Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Исаии

 
 • Въ лѣ́то, въ не́же вни́де танаѳа́нъ во азо́тъ, егда́ по́сланъ бы́сть от­ Арны́, царя́ Ассирі́йскаго, и во­ева́ на азо́тъ и взя́ его́,
 • тогда́ рече́ Госпо́дь ко Иса́iи сы́ну Амо́сову, глаго́ля: иди́ и све́рзи вре́тище со чре́слъ сво­и́хъ, и санда́лiя твоя́ иззу́й съ но́гъ тво­и́хъ, и сотвори́ си́це, ходя́ на́гъ и бо́съ.
 • И рече́ Госпо́дь: я́коже ходи́лъ ра́бъ мо́й Иса́iа на́гъ и бо́съ три́ лѣ́та, три́ лѣ́та бу́дутъ зна́менiя и чудеса́ Еги́птяномъ и еѳiо́пляномъ:
 • я́ко та́кожде от­веде́тъ ца́рь Ассирі́йскъ плѣ́нъ Еги́петскъ и еѳiо́пскъ, ю́ношы и ста́рцы, на́ги и бо́сы, от­крове́ны во стыдѣ́нiе Еги́пту.
 • И постыдя́т­ся побѣжде́ни Еги́птяне о еѳiо́плянѣхъ, на ни́хже упова́ху Еги́птяне, бя́ху бо и́мъ сла́ва.
 • И реку́тъ живу́щiи на о́стровѣ се́мъ въ де́нь о́ный: се́, мы́ бѣ́хомъ упова́юще бѣжа́ти къ ни́мъ на по́мощь, и́же не мого́ша спасти́ся от­ царя́ Ассирі́йска, и ка́ко мы́ спасе́мся?
  И реку́тъ живу́щiи на о́стровѣ се́мъ въ де́нь о́ный: се́, мы́ бѣ́хомъ упова́юще бѣжа́ти къ ни́мъ на по́мощь, и́же не мого́ша спасти́ся от­ царя́ Ассирі́йска, и ка́ко мы́ спасе́мся? Видѣ́нiе пусты́ни.
 • В год, когда Тартан пришел к Азоту, быв послан от Саргона, царя Ассирийского, и воевал против Азота, и взял его,
 • в то самое время Господь сказал Исаии, сыну Амосову, так: пойди и сними вретище с чресл твоих и сбрось сандалии твои с ног твоих. Он так и сделал: ходил нагой и босой.
 • И сказал Господь: как раб Мой Исаия ходил нагой и босой три года, в указание и предзнаменование о Египте и Ефиопии,
 • так поведет царь Ассирийский пленников из Египта и переселенцев из Ефиопии, молодых и старых, нагими и босыми и с обнаженными чреслами, в посрамление Египту.
 • Тогда ужаснутся и устыдятся из-за Ефиопии, надежды своей, и из-за Египта, которым хвалились.
 • И скажут в тот день жители этой страны: вот каковы те, на которых мы надеялись и к которым прибегали за помощью, чтобы спастись от царя Ассирийского! и как спаслись бы мы?
 • τοῦ ἔτους οὗ εἰσῆλθεν Ταναθαν εἰς ᾿Ἀζωτον ἡνίκα ἀπεστάλη ὑπὸ Αρνα βασιλέως ᾿Ασ­συρίων καὶ ἐπολέμησεν τὴν ᾿Ἀζωτον καὶ κατελάβετο αὐτήν
 • τότε ἐλάλησεν κύριος προ­̀ς Ησαιαν λέγων πορεύ­ου καὶ ἄφελε τὸν σάκκον ἀπο­̀ τῆς ὀσφύος σου καὶ τὰ σανδάλιά σου ὑπόλυσαι ἀπο­̀ τῶν ποδῶν σου καὶ ἐποίησεν οὕτως πορευό­με­νος γυμνὸς καὶ ἀνυπόδετος
 • καὶ εἶπεν κύριος ὃν τρόπον πεπόρευται Ησαιας ὁ παῖς μου γυμνὸς καὶ ἀνυπόδετος τρία ἔτη ἔσται σημεῖα καὶ τέρατα τοῖς Αἰγυπτίοις καὶ Αἰθίοψιν
 • ὅτι οὕτως ἄξει βασιλεὺς ᾿Ασ­συρίων τὴν αἰχμαλωσίαν Αἰγύπτου καὶ Αἰθιόπων νεανίσκους καὶ πρεσβύτας γυμνοὺς καὶ ἀνυποδέτους ἀνακεκαλυμ­μέ­νους τὴν αἰσχύνην Αἰγύπτου
 • καὶ αἰσχυνθήσον­ται ἡττηθέν­τες οἱ Αἰγύπτιοι ἐπι­̀ τοῖς Αἰθίοψιν ἐφ᾿ οἷς ἦσαν πεποιθότες οἱ Αἰγύπτιοι ἦσαν γὰρ αὐτοῖς δόξα
 • καὶ ἐροῦσιν οἱ κατοικοῦν­τες ἐν τῇ νήσῳ ταύτῃ ἰδοὺ ἡμεῖς ἦμεν πεποιθότες τοῦ φυγεῖν εἰς αὐτοὺς εἰς βοήθειαν οἳ οὐκ ἐδύναν­το σωθῆναι ἀπο­̀ βασιλέως ᾿Ασ­συρίων καὶ πῶς ἡμεῖς σωθησόμεθα
 • ДАР соле ки Тартон ба Ашдӯд омад, вақте ки Сарҷун, подшоҳи Ашшур ӯро фиристод, ва бо Ашдӯд ҷанг карда, онро забт намуд,
 • Дар ҳамон вақт Парвардигор ба воситаи Ишаъё ибни Омӯс сухан ронда, гуфт: «Бирав, ва палосро аз камари худ бикшо, ва кафшро аз пойҳои худ дур кун». Ва ӯ чунин кард: бараҳна ва пойлуч роҳ мерафт.
 • Ва Парвардигор гуфт: «Чунон ки бандаи Ман Ишаъё се сол бараҳна ва пойлуч роҳ рафтааст, то аломате ва ишорате дар бораи Миср ва Ҳабаш бошад,
 • Ончунон подшоҳи Ашшур асирони Миср ва матрудони Ҳабашро – ҷавонон ва пиронро – бараҳна ва пойлуч ва кунлуч хоҳад бурд, то ки расвоӣ барои Миср бошад.
 • Ва аз Ҳабаш, ки пуштибони онҳост, ва аз Миср, ки ифтихори онҳост, ҳаросон ва хиҷил хоҳанд шуд.
 • Ва дар он рӯз сокинони ин соҳил хоҳанд гуфт: ́Инак, чунин аст ҳоли пуштибони мо, ки ба кӯмакаш рӯ оварда будем, то аз подшоҳи Ашшур раҳо шавем! Пас, мо чӣ гуна халосӣ меёбем?́»