягоды на самой вершине, или четыре-пять на плодоносных ветвях, говорит Господь, Бог Израилев.
 • В тот день обратит человек взор свой к Творцу своему, и глаза его будут устремлены к Святому Израилеву;
 • и не взглянет на жертвенники, на дело рук своих, и не посмотрит на то, что сделали персты его, на кумиры Астарты и Ваала.
 • В тот день укрепленные города его будут, как развалины в лесах и на вершинах гор, оставленные пред сынами Израиля, – и будет пусто.
 • Ибо ты забыл Бога спасения твоего, и не воспоминал о скале прибежища твоего; оттого развел увеселительные сады и насадил черенки от чужой лозы.
 • В день насаждения твоего ты заботился, чтобы оно росло и чтобы посеянное тобою рано расцвело; но в день собирания не куча жатвы будет, но скорбь жестокая.
 • Увы! шум народов многих! шумят они, как шумит море. Рев племен! они ревут, как ревут сильные воды.
 • Ревут народы, как ревут сильные воды; но Он погрозил им и они далеко побежали, и были гонимы, как прах по горам от ветра и как пыль от вихря.
 • Вечер – и вот ужас! и прежде утра уже нет его. Такова участь грабителей наших, жребий разорителей наших.
 • τὸ ῥῆμα τὸ κατα­̀ Δαμασκοῦ ἰδοὺ Δαμασκὸς ἀρθή­σε­ται ἀπο­̀ πόλεων καὶ ἔσται εἰς πτῶσιν
 • κατα­λελειμμένη εἰς τὸν αἰῶνα εἰς κοίτην ποιμνίων καὶ ἀνάπαυσιν καὶ οὐκ ἔσται ὁ διώκων
 • καὶ οὐκέτι ἔσται ὀχυρὰ τοῦ κατα­φυγεῖν Εφραιμ καὶ οὐκέτι ἔσται βασιλεία ἐν Δαμασκῷ καὶ τὸ λοιπὸν τῶν Σύρων ἀπο­λεῖται οὐ γὰρ σὺ βελτίων εἶ τῶν υἱῶν Ισραηλ καὶ τῆς δόξης αὐτῶν τάδε λέγει κύριος σαβαωθ
 • ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔκλειψις τῆς δόξης Ιακωβ καὶ τὰ πίονα τῆς δόξης αὐτοῦ σεισθή­σε­ται
 • καὶ ἔσται ὃν τρόπον ἐάν τις συν­αγάγῃ ἀμητὸν ἑστηκότα καὶ σπέρμα σταχύων ἐν τῷ βραχίονι αὐτοῦ ἀμήσῃ καὶ ἔσται ὃν τρόπον ἐάν τις συν­αγάγῃ στάχυν ἐν φάραγγι στερεᾷ
 • καὶ κατα­λειφθῇ ἐν αὐτῇ καλάμη ἢ ὡς ῥῶγες ἐλαίας δύο ἢ τρεῖς ἐπ᾿ ἄκρου μετεώρου ἢ τέσ­σαρες ἢ πέν­τε ἐπι­̀ τῶν κλάδων αὐτῶν κατα­λειφθῇ τάδε λέγει κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ
 • τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ πεποιθὼς ἔσται ἄνθρωπος ἐπι­̀ τῷ ποιήσαν­τι αὐτόν οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ εἰς τὸν ἅγιον τοῦ Ισραηλ ἐμβλέψον­ται
 • καὶ οὐ μὴ πεποιθότες ὦσιν ἐπι­̀ τοῖς βωμοῖς οὐδὲ ἐπι­̀ τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν αὐτῶν ἃ ἐποίησαν οἱ δάκτυλοι αὐτῶν καὶ οὐκ ὄψον­ται τὰ δένδρα αὐτῶν οὐδὲ τὰ βδελύγματα αὐτῶν
 • τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσον­ται αἱ πόλεις σου ἐγκατα­λελειμμέναι ὃν τρόπον ἐγκατέλιπον οἱ Αμορραῖοι καὶ οἱ Ευαῖοι ἀπο­̀ προ­σώπου τῶν υἱῶν Ισραηλ καὶ ἔσον­ται ἔρημοι
 • διότι κατέλιπες τὸν θεὸν τὸν σωτῆρά σου καὶ κυρίου τοῦ βοηθοῦ σου οὐκ ἐμνήσθης δια­̀ τοῦτο φυτεύ­σεις φύτευμα ἄπιστον καὶ σπέρμα ἄπιστον
 • τῇ δὲ ἡμέρᾳ ᾗ ἂν φυτεύ­σῃς πλανηθήσῃ τὸ δὲ πρωί ἐὰν σπείρῃς ἀνθήσει εἰς ἀμητὸν ᾗ ἂν ἡμέρᾳ κληρώσῃ καὶ ὡς πατὴρ ἀνθρώπου κληρώσῃ τοῖς υἱοῖς σου
 • οὐαὶ πλῆ­θος ἐθνῶν πολλῶν ὡς θάλασ­σα κυμαίνουσα οὕτως ταραχθήσεσθε καὶ νῶτος ἐθνῶν πολλῶν ὡς ὕδωρ ἠχήσει
 • ὡς ὕδωρ πολὺ ἔθνη πολλά ὡς ὕδα­τος πολλοῦ βίᾳ κατα­φερο­μέ­νου καὶ ἀπο­σκορακιεῖ αὐτὸν καὶ πόρρω αὐτὸν διώξε­ται ὡς χνοῦν ἀχύρου λικμών­των ἀπέναν­τι ἀνέμου καὶ ὡς κονιορτὸν τροχοῦ κατα­ιγὶς φέρουσα
 • προ­̀ς ἑσπέραν ἔσται πένθος πρὶν ἢ πρωὶ καὶ οὐκ ἔσται αὕτη ἡ μερὶς τῶν ὑμᾶς προ­νομευσάν­των καὶ κληρο­νο­μία τοῖς ὑμᾶς κληρο­νο­μήσασιν
 • Пророцтво про Дамаск.
  Ось Дамаск вилучається з міст, і стається, як купа руїн.
 • Покинені будуть міста Ароеру, для черід вони будуть, і ті будуть лежати, і не буде кому їх сполошити…
 • Заникне твердиня з Єфрема, і царство з Дамаску, і решта Араму будуть, як слава синів Ізраїля, говорить Господь Саваот!
 • І станеться в день той, слава Якова знидіє, і вихудне товщ його тіла.
 • І буде, немов би жнець збирає збіжжя, а рамено його жне колосся;
  і буде, немов би збирають колосся в долині Рефаїм.
 • І на ньому зостануться залишки з плодів, як при оббиванні оливки: дві-три ягідки на верховітті, чотири-п́ять на галузках плідної деревини, говорить Господь, Бог Ізраїлів.
 • Того дня зверне людина зір до свого Творця, а очі її на Святого Ізраїлевого дивитися будуть.
 • І не буде звертатись людина до жертівників, чину рук своїх, і не буде дивитись на те, що зробили були її пальці, ні на ашери, ані на стовпи на честь сонця.
 • Того дня її сильні міста будуть, мов ті опустілі місця лісу та верхів́я гір, що їх позоставлено перед синами Ізраїля, і руїною станеться те.
 • Бо забула ти, дочко Ізраїля, Бога спасіння свого, і не пам́ятала про Скелю сили своєї.
  Тому то садиш розсадника приємного, і пересаджуєш туди чужу виноградину.
 • Того дня, як садила, ти обгородила його, і про посів свій подбала, щоб рано зацвіло.
  Але жниво минулося в день слабости невигойного болю!…
 • Біда, рев численних народів, гуркочуть, як гуркіт морів, і галас племен, вони галасують, як гуркіт міцної води.
 • Галасують племена, як гуркіт міцної води, та Він їм погрозить, і кожен далеко втече, і буде гнаний, немов та полова на горах за вітром, і мов перед вихром перекотиполе…
 • Як вечір насуне то й жах ось, поки ранок настане не буде його.
  Це талан наших грабівників, і це доля дерилюдів наших!…