Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Исаии

 
 • Я́коже бу́ря сквоз­ѣ́ пусты́ню прохо́дитъ, от­ пусты́ни исходя́щая изъ земли́,
 • стра́шно видѣ́нiе и же́стоко повѣ́дася мнѣ́: преступа́яй преступа́етъ, и беззако́н­нуяй беззако́н­ствуетъ: на мя́ Елами́те, и послы́ пе́рсстiи на мя́ и́дутъ: ны́нѣ воз­дохну́ и утѣ́шу себе́.
 • Сего́ ра́ди напо́лнишася чре́сла моя́ разслабле́нiя, и болѣ́зни прiя́ша мя́ а́ки ражда́ющую: непра́вдовахъ е́же не слы́шати, потща́хся е́же не ви́дѣти.
 • Се́рдце мое́ заблужда́етъ, и беззако́нiе погружа́етъ мя́, душа́ моя́ сто­и́тъ во стра́сѣ.
 • Угото́вите трапе́зу, яди́те, пі́йте: воста́в­ше, кня́зи, угото́вите щиты́,
 • я́ко та́ко рече́ Госпо́дь ко мнѣ́: ше́дъ поста́ви себѣ́ стра́жа, и е́же а́ще у́зриши, воз­вѣсти́.
 • И узрѣ́хъ вса́дники ко́н­ныя два́, вса́дника на осля́ти и вса́дника на велблю́дѣ. Послу́шай слу́шанiемъ мно́гимъ
 • и при­­зови́ урі́ю на стра́жбу Госпо́дню. И рече́: стоя́хъ вы́ну де́нь, и у по́лчища а́зъ стоя́хъ всю́ но́щь,
 • и се́, са́мъ гряде́тъ [му́жъ] вса́дникъ двоко́н­ный, и от­вѣща́въ рече́: паде́, паде́ Вавило́нъ, и вси́ кумíры его́ и вся́ рукотворе́н­ная его́ сокруши́шася на земли́.
 • Послу́шайте, оста́в­шiися, и болѣ́зну­ю­щiи, услы́шите: е́же слы́шахъ от­ Го́спода Савао́ѳа, Бо́гъ Изра́илевъ воз­вѣсти́ на́мъ.
 • Видѣ́нiе на Идуме́ю. Ко мнѣ́ зови́ от­ Сии́ра: стреги́те забра́ла.
 • Стрегу́ зау́тра и но́щiю. А́ще и́щеши, ищи́ и у мене́ обита́й.
 • Въ дубра́вѣ въ ве́черъ преспи́ши, или́ на пути́ Деда́новѣ.
 • Во срѣ́тенiе жа́ждущему во́ду при­­неси́те, живу́щiи во странѣ́ Ѳема́новѣ, со хлѣ́бы срѣта́йте бѣжа́щыя мно́же­ст­ва ра́ди убiе́н­ныхъ
 • и мно́же­ст­ва ра́ди заблужда́ющихъ, и мно́же­ст­ва ра́ди мече́й и мно́же­ст­ва ра́ди луко́въ напряже́н­ныхъ, и мно́же­ст­ва ра́ди па́дшихъ на сѣ́чи.
 • Я́ко си́це рече́ Госпо́дь ко мнѣ́: еще́ лѣ́то [еди́но], я́коже лѣ́то нае́мника, оскудѣ́етъ сла́ва сыно́въ Кида́рскихъ,
 • и оста́нокъ луко́въ си́льныхъ сыно́въ Кида́рскихъ бу́детъ ма́лъ, я́ко Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ глаго́ла.
  и оста́нокъ луко́въ си́льныхъ сыно́въ Кида́рскихъ бу́детъ ма́лъ, я́ко Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ глаго́ла. Видѣ́нiе де́бри Сiо́ни.
 • Пророчество о пустыне приморской. – Как бури на юге носятся, идет он от пустыни, из земли страшной.
 • Грозное видение показано мне: грабитель грабит, опустошитель опустошает; восходи, Елам, осаждай, Мид! всем стенаниям я положу конец.
 • От этого чресла мои трясутся; муки схватили меня, как муки рождающей. Я взволнован от того, что слышу; я смущен от того, что вижу.
 • Сердце мое трепещет; дрожь бьет меня; отрадная ночь моя превратилась в ужас для меня.
 • Приготовляют стол, расстилают покрывала, – едят, пьют. «Вставайте, князья, мажьте щиты!»
 • Ибо так сказал мне Господь: пойди, поставь сторожа; пусть он сказывает, что увидит.
 • И увидел он едущих попарно всадников на конях, всадников на ослах, всадников на верблюдах; и вслушивался он прилежно, с большим вниманием, –
 • и закричал, как лев: господин мой! на страже стоял я весь день, и на месте моем оставался целые ночи:
 • и вот, едут люди, всадники на конях попарно. Потом он возгласил и сказал: пал, пал Вавилон, и все идолы богов его лежат на земле разбитые.
 • О, измолоченный мой и сын гумна моего! Что слышал я от Господа Саваофа, Бога Израилева, то и возвестил вам.
 • Пророчество о Думе. Кричат мне с Сеира: сторож! сколько ночи? сторож! сколько ночи?
 • Сторож отвечает: приближается утро, но еще ночь. Если вы настоятельно спрашиваете, то обратитесь и приходите.
 • Пророчество об Аравии. В лесу Аравийском ночуйте, караваны Деданские!
 • Живущие в земле Фемайской! несите воды́ навстречу жаждущим; с хлебом встречайте бегущих,
 • ибо они от мечей бегут, от меча обнаженного и от лука натянутого, и от лютости войны.
 • Ибо так сказал мне Господь: еще год, равный году наемничьему, и вся слава Кидарова исчезнет,
 • и луков у храбрых сынов Кидара останется немного: так сказал Господь, Бог Израилев.
 • τὸ ὅραμα τῆς ἐρήμου ὡς κατα­ιγὶς δι᾿ ἐρήμου διέλθοι ἐξ ἐρήμου ἐρχομένη ἐκ γῆς φοβερὸν
 • τὸ ὅραμα καὶ σκληρὸν ἀνηγγέλη μοι ὁ ἀθετῶν ἀθετεῖ ὁ ἀνομῶν ἀνομεῖ ἐπ᾿ ἐμοὶ οἱ Αιλαμῖται καὶ οἱ πρέσβεις τῶν Пερσῶν ἐπ᾿ ἐμὲ ἔρχον­ται νῦν στενάξω καὶ παρα­καλέσω ἐμαυτόν
 • δια­̀ τοῦτο ἐνεπλή­σθη ἡ ὀσφύς μου ἐκλύσεως καὶ ὠδῖνες ἔλαβόν με ὡς τὴν τίκτουσαν ἠδίκησα τὸ μὴ ἀκοῦσαι ἐσπούδασα τὸ μὴ βλέπειν
 • ἡ καρδία μου πλανᾶται καὶ ἡ ἀνομία με βαπτίζει ἡ ψυχή μου ἐφέστηκεν εἰς φόβον
 • ἑτοίμασον τὴν τράπεζαν πίετε φάγετε ἀναστάν­τες οἱ ἄρχον­τες ἑτοιμάσατε θυρεούς
 • ὅτι οὕτως εἶπεν κύριος προ­́ς με βαδίσας σεαυτῷ στῆσον σκοπὸν καὶ ὃ ἂν ἴδῃς ἀνάγγειλον
 • καὶ εἶδον ἀναβάτας ἱππεῖς δύο ἀναβάτην ὄνου καὶ ἀναβάτην καμήλου ἀκρόασαι ἀκρόασιν πολλὴν
 • καὶ κάλεσον Ουριαν εἰς τὴν σκοπιὰν κυρίου καὶ εἶπεν ἔστην δια­̀ παν­τὸς ἡμέρας καὶ ἐπι­̀ τῆς παρεμβολῆς ἔστην ὅλην τὴν νύκτα
 • καὶ ἰδοὺ αὐτὸς ἔρχεται ἀναβάτης συν­ωρίδος καὶ ἀπο­κριθεὶς εἶπεν πέπτωκεν Βαβυλών καὶ πάν­τα τὰ ἀγάλματα αὐτῆς καὶ τὰ χειροποίητα αὐτῆς συν­ετρίβησαν εἰς τὴν γῆν
 • ἀκούσατε οἱ κατα­λελειμ­μέ­νοι καὶ οἱ ὀδυνώμενοι ἀκούσατε ἃ ἤκουσα παρα­̀ κυρίου σαβαωθ ὁ θεὸς τοῦ Ισραηλ ἀνήγγειλεν ἡμῖν
 • τὸ ὅραμα τῆς Ιδουμαίας προ­̀ς ἐμὲ καλεῖ παρα­̀ τοῦ Σηιρ φυλάσ­σετε ἐπάλξεις
 • φυλάσ­σω τὸ πρωὶ καὶ τὴν νύκτα ἐὰν ζητῇς ζήτει καὶ παρ᾿ ἐμοὶ οἴκει
 • ἐν τῷ δρυμῷ ἑσπέρας κοιμηθήσῃ ἐν τῇ ὁδῷ Δαιδαν
 • εἰς συν­άν­τησιν διψῶν­τι ὕδωρ φέρετε οἱ ἐνοικοῦν­τες ἐν χώρᾳ Θαιμαν ἄρτοις συν­αν­τᾶτε τοῖς φεύ­γουσιν
 • δια­̀ τὸ πλῆ­θος τῶν φευγόν­των καὶ δια­̀ τὸ πλῆ­θος τῶν πλανωμένων καὶ δια­̀ τὸ πλῆ­θος τῆς μαχαίρας καὶ δια­̀ τὸ πλῆ­θος τῶν τοξευμάτων τῶν δια­τεταμένων καὶ δια­̀ τὸ πλῆ­θος τῶν πεπτωκότων ἐν τῷ πολέμῳ
 • ὅτι οὕτως εἶπέν μοι κύριος ἔτι ἐνιαυτὸς ὡς ἐνιαυτὸς μισθωτοῦ ἐκλείψει ἡ δόξα τῶν υἱῶν Κηδαρ
 • καὶ τὸ κατα­́λοιπον τῶν τοξευμάτων τῶν ἰσχυρῶν υἱῶν Κηδαρ ἔσται ὀλίγον διότι κύριος ἐλάλησεν ὁ θεὸς Ισραηλ
 • Дењиз жээгиндеги чљл тууралуу пайгамбарчылык. Тєштєктљ учуп жєргљн бороондой болуп, ал чљлдљн, коркунучтуу жерден келе жатат.
 • Мага коркунучтуу кљрєнєш кљрсљтєлдє: талоончу талап жатат, кыйратуучу кыйратып жатат. Тур, Эйлам! Мадай, курчоого ал! Мен бардык муњ-зарды токтотом!
 • Ошондуктан бєткљн боюм титиреп жатат, мен тљрљп жаткан аялдай толгоо тартып жатам, тљрљп жаткан аялдай кыйналып жатам. Мен эмнени угуп жатсам, ошондон толкунданып жатам; мен эмнени кљрєп жатсам, ошондон коркуп жатам.
 • Жєрљгєм дєкєлдљп, калтырап коркуп жатам. Мен єчєн кубанычтуу болгон тєн коркунучтуу тєнгљ айланды.
 • Yстљл даярдап жатышат, дасторкон жайып жатышат, ичип-жеп жатышат. Тургула, тљрљлљр, калканыњарды майлагыла!
 • Анткени Тењир мага: «Бар, кєзљт кой. Ал кљргљнєн айтып турсун», – деп айтты.
 • Ошондо ал эки-экиден болуп келе жаткан атчан, эшекчен, тљљчљн адамдарды кљрдє. Ал кљњєл коюп, бєт дитин коюп кулак тљшљдє.
 • Анан арстандай болуп мындай деп кыйкырды: «Мырзам, мен кєзљттљ кєн бою турдум, тєн бою љз ордумда турдум.
 • Мына, адамдар – эки-экиден атчандар келе жатышат». Андан кийин ал мындай деп кыйкырды: «Кулады, Бабыл кулады. Анын бардык жасалма кудайлары жерде талкаланып жатат».
 • Оо, менин бастырылган уулум, менин кырманымдын уулу! Мен Ысрайыл Кудайы Себайот Тењирден эмнени уксам, ошону силерге кабарладым.
 • Дума тууралуу пайгамбарчылык. Мага Сеирден: «Кєзљтчє! Тєндєн канчасы калды? Кєзљтчє! Тањ атканга канча калды?» – деп кыйкырып жатышат.
 • Кєзљтчє: «Тањ сєрєп келе жатат, бирок али тєн. Эгерде сурагыњар келсе, сурагыла, кайра келгиле», – деп жооп берди.
 • Аравия тууралуу пайгамбарчылык: «Дыдан кербендери, Аравиянын токоюна тєнљгєлљ!
 • Тейма жеринде жашагандар! Суусагандардын алдынан суу кљтљрєп тосуп чыккыла, качкындарды нан менен тосуп алгыла.
 • Анткени алар сунулган кылычтан, тартылган жаадан, согуштун катаалдыгынан качып келе жатышат».
 • Анткени Тењир мага мындай деп айтты: «Жалданган жыл боюнча эсептегенде, бир жылдан кийин Кейдардын бєткєл атак-дањкы жок болот.
 • Ошентип, Кейдардын тайманбас уулдарынын жаалары да аз калат». Анткени Ысрайыл Кудайы, Тењир, ушинтип айтты.
 • Oracle sur le désert de la mer. Comme s'avance l'ouragan du midi, Il vient du désert, du pays redoutable.
 • Une vision terrible m'a été révélée. L'oppresseur opprime, le dévastateur dévaste. -Monte, Élam! Assiège, Médie! Je fais cesser tous les soupirs. -
 • C'est pourquoi mes reins sont remplis d'angoisses; Des douleurs me saisissent, Comme les douleurs d'une femme en travail; Les spasmes m'empêchent d'entendre, Le tremblement m'empêche de voir.
 • Mon coeur est troublé, La terreur s'empare de moi; La nuit de mes plaisirs devient une nuit d'épouvante.
 • On dresse la table, la garde veille, on mange, on boit... Debout, princes! oignez le bouclier!
 • Car ainsi m'a parlé le Seigneur: Va, place la sentinelle; Qu'elle annonce ce qu'elle verra. -
 • Elle vit de la cavalerie, des cavaliers deux à deux, Des cavaliers sur des ânes, des cavaliers sur des chameaux; Et elle était attentive, très attentive.
 • Puis elle s'écria, comme un lion: Seigneur, je me tiens sur la tour toute la journée, Et je suis à mon poste toutes les nuits;
 • Et voici, il vient de la cavalerie, des cavaliers deux à deux! Elle prit encore la parole, et dit: Elle est tombée, elle est tombée, Babylone, Et toutes les images de ses dieux sont brisées par terre! -
 • O mon peuple, qui as été battu comme du grain dans mon aire! Ce que j'ai appris de l'Éternel des armées, Dieu d'Israël, Je vous l'ai annoncé.
 • Oracle sur Duma. On me crie de Séir: Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit?
 • La sentinelle répond: Le matin vient, et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez; Convertissez-vous, et revenez.
 • Oracle sur l'Arabie. Vous passerez la nuit dans les broussailles de l'Arabie, Caravanes de Dedan!
 • Portez de l'eau à ceux qui ont soif; Les habitants du pays de Théma Portent du pain aux fugitifs.
 • Car ils fuient devant les épées, Devant l'épée nue, devant l'arc tendu, Devant un combat acharné.
 • Car ainsi m'a parlé le Seigneur: Encore une année, comme les années d'un mercenaire, Et c'en est fait de toute la gloire de Kédar.
 • Il ne restera qu'un petit nombre des vaillants archers, fils de Kédar, Car l'Éternel, le Dieu d'Israël, l'a déclaré.