Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Исаии

 
 • Въ то́й де́нь наведе́тъ Госпо́дь ме́чь святы́й и вели́кiй и крѣ́пкiй на дра́конта змі́а бѣжа́ща, на дра́конта змі́а лука́ваго, и убiе́тъ дра́конта су́щаго въ мо́ри.
 • Въ то́й де́нь виногра́дъ до́брый, жела́нiе пѣ́ти надъ ни́мъ:
 • а́зъ гра́дъ крѣ́пкiй, гра́дъ вою́емый, всу́е напою́ его́: плѣне́нъ бо бу́детъ но́щiю, въ де́нь же паде́т­ся стѣна́ его́: нѣ́сть того́, и́же не во́зметъ его́.
 • Кто́ мя при­­ста́витъ стрещи́ сте́блiе на ни́вѣ? ра́ди вражды́ сея́ от­ри́нухъ и́. У́бо сего́ ра́ди сотвори́ Госпо́дь Бо́гъ вся́, ели́ка совѣща́.
 • И сгорѣ́хъ, возопiю́тъ живу́щiи въ не́мъ: сотвори́мъ ми́ръ ему́, сотвори́мъ ми́ръ,
 • при­­ходя́щая ча́да Иа́ковля: прозя́бнетъ и процвѣте́тъ Изра́иль, и напо́лнит­ся вселе́н­ная плода́ его́.
 • Еда́ я́коже то́й порази́, и са́мъ си́це уязви́т­ся? и я́коже са́мъ уби́, та́кожде убiе́нъ бу́детъ?
 • Сваря́ся и укоря́я от­пу́ститъ я́: не ты́ ли бы́лъ еси́ помышля́я ду́хомъ же́стокимъ, уби́ти я́ ду́хомъ я́рости?
 • Сего́ ра́ди отъ­и́мет­ся беззако́нiе Иа́ковле, и сiе́ е́сть благослове́нiе его́, егда́ от­иму́ грѣ́хъ его́, егда́ положа́тъ все́ ка́менiе тре́бищъ сокруше́но а́ки пра́хъ дро́бный: и не пребу́дутъ древеса́ и́хъ, и кумíры и́хъ бу́дутъ посѣ́чени, а́ки дубра́ва дале́че.
 • Обита́ющее ста́до от­пуще́н­но бу́детъ, а́ки ста́до оста́влено­е: и бу́детъ мно́го вре́мя въ па́жить, и та́мо почі́ютъ стада́.
 • И по вре́мени не бу́детъ въ не́мъ вся́каго зла́ка, зане́же и́зсхнетъ: жены́ гряду́щыя съ позо́рища, прiиди́те: не су́ть бо лю́дiе иму́ще смы́сла, сего́ ра́ди не уще́дритъ сотвори́вый я́, ниже́ созда́вый и́хъ поми́луетъ.
 • И бу́детъ въ то́й де́нь, загради́тъ Госпо́дь от рове́н­ника рѣ́чнаго, да́же до ринокору́ры {Евр.: водоте́чи Еги́петскiя.} [гра́да]: вы́ же собери́те сы́ны Изра́илевы по еди́ному.
 • И бу́детъ въ то́й де́нь, востру́бятъ трубо́ю вели́кою, и прiи́дутъ погубля́емiи во странѣ́ Ассирі́йстѣй и погубля́емiи во Еги́птѣ, и покло́нят­ся Го́сподеви на горѣ́ святѣ́й во Иерусали́мѣ.
 • Сiо́на ра́ди не умолчу́ и Иерусали́ма ра́ди не попущу́, до́ндеже изы́детъ я́ко свѣ́тъ пра́вда моя́, и спасе́нiе мое́ я́ко свѣти́ло разжже́т­ся.
 • И у́зрятъ язы́цы пра́вду твою́, и ца́рiе сла́ву твою́, и прозову́тъ тя́ и́менемъ но́вымъ, и́мже Госпо́дь наимену́етъ е́.
 • И бу́деши вѣне́цъ добро́ты въ руцѣ́ Госпо́дни и дiади́ма ца́р­ст­вiя въ руцѣ́ Бо́га тво­его́:
 • и не прозове́шися ктому́ оста́вленъ, и земля́ твоя́ ктому́ не нарече́т­ся пуста́: тебѣ́ бо прозове́т­ся во́ля моя́, и земля́ твоя́ вселе́н­ная, я́ко благоволи́ Госпо́дь въ тебѣ́, и земля́ твоя́ вку́пѣ насели́т­ся.
 • И я́коже живя́й ю́ноша съ дѣ́вою, та́ко поживу́тъ сы́нове тво­и́ съ тобо́ю: и бу́детъ я́коже ра́дует­ся жени́хъ о невѣ́стѣ, та́ко воз­ра́дует­ся Госпо́дь о тебѣ́.
 • И на стѣна́хъ тво­и́хъ, Иерусали́ме, при­­ста́вихъ стра́жы ве́сь де́нь и всю́ но́щь, и́же до конца́ не премо́лкнутъ помина́юще Го́спода.
 • Нѣ́сть бо ва́мъ подо́бенъ: а́ще испра́виши и сотвори́ши, Иерусали́ме, ра́дованiе на земли́.
 • Кля́т­ся Госпо́дь десни́цею сво­е́ю и крѣ́постiю мы́шцы сво­ея́: а́ще ктому́ от­да́мъ пшени́цу твою́ и пи́щу твою́ враго́мъ тво­и́мъ, и а́ще ктому́ испiю́тъ вино́ твое́ сы́нове чужді́и, о не́мже труди́л­ся еси́:
 • но собира́ющiи снѣдя́тъ я́ и похва́лятъ Го́спода, и объима́ющiи испiю́тъ я́ во дво́рѣхъ святы́хъ мо­и́хъ.
 • Иди́те враты́ мо­и́ми и пу́ть сотвори́те лю́демъ мо­и́мъ, и ка́менiе, е́же на пути́, размещи́те: воз­дви́гните зна́менiе на язы́ки.
 • Се́ бо, Госпо́дь слы́шано сотвори́ до послѣ́днихъ земли́: рцы́те дще́ри Сiо́новѣ: се́, спаси́тель тво́й гряде́тъ, имѣ́яй съ собо́ю мзду́ и дѣ́ло свое́ предъ лице́мъ сво­и́мъ.
 • И прозове́тъ я́ лю́ди свя́ты, изба́влены Го́сподемъ: ты́ же прозове́шися взы́сканъ гра́дъ и не оста́вленъ.
 • В тот день поразит Господь мечом Своим тяжелым, и большим и крепким, левиафана, змея прямо бегущего, и левиафана, змея изгибающегося, и убьет чудовище морское.
 • В тот день воспойте о нем – о возлюбленном винограднике:
 • Я, Господь, хранитель его, в каждое мгновение напояю его; ночью и днем стерегу его, чтобы кто не ворвался в него.
 • Гнева нет во Мне. Но если бы кто противопоставил Мне в нем волчцы и терны, Я войною пойду против него, выжгу его совсем.
 • Разве прибегнет к защите Моей и заключит мир со Мною? тогда пусть заключит мир со Мною.
 • В грядущие дни укоренится Иаков, даст отпрыск и расцветет Израиль; и наполнится плодами вселенная.
 • Так ли Он поражал его, как поражал поражавших его? Так ли убивал его, как убиты убивавшие его?
 • Мерою Ты наказывал его, когда отвергал его; выбросил его сильным дуновением Своим как бы в день восточного ветра.
 • И чрез это загладится беззаконие Иакова; и плодом сего будет снятие греха с него, когда все камни жертвенников он обратит в куски извести, и не будут уже стоять дубравы и истуканы солнца.
 • Ибо укрепленный город опустеет, жилища будут покинуты и заброшены, как пустыня. Там будет пастись теленок, и там он будет покоиться и объедать ветви его.
 • Когда ветви его засохнут, их обломают; женщины придут и сожгут их. Так как это народ безрассудный, то не сжалится над ним Творец его, и не помилует его Создатель его.
 • Но будет в тот день: Господь потрясет всё от великой реки до потока Египетского, и вы, сыны Израиля, будете собраны один к другому;
 • и будет в тот день: вострубит великая труба, и придут затерявшиеся в Ассирийской земле и изгнанные в землю Египетскую и поклонятся Господу на горе святой в Иерусалиме.
 • Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет, правда его и спасение его – как горящий светильник.
 • И увидят народы правду твою и все цари – славу твою, и назовут тебя новым именем, которое нарекут уста Господа.
 • И будешь венцом славы в руке Господа и царскою диадемою на длани Бога твоего.
 • Не будут уже называть тебя «оставленным», и землю твою не будут более называть «пустынею», но будут называть тебя: «Мое благоволение к нему», а землю твою – «замужнею», ибо Господь благоволит к тебе, и земля твоя сочетается.
 • Как юноша сочетается с девою, так сочетаются с тобою сыновья твои; и как жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой.
 • На стенах твоих, Иерусалим, Я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие о Господе! не умолкайте, –
 • не умолкайте пред Ним, доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле.
 • Господь поклялся десницею Своею и крепкою мышцею Своею: не дам зерна твоего более в пищу врагам твоим, и сыновья чужих не будут пить вина твоего, над которым ты трудился;
 • но собирающие его будут есть его и славить Господа, и обирающие виноград будут пить вино его во дворах святилища Моего.
 • Проходи́те, проходи́те в ворота, приготовляйте путь народу! Ровняйте, ровняйте дорогу, убирайте камни, поднимите знамя для народов!
 • Вот, Господь объявляет до конца земли: скажите дщери Сиона: грядет Спаситель твой; награда Его с Ним и воздаяние Его пред Ним.
 • И назовут их народом святым, искупленным от Господа, а тебя назовут взысканным городом, неоставленным.