Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Исаии

 
 • Се́, Госпо́дь разсы́плетъ вселе́н­ную и опустоши́тъ ю́, и от­кры́етъ лице́ ея́ и расточи́тъ живу́щыя на не́й.
 • И бу́дутъ лю́дiе а́ки жре́цъ, и ра́бъ а́ки господи́нъ, и раба́ а́ки госпожа́: бу́детъ купу́яй я́ко продая́й, и взаи́мъ е́мляй а́ки заимода́вецъ, и до́лжный а́ки ему́же е́сть до́лженъ.
 • Тлѣ́нiемъ истлѣ́етъ земля́, и расхище́нiемъ расхище́на бу́детъ земля́: уста́ бо Госпо́дня глаго́лаша сiя́.
 • Воспла́кася земля́, и растлѣ́н­на бы́сть вселе́н­ная, воспла́кашася высо́цыи земли́.
 • Земля́ бо беззако́нiе сотвори́ живу́щихъ ра́ди на не́й, поне́же преступи́ша зако́нъ и измѣни́ша за́повѣди, разруши́ша завѣ́тъ вѣ́чный.
 • Сего́ ра́ди прокля́тiе поя́стъ зе́млю, я́ко согрѣши́ша живу́щiи на не́й: сего́ ра́ди убо́зи бу́дутъ живу́щiи на земли́, и оста́нет­ся человѣ́ковъ ма́ло.
 • Воспла́чет­ся вино́, воз­рыда́етъ виногра́дъ, воз­стену́тъ вси́ ра́ду­ю­щiися душе́ю.
 • Преста́ло е́сть весе́лiе тимпа́новъ, преста́ высокоде́рзость и бога́т­ст­во нечести́выхъ, преста́лъ е́сть гла́съ гу́слей:
 • усрами́шася, не пи́ша вина́, горька́ бы́сть Сике́ра пiю́щымъ.
 • Опустѣ́ вся́къ гра́дъ, заключи́тъ хра́мъ, е́же не вни́ти.
 • Пла́читеся о винѣ́ всю́ду, преста́ла е́сть ра́дость вся́ земна́я, отъи́де вся́ ра́дость земли́.
 • И оста́нутъ гра́ди пу́сти, и до́мове оста́влени поги́бнутъ.
 • Сiя́ вся́ бу́дутъ на земли́ среди́ язы́ковъ: я́коже а́ще кто́ отряса́етъ ма́сличину, та́ко отрясу́тъ и́хъ: и [я́коже] а́ще оста́нетъ от­ объима́нiя виногра́да,
 • сі́и гла́сомъ возопiю́тъ: оста́в­шiися же на земли́ воз­ра́дуют­ся со сла́вою Госпо́днею, воз­мяте́т­ся вода́ морска́я.
 • Сего́ ра́ди сла́ва Госпо́дня во о́стровѣхъ бу́детъ морски́хъ, и́мя Госпо́дне просла́влено бу́детъ.
 • Го́споди Бо́же Изра́илевъ, от­ кри́лъ земны́хъ чудеса́ слы́шахомъ, наде́жда благо­чести́вому: и реку́тъ: [го́ре ху́лящымъ, и́же ху́лятъ зако́нъ,] го́ре престу́пникомъ, и́же преступа́ютъ зако́нъ.
 • Стра́хъ и про́пасть и сѣ́ть на ва́съ живу́щихъ на земли́.
 • И бу́детъ, бѣжа́й стра́ха впаде́тъ въ про́пасть, и изла́зяй изъ про́пасти и́мет­ся въ сѣ́ть: я́ко о́кна съ небесе́ от­верзо́шася, и потрясу́т­ся основа́нiя земна́я.
 • Мяте́жемъ воз­мяте́т­ся земля́, и ску́достiю оскудѣ́етъ земля́.
 • Преклони́ся и потрясе́ся земля́ а́ки ово́щное храни́лище, и а́ки пiя́нъ и шу́менъ паде́тъ и не воз­мо́жетъ воста́ти, преодолѣ́ бо на не́й беззако́нiе.
 • И бу́детъ въ то́й де́нь, наведе́тъ Госпо́дь на у́тварь небе́сную ру́ку и на цари́ земны́я.
 • И соберу́тъ собра́нiе ея́ и затворя́тъ въ тве́рди и въ темни́цы: мно́зѣми ро́ды бу́детъ посѣще́нiе и́хъ.
 • И иста́етъ пли́нѳа и паде́тъ стѣна́, и устыди́т­ся луна́ и посрами́т­ся со́лнце: я́ко воцари́т­ся Госпо́дь въ Сiо́нѣ и во Иерусали́мѣ и предъ старѣ́йшины сла́венъ бу́детъ.
 • Вот, Господь опустошает землю и делает ее бесплодною; изменяет вид ее и рассевает живущих на ней.
 • И что будет с народом, то и со священником; что со слугою, то и с господином его; что со служанкою, то и с госпожею ее; что с покупающим, то и с продающим; что с заемщиком, то и с заимодавцем; что с ростовщиком, то и с дающим в рост.
 • Земля опустошена вконец и совершенно разграблена, ибо Господь изрек слово сие.
 • Сетует, уныла земля; поникла, уныла вселенная; поникли возвышавшиеся над народом земли́.
 • И земля осквернена под живущими на ней, ибо они преступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет.
 • За то проклятие поедает землю, и несут наказание живущие на ней; за то сожжены обитатели земли, и немного осталось людей.
 • Плачет сок грозда; болит виноградная лоза; воздыхают все веселившиеся сердцем.
 • Прекратилось веселье с тимпанами; умолк шум веселящихся; затихли звуки гуслей;
 • уже не пьют вина с песнями; горька сикера для пьющих ее.
 • Разрушен опустевший город, все домы заперты, нельзя войти.
 • Плачут о вине на улицах; помрачилась всякая радость; изгнано всякое веселье земли.
 • В городе осталось запустение, и ворота развалились.
 • А посреди земли, между народами, будет то же, что бывает при обивании маслин, при обирании винограда, когда кончена уборка.
 • Они возвысят голос свой, восторжествуют в величии Господа, громко будут восклицать с моря.
 • Итак славьте Господа на востоке, на островах морских – имя Господа, Бога Израилева.
 • От края земли мы слышим песнь: «Слава Праведному!» И сказал я: беда мне, беда мне! увы мне! злодеи злодействуют, и злодействуют злодеи злодейски.
 • Ужас и яма и петля для тебя, житель земли!
 • Тогда побежавший от крика ужаса упадет в яму; и кто выйдет из ямы, попадет в петлю; ибо окна с небесной высоты растворятся, и основания земли потрясутся.
 • Земля сокрушается, земля распадается, земля сильно потрясена;
 • шатается земля, как пьяный, и качается, как колыбель, и беззаконие ее тяготеет на ней; она упадет, и уже не встанет.
 • И будет в тот день: посетит Господь воинство выспреннее на высоте и царей земных на земле.
 • И будут собраны вместе, как узники, в ров, и будут заключены в темницу, и после многих дней будут наказаны.
 • И покраснеет луна, и устыдится солнце, когда Господь Саваоф воцарится на горе Сионе и в Иерусалиме, и пред старейшинами его будет слава.
 • ἰδοὺ κύριος κατα­φθείρει τὴν οἰκουμένην καὶ ἐρημώσει αὐτὴν καὶ ἀνακαλύψει τὸ προ­́σωπον αὐτῆς καὶ δια­σπερεῖ τοὺς ἐνοικοῦν­τας ἐν αὐτῇ
 • καὶ ἔσται ὁ λαὸς ὡς ὁ ἱερεὺς καὶ ὁ παῖς ὡς ὁ κύριος καὶ ἡ θεράπαινα ὡς ἡ κυρία ἔσται ὁ ἀγοράζων ὡς ὁ πωλῶν καὶ ὁ δανείζων ὡς ὁ δανειζό­με­νος καὶ ὁ ὀφείλων ὡς ᾧ ὀφείλει
 • φθορᾷ φθαρή­σε­ται ἡ γῆ καὶ προ­νομῇ προ­νομευθή­σε­ται ἡ γῆ τὸ γὰρ στόμα κυρίου ἐλάλησεν ταῦτα
 • ἐπένθησεν ἡ γῆ καὶ ἐφθάρη ἡ οἰκουμένη ἐπένθησαν οἱ ὑψηλοὶ τῆς γῆς
 • ἡ δὲ γῆ ἠνόμησεν δια­̀ τοὺς κατοικοῦν­τας αὐτήν διότι παρέβησαν τὸν νόμον καὶ ἤλλαξαν τὰ προ­στάγματα δια­θήκην αἰώνιον
 • δια­̀ τοῦτο ἀρὰ ἔδεται τὴν γῆν ὅτι ἡμάρτοσαν οἱ κατοικοῦν­τες αὐτήν δια­̀ τοῦτο πτωχοὶ ἔσον­ται οἱ ἐνοικοῦν­τες ἐν τῇ γῇ καὶ κατα­λειφθήσον­ται ἄνθρωποι ὀλίγοι
 • πενθήσει οἶνος πενθήσει ἄμπελος στενάξουσιν πάν­τες οἱ εὐφραινόμενοι τὴν ψυχήν
 • πέπαυται εὐφροσύνη τυμπάνων πέπαυται αὐθάδεια καὶ πλοῦτος ἀσεβῶν πέπαυται φωνὴ κιθάρας
 • ᾐσχύνθησαν οὐκ ἔπιον οἶνον πικρὸν ἐγένετο τὸ σικερα τοῖς πίνουσιν
 • ἠρημώθη πᾶσα πόλις κλείσει οἰκίαν τοῦ μὴ εἰσελθεῖν
 • ὀλολύζετε περὶ τοῦ οἴνου παν­ταχῇ πέπαυται πᾶσα εὐφροσύνη τῆς γῆς
 • καὶ κατα­λειφθήσον­ται πόλεις ἔρημοι καὶ οἶκοι ἐγκατα­λελειμ­μέ­νοι ἀπο­λοῦν­ται
 • ταῦτα πάν­τα ἔσται ἐν τῇ γῇ ἐν μέσῳ τῶν ἐθνῶν ὃν τρόπον ἐάν τις καλαμήσηται ἐλαίαν οὕτως καλαμήσον­ται αὐτούς καὶ ἐὰν παύσηται ὁ τρύγητος
 • οὗτοι φωνῇ βοήσον­ται οἱ δὲ κατα­λειφθέν­τες ἐπι­̀ τῆς γῆς εὐφρανθήσον­ται ἅμα τῇ δόξῃ κυρίου ταραχθή­σε­ται τὸ ὕδωρ τῆς θαλάσ­σης
 • δια­̀ τοῦτο ἡ δόξα κυρίου ἐν ταῖς νήσοις ἔσται τῆς θαλάσ­σης τὸ ὄνομα κυρίου ἔνδοξον ἔσται κύριε ὁ θεὸς Ισραηλ
 • ἀπο­̀ τῶν πτερύγων τῆς γῆς τέρατα ἠκούσαμεν ἐλπὶς τῷ εὐσεβεῖ καὶ ἐροῦσιν οὐαὶ τοῖς ἀθετοῦσιν οἱ ἀθετοῦν­τες τὸν νόμον
 • φόβος καὶ βόθυνος καὶ παγὶς ἐφ᾿ ὑμᾶς τοὺς ἐνοικοῦν­τας ἐπι­̀ τῆς γῆς
 • καὶ ἔσται ὁ φεύ­γων τὸν φόβον ἐμπεσεῖται εἰς τὸν βόθυνον ὁ δὲ ἐκβαίνων ἐκ τοῦ βοθύνου ἁλώ­σε­ται ὑπὸ τῆς παγίδος ὅτι θυρίδες ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἠνεῴχθησαν καὶ σεισθή­σε­ται τὰ θεμέλια τῆς γῆς
 • ταραχῇ ταραχθή­σε­ται ἡ γῆ καὶ ἀπο­ρίᾳ ἀπο­ρηθή­σε­ται ἡ γῆ
 • ἔκλινεν καὶ σεισθή­σε­ται ὡς ὀπωροφυλάκιον ἡ γῆ ὡς ὁ μεθύων καὶ κραιπαλῶν καὶ πεσεῖται καὶ οὐ μὴ δύνηται ἀναστῆναι κατίσχυσεν γὰρ ἐπ᾿ αὐτῆς ἡ ἀνομία
 • καὶ ἐπάξει ὁ θεὸς ἐπι­̀ τὸν κόσμον τοῦ οὐρανοῦ τὴν χεῖρα καὶ ἐπι­̀ τοὺς βασιλεῖς τῆς γῆς
 • καὶ συν­άξουσιν καὶ ἀπο­κλείσουσιν εἰς ὀχύρωμα καὶ εἰς δεσμωτήριον δια­̀ πολλῶν γενεῶν ἐπι­σκοπὴ ἔσται αὐτῶν
 • καὶ τακή­σε­ται ἡ πλίνθος καὶ πεσεῖται τὸ τεῖχος ὅτι βασιλεύ­σει κύριος ἐν Σιων καὶ ἐν Ιερουσαλημ καὶ ἐνώπιον τῶν πρεσβυτέρων δοξασθή­σε­ται
 • ИНАК, Парвардигор заминро холӣ ва хароб мекунад, ва сатҳи онро дигаргун месозад, ва сокинони онро пароканда менамояд.
 • Ва чунон ки қавм бошанд, ончунон коҳин хоҳад буд, чунон ки ғулом – ончунон хоҷааш, чунон ки каниз – ончунон хотунаш, чунон ки харидор – ончунон фурӯшанда, чунон ки қарзхоҳ – ончунон қарздор, чунон ки даъвогар – ончунон ҷавобгар.
 • Замин тамоман беодам ва толону тороҷ хоҳад шуд, зеро ки Парвардигор ин суханро гуфтааст.
 • Замин мотам гирифтааст, сархам шудааст; дунё афсурдахотир ва сархам шудааст; олимақомони қавми замин афсурдахотир шудаанд.
 • Ва замин зери сокинонаш палид шудааст, зеро ки онҳо дастурҳоро поймол кардаанд, аз фароиз берун баромадаанд, паймони ҷовидониро шикастаанд.
 • Бинобар ин лаънат заминро хӯрдааст, ва сокинони он ба ҷазо дучор шудаанд; бинобар ин сокинони замин сӯхтаанд, ва аз одамон андаке боқӣ мондаанд.
 • Шираи ангур мотам гирифтааст; ток афсурдахотир шудааст; ҳамаи шоддилон оҳ мекашанд.
 • Шодмонии дафҳо барҳам хӯрдааст; ғавғои айёшон хотима ёфтааст; шодмонии барбатҳо барҳам хӯрдааст.
 • Дигар бо суруд шароб наменӯшанд; арақ барои нӯшандагонаш талх шудааст.
 • Шаҳри хароба ба шикаст гирифтор шудааст; ҳар хона баста аст, ва касе наметавонад дарояд.
 • Дар кӯчаҳо аз барои шароб фиғон мекашанд; ҳар гуна сурур тира гардидааст; шодмонии замин талаф шудааст.
 • Дар шаҳр харобӣ ҳукмфармост, ва дарвозаи он шикаста пора-пора шудааст.
 • Ва дар миёни замин, дар байни қавмон ончунон хоҳад шуд, чунон ки дар вақти зада афшондани дарахти зайтун ва баъд аз анҷоми ангурчинӣ якчанд шингиле боқӣ мемонад.
 • Онҳо овози худро баланд карда, тараннум хоҳанд намуд: дар бораи кибриёи Парвардигор аз ҷониби баҳр бо шодӣ садо хоҳанд баровард.
 • Бинобар ин Парвардигорро дар шарқ, ва номи Парвардигор Худои Исроилро дар ҷазираҳои ғарб ҷалол диҳед.
 • Аз ақсои замин мо сурудҳоро шунидаем: «Одилро ҷалол бод!» Ва ман гуфтам: «Дареғо бар ман! Дареғо бар ман! Вой бар ман! Хоинон хиёнат кардаанд, ва хоинон хиёнат бар хиёнат зам кардаанд».
 • Эй сокини замин, тарс ва чоҳ ва дом бар туст!
 • Ва воқеъ хоҳад шуд, ки ҳар кӣ аз овози тарс бигрезад, ба чоҳ хоҳад афтод; ва ҳар кӣ аз даруни чоҳ барояд, ба дом хоҳад афтод; зеро ки равзанҳо аз афроз кушода хоҳад шуд, ва асосҳои замин ба ларза хоҳад омад.
 • Замин пора-пора шудааст, замин аз ҳам ҷудо шудааст, замин вожгун гардидааст.
 • Замин мисли маст мекалавад, ва мисли арғунчак алвонҷ мехӯрад; ва ҷинояташ бар он гаронӣ мекунад; ва фурӯ хоҳад ғалтид, ва дигар нахоҳад бархост.
 • Ва дар он рӯз воқеъ хоҳад шуд, ки Парвардигор лашкари афрозро бар афроз, ва подшоҳони заминро бар замин тафаққуд намуда, ҷазо хоҳад дод.
 • Ва мисли издиҳоми бандиён дар чоҳе ҷамъ оварда хоҳанд шуд, ва дар зиндон баста хоҳанд шуд, ва баъд аз рӯзҳои бисёр тафаққуд карда хоҳанд шуд.
 • Ва моҳ хиҷил, ва офтоб шармсор хоҳад шуд, зеро ки Парвардигори лашкарҳо бар кӯҳи Сион ва дар Ерусалим салтанат хоҳад ронд, ва ба ҳузури пирони Худ ҷалол хоҳад ёфт.